دانلود مقالات کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۹۸عنوان مقاله تخصصی شامل۲۳۰۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

الگوگيري از ساختار بدن ستاره دريايي در سازه هاي نوين
مطالعه اثرات نانو پارتيكل هاي روي و آهن بر باكتريهاي پاتوژن و مقاوم آلوده كننده محيط زيست
توسعه پايدار و نقش و جايگاه آن در ارتقاء شهرالكترونيك
تأثير الياف ژئوتكستايل در مسلح سازي سواحل تحت اثر امواج آبي و زلزله
راهكارهاي تامين درآمدهاي شهرداري در جهت توسعه پايدار شهري
راهبرد هاي بهسازي كالبدي _ بازارك بهرام مطالعه موردي : بافت بازارچه تجريش
گردشگري پايدار دراستان چهارمحال و بختياري و ارتباط آن با معماري
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در شهر نورآباد ممسني
بررسي تعاملات اجتماعي در فضا هاي باز شهري نمونه موردي ميدان شهدا كازرون
توسعه فضاي سبز در ارتقاي كيفيت شهر و اهميت آن در زندگي شهري (مطالعه موردي: جنب بيمارستان ميلاد) اتوبان چمران_تهران (منطقه 2 تهران)
بررسي آزمايشگاهي اثر پوزولانهاي ميكروسيليس و نانو سيليس بر خصوصيات مكانيكي روسازي بتني متخلخل مسلح به الياف
مطالعه عددي ضريب آبگذري سرريز لبه تيز مركب (مثلثي مستطيلي)
استفاده از مش بندي چند ضلعي غير يكنواخت در بهينه سازي توپولوژي به منظور طراحي بهينه ي سازه ها
جستاري پيرامون شرايط اقليمي ساباط هاي دزفول و تناسبات پنهان آن
بررسي حذف كادميوم از محيط آبي در فرايند گياه پالايي توسط سنبل آبي (Eichhornia crassipes)
تعيين نيروهاي وارد بر سه عنصر الحاقي كتابخانه، لوستر، پارتيشن داخلي در يك ساختمان 5 طبقه بتني تحت تاثير زلزله منجيل
اصالت گرايي در مداخلات مرمتي
استانداردسازي فرايند مديريت ادعاي هزينه در پروژه هاي ساختماني ايران بر اساس استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه
ظرفيت سنجي شهرداري تهران در شبكه كلانشهر هاي جهاني
بررسي توسعه كالبدي فضايي و جمعيتي شهر و تأثير آن بر بودجه مناطق شهري اصفهان
بررسي منظر ورودي شهر قزوين با رويكرد پايداري
بررسي بكارگيري استاندارد مديريت پروژه در اجراي شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي
طراحي زيرسامانه مكاني مديريت بحران در بستر سامانه ملي ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا)
ضرورت حفظ محيط زيست براساس بهره مندي از مقايسه معماري بومي ونوين ايران
مطلوبسازي رفتاراتصال ويژه BSB براساس پارامترهاي موثر
استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان در شناسايي عوامل موثر در شدت تصادفات كاربري هاي پرخطر
گرافيتي ، ونداليسم؛ دو روي سكه اي به نام اعتراض
بررسي وضعيت اعتماد بين سازمان هاي فعال در پروژه هاي ساخت وساز
A study on the sustainable architecture principles and solutions to implement it
بناها و بافت هاي تاريخي، نگرشي بر تثبيت اولويت ها در امر بازسازي
جهاني شدن و بحران هويت در شهرهاي اسلامي
تحليل روابط بين شاخص هاي شناسايي بافت فرسوده و شاخص هاي توسعه پايدار شهري گرگان
ارزيابي ميزان تحقق كاربري هاي اراضي مسكن مهر شهر دامغان با تاكيد بر تاسيسات و تجهيزات شهري
بررسي ميزان دانش و آگاهي زيست محيطي كاركنان شهرداري (مورد مطالعه شهرداري منطقه 2 تهران)
تاثير دبي جريان بر عمق آبشستگي پايه هاي پل انتقال نفت و گاز روي كارون
درآمدي بر رويكرد مشاركت محور براي شناسايي و ارزيابي احساسات و ترجيحات رنگي شهروندان در فضاي شهري (نمونه موردي بررسي مقطعي از بزرگراه شهيد نواب صفوي)
Thermal effects in design of reinforced concrete structures
ايمني در حمل و نقل دريايي كالاهاي خطرناك
روانشناسي مجتمع هاي مسكوني از نظر حس خلوت نمونه موردي مجتمع فرهنگيان بابلسر
نقش رضايت شهروندي و دلبستگي مكاني و رفتار مثبت شهروندي در تمايل به ترك شهرهاي كوچك
بررسي مولفه ي نور در روانشناسي محيط با تاكيد بر اماكن درماني
ارزيابي شاخص هاي حرارتي مبتني بر تهويه ايستا در معماري همساز با اقليم بازار قيصريه اصفهان
آسيب شناسي محله چيذر، گامي در جهت توسعه اجتماعي آن
بررسي استفاده از انرژي هاي پاك ، تجديدپذير و نقش آن در ساختمان
مهندسي ريسك عدم اجراي مقررات ملي ساختمان، چالشها و راهكارها
نگرشي بر حمل و نقل هوشمند با تاكيد بر توسعه پايدار شهري
توسعه ي مدل ارزيابي براي كاربري اراضي فشرده در مراكز شهري
بررسي عناصر تاثير گذار در ايجاد حس امنيت در سكونتگاه – نمونه موردي:شهرك مسكوني كاركنان سازمان منطقه آزاد (كمپ معمار)
معماري پايدار و اكولوژيك تعاملي ميان معماري گذشته، حال و آينده
ارزيابي ساختمان هاي فولادي موجود تحت بارهاي انفجاري با تحليل ديناميكي غيرخطي
بررسي آزمايشگاهي تاثير محيطي اسيد سولفوريك بر مقاومت فشاري و فرسايشي بتن حاوي ذرات پودر PET
بررسي الگويي سبز براي طراحي مجتمع آموزشي پايدار با الهام از معماري پايدار
تدوين ضوابط كالبدي براي طراحي در بافت با ارزش تاريخي با احترام به گذشته و نگاه به آينده (نمونه مورد بررسي :محله هاي تاريخي شهركرمان (حاشيه بازار كرمان)
بررسي و نقش عوامل جغرافيايي ، محيطي و جمعيتي در توسعه كالبدي فضايي شهر تبريز
بررسي قدرت شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني اكسيژن مورد نياز شيميايي خروجي از تصفيه خانه عجب شير
پهنه بندي مناطق آسيب پذيرشهري در برابر سيلاب
بررسي افزايش ايمني عابرين پياده با استفاده از پل عابر و بهبود وضعيت گردش به چپ تقاطع هم سطح سه راه
دلايل كوتاهي عمر بناهاي جزاير خليج فارس (جزيره قشم)
نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري پايدار
بررسي چفدهاي كاروانسراهاي منطقه بجستان خراسان در دو دوره صفويه و قاجار، با بررسي نمونه هاي موردي يونسي و فخرآباد
بررسي نقش كارفرما در روند طراحي و ساخت
بررسي عملكرد لرزه اي قاب فولادي با استفاده از ميراگر ويسكوز
پيوند اصول معماري اسلامي ايراني با معماري مدرن در مساكن
ويژگي هاي بتن جاذب اشعه گاما و مواد تشكيل دهنده آن
تحليل و بررسي چالش هاي بلندمرتبه سازي در بافت مركزي شهر توريستي آمل
شناخت منابع آلاينده ي هواي شهر بندرعباس
بررسي عوامل موثر در بروز تاخيرات و افزايش هزينه در پروژه هاي راهسازي با مقايسه زوجي و روش تحليل سلسله مراتبي
بررسي رابطه اخلاق شهروندي و تاثير آن بر ترافيك شهري (مطالعه موردي شهر همدان)
تحليل و بررسي روستاي لافت، جزيره قشم از مبحث علمكرد گرايي و هندسه گرا بودن در معماري سنتي ايران
بررسي راهكارها و مشكلات فاينانس خارجي در شبكه آزادراهي كشور
گونه شناسي انواع حياط در خانه هاي كاشان و نحوه چيدمان فضايي آن
بررسي اثرات خانه پدري بر شكل گيري ارزش هاي شخصيتي انسان (مطالعه موردي شهرستان بوكان)
مديريت بحران ومقاوم سازي بناهاي تاريخي
شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي قرارداد هاي مشاركت مدني در ساخت و ساز شهري
پردازش ابري و كاربرد هاي آن در مديريت پروژه
تدوين مدلي نوين براي توليد اسناد راهبردي و چشم انداز براساس فرايند استراتژيك توسعه شهري و مدلهاي چشم اندازسازي
بررسي گزارشات ارزيابي محيط زيست واحدهاي كمپوست
برنامه ريزي و اولويت بندي اقدامات در اسكان غير رسمي محمد آباد شهر قدس با بهره گيري از روش ارزيابي چند معيارانه Topsis
ارزيابي مخلوط هاي آسفالت نازك امولسيوني (مايكروسرفيسينگ) حاوي درصد هاي مختلف شيره لاستيك (لاتكس)
بررسي چگونگي تاثير نوسازي و احياي بافت تاريخي درارتقاء و توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: محله قطارچيان شهر سنندج)
بررسي و تاثيرعناصر (تجهيزات برقي) و نورپردازي در زيبايي شهري
طراحي مركز درماني جهت بيماران رواني با تمركز بر فضاهاي معمارانه مورد نياز
تحليل تاثير نشست غيريكنواخت در رفتار برج هاي خنك كننده فولادي تحت اثر بارهاي ثقلي
بررسي نيازها و شاخص هاي رضايتمندي فضايي در طراحي خوابگاه هاي دانشجويي مطالعه موردي چهار خوابگاه پسرانه در شيراز
تأثير تغييرات سطح آب و چسبندگي خاك بر پايداري شيرواني خاكي بعد از حفاري ترانشه كانال آب (مطالعه موردي: كانال انتقال آب چالوس)
مطالعه تطبيقي WORLD CPTED با تاكيد بر اصول شهرسازي و فضاي سبز شهري بين شهر بلم برزيل و بندرعباس
مقايسه و ارزيابي مدلهاي همزمان مقصد و شيوه سفر (مطالعه موردي سفرهاي خريد شهر قزوين)
بررسي بافت تاريخي محلات و تاثير آن بر ارتقاء هويت شهري نمونه موردي: (محله قديمي قطارچيان سنندج)
تحليل ساختار بصري نقوش مركب كلاه ميلي مردان مكريان
تحليل عددي رفتار ستون هاي دايره اي مقاوم سازي شده با FRP با در نظر گرفتن امكان جدايش كامپوزيت و بتن با استفاده از مكانيك آسيب
جستاري بر خلق كانسپت در روند طراحي معماري با استفاده از نماد هاي فرهنگي خاص
طراحي ديناميكي بهينه ديوار حائل بتن مسلح با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
تعريف و تكامل مفهوم توسعه پايدار براي دستيابي به راهكارهاي توسعه شهري پايدار
بررسي توامان تغييرات نرمي سيمان در ملات و بتن
بررسي نقوش روي كلاه ميلي مردان منطقه مكريان
بررسي تاثير فرهنگ و رفتار اجتماعي در جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري
بررسي مطالعات صورت گرفته بر روي ميراگرهاي جرمي تنظيم شده و ميراگرهاي ويسكوز
بررسي بافت فرسوده ناحيه مركزي شهرايلام (با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي)
كاربرد فناوري نانو و نانومواد در صنعت ساختمان
نقدي بر نحوه اخذ انواع گواهي در شهرداري مشهد
ايجاد هويت شهري براساس اثر گذاري المان هاي شهري
بررسي رفتار كمانشي غير ارتجاعي ستون هاي با مقاطع مركب فولادي قوطي شكل پرشدهبا بتن
اسكلت MHS راهي به سوي صنعتي وسبك سازي ساخت و ساز درايران
بررسي تاثير آب درياچه خزر بر سازه هاي بتني و راهكارهاي مقابله با تخريب آن
كنترل نيمه فعال مخازن هوايي كف جدا حاوي سيال بوسيله ميراگر MR
بررسي هويت و عوامل هويت بخش در معماري بومي
الگويي براي طراحي موزه ميراث طبيعي با رويكرد معماري زيست مبنا نمونه مورد بررسي:دامنه كوههاي جنگل قائم (شمال شهر كرمان)
مروري بر مطالعات صورت گرفته در مورد كاربرد نانو مواد در بتن و ماتهاي خودمتراكم
مطالعه خطي سازي جداگرهاي پايه لاستيكي با هسته سربي تحت تحريك هاي نزديك گسل با ارائه روشي جديد
باززنده سازي و كيفيت زندگي در مراكز شهري
جايگاه محيط فيزيكي در رشد خلاقيت در فضاهاي آموزشي
انتخاب مصالح ساختماني براي آينده اي پايدار : رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي ارزيابي چرخه حيات
تحليل ديناميكي سد هاي خاكي با استفاده از نرم افزار plaxis
تعيين فركانس غالب ساختگاه با روش شبكه عصبي
بررسي نقش المان هاي شهري و تاثير آن بر هويت فضاي شهري
بررسي مفهوم سلسله مراتب و تاثير آن بر هويت معماري مسكوني بومي و معماري مسكوني امروزي
ارزيابي عملكرد طرح هادي روستايي در توسعه كالبدي روستا وميزان رضايتمندي اهالي روستا (مطالعه موردي:روستاي علي آبادازتوابع شهرستان اشنويه)
طراحي اقتصادي و پايدار به وسيله سازه تاشو
نقش زمين شناسي شهري در توسعه پايدار مطالعه موردي: پرديس
ارزيابي ضريب J در عملكرد سازه هاي فولادي با مهاربندي شورون با استفاده از منحني هاي شكنندگي
معرفي يك منحني جديد براي طراحي تقاطع هاي غيرهمسطح شبدري جهت افزايش كارايي
بررسي جايگاه رنگ، نور و مبلمان در طراحي داخلي كتابخانه و تأثيرات روانشناختي آن در رفتارهاي كاربران
بازيافت مصالح ساختماني، گامي در جهت معماري پايدار
اصلاح طرح اختلاط بتن پلي استايرن حاوي فيلر پودر سيليس
ارزيابي عملكرد سازه هاي فولادي با مهاربندي شورون در برابر ريزش
ارزيابي ميزان تحقق تقسيمات فضايي طرح ناحيه اي شرق استان سمنان ،ناحيه شاهرود (شهرستانهاي شاهرود دامغان)
بررسي تاثير اثر بخشي معماري سبز در بهبود بيماران بيمارستان ريوي شهر تهران
مقايسه رفتار بتن سبك با پوزولان هاي ميكروسيليس و متاكائولن
بررسي عملكرد لرزهاي قابهاي خمشي بتن آرمه در برابر خرابي پيشرونده با استفاده از آناليز استاتيكي غير خطي
تحليلي بر شاخص هاي كيفي مسكن مهر با استفاده از مدل هاي (مطالعه موردي شهر دامغان) AHP و QFD
توسعه پايدار و مسئوليت معماران و شهرسازان
بررسي عوامل مؤثر بر ضريب فشار جانبي خاك
بررسي عملكرد لرزهاي قابهاي خمشي بتن آرمه در برابر خرابي پيشرونده با استفاده از آناليز ديناميكي غير خطي
تحليل و بررسي وضعيت كاربري فضاي سبز شهري، با استفاده از مدل راهبردي Swot (مطالعه موردي: منطقه 19 شهرداري تهران)
ارزيابي آسيب پذيري اتصالات رزوه اي به روش اجزاء محدود
بررسي معماري پايدار و رابطه آن با هويت (با نگاهي تحليلي به خانه هاي كاشان)
بررسي عوامل مؤثر بر رفتار ديوارههاي شمع و انكر
ضرورت مكان يابي شهرك دانش بنيان با استفاده از GIS در كلانشهر تهران
بررسي سرعت در بدنه جريان هاي كدر ورودي به سدها با كدهاي فلوتريدي وفلوئنت
استفاده از پوكه معدني در توليد بتن سبك سازه اي
از سر زندگي كارخانه ريسباف اصفهان با تاكيد بر اعطاي كاربري مبني بر توسعه پايدار
تعيين عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع و محل احداث سازه هاي مديريت سيلاب شهري در مناطق حاشيه اي
طراحي مجتمع مسكوني تخت سليمان با رويكرد پايداري زيست محيطي (انرژي هاي زمين گرمايي)
بهينه سازي توپولوژي سازه با استفاده از روش تعيين تراز
تاثير زيباسازي سيماي شهري بر رفتار شهروندان – مورد پژوهش: هنرهاي خياباني – محدوده پژوهش: خيابان وليعصر
علل بروز تخلفات مهندسي ساختمان
بررسي رفتار لرزه اي سازه بلند فولادي نامتقارن در ارتفاع
شناخت قابليت هاي پايدار اقليم گرم و خشك (منطقه مورد مطالعه: شاهرود)
ارزيابي ريسك هاي قرارداد مشاركت عمومي خصوصي به روش فازي
نقش بوستان هاي شهري بر افزايش خلاقيت در كودكان 10-12 سال (مطالعه موردي محله داماهي فاز فرهنگيان و نايبند شمالي)
بررسي موردي انتخاب نوع مشاركت عمومي خصوصي بر اساس ارزيابي فازي ريسك ها
پيش بيني فرونشست منطقه اي استان كرمان بر پايه مدل هاي سري زماني
شناسايي مكان هاي مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني با استفاده از منطق فازي، مطالعه موردي: دشت حصاروئيه
تاثير سنگدانه هاي سنگين بر خصوصيات مكانيكي بتن و تعيين ضريب تضعيف آن
نشانه شناسي در معماري آرامگاه هاي دوره ايلخاني از ديدگاه پيرس
بررسي اثر پلي پروپيلن بر شاخص نفوذ پذيري و پير شدگي قير
بررسي اثر زلزله حوزه نزديك روي آسيب پذيري پل هاي بزرگراهي با عرشه صندوق هاي با توجه به جابجايي الاستومر
بررسي رفتار سرريزهاي كنگره اي به شكل كليد پيانو
Evaluate and compare the performance level of concrete structures intermediate moment frame system which is designed in accordance with the regulations criteria ACI318-99 and UBC97
بررسي و تحليل ساختمان هاي هوشمند در راستاي رسيدن به تكنولوژي هاي نوين در معماري
بررسي هيدروليك جريان در مانيفلدها
بررسي روش هاي توليد مؤلفه هاي دوراني زلزله و ارزيابي اثر آنها بر رفتار سازه ها
سير تحول كالبد بازار تهران در پاسخ به نقش هاي عملكردي امروزي
تحليل و تخصيص بهينه بودجه اضافي ريسك هاي فني تونلسازي (مطالعه موردي مترو خط 3 مشهد)
ارزيابي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتني كوپله با قاب هاي خمشي فولادي در سازه هاي مرتفع فولادي
مروري بر انواع انواع روسازيهاي نفوذپذير و عوامل موثر بر بهبود كيفيت رواناب شهري بوسيله روسازي هاي نفوذپذير
تحليل و تخصيص بهينه بودجه اضافي ريسك هاي مديريتي تونلسازي (مطالعه موردي مترو خط 3 مشهد)
ارزيابي رفتار لرزه اي تيرهاي همبند كوپله فولادي در ديوارهاي برشي بتني كوپله
بررسي عوامل محيطي موثر در فرآيند بهبود كودكان اوتيسم از منظر روانشناسي محيطي
ارائه يك مدل تجربي جديد عملكرد دستگاه حفار تمام مقطع در پروژه هاي تونلسازي مكانيزه
بررسي محل وجود مفصل هاي پلاستيك تيرها در سازه هاي بتني و اثر آن در شكل پذيري سازه اي
بررسي عوامل تأثيرگذار بر شكل دهي معماري مساكن روستايي (نمونه موردي : روستاي دالين سپيدان)
مقايسه روش هاي مختلف محاسبه حجم عمليات خاكبرداري در مدل CIVIL 3D
تحليل و بررسي نقوش پنجره هاي تزئيناتي معماري سنتي ايران (اٌرسي) با پنجره هاي رنگي سبك گوتيك
روش هاي ساخت و طراحي ستون هاي سنگي در خاك هاي مشكل دار
تاثير بازشو با سطح ثابت و اشكال مختلف در رفتار لرزهاي و سطح عملكرد ديوارهاي برشي بتني
حس ماندگاري در مساجد اسلامي
تحليل و بررسي تاثير خلوت بر هويت خانه هاي ايراني
اندركنش خاك وتونل هاي آبگيرتحت فشاردرشرايط افت مقاومت زمين بدليل ترك خوردگي پوشش (مطالعه موردي: تونل انتقال آب دشت عباس)
تاثير روانشناختي رنگ و استفاده از آثار تجسمي در معماري داخلي
مديريت منابع آب منطقه پيرسهراب -عوركي استان سيستان و بلوچستان در صورت افزايش نيازهاي آبي با ارزيابي مدل WEAP
ارزيابي پايداري در معماري سنتي يزد
تأثير نوع زهكش بر روند الگوي جريان تراوشي آب از پي و بدنه سد خاكي هموژن در طي دوره بهره برداري (مطالعه موردي سد كبودوال)
بررسي پايداري محيط زيست و ساختمان سبز در مناطق جنوبي ايران با استفاده از سيستم LEED
بررسي مفهوم اختلاط كاربري ها و تأثير آن در سيستم حمل و نقل همگاني
بررسي ساختمان هاي هوشمند با رويكرد پايداري
تحليل شيرواني هاي خاكي با استفاده از تركيب روش عددي چندتايي و تئوري گراف
راهكارهاي طراحي ساختمان هاي كشور در جهت كاهش مصرف انرژي
مروري بر مدلهاي رفتاري پايه و جديد در علم ژئوتكنيك
طراحي ساختمان low Energy-Zero co2 Emission مطالعه موردي ساختمان خدمات شهري منطقه 13 شهرداري اصفهان
ارزيابي رفتار تغييرشكل پذيري مصالح دانهاي غيرچسبنده به وسيله دستگاه شيارشدگي چرخ
كشف مويرگي به نام كوچه خاطره احياگر و جاذب توريسم در كالبد بافت هاي سنتي
ارزيابي روابط محاسبه نشست الاستيك پي ها در فونداسيون هاي گسترده با استفاده از روش عناصر محدود
بررسي و تحليل فرايند طراحي (تالار كنسرت والت ديسني)
جايگزيني فيوزگيت بجاي خاكريز شسته شونده در سدهاي ساخته شده (مطالعه موردي سد رامشير)
بررسي اجمالي طرح احداث تونل طويل ريلي البرز
برنامه ريزي راهبردي جهت دستيابي به امنيت شهري پايدار در نواحي ناامن شهري (نمونه موردي : ناحيه بانبرز منطقه 2 شهر ايلام)
ارائه راهكارهايي براي افزايش بهرهوري روشنايي روز در آتريوم ها؛ بررسي موردي: مدلسازي ساختماني اداري در تهران با نرم افزار راديانس

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید