انتشار مقالات نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات

نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغاتمجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۶عنوان مقاله تخصصی شامل۴۰۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات

تأثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر ارزش ويژه برند
استراتژيهاي زمانبندي و برنامهريزي ارائه ويدئوي تبليغات در رسانهي تلويزيون
بررسي تأثير تبليغات شفاهي برنگرش به برند
بررسي نقش بازاريابي چريكي و مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان با تأكيد بر نقش ميانجي تبليغات دهان به دهان (مورد مطالعه: بيمه ايران شهرستان ايلام)
تاثير تبليغات بانك اقتصاد نوين بر مشتريان بانكداري شركتي با استفاده از الگوي AIDCA»
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي يكپارچه( IMC ) در صنايع غذايي با استفاده از تكنيكAHP- FUZZY(صنايع غذايي دينا)
اثر 1 تبليغات آنلاين در تصميم گيري براي خريد: تمايل 2، يادآوري 3 و كليك
ارزشهاي نشانهاي فرهنگ ايراني در تبليغات بازرگاني صدا و سيما
بررسي تغييرات نقش تبليغات مالي در كنار ديگر عوامل موثر بر رفتار مشتريان در خلال ركوداقتصادي (مطالعه موردي موسسات مالي شهرستان قائمشهر)
آسيب شناسي تبليغات بازرگاني در برنامههاي كودك (با تاكيد بر ملاحظات قانوني حمايت از كودكان)
نقش اعتماد بر نگرش و يادآوري تبليغات در شبكه هاي اجتماعي
ارزيابي باور، نگرش و پاسخهاي رفتاري نسبت به تبليغات اينترنتي در بين دانشجويان ايراني
بررسي تاثير محتواي تبليغات بر اثر خودفعالسازي تبليغات محصولات آرايشي – بهداشتي
تاثير قيمت گذاري اعداد خرده بر روي تبليغات
بررسي اثربرنامه هاي ترويجي‐آموزشي بر ميزان كاهش مصرف فست فود (مطالعه موردي : ارائه كليپ هاي تبليغاتي به كودكان دبستان دخترانه سما)
بررسي تاثير ويژگيهاي محتوايي ويدئوهاي ويروسي بر ميزان پخش آنها
تأثير پيامكهاي تبليغاتي بر رفتار خريد مصرفكننده و سطح پذيرش آنان
بررسي روشهاي تبليغات و مدل هاي كسب و كار اينترنتي
نقش ارتباطات و تبليغات هوشمند در عملكرد كسب و كار و تأثيرگذاري آن بر ميزان افزايش درآمد، سودآوري و رشد و تعالي سازمانها
شناسايي ، ارزيابي و رتبه بندي مهمترين عوامل موثر بر فرايند اثربخشي تبليغات محيطي با استفاده از روش FVIKOR با ارائه مدل پيشنهادي (مطالعه موردي: سازه هاي تبليغاتي متحرك هوشمند)
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود
آسيب شناسي تبليغات سياسي در جمهوري اسلامي ايران مورد مطالعه: انتخابات رياست جمهوري سال 1392
بررسي رابطه باور و نگرش نسبت به تبليغات شركتهاي بيمه خصوصي بر رفتار بيمهگذاران مطالعه موردي: شهر زنجان
مسئوليت مدني رسانه هاي تبليغاتي ناشي از تبليغات گمراه كننده
ارائه مدل مفهومي به منظور بررسي رابطه تصوير ذهني كشور مبدا و كيفيت رابطه بر تصويربرند با در نظر گرفتن نقش واسطهگري ارزش نام تجاري(برند)
بررسي عوامل مؤثر بر واكنش رفتاري مصرفكنندگان نسبت به پيامكهاي تبليغاتي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید