دانلود مجموعه مقالات کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ توسط شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۶عنوان مقاله تخصصی شامل۹۱۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

عدالت اختياري: پيگيري هاي كيفري درتاريخ جرائم مالي
اقتصاد دانش بنيان راهكاري در دوران تحريم در شرايط اقتصاد مقاومتي
مولفه هاي اقتصاد مقاومتي وتاثيرآن بر تحريم ها
اقتصاد مقاومتي در سيره سياسي پيامبر اعظم(ص)
ارزيابي اثر تحريمهاي اقتصادي بر رشد اقتصادي در ايران رويكرداقتصاد مقاومتي آري يا خير؟
بررسي و تبيين بكارگيري اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي ايران
اقتصاد مقاومتي و امنيت با تأكيد بر اشتغالزايي و نقش آن در توسعه پايدار اجتماعي واقتصادي با نگاهي بر تجارب و راهكارهاي گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي
ارائه يك چارچوب تصميمگيري براي برونسپاري فعاليتهاي ساخت در صنعت هوايي نظامي ايران
نقش كارآفريني بر اقتصاد مقاومتي در سازمانهاي دانشبنيان
بررسي مقايسهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تركيه در خاورميانه 2014-2001
بررسي رقابت ايالاتمتحده آمريكا و چين در قاره آفريقا 2001-2014
بررسي اخلاق كسب و كار در مديريت كيفيت جامع وتعالي كسب و كاردر كشور كرواسي
بررسي اصول و مباني باغ شهر هاوارد و باغ شهر لتيان
تحليلي بر اقتصاد دانش- محور اقتصاد مبتني بر دانائي
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك موسسه مالي بر اساس مدل CBBE مطالعه موردي: شعب سيزدهگانه صندوق توسعه عصر شمال
بررسي مشكلات و چالش هاي فراروي تامين و توليد داخلي كالاهاي مورد نياز شركت هاي پالايش گاز كشور در شرايط تحريم هاي بين المللي
The Effect of Exchange Rate Volatility on Imports of capital goods in the Industry sector of Iran during sanctions
اثر تحريم هاي اقتصادي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران
توانمندسازي منابعانساني در راستاي رقابتپذيري بانك ها تحت شرايط اقتصاد مقاومتي
تعيين رطوبت تعادلي و گرماي ايزواستريك دفع ميوه گردو
شناسايي، سنجش و مديريت ريسك سيستمي نظام مالي كشور به عنوان لازمه اقتصاد مقاومتي
مقاومسازي اقتصاد در برابر تهديدهاي داخلي وخارجي
بررسي تأثير روابط چندگانه بانكي بر سود بنگاه هاي اقتصادي كوچك مطالعه موردي استان گيلان
الگوي اقتصاد مقاومتي با نگاهي به هويت ژئومورفولوژيكي ايران
اقتصاد سبز راهبردي براي پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي
بررسي تاثير سبك زندگي مصرف كنندگان سبز بر توسعه پايدار اقتصادي
Resistance economic opportunities and challenges in the economy, education
بررسي مشروعيت تحريم هاي اقتصادي يك جانبه آمريكا بر عليه ايران
ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش ، چرايي و چگونگي آن
رابطه ساختارسازماني و كارآفريني سازمانر در مراكز آموزش عالي شهرستان بجنورد
بررسي صنعت بانكداري كشور از منظر اقتصاد مقاومتي و دوران اقتصادي پساتحريم
A Examine the Effects of R&D and Human Capital on Export of Iran
Assess the impact of ICT on the quality of the environment in Iran and the countries of the Persian Gulf
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، راهكاري در جهت توانمندسازي زنان سرپرست روستايي
نقش زنان درمديريت محله و اقتصاد مقاومتي
كارآفريني از منظر قرآن وعترت
مديريت نفت و گاز در اقتصاد مقاومتي
گردشگري مذهبي و تحقق اقتصاد مقاومتي با رويكرد تحليلي مطالعه موردي: كلانشهر قم
تأثير تحريم ها بر اقتصاد ايران
شهرداري ها، اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور
تعيين شاخصي براي سنجش مقاومت اقتصاد ايران
تورم و راهكار هاي مقابله با آن در ايران
بررسي اثر تورم بر رشد اقتصادي در ايران
راهحلهاي اقتصاد مقاومتي درحكومت علوي وسخنان مقام معظم رهبري دام ظله با محوريت نهج البلاغه
عوامل مرتبط با توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در ورزش
بررسي و واكاوي مديريت و رهبري پيامبر (ص) در عرصه هاي جنگ با تاكيد بر مديريت راهبردي در امور نظامي
پيش بيني نرخ ارز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي رابطه تورم و رشد دستمزدها در اقتصاد ايران
بررسي رابطه بين اقتصاد مقاومتي ومديريت منابع انساني
بررسي دقت مدل هاي ساختاري در پيش بيني نرخ ارز
سنجش كارايي مصرف انرژي در بخش صنعت ايران با استفاده از تحليل پنجرهاي و پوششي دادهها
ارزيابي فني و اقتصادي اجراي طرح مسكن مهر بر وضعيت بازار مسكن دردوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت
بررسي نقش رهبري دانش محور در فعاليتهاي مديريت دانش
فرصت ها و چالشهاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
تحريم اقتصادي و فضاي كسب و كار،كارآفريني،بنگاههاي كوچك و متوسط،سازمانهاو شركت هاي بين المللي
فناوري اطلاعات كيمياي كارآفريني سازماني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید