دسترسی به مقالات همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

نمایش مجموعه مقالات همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارهامجموعه مقالات همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه کاشان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۷۸۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

نجات يك خانه و چهل خانه
نقش آفريني هيأت هاي مذهبي در معادلات اجتماعي
اصول مديريت نوسازي بافت فرسوده در كاشان
بافتهاي قديمي؛ سرمايه هاي نهفته شهر ها
باززنده سازي بافت هاي فرسوده شهري درايران
نتايج طرح مطالعه راهبردي باززنده سازي بافت با ارزش تاريخي نوش آباد در مقام نظر و عمل
ارائه الگوي بهينه مديريت بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از روش هاي تحليل تصميم گيري چند معياره موردي:محله سرتپوله شهر سنندج
ميزان انتظار مردم از باززنده سازي كالبدي و عملكردي بافت قديم شهر نمونه موردي بافت قديم شهر بابل
گردشگري فرهنگي و توسعه ي پايدار شهري با تاكيد بر بازآفريني بافت هاي فرسوده تاريخي
بافت هاي فرسوده ي شهري، فرصتي براي توسعه ي گردشگري با نگاهي به وضعيت و قابليت هاي گردشگري بافت هاي فرسوده ي شهر كاشان
نقش عوامل موثر بر سرمايه گذاري در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
ارزيابي فضايي كيفيت زندگي در بافتهاي فرسوده شهر كوهدشت
ارزيابي كيفيت زندگي شهري در بافت فرسوده شهري مطالعه موردي محله نيار اردبيل
چگونگي احياي بناهاي تاريخي محله سنگ سياه شيراز
THE BODY REGENERATION AND REVITALIZATION OF OUDLAJAN PARISH BY STRATEGIC PLANNING
بازآفريني بافتهاي تاريخي شهري جهت توسعه گردشگري فرهنگي نمونه موردي هسته مركزي شهر تهران
آسيب پذيري بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله مطالعه موردي محله آزادگان زير كشتارگاه شهر پارس آباد مغان
تحليل عوامل موثر بر مشاركت در بهسازي و نوسازي شهري مطالعه موردي محله هفده شهريور شهر بيرجند
بررسي شاخصه هاي معماري بومي در برخي از خانه هاي تاريخي محله خواجو شهر اصفهان
جايگاه نظام اخذ بهاي خدمات شهري و نحوه ارائه خدمات درتوسعه مديريت مالي شهرداريها
شراكت عمومي- خصوصي راهبردي درجهت بازآفريني شهري مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر بيرجند
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و تأثير آن در توسعه گردشگري شهر بيرجند مطالعه موردي ارگ بهارستان
نقش ظرفيت تشكلهاي مردم نهاد در بازآفريني پايدار بافتهاي ناكارآمد شهري
تجربه بهسازي و احيا محورهاي تاريخي با توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي نمونه موردي محور تاريخي پاقپان- محتشم كاشان
بررسي آسايش اقليمي در شهرهاي ايراني اسلامي: نمونه موردي بازار سنتي شهركاشان
ساماندهي مراكز شهري با تكيه بر شاخص پياده محوري نمونه موردي : منطقه 3 در شهر اصفهان
جايگاه رويكرد اقتصادي محور در باز زنده سازي اماكن تاريخي و فرهنگي
بافت هاي فرسوده شهري و پيامدهاي اجتماعي – فرهنگي آن
احياي بافت فرسوده شهري براساس الگو اسلامي وايراني مطالعه موردي شهر زابل
مكانيابي بهينه پناهگاههاي اضطراري چند منظوره با رويكرد پدافند غير عامل با GIS
جايگاه بافت فرسوده در توسعه پايدار
بررسي وضعيت اقتصادي و فرهنگي ساكنين بافت هاي فرسوده
تعيين اولويت مسيرهاي گردشگري در بافت تاريخي شهري نمونه موردي بافت تاريخي شيراز
امكان سنجي راهكارهاي تامين مالي صنعت بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه ساكنان محلي؛ مطالعه موردي: منطقه ثامن شهر مشهد
بررسي علل و عوامل تخريب بناهاي تاريخي با مالكيت خصوصي در بافت تاريخي مطالعه موردي باغ ارباب ماشاالله واقع در راوند كاشان
بافت هاي فرسوده ي شهري و بروز جرم
آسيب شناسي فضايي عناصر بازار سنتي شهر كاشان مطالعه موردي تيمچه بخشي يا امين التجار بازار كاشان
بررسي استراتژيك نقش بازار سنتي در اقتصاد شهري نمونه موردي كاروانسراي غفارپور در بافت فرسوده كاشان
نقش اقليم در شكلگيري ساختار فضايي خانه هاي بومي كرمانشاه
استراتژي بهينه براي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي محله جولان بافت فرسوده شهر همدان
بررسي عوامل موثر بر اتلاف و مديريت انرژي در مساكن بافت فرسوده شهر كاشان
ابعاد فرهنگي-اجتماعي موثر بر توانمند سازي بافت فرسوده
بررسي ميزان انطباق پذيري شهرسازي اسلامي با شهرهاي معاصرايران نمونه موردي:بافت تاريخي گرگان
نقش سازمان هاي مردم نهاد براي مشاركت در بافت هاي فرسوده
تحليل و ارزيابي قوانين و مقررات مربوط به بافت هاي فرسوده در ايران
بررسي وضعيت شاخص هاي منظر شهري در بافت فرسوده مطالعه موردي محله اكبرآباد هر ايذه
گردشگري و بافتهاي فرسوده شهري
بررسي و تحليل ضعف عملكردي عناصر سنتي بازار نمونه موردي تيمچه صباغ بازار سنتي كاشان
بررسي نقش هويت مكان در بافت هاي فرسوده و تاريخي شهري
چارچوبي براي اعطاي كاربري به ابنيه تاريخي با توجه به كيفيت هاي كالبدي فضايي در روند احيا
نقش مساجد كوچك محلي در احياء زندگي در محله سوريجان كاشان
جايگاه ميدان هاي نقش جهان و توپخانه در توسعه بافت شهرهاي اصفهان عصر صفوي و تهران عصر قاجاري
A method-based planning framework for informal settlement upgrading
بررسي رابطه ي بافت فرسوده ي شهري و گردشگري
مطالعه و بررسي كيفيت زندگي در بافت قديم شهرستان كاشان
راهكارهاي حفظ و ارتقاء هويت شهري بافت فرسوده در روند نوسازي
اصل سلسله مراتبي يك اصل مهم شهرسازي اسلامي ايراني در احياي بافت هاي فرسوده و تاريخي
تطبيق اصول معماري اسلامي و اصول دفاع غير عامل در بافت هاي تاريخي
توانمند سازي كالبد و عملكرد در بافت فرسوده شهري نمونه موردي شهر كاشان
نقش فرصتهاي قابل بازيابي بافت هاي فرسوده شهري در جريان توسعه پايدار شهري زمينه هاي تحقق پديري در ايران
تاثير بافت هاي فرسوده بر آسيب هاي اجتماعي شهر كاشان
بازآفريني مفهوم محله در شهرهاي سنتي ايران بر اساس اصول نوشهرسازي
رويكرد مديريت عمران شهري در مداخله بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي بافت فرسوده شهر نسيم شهر
ارزيابي ظرفيت هاي محيطي در بافت هاي فرسوده جهت دستيابي به پايداري شهري نمونه موردي محدوده مركزي شهر ايلام
بررسي و تحليل رابطه كيفيت زندگي شهروندان و ميزان تمايل به مشاركت در بافت هاي كهن شهري كاشان
معرفي كاروانسراي ميرپنج در راستاي توسعه گردشگري
عوامل موثر بر شكل گيري و سازماندهي فضايي شهرهاي نوبنياد مجموعه هاي ابواب البر ايلخاني
ابعاد حقوقي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد
مطالعه و بررسي نگرش مردم شهر آران و بيدگل نسبت به مهاجران افغاني ساكن در بافتهاي فرسوده
تحليل پتانسيل ها و راهبردهاي توسعه ي توريسم در خانه هاي تاريخي نمونه موردي: خانه تاريخي عباسيان كاشان
بررسي تاثير بادگيرها در افزايش خوانايي محيط در بافت تاريخي كاشان
تاملي جامعه شناختي بر رابطه بين بافت هاي فرسوده شهري و زندگي اجتماعي با تاكيد بر آسيب ها و سرمايه اجتماعي
كاهش خطر پذيري بافت تاريخي كاشان در برابر زلزله
تحليل عوامل موثر بر توسعه گردشگري در خانه هاي تاريخي نمونه موردي: خانه سرتيپ سدهي شهرستان خميني شهر
كيفيت زندگي در بافت قديم شهرستان كاشان
الگوهاي رونق بخشي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
نشانه ها و نمادها در معماري زمينه گرا
گردشگري مذهبي وزيارتي– ناجي اقتصادمحلي مطالعه موردي شهرستان آران وبيدگل
مديريت بحران راهكاري نوين در ايمن سازي شهر رويكردي بر پايداري بافت هاي فرسوده مطالعه موردي بافت فرسوده شهر قيدار
مشاركت مردمي و برنامه ريزي توسعه بر پايه ي متدلوژي تفكر ارزشي در بازسازي بافت هاي فرسوده
بكارگيري راهبردهاي شهر خلاق در توسعه پايدار بافت هاي فرسوده شهري
نقش عوامل ايجاد كننده هويت شهري در حيات بخشي شهرهاي اسلامي مطالعه موردي بافت دروازه فين كاشان
بررسي آسيب شناسي بافت فرسوده با تاكيد بر وقوع جرم در شهر كاشان
نگاهي كلي به مباني طراحي مجموعه هاي فرهنگي
ارزيابي و اولويت بندي شيوه هاي تامين مالي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از روش تلفيقيANP- DEMATEL
بررسي نقش و جايگاه بازيگران بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر هيات هاي مذهبي مطالعه موردي تهران محله امامزاده عبدا…
بافت هاي فرسوده ظرفيتي براي توسعه دروني شهرها نمونه مطالعه شهر سقز
بررسي تغييرات زندگي ساكنين در محدوده پروژه اوراق مشاركت ميدانگاه آقا كاشان
ارزيابي اثرات جمعيتي در روند تخريب و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري نمونه موردي: منطقه 10 شهر تهران
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
به كارگيري اصول و الگوهاي سنتي طراحي فضاهاي ورودي در معماري امروز
بررسي مسائل و چالش هاي بافت هاي فرسوده شهري و ضرورت بهسازي و نوسازي آن ها
ارزيابي ميزان تمايل به مشاركت ساكنان در امر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مورد مطالعه: بافت فرسوده شهر آمل
شناسايي موانع اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي بافت قديم شهر ساري
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با رويكرد پايداري اجتماعي در جهت گردشگري فرهنگي
بررسي وضعيت ابعاد اجتماعي محلات قديمي در شهر دزفول
راهبردهاي ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهر بوكان
ارزيابي بافت فرسوده شهرها بر اساس ملاحظات پدافند غير عامل
درآمدزايي از موضوع گردشگري در بافت فرسوده
ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي و محيط شهري مطالعه موردي : بافت قديم و جديد شهر خاش
معماري عبابافي هاي محمديه به عنوان فضايي براي حيات و اشتغال سالمندان
نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: بافت فرسوده شهرستان چالوس،كلمور
بررسي بحران ها و چالش هاي حاشيه نشيني و تدوين راهكارهاي تجديد حيات شهري مطالعه موردي : شهر زابل
بررسي فرآيند توليدات فضايي در جريان سياست هاي نوسازي بافت هاي فرسوده و شكل گيري آگاهي مصرفي ساكنان اين بافت ها با توجه به بررسي بافت فرسوده ي حاجي در شهر همدان
بررسي تاثير نوسازي بافت فرسوده شهري بر امنيت گذاري در فضاهاي عمومي شهري نمونه موردي محله جوانمرد قصاب
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان بافت هاي تاريخي مبتني بر متغيرهاي مسكن واحد همسايگي و محله نمونه موردي بافت تاريخي محله درب يلان كاشان
بررسي كارائي تكنيك هاي ارزيابي مالي طرح ها در مشاركت و تحقق پذيري طرح هاي بهسازي و نوسازي نمونه موردي: سايت كارخانه ريسباف اصفهان
شناسايي فرصت هاي توسعه ناشي از زلزله جهت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي بافت فرسوده شهر بروجرد
فرايند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري،با تاكيد بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي مطالعه موردي: محله مقدم- شهرداري منطقه 17
توانمندسازي سكونت گاه هاي غير رسمي با بهره گيري از پتانسيل هاي نهاد سازي و مديريت محلي
تحليل كاربرد اصول نوشهرگرايي در احياي بافت هاي فرسوده محلات شهري نمونه موردي منطقه 3 شهر اصفهان
كيفيت زندگي در بافت هاي فرسوده شهري
بررسي عوامل موثر بر توسعه ي كالبدي بافت هاي فرسوده مطالعه موردي محله ججين شهر اردبيل
پروژه نوسازي مشاركتي بافت فرسوده محلات شهري تهران مطالعه موردي محله مقدم
امكان سنجي ساماندهي محلات تاريخي شهرها نمونه محله ي حسينيه زنجان
ارزيابي كيفيت زندگي شهري مطالعه موردي بافت فرسوده شهر سنندج
به كارگيري روش تنظيم مجدد زمين در نوسازي شهري
بررسي تطبيقي سبك زندگي ساكنين بافت فرسوده و جديد شهرستان كاشان
بررسي وضعيت پسماندها در بافت هاي فرسوده شهري كاشان با استفاده از مدل swot
آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي بافت هاي فرسوده شهري
نماي متحرك با نگرش ايجاد پويايي در ساختار فضاي شهري
بررسي جايگاه و اهميت مشاركت مردمي و عوامل مؤثر بر آن در نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
عوامل موثر بر احساس امنيت شهروندان در توسعه شهري مطالعه موردي: بافتهاي فرسوده شهر سراوان
تاثير راهبردهاي بهينه پدافند غير عامل در كاهش آسيب پذيري تاسيسات شهري مطالعه موردي منطقه 12 شهر تهران
بررسي كيفيت زندگي شهروندان ساكن بافت قديم شهر كاشان
تاثير بافتهاي فرسوده بر زوال فضا در مناطق شهري
بررسي كيفيت مكان با محوريت حافظه ي تاريخي شهروندان در بافت هاي فرسوده بافت حاجي در شهر همدان با توجه به طرح هاي اخير بهسازي و نوسازي در سياست هاي شهري امروز
بررسي و پهنه بندي معيارهاي شناسايي بافت فرسوده در كلان شهر تبريز
مكان يابي فضاهاي چند منظوره مديريت بحران در بافت هاي قديم شهري نمونه موردي بافت قديم شهر تبريز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید