دسترسی به مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط گروه فلسفه دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۳۵عنوان مقاله تخصصی شامل۱۴۷۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی

روش تربيت معنوي از ديدگاه قرآن و روايات
اخلاق كاربردي، معنا و مفهوم
نفس انساني و سعادت او از ديدگاه ملاصدرا
رابطه اخلاق و فقه: نسبت عفاف با نگاه و حجاب با تاكيد بر آثار امام خميني
شبيه سازي انساني، واكنش ها و پي آمدهاي اخلاقي آن
بررسي مولفه هاي اخلاقي محيط و منزلت انسان از منظر قرآن كريم
لزوم تشكيل كميته هاي اخلاقي در بيمارستان ها
راستگويي به بيمار
وظايف انسان در قبال محيط زيست از منظر قرآن
بررسي فرآيند رشد اخلاقي از منظر تحول شناختي
اخلاق زيست محيطي، ضرورتي براي حيات بشري
تبيين مفاهيم اخلاقي توكل، رضا، صبر و طول امل از ديدگاه شهيد مطهري
اخلاق در مزرعه: تاملي بر اخلاق كشاورزي
رفق و مدارا در تربيت ديني
ماهيت و حكم اخلاقي سوءظن
تاثير آموزه هاي اسلام در اخلاق سياسي طي قرون اوليه اسلامي
تفاوت رشوه و هديه از منظر اخلاقي
ارزيابي منطقي جايگاه اصول اعلاميه ي حقوق بشر در حقوق و اخلاق
نمود انديشه هاي اخلاقي در ساختار فضايي خانه هاي سنتي ايران (مورد مطالعه: تكريم مهمان)
مقايسه تطبيقي اخلاق زيست محيطي در اسلام و ليبراليسم
هنر و اخلاق
نقش اخلاق در تامين حقوق زن در خانواده (با تاكيد بر شروط ضمن عقد)
غيرت زنانه به مثابه عشق بي چشمداشت به همسر
نقش محبت در زندگي اخلاقي از منظر حكمت متعاليه
تعليم و تربيت اخلاقي و سنجش نظريات اخلاقي
نسبت ميان اخلاق و آداب (با تاكيد بر اخلاق و آداب اسلامي)
بررسي مفهوم شناختي تربيت اخلاقي
اخلاق خويشاوندداري و صله رحم در متون اسلامي
مكانيزم هاي روانشناختي رشد اخلاق
ظرايفي از ادب شاگردي در داستان موسي (ع) و خضر پيامبر از نظر علامه حسيني طهراني
اخلاق و آداب همسايگي در اسلام
اخلاق سياسي در انديشه ي امام علي (ع) و مقايسه ي آن با اخلاق سياسي غيرديني (با تاكيد بر ديدگاه فردريش نيچه)
اخلاق تدريس از منظر نظريه اسلامي عمل
اولويت بندي شاخص هاي اخلاقي در سازمانها با استفاده از مدل دايره اخلاق
دوست و دوستي در مرزبان نامه
تاثير هوش اخلاقي در سازمان ها
فلسفه اخلاق سازماني و تصميم گيري اخلاقي در سازمان ها
عوامل و زمينه هاي رشد اخلاق كار از ديدگاه امام علي (عليه السلام)
اخلاق مجازي يا فضاي مجازي اخلاقي؟
آثار تعصب و لجاجت در تخريب روابط اجتماعي از منظر قرآن و روايات
جلوه هاي موثر حسن خلق بر تحكيم روابط زناشويي از منظر قرآن و روايات
ترجيح اخلاقي كالاي توليد داخل بحثي در اخلاق مصرف
مساله اعتبار گرايي نزد سقراط و علامه طباطبايي
انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقي آن
توصيفات غيراخلاقي در سه اثر اخلاقي غزالي در مبحث زنان
افسانه اخلاق
وظايف اخلاقي فرزندان در قبال والدين با محوريت دو اصل احسان و نيز احترام و اكرام ايشان از منظر قرآن و احاديث
واكاوي تطبيقي مراقبه در حكمت متعاليه و علم اخلاق
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعريف عدالت
جايگاه اخلاق در ارزيابي فناوري هاي سلامت
ديدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقي بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان
بررسي اصل احترام به خودمختاري در منابع فقهي
هنرهاي سنتي ايران، تجلي روح اخلاق مداري هنرمند
ملاحظات اخلاقي در بهره گيري از روش بارداري با رحم جايگزين
نقش جنسيت در اخلاق از ديدگاه اسلام
اخلاق فضيلت
مدارا با مردم، راز ماندگاري پيوندهاي اجتماعي (تاملي در سلوك پيامبران در قرآن كريم)
آداب خوردن و آشاميدن از منظر اسلام
تاثير دكوراسيون داخلي در اخلاق
جستارهاي معنوي (ديني و اخلاقي) در اشعار فايز دشتي
تشكيك نور و اخلاق مبتني بر لذت از ديدگاه شيخ اشراق
شيوه هاي مديريت نبوي
معناي لهو، مصاديق و زمينه هاي گرايش به آن از منظر قرآن
امكان تحقق حيات اخلاقي؛ از امتناع اخلاق كانتي به گشايش حيابت اخلاقياتي هگلي
سعادت و شقاوت از ديدگاه ابن سينا و علامه طباطبايي
اخلاق در دنياي مجازي
اهميت توجه به اخلاق در استفاده از آفتكش هاي شيميايي كشاورزي
سوءظن در خانواده و راههاي پيشگيري از آن
بايستگي اخلاق مداري دانشمند مسلمان و ضابطه ي آن با تكيه بر تفسير روايي آياتي از سوره ي فرقان
پرورش ديني عاملي موثر در افزايش تعهد سازماني منابع انساني و موفقيت سازمانها
بررسي آسيب هاي اخلاقي اينترنت بر خانواده
بررسي عوامل فرهنگي و روانشناختي موثر در بروز فساد مالي و ارائه الگويي جهت بهبود نظام مالي كشور
بررسي مدل هاي فساد اداري – مالي و تدوين الگوي راهبردي مبارزه با فساد اداري – مالي
گفتمان تعاملات اخلاقي – اجتماعي جوامع در سوره حجرات
تاثير جو اخلاقي بر رضايت مندي شاغلان سازمانهاي دولتي استان زنجان
نقش و جايگاه خانواده در تربيت فرزندان و تحقق جامعه ي صالح
ادب گفتار در گفتار حكيم ابوالقاسم فردوسي
تقليل اخلاق نويسي فلسفي در يونان به اندرزنامه نويسي در ادبيات فارسي
غفلت ريشه رذائل اخلاقي
نظريه مراحل رشد تحول اخلاقي؛ نظريه برخاسته از ديدگاه اسلامي
بررسي تاثير اخلاق بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي
مديريت اخلاق در خدمات عمومي جديد با استفاده از خرد معنوي
آثار و كاركردهاي وجدان اخلاقي با نگاهي بر بحار الانوار علامه مجلسي
نوآوري هاي فاني كشميري در نظريه اعتدال
ماهيت و حكم اخلاقي غيبت
بيهوده گويي در آيينه اخلاق اسلامي
اخلاق تبليغات بازرگاني در رسانه ها: بايدها و نبايدها
الگوي كامل فضائل اخلاقي در آراي عين القضات همداني
بررسي تاثير عوامل انگيزشي و بهداشتي بر اخلاق كار در بين كاركنان آموزش و پرورش قزوين
ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه اخلاق كار
بررسي جايگاه همسايه در اسلام با تاكيد بر سيره تربيتي و اخلاقي امام علي (ع)
چگونه منش اخلاقي را به شكلي اثربخش آموزش دهيم؟
فلسفه و زندگي اخلاقي
شيوه هاي فردي كنترل تحريكات جنسي با تاكيد بر آموزه هاي ديني
بايسته ها و نباسته هاي اخلاق مديريتي از منظر اسلام
مولفه هاي اخلاق معلمي از منظر قرآن و روايات
نقش مهرورزي در زندگي خانوادگي از منظر اخلاق اسلامي
تكاليف انسان نسبت به ديگران از منظر كانت و سنت اسلامي
اخلاق و آداب تجارت در فقه شيعه
بازشناسي شاخص هاي اخلاقي مطلوب زمامداران در نهج البلاغه
تحليل آموزه هاي اخلاقي داستان پارسا و شيطان و تاثير آن در كودكان و نوجوانان
ازدواج از منظر عارفان
آداب تغذيه ايرانيان در سفرنامه هاي اروپايي
اصول اخلاقي نشر خبر در جامعه اسلامي
الگوي كارآمدي اخلاق قرآني در عرصه هاي فردي و اجتماعي
معناشناسي حال و مقام در عرفان
تكامل و صيرورت نفس تا فوق تجرد عقلي در پرتو تخلق به آموزه هاي اخلاقي و حكمت عملي با تكيه بر آراء صدرالمتالهين شيرازي
اخلاق بندگي حق از نظرگاه پروين اعتصامي
تبيين جايگاه تربيتي فن شعر در نظريه اخلاقي ارسطو بر مبناي نظريه ضمير ناخودآگاه
وظايف اخلاقي حاكمان سياسي در مقابل مردم از منظر حضرت علي (ع)
رابطه تغذيه و اخلاق در قرآن كريم
پيامدها و تاثيرات پورنوگرافي بر ارزش هاي اخلاقي و انساني
بايد و نبايدهاي اخلاقي مديران در آموزه هاي ديني (با تاكيد بر نهج البلاغه)
رذيلت ريا و آثار فردي و اجتماعي آن
معناشناسي اخلاق و علم اخلاق
بررسي مباني اسلامي اخلاق خانوادگي در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست 1392
بررسي تاثير الگوهاي قرآني بر اخلاق و آداب زندگي
انديشه اخلاقي خواجه نصيرالدين طوسي
اوصاف اخلاقي مورد نكوهش انسان در قرآن
ادعيه و آداب (آداب مربوط به همسايه در صحيفه ي سجاديه)
پاي بندي به رفتارهاي اخلاقي و نقش آن در جذب مشتريان سازمان
ديگرخواهي، به عنوان مبناي اخلاقي اقتصاد
آداب و اخلاق مدير در سازمان از منظر اسلام
لزوم رعايت حجاب و عفاف توسط زنان به عنوان يك ضرورت اجتماعي
توسعه اخلاق حرفه اي و نقش آن در بهبود سلامت سازماني دستگاههاي اجرائي كشور
اخلاق فردي
حقوق جمعي در فرهنگ آپارتمان نشيني
مدل دلايل شخصي در دفاع از نظريه امر الاهي: تقرير و ارزيابي
تبيين و نقد گونه هاي مختلف ايذا در فلسفه اخلاق
سخن گفتن و نقش آن در كسب فضائل اخلاقي از منظر آيات و روايات
آسيب شناسي نمره محوري در گسترش اخلاق دانشگاهي
نگاهي به خشونت خانگي عليه زنان
عدالت از ديدگاه ملا مهدي نراقي
آسيب شناسي اخلاق پژوهشي
ضرورت كاربرد اناگرام در تعليم و تربيت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید