دریافت مقالات دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۲۰عنوان مقاله تخصصی شامل۳۴۸۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

كپچاي تصويري با استفاده از ايجاد تغييرات بر روي اعضاي چهره انسان
طراحي يك سيستم ژنتيك فازي براي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
مسيريابي امن در شبكه هاي حسگر بيسيم با رويكرد كارايي مصرف انرژي
امنيت شبكه با استفاده از معماري هويت افراد
بررسي حملات فريب برروي سيستم تشخيص نفوذ
بررسي تكنيك هاي فازي در پايگاه داده شيءگراي فازي
افزايش ظرفيت ذخيره سازي در محاسبات ابري سيار
دولت الكترونيك با رويكرد جمهوري اسلامي افغانستان
تكنيكهاي تحمل پذيري خطا و پياده سازي مقايسهاي در رايانش ابري
مكانيزم صرفه جويي انرژي در خوشه به وسيله سينك هاي سيار چندگانه براي بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم
ارائه يك پروتكل مسيريابي كارا براي شبكه هاي سيار موردي با ترافيك دوطرفه
مروري بر بهينه سازي تخمين هزينه هاي نرم افزار با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري
طراحي يك مبدل سطح ولتاژ كارآمد مبتني بر ترانزيستورهاي نانولوله كربني
تبديل پرس و جوهاي فازي بهXML DTD
بهبود الگوريتم نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تركيب الگوريتم هاي تجزيه مقدارمنفرد و تبديل موجك گسسته به منظور كاهش مشكل تشخيص مثبت كاذب
ارائه روش هاي داده كاوي جهت تشخيص كلاهبرداري در كارت هاي اعتباري
مروري بر الگوريتمهاي بازيابي تصاوير؛ شرح و مقايسه
بررسي آسيب هاي ناشي از فضاي سايبري برامنيت اجتماعي
مطالعه روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در محيط محاسبات ابري با استفاده از تكنولوژي مجازي سازي
بررسي و مقايسه چالش هاي امنيتي RFID و راهكارهاي امنيتي ارائه شده
افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم با مكانيزم سلسله مراتبي
بهبود الگوريتم نهان نگاري تصاوير ديجيتال با تركيب الگوريتم هاي تجزيه مقدار منفرد و تبديل موجك گسسته و ژنتيك
بازيابي تصادف سريع در RAMCloud
مقاله مروري: تركيب الگوريتمهاي بهينه سازي فراابتكاري با مدل تخمين هزينه كوكومو
ارائه يك چارچوب امن براي مراكز ذخيره سازي رايانش ابري
كاربرد نظريه بازي در شبكه هاي هوشمند با تاكيد بر راه حل هاي ذخيره سازي انرژي
تبديل اعداد فارسي تصوير به فايل متني وگفتار مبتني بر پردازش تصوير
طرح مسيريابي توزيعي سبز مبتني بر زمانبندي خواب براي شبكهمورديسيار
ارائه يك روش انتشار سه سطحي جهت مسيردهي بستهها در شبكه هاي حسگر بيسيم زيرآبي
ارائه روشي امن براي انتقال داده ها در مراكز ذخيره سازي رايانش ابري
تحليل مقايسهاي بين پروتكلهاي بهبود يافته LEACH درشبكه حسگر بيسيم
كنترل و بازشناسي بيماري ديابت توسط آتاماتاي يادگير سلولي
بررسي و تحليل چالشهاي مديريت فرايندهاي كسب و كار در بستر ابر
جايگاه تجارتالكترونيك در ايران
معيارهاي ارزيابي كيفيت وب سايتها
شناسايي شاخصهاي كليدي اعتبارسنجي در راستاي طراحي سامانه ارزيابي مشتريان بانكي
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي شبكه عصبي و درخت هاي تصميم در داده كاوي براي پيشبيني تأثير عوامل خطرزاي بيماري قلبي عروق كرونر در مردان
بانكداري الكترونيكي
ارائه روشي مبتني بر شبكه عصبي براي تخمين ميزان ارزش مسافران در سازمان هوايي
يك الگوريتم رتبه بندي صفحات وب مبتني بر رويكرد يادگيري
حل مساله زمانبندي بهينه در نگهداري و تعميرات پيشگيرانه توسط الگوريتمهاي فراابتكاري
تاثيرشبكه هاي اجتماعي بر شهروندان استان ايلام با كمك منطق فازي
مدلهاي ذهني انسان از روباتهاي انساننما
سيستم هاي خبره و قابليت هاي هوش مصنوعي در توانمند سازي تصميم گيري هاي استراتژيك
زندگي مصنوعي
مروري بر ويژگي هاي قابل استخراج از سيگنال الكتروانسفالوگرام براي كاربردهاي ارتباط فرد-رايانه
حل مساله زمانبندي كارها در محيط كار كارگاهي منعطف با ماشينهاي موازي با در نظر گرفتن تابع هدف زمان تكميل آخرين پردازش
بررسي محيطهاي امن تحليل بدافزار
خوشهبندي فازي مشتريان با استفاده از روش سياهچاله
پايگاه داده NoSQL و ضبط و بازپخش تصاوير ويديويي
ارائه چارچوبي براي شناسايي و كشف وب سرويس معنايي در محيط كاربر نهايي
بررسي رمزنگاري داده در محاسبات ابري
مكانيابي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
تكنيك هاي حفاظت از ارتباطات در انتشار داده هاي شبكه هاي اجتماعي
ويرايش كلمات چندبخشي فارسي طبق اصول ترجمه ماشيني آماري
كاربرد رايانش ابري در علم تصويربرداري پزشكي
بررسي يادگيري ماشين در بيوانفورماتيك
ارائه الگوريتمي براي مقايسه بين نواك نتهاي اجرا شده توسط كاربر و الگوي از پيش تعريف شده
بررسي روشهاي تعاملپذيري در سيستمهاي سازماني و ارايه طبقه بندي بر مبناي كاربردشان
تجزيه و تحليل راه حلهاي امنيتي
خلاصه سازي خودكار متون فارسي
كاربرد داده كاوي درپيش بيني ساختار دوم پروتئين براي ترميم شكستگي هاي مفسلي
پروتكل مسيريابي امن در شبكه هاي موردي
پيش بيني داده كاوي در زمينه پزشكي باليني:ساختار و دستورالعمل ها
تبديل پرس و جوهاي فازي به XML فازي
ارائه راهكاري مبتني بر خوشهبندي و روش RFM توسعه يافته جهت ارزيابي ميزان وفاداري مشتريان در سيستم بانكداري
بررسي سه رويكرد خوشهبندي فازيR.F.M و شبكه عصبي براي تعيين وفاداري مشتريان در محيط هاي مشتريمحور
ارائه روشي جهت فيلتر نمودن هرزنامه با استفاده از درخت تصميم فازي
بازنگري رويكردهاي پايه در تشخيص هرزنامهها
سيستم پيشنهاد منبع براساس برچسب و زمان برچسب گذاري
ارائهي الگوريتم توزيع شده براي بهينهسازي انرژي در همهپخشي پيام در شبكه حسگر بيسيم به وسيلهي آنتن جهتدار
مينيمم كردن انرژي در همهپخشي يا چندپخشي پيام در شبكه هاي حسگر بيسيم
بررسي بيوانفورماتيكي ژنPPARDelta در شناسايي بيماري آرتروز
تجزيه و تحليل تكنيك هاي مختلف داده كاوي در تشخيص بيماري هاي قلبي
ارائه يك الگوريتم هيبريد بمنظور پيش بيني تراكنشهاي الكترونيكي سوييچ بانكي با استفاده ازشبكه عصبي
مروري بر ادبيا معماري سازماني: به دنبال يافتن نقطه اشتراك
بررسي سرويس هاي كشف مكان در شبكه خودرويي در راستاي مديريت حمل و نقل
استفاده از منطق فازي درتعيين مقدار مناسب دارو در بيماران مبتلا به بيماري تنگي عروق
كاربرد داده كاوي درپزشكي
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
روش مبتني بر يادگيري با ظرفيت بالا نهاننگاري صوت با استفاده از ماشينبردارپشتيبان
تشخيص لبه تصاوير با استفاده از بهينه سازي كلوني مورچهها
تشخيص بيماري تيروئيد با استفاده از الگوريتم طبقه بندي فازي عصبي
ارائه يك روش استاندارد براي اجتناب از برخورد درسيستم هاي بازشناسي از طريق امواج راديوئي
بررسي امنيت در پايگاه داده ابري
داده كاوي
روش تركيبي جديد به منظور افزايش دقت پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع هوشمند برق
طراحي كد شبكه خطي با رويكرد بهبود مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
حل مساله ي كوله پشتي Knapsack با استفاده از الگوريتم سياه چاله Black Hole
نقش بيوانفورماتيك در مطالعه miRNA ها در زمينه سرطان
تشخيص بيماري سرطان سينه توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم
شبكه عصبي مصنوعي وكاربردهاي آن دراقليم شناسي
ارائه روشي براي تشخيص اتوماتيك فتق ديسك كمر با استفاده از پردازش تصاويرMRI
بررسي و مقايسه انواع پايگاههاي دادهاي غير رابطهايNOSQL
نرم افزارها و تكنولوژيهاي مديريت دادههاي بزرگ در محيط محاسبات ابري
بررسي و ارائه راهكارهاي بكارگيري رايانش ابري
چالشهاي رعايت حريم خصوصي و اعتماد پذيري در امنيت محاسبات ابري
پيش پردازش و بهبود كيفيت تصاوير مچ دست براي بخش بندي و تشخيص سن استخواني
ويژگيها و چالشهاي محيط رايانش ابري
ارزيابي سيستم هاي توزيع شده نرم افزاري با استفاده از فرايندهاي حالت محدود مورد مطالعه:موبايل بانك
ارائه يك روش جديد براي بهينهسازي مصرف انرژي در ادغام فنآوري بازشناسي از طريق امواج راديويي با شبكه حسگر بيسيم
بررسي عملكرد موتورهاي جستجو
ارائه يك پيشنهاددر چارچوب SDMC براي ارزيابي سيستم هاي توصيه گر براساس ليست حاصل ازمتريك هاي Rank
مكانيزم هاي موجود درآزمون و ارزيابي سيستم هاي توصيه گر
افزايش سودآوري و موفقيت در بازار در متدلوژي هاي چابك
استفاده از عنبيه چشم در توليد يك كپسول بيومتريك جهت احراز هويت
امنيت اطلاعات و زيرساختهاي حسابرسي در محيطهاي محاسبات ابري
بررسي ارتباط ميان شاخصهاي اصلي اندازهگيري آمادگي الكترونيك و ابعاد جامعه اطلاعاتي باتمركز بر توانمندسازي شهروندان در جامعه اطلاعاتي
روشي جديدبراساس خوشه بندي جهت تعيين كراد وركر هاي باارزش در پلت فرم هاي كراد سورسينگ
بررسي روشهاي كنترل همزماني در پايگاه داده توزيع شده
بررسي تصوير نهان نگاري طرح تطبيقي با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
بررسي راهكارها و چالشهاي امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم
بررسي حملات و اقدامات متقابل در امنيت محاسبات ابري
Enhancing Security Clustering Algorithm In The Mobile AD HOC Network
بهبود عملكرد شبكه در مراكز داده با الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
تركيب الگوريتم هاي داده كاوي درخت تصميم و بيزين در تشخيص نفوذ
بكارگيري الگوريتم بهينه سازي توده ذرات در تشخيص سن استخواني از روي مچ دست و بيماري هاي مرتبط
تخمين سن استخواني از روي مچ دست با بكارگيري تكنيك هاي پردازش تصوير
بررسي و مقايسه بهرهوري انرژي پروتكلهاي اجتناب از تصادم بازخوانها در فناوري بازشناسي ازطريق امواج راديويي
نقش بكارگيري فناوري اطلاعات در پيشرفت و توسعه سازماني
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير TQM دردانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 4
كاربرد سيستمهاي چندعامل در بيومتريك
ارائه الگوريتم بهبود يافته مسيريابي جهت افزايش طول عمر گره ها در شبكه هاي حسگر بيسيم با رويكرد منطق فازي
مطالعه اي بر تكنيك و رويكردهاي تست امنيت نرم افزار با نگاهي به استانداردهاي امنيتي ISO/IEC و 15408 ISO/IEC 27034
بررسي موردي كاربرد دادهكاوي در مديريت ارتباط با مشتريان يك شركت هواپيمايي
روشهاي بهينهسازي تخصيص منابع در محيط رايانش ابري، بررسي و مقايسه
ارائه راهكاري براي تخصيص منابع در محيط رايانش ابري با استفاده از نظريه بازي ها
افزايش ذخيره سازي تلفن همراه در محاسبات ابري تلفن همراه
مدل هوشمند انتخاب تكرار دايناميك در داخل سيستم هاي گريدي
بررسي حل مسئله N وزير با الگوريتم بهينه سازي توده ذرات PSO
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در طبقه بندي پوشش زمين شهري در تصاوير هوايي
طراحي و تست عملي خط كش سه بعدي اندازه گير موقعيت سه بعدي هدف استاتيكي و ديناميكي وسرعت هدف براساس روش بينايي استريو
پيش بيني و عود مجدد سرطان سينه پس از درمان با استفاده از داده كاوي
بررسي توسعه و بهينه سازي يادگيري الكترونيكي E-Learning
اضافه كردن خاصيت همگام سازي دو نقشه ذهني در نرم افزار فري پلن
افزايش امنيت شبكه هاي سيار با استفاده از شبكه هاي مبتني بر نرمافزار
مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نرمافزار
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت نوين سازمانها
ارائه رويكردي دو سطحي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري
بررسي و مقايسه معيارهاي شباهت در سيستمهاي پيشنهادگر
ارائهي يك الگوريتم تركيبي جديد براي اجتناب از تصادم بازخوانها در شبكه هاي بازشناسي از طريق امواج راديويي
مروري بر ميان افزار سرويس گرا براي شبكه هاي حسگر بيسيم
امنيت و حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
نقش و تاثير الگوريتم هاي پردازش تصويري و شبكه عصبي در تشخيص اتوماتيك و سريع سرطان خون
مروري بر كاربردها و روشهاي حل مسئله فروشنده دورهگرد
پروتكلهاي تبادل كليد در شبكه هاي مبتني بر پردازش ابري
بررسي پروتكلهاي مديريت هوشمند سازي ساختمان BMS
روش جديد براي بهبود حريم داده هاي ابري با جلوگيري از حملات مبتني بر داده كاوي
مروري بر روش هاي تفكيك هوشمند آريتمي هاي قلبي با استفاده از شبكه ويولت
Evaluating the Quality of SCADA System Using Bayesian Network
Overview on Methods of Increasing Capacity in Audio Watermarking Systems
تخمين تلاش پروژه هاي نرم افزاري با بكارگيري روش تخمين بر مبناي مقايسه
ارائه يك رويكرد جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم
رويكردي نو جهت تشخيص ناهنجاري در برنامه هاي تحت وب
مروري بر بانكداري سبز،فناوري اطلاعات و مزيتهاي رقابتي
ارائه يك رويكرد تركيبي از يادگيري و كدگذاري خلوت براي طبقهبندي تصاوير
كاهش زمان انتقال محصولات رادار هواشناسي با استفاده از حذف ارسال مجدد تصوير پسزمينه
رايانش ابري سيار و بررسي رويكردهاي كشف منابع
بهينهسازي انتخاب مراكز اوليهي خوشهها در الگوريتم خوشهبنديK-means به منظور خوشهبندي كاربران در سيستم توصيهگر
ارائه يك روش مسيريابي جديد براي افزايش طول عمرشبكه هاي بيسيم ناحيه بدن
بررسي سيستمهاي تشخيص نفوذ در محيط ابري
ارائه روش جايگذاري منابع مبتني بر پيشبيني درخواستها در مراكز داده رايانش ابري
چارچوب هاي مديريت هويت براي ابر
مطالعه راهكارهاي امنيتي در رايانش ابري
بهينه سازي الگوريتم كرم شب تاب با محاسبه برآيند بهترين و بدترين مكان ذرات
ارائه روشي براي انتخاب ويژگيهاي مؤثر در آزمون اولويتگرا براي خط توليد نرمافزار با هرس كردن مدل ويژگي
كاهش تاخير ارسال چندپخشي اطلاعات مبتني بر كدگذاري شبكه در شبكه هاي بين خودرويي
تشخيص سرعت غيرمجاز با استفاده از GPS و پردازش تصوير
بررسي كاربرد رايانش ابري در تجارت الكترونيك
بررسي امنيت رايانش ابري
ردهبندي شبكههاي اجتماعي آنلاين غيرمتمركز
چارچوب كنترل براي رايانش ابري امن
ارائه يك معماري چندلايه اي در جهت نظارت و كنترل عملكرد مديريت فرايند كسب و كار در محيط محاسبات ابري
بررسي و ارزيابي تلفيق شبكه حسگر بيسيم با رايانش ابري
مقايسه و بررسي روشهاي كاهش توانمصرفي شبكهرويتراشه
شناسايي حمله سايبيل در شبكه هاي حسگر بيسيم متحرك به كمك گرههاي كاشف
يك الگوي طبقهبندي ترافيك شبكه با استفاده از تكنيك يادگيري ماشين
مقايسه الگوريتم DLA-BF با الگوريتم كلوني مورچگان براي ايجاد ستون فقرات در شبكه هاي موردي بيسيم
تشخيص و شناسايي درجات نظامي با روش Smallest Rectangle Distance
تشخيص و شناسايي درجات نظامي با روش ثابتهاي گشتاور و طبقه بندي ويژگيها با درخت تصميم وK-نزديكترين همسايه
بررسي روشهاي تجميع دادهها در بيوانفورماتيك
A Comparative Survey on Symmetric and Asymmetric key Encryption Techniques in cloud
مروري بر متدولوژيهاي توسعه نرمافزار: متدولوژيهاي چابك: متدولوژيهاي كريستال
مقايسهي روشهاي تشخيص جمعيت در شبكه هاي اجتماعي
معرفي و مقايسه قالب هاي كاري فن آوري هاي حامي در رايانش ابري
گروهبندي شبكه هاي VANET مبتني برموقعيت مكاني با استفاده از الگوريتم بهينهسازي ذرات
تلفيق الگوريتم جستجوي گرانشي وk- نزديكترين همسايه در بهبود خوشهبندي دادهها
بررسي انواع راه حل هاي حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
مسائل مربوط به امنيت داده در محاسبات ابري
بررسي نرخ تشخيص و كارايي سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ستون فقرات مجازي در شبكه حسگربيسم
بهبود امنيت تصاوير با افزايش مقاومت تصوير و روشهاي رمزنگاري و تئوري آشوب
مروري بر الگوريتمهاي زمانبندي گردشكار در محيط محاسبات ابري
معرفي و مقايسه توپولوژي هاي موجود در شبكه هاي مراكز داده
ارانه روش تركيبي لايه ايي براي بهبود بازدهي جريان سازي ويدئو با كاهش تاخير در شبكه هاي نظير به نظير
مكانيسم هوشمندانه اي جهت حذف نتايج زائد از نتايج جستجو و اولويت بندي صفحات وب
تشخيص زود هنگام بيماري گلوكوم با استفاده از ماتريس هم وقوعي
A Scalable And Robust Communication Paradigm For Data In Wireless Sensor Networks
داده كاوي در رايانش ابري:انتخاب سرويس SAAS به عنوان بهترين سرويس رايانش ابري براي كاهش هزينه هاي داده كاوي
بررسي امنيت ، مسائل امنيتي و تحليل چالش منحصر به فرد در كامپيوتر هاي ابري
تاكتيك هاي امنيتي در منابع ابري امن و تكنيك هاي تخصيص منابع در سرويس هاي ابري و بررسي چالش هاي پژوهشي براي اپليكيشن ها
سير حركت محاسبات ابري
بررسي و بهبود يك الگوريتم مسيريابي سبكوزن بر روي ميانافزار رويداد-محور براي كاربردهاي مراقبتسلامت
تأثير داده كاوي در پيش بيني شاخص سهام
ايجاد پايگاه داده متون فارسي مناسب كاربردهاي ابهام زدايي معنايي كلمات
بررسي روش هاي بهينه سازي زمان پرس و جو در پايگاه داده توزيع شده
مقايسه روشهاي استخراج ويژگيLPCC و MFCC براي شناسايي گوينده مستقل از متن
مروري بر نسل پنجم شبكه هاي تلفن همراه و چالشهاي آن
ارائه يك الگوريتم مبتني بر نقشه ديجيتالي براي توزيع داده در شبكه هاي خودرويي
بررسي وگذري بر رايانش ابري در چند كشور منتخب جهان و ارزيابي آن با كشور ايران
واترماركينگ تبديل كسينوسي گسسته مقاوم مبتني بر ارتباط بلوكهاي مجاور
پيشبيني وقوع آتشسوزي در جنگل با استفاده از تكنيكهاي دادهكاوي
الگوريتم كسب امتياز جهت انتخاب بهينه سرخوشه در شبكه هاي حسگر بي سيم همگن
تشخيص فريمهاي دستكاري شده در ويدئو با استفاده از درخت تصميم و بر اساس انتخاب ويژگي به وسيله كدگذاري تنك
روشهاي مديريت انرژي در شبكه هاي حسگربيسيم
بررسي رايانش ابري و برترين مزايا و چالش هايCloud Computing
بهينهسازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از روش نقاط داخلي
مديريت بحران در شهر هوشمند با استفاده از سيستم خبره و شبكه هاي حسگر بيسيم
تخصيص قطعه در پايگاه داده توزيع شده با استفاده از الگوريتمPSO و كمترين هزينه دسترسي قطعه
مطالعهي امكان سنجي عملياتي جهت ايجاد يك شبكه اجتماعي علمي مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور
مسيريابي بين لايه اي با استفاده از اختصاص درجه اعتبار به گره ها و مسيرها در شبكه هاي موردي سيار
ارزيابي رويكردهاي كاهش توان مصرفي در رايانش ابري سيار
بررسي نسل پنجم ارتباط از راه دور تلفن همراه
معرفي روش تركيبي جديد در تشخيص لبه با استفاده از قوانين فازي وعملگرهاي منطقي مختصاتي
هل دادن جعبه بر روي مسير مشخص
ارائه مدلي براي پايش كاربردهاي خودتطبيق سرويسگرا
طراحي كنترلر فازي براي تشخيص نقاط پس زمينه در دنباله تصاوير ويديوئي
كشف تخلف در سيستمهاي مالي با استفاده از دادهكاوي
ارائه يك الگوريتم مسيريابي سلسله مراتبي براي شبكه هاي حسگر بيسيم به منظور كاهش انرژي وافزايش طول عمر شبكه با استفاده از ساختار درختي- قطاعي
حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
امنيت مسير يابي در شبكه هاي موردي Routing Security in Ad-hoc Networks
مسائل مربوط به امنيت داده ها و چالش ها در ابر رايانه:يك تحليل مفهومي و نقد و بررسي
ردهبندي تركيبي با استفاده از مفهوم فازي
ارائه روشي بر اساس مناقصه براي تخصيص منابع در رايانش ابري
مديريت منابع در رايانش ابري: استراتژيهاي تخصيص منبع
كشف و تحليل حملات Botnetدر شبكه هاي گسترده
بررسي روشهاي انتخاب شريك در شبكه هاي مشاركتي بيسيم
شبكه بر روي تراشه و مروري بر الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير خطا
افزايش وضوح تصوير صحنه در يك رشته ويدئويي با تاكيد بر حفظ لبه و حذف نويز تصادفي
بررسي تاثير متدلوژي هاي چابك در ارتقاء سطح كيفيت نرم افزار
بهبود عملكرد روش پنها ن نگاري مبتني بر كم ارزش ترين بيت در تصاوير رنگي RGB
نقش فناوري اطلاعات بر ارتقاء كيفي خدمات آموزشي نظام آموزش و پرورش براساس الگوي مالكوم بالدريج
ارزيابي چالش هاي امنيتي و تاثير آن بر محاسبات ابري با استفاده ازشبكه هاي پتري
بررسي داده هاي عظيم و نگرشي جديد در صنعت مخابراتي
مروري بر مسئله جدول زمانبندي
مروري بر سازوكارهاي تطبيق در سيستمهاي نرمافزاري
روشي مقاوم براي نهان نگاري تصاوير ديجيتالي با استفاده از تبديل هادامارد
رائه مدلي پويا جهت زمانبندي وظايف در سرويس نگاشت كاهش بستر Hadoop
ارتباط امن در شبكه هاي وسيله به وسيله با استفاده از رله تقويت و ارسال
مفاهيم و تهديدهاي جرم فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي مختلف
رديابي شي با استفاده از رويكرد نيمه نظارتي مبتني بر منظمسازي برخط منيفلد با بهروزرسانيهاي كنترلشده
روش ارزيابي ريسك مقياس پذير براي محاسبات ابري با استفاده از تئوري بازي CCRAM
معماري نرما فزار پويا
مدلي هوشمند مبتني بر سيستمهاي چندعامله هولونيك براي سيستمهاي مراقبت درماني
ارزيابي توانايي ايجاد تمايز پيكسلهاي پوستي در مدلهاي فضاي رنگ مستقل از مولفه روشنايي
شبكه هاي اجتماعي
مروري بر حسگرهاي ابري در شبكه هاي نسل پنجم موبايل 5G
تعيين زيرساختهاي كليدي استقرار بيمه الكترونيكي در ايران
كاهش تعداد انتقال در الگوريتمهاي داده پراكني در شبكه هاي بيسيم Ad hoc
A New Security Mechanism in Grid Networks
A Real-Time License Plate Localization Method in Video Sequences
ارائه يك الگوريتم موثر و تطبيقپذير براي خوشهبندي متون فارسي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي فاخته
طرح استخراج كانتور لب بر مبناي ابزار K خوشه بندي در صفحات مختلف رنگي
ارائه راهكاري براي اندازه گيري ميزان چابكي در شركت هاي نرم افزاري بر اساس اصول چابك
شناسايي بدافزار تروجان از طريق تكنيك داده كاوي مبتني بر طبقه بندي
شبكه هاي اجتماعي و مشكلات موجود در توسعه آن ها
مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
كاربرد داده كاوي به كمك الگوريتم شبكه عصبي در شبيه سازي ترموديناميكي كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي
بررسي راهكارهاي امنيت اطلاعات با استفاده از علم بيومتريك
ارائه يك الگوريتم موثر و تطبيقپذير براي خوشهبندي متون مبتني برPSO
بررسي افزايش ذخيره سازي موبايل در محاسبه ابر و سرويس دهي در ابرها
گزارش تكنيكي از ويژگي ها و چالش هاي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم زيرآب
بهبود كارايي مسيريابي روترها با استفاده از روش فازي
مدلسازي الگوهاي روبات وب
يادگيري نظارتي در شبكه هاي انتشار بازگشتي رشدكننده
طراحي يك مدل براي انتخاب راه براساس خواص منطقه باكمك بهينه ساز ذرات
استخراج مدل سه بعدي اجسام با استفاده از تكنيك بينايي استريو
ارائه الگويي جهت ارزيابي مخاطرات سايبري در سامانههاي كنترل صنعتي
گزارش تكنيكي از نحوه عملكرد الگوهاي انتشار داده در شبكه هاي موردي حمل و نقل
ارائه سيستم تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي با استفاده از تحليل ويژگي هاي پروتكل DSR
نقش پورتالهاي وب درموفقيت تجارت الكترونيك
بهبود احراز هويت پيامهاي همهپخشي چندكاربره در شبكه هاي حسگر بيسيم مبتني بر رمزنگاري منحني بيضوي
شناسايي ومقايسه روشهاي مختلف محافظت از حريم خصوصي در تكنيكهاي دادهكاوي
مدل سازي وارزيابي عملكرد شبكه با استفاده از پروتكل هاي مسيريابيRIP و OSPF ، EIGRP
استخراج و ردگيري 3بعدي مسير حركت توپ در زمين فوتبال
سيستم نمايش اطلاعات تركيبي HUDD
مروري بر دو روش كدگذاري اطلاعات در شبكه هاي بي سيم CAMP و COPE
روش ها و الگوريتم هاي دسترسي، كاوش و پالايش داده هاي بزرگ
بررسي ربات هاي مسيرياب با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
چالش هاي امنيت در محاسبات ابري و ضرورت محاسبه انبوه درسيستم آموزشي
يك الگوريتم جديد براي انتخاب مراكز خوشه اوليه در الگوريتمk-means
طراحي يك سيستم خبره جهت ارزيابي ابزارهاي تأييد و اعتبارسنجي دانش درسيستمهاي هوشمند
شبكه حسگر بي سيم بدن : مروري بر روشهاي انرژي آگاه
كنترل تحرك عملگرها با استفاده از سرويس هاي مكان و اتوماتاي يادگير در شبكه هاي حسگر وعملگر چند عملگره
كاربرد RFID در حوزه سلامت و پزشكي
ارائه الگوريتم مبتني بر گراف براي كشف كدهاي كپي شده از كد منبع
مقايسه و ارزيابي پروتكل هاي خوشه بندي سلسله مراتبي در شبكه حسگر بيسيم
تعيين عنوان براي متون فارسي با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
ارائه روش مبتني بر جدول براي كشف كدهاي كپي
كاربردهاي تكنيك هاي داده كاوي در بانكداري
حل مسئله فردشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب با رويكرد حريصانه
تحليل زمان ساخت مدلها با الگوريتم هاي كارا يادگيري ماشين جهت كاهش نامه هاي الكترونيكي ناخواسته
تحليل مشتريان بانك بر اساس ميزان فعاليت در شبكه شتاب با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
مرور و بررسي نرمافزار به عنوان سرويس SaaS
استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي و مقايسه آنها در تشخيص بيماري سرطان معده با شبكه عصبي
طراحي سيستمي براي تشخيص بيماري سرطان معده با استفاده از شبكه عصبي
روشهاي يادگيري بدون ناظر و با ناظر براي تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از سيستمهاي تشخيص نفوذ NIDS
سيستم كنترل ترافيك با استفاده از پردازش تصوير
بررسي و مقايسه روشهاي تزريق SQL و رويكردهاي مقابله با آن
تشخيص لبه با استفاده از قوانين فازي
ارائه مدلي براي تست امنيت نرم افزار مبتني بر استانداردISO 12207
تبادل داده ها در شبكه هاي بيسم بصورت ويدئوكنفرانسي و تحليل استانداردهاي بي سيم 11.288
بررسي بهبود دقت سيستم هاي تشخيص نفوذ در محاسبات ابري
بررسي طرح رمزنگاري همه پخشي كارآمد مبتني بر رمزنگاري نامتقارن
بررسي پنهان نگاري همه پخشي
مروري بر روش هاي زمانبندي سيستم هاي بلادرنگ در رايانش ابري
بهينه سازي و پيشبرد مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم زيرآب
پيش بيني شاخص سهام كارخانه سيمان با استفاده از تركيب الگوريتمهاي هوش مصنوعي
بهبود عملكرد موتورهاي جستجو به كمك هوش جمعي
بهينه سازي الگوريتم كرم شب تاب با محاسبه برآيند بهترين و بدترين مكان ذرات

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید