دسترسی به مقالات همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در شهر فومن برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۷۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۵۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار

تكنولوژي و فناوري نانو در صنعت ساختمان
ارزيابي خواص الياف پلي پروپيلن بر روي بتن خودتراكم حاوي خاكستر بادي، خاكستر پوسته ي شلتوك برنج و دوده ي سيليسي
مقايسه ضوابط ويژه طراحي ستون تحت حريق با نتايج شبيه سازي عددي
ارزيابي ظرفيت باربري جداري شمع از آزمايش SPT-T
مقايسه اجزاء و نحوه ي اجراي سقف هاي متال دك (عرش فولادي) و دال هاي پيش تنيده نسبت به يكديگر
بررسي اثر ميراگرهاي جاري شونده (TADAS) در طراحي سازه با سيستم قاب خمشي بتني متوسط
ارزيابي رفتار غيرخطي اتصالات با مقطع كاهش يافته تير در سازه هاي فولادي
اهميت استفاده از ديوارهاي پيش ساخته كامپوزيت معدني براي ساختمان هاي با اهميت زياد به عنوان گزينه مناسب زمان وهزينه اجرا
بررسي مشخصات ديناميكي خاك مسلح شده باريشه ي گياه
انتخاب سقف ساختماني بهينه با درنظر گرفتن متغيرهاي وزن و هزينه
ارزيابي رفتار زهكشي نشده ماسه ساحل نور با استفاده از آزمايش هاي فشاري سه محوري استاتيكي
بررسي استفاده از سازه هاي سبك فولادي (LSF) درتوسعه پايدار شهري
پيش بيني توسعه افقي شهرها با استفاده از اتوماتاي سلولي فازي (FCA) در سيستم اطلاعات مكاني (GIS) جهت نيل به توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر مشهد)
امكان سنجي مصرف گريتينگ هاي كامپوزيت به جاي گريتينگ هاي فلزي در تاسيسات نفتي اسكله جزيره خارك
بررسي علل ايجاد ترك و فرسايش در خاكريزهاي احداثي در تالاب هاي كشور و ارائه راهكاري مناسب جهت جلوگيري از بروز آن ها
مقايسه ي ضريب بازتاب ساختمان در ويرايش چهارم و سوم آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
بررسي عملكرد ستونهاي چند گانه جهت اصلاح خاكريز هاي واقع بر زمين نرم
عملكرد تهويه طبيعي بادگيرهاي يكطرفه و دوطرفه در محيطهاي مسكوني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
ارزيابي مقاومت كششي آسفالت بازيافتي محل، با افزودن خاكستر بادي و سرباره كوره، سيمان
(LSf) سيستم قاب سبك فولادي
تفاوت قابهاي داراي ميانقاب و بدون آن در تحليل استاتيكي غير خطي
بررسي ضريب برجهندگي روسازي راه با استفاده از خاك بازيافتي تثبيت شده با سيمان
مدلسازي يك ساختمان در شهر سمنان با توجه به شرايط اقليمي واستفاده از مصالح با ضرايب مقاومت حرارتي مناسب
ارزيابي مقاومتي بازيافت سرد آسفالت با استفاده از كف قير
بررسي و مقايسه روش هاي اجرايي احداث ايستگاه هاي متروي اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method
مطالعه عددي رفتار منحني مشخصه زمين درتونل هاي سطحي در زمين نرم
بهينه نمودن جانمايي سازه هاي داخل بنادر به روش الگوريتم ژنتيك
بررسي تاثيرات استفاده از پوزولان هاي مختلف بر مشخصات مكانيكي بتن سبك حاوي ذرات EPS
ارائه معياري جهت اوليت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبكه عصبي مصنوعي
طراحي شهرك با ايده هاي بومي موثر در كاهش مصرف انرژي در منطقه شمال كشور
بررسي نقش مديريت بحران در توسعه پايدار روستايي منطقه سيستان
انرژيهاي نو در معماري
بررسي و تحليل نقش دانش بومي در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: (دهستان قائم آباد منطقه سيستان)
شناخت تاثير مشخصات كالبدي سايبان در كاهش مصرف انرژي (مطالعات موردي:يزد)
شاخص هاي عمومي شهر دوستدار كودك
تاثير گودال باغچه ها در آسايش اقليمي ساكنان منطقه كاشان نمونه موردي خانه باكوچي
معماري فضاهاي آموزشي متناسب كودك و بررسي مراحل رشد كودك
طراحي انعطاف پذير در خانه هاي مسكوني
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توسعه كارافريني زنان در مناطق روستايي
بررسي الگوهاي معماري پايدار در اقليم گرم و خشك ( نمونه موردي خانه هاي سنتي شهر كاشان)
شناخت و بررسي ديوارهاي سبز جهت كاهش اتلاف انرژي ساختمان ها
موانع اجرايي براي صرفه جويي انرژي در ساختمان
بررسي چارچوب و اصول معماري پايدار در شهرك هاي مسكوني (نمونه موردي شهرك اكباتان تهران)
طراحي اقليمي ساختمانهاي شهر بوشهر مبتني بر تغييرات اقليمي
نقش مشاركت اجتماعي در شكلگيري توسعه پايدارروستايي مطالعه موردي: (دهستان قائم آباد منطقه سيستان)
معيارهاي زمينه گرايي در طراحي باغ كودك با رويكرد پايداري اجتماعي
بررسي طرح مرمت و بازسازي عمارت كلاه فرنگي شهر رشت
شاخص هاي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با رويكرد برنامه ريزي هسته اي
ساختمان هاي هوشمند و كاربرد انرژي هاي نو در توسعه پايدار (دو نمونه مطالعه موردي)
ارائه الگوي بهينه براي مكان يابي فضاي سبز با روش AHP والويت بندي مكاني با استفاده از روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه:منطقه 2 شهر تهران)
تحليلي بر مديريت شهري و نقش آن در آگاهي ازحقوق شهروندي و شهروندسازي مطالعه موردي شهرستان لنگرود
تحليلي برنقش امنيت در فضاهاي شهري با رويكرد توسعه گردشگري شهري و با تاكيد بر مولفه هاي امنيت ساز فضاهاي عمومي (مطالعه موردي شهر تالش)
تاثير عوامل اقليمي در طراحي ساختمان و راه رسيدن به طراحي پايدار
بررسي وجوه توسعه پايدار محيطي در معماري تئاتر شهر تهران با رويكرد پديدارشناسي
گردشگري روستاي و اصول توسعه گردشگري پايدار
تحليل موانع محيطي ، اجتماعي – فرهنگي و كالبدي – فضايي اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي كوهستاني با رويكرد توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرستان رضوانشهر)
بررسي نقش بازيافت در كاهش حجم جريان نخاله هاي ساختماني به سمت محل هاي دفن نخاله
اصول پايداري در معماري ايران پيش از اسلام
بررسي و نقش دانش بومي در كشاورزي و جايگاه آن در فرايند توسعه پايدار
بررسي و شناخت نقاط داراي جاذبه گردشگري روستايي در منطقه سيستان
اصول و معيارهاي پايداري در تجارب جهان
تهويه مطبوع ساختمان هاي تجاري زيرزميني با استفاده از هواكش خورشيدي و مبدل حرارتي هوا-زمين
جايگاه مسكن در شكل گيري جوامع پايدار
بررسي معماري مناطق كوهستاني گيلان،ارائه چالش ها و راهكارها به منظور توسعه گردشگري
رابطه فرم ساختمان و عناصر معماري سنتي با آسايش حرارتي خانه هاي گيلان
راهكارهاي طراحي اقليمي در معماري بناهاي سنتي يزد
بررسي تاثيرات پنجره هاي دو جداره بر آسايش حرارتي در خوابگاه ها
بررسي نقش گردشگري و معماري پايدار در راستاي تحقق توسعه پايدار
معماري همساز با محيط زيست روستا با تاكيد بر طبيعت گردي مطالعه موردي روستاي كياباد تخت در استان گيلان
هنر،فرهنگ ومعماري بومي
اولويت بندي نياز به خدمات آموزشي محلات حاشيه نشيني شهر مشهد براساس سيستم پشتيباني فضايي چند معياره (MC-SDSS)
بررسي سيستم هاي فتوولتائيك در معماري نوين
بررسي تأثير و نقش شوادون در آسايش و پايداري اقليمي خانه هاي دزفول
جايگاه معماري پايدار در رابطه با معماري بومي متناسب با اقليم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید