نمایه سازی مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران ۹ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۰۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

تاثير پارامترهاي طرح هندسي بر افزايش ايمني براساس نرم افزار ( IHSDM )
بهبود شبكه ارتباطي درون شهري در زمان بحران با روش Fused grid،(نمونه موردي حوزه7 بافت فرسوده كرمان)
تأثير صنعت گردشگري بر اشتغال
رويكردهاي طراحي موزه ها در بافت هاي تاريخي
ارزش هاي اخلاقي در جهت پيشرفت جامعه اسلامي
مقايسه روش هاي تعيين تغيير مكان هدف با تاكيد بر روش انرژي
اهميت و چگونگي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در معماري
مكان يابي ايستگاه هاي امداد رساني (مطالعه موردي : ساري)
بررسي جريان ترافيك و ارايه راهكارهايي براي كنترل ورفع موانع آن به كمك شبيه سازي در كمك نرم افزار GIS (نمونه موردي خيابان امام خميني سيرجان)
نقش يادمان هاي تاريخي در توسعه فضايي شهر مطالعه موردي : شهر بهشهر
بررسي تاثيرات آلودگي بصري بر سلامت شهروندان تهران
اهميت سازه هاي غشايي در ايجاد يك معماري پايدار
بررسي مقاومت بتن پرمقاومت تحت مواد افزودني فوق روان كننده
اثرات صمغ كتيرا و صمغ عربي بر رفتار مكانيكي بتن آزاد
ويژگي هاي ابزار دقيق و تواتر اندازه گيري آن ها در سدهاي بتني قوسي
نقش محراب در معماري اسلامي
نقش آگهي هاي آموزشي (تبليغات خدمت عمومي) شهرداري كرج برآموزش فرهنگ شهروندي
كاربرد روش تحليل سلسه مراتبي و نقش آن در پيشبرد اهداف توسعه پايدار
بازشناسي عناصر هويت ساز باغ ايراني و ضرورت بازآفريني آن ها در معماري معاصر
بررسي قابليت اعتماد در قاب هاي مهاربندي شده همگرا فولادي با ميراگر TADAS
تاثير ساختمان و جداره هاي آن در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي، تحليل و شناسايي شبكه معابر بحراني در برابر زمين لرزه با استفاده از نرم افزار GIS (نمونه موردي: منطقه 3 كلان شهر تهران)
اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي سازه فولادي به روش استاتيكي و ديناميكي غير خطي
سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان از كيفيت مبلمان پارك هاي شهري (مطالعه موردي: شهر مراغه)
اهميت و جايگاه پارك ها در زندگي شهري
بررسي اصول مكانيابي پاركها و فضاهاي سبز
بررسي و مقايسه تطبيقي نوسازي بافت هاي فرسوده با تاكيد بر احداث محورهاي جديد (نمونه موردي: محورهاي صاحب الزمان و مجد مشهد)
بررسي تطبيقي سطوح پايداري محلات مناطق زيارتي و سياحتي (مطالعه موردي: محلات واقع در منطقه ثامن و منطقه 9 شهرداري مشهد)
تحليل و بررسي آماري برنامه ريزي گردشگري شهري (نمونه موردي: شهر ياسوج)
واكاوي آسيب هاي طرح مقاوم سازي و بهسازي مسكن روستايي (موردمطالعه: روستاهاي شهرستان هيرمند)
تصميم گيري براي توسعه و استفاده اززمين درمناطق شهري به روش الكتره فازي
تجزيه وتحليل عوامل شكست زماني در اجراي پروژه هاي عمران شهري با استفاده از روش FMEA ورتبه بندي عوامل موثر،به كمك متد آنتروپي شانون
بررسي رفتارهاي زلزله هاي نزديك گسل
تأثير مدرنيته بر شهرسازي ايران نمونه موردي: تأثير اتومبيل بر شهر سنندج
برج سازي با رويكرد طبقات سبز
ارزيابي عملكرد مديريت شهري در بهبود بافت فرسوده شهري (مطالعه موردي: مراغه)
نگرشي بر الگوهاي تزئيني مقابر تاريخي شهرضا
تعامل فرهنگ با معماري سنتي
تاثير فضاهاي سبزبركيفيت زندگي شهري وسلامت روح وروان شهروندان نمونه موردي:زنجان
شناخت معماري كويري و نحوه انطباق آن با محيط پيرامون
بررسي استفاده از الگوي استراتژي شهري در برنامه ريزي كاربري فضاي سبز نمونه موردي:زنجان
بررسي امكان پذيري استفاده از قطعات پيش ساختهي بتني در ساختمان هايي با كاربري هاي مختلف
بررسي كاربرد شيشه هاي رنگي در معماري وشهرسازي نوين
فناوري هاي نوين ساختماني در ساختمانهاي فرهنگي (مطالعه موردي : سينماها)
شناخت فرايند طراحي شهري نوين پارامتريك
سيماي فضاهاي فرهنگي از گذشته تا امروز (مطالعه موردي:سينماها)
تحقيق و بررسي اصول طراحي كاشت منظر شهري ايران با استفاده از گياهان بومي (نمونه موردي شهر تهران)
مطالعه پديده زلزله و روش هاي مقاوم سازي ساختمان ها در برابر آن
بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء ايمني عابران پياده با محوريت رفتار ترافيكي عابران پياده
تاثير المان هاي شهري بر هويت شهر
بررسي جايگاه عناصر هويت بخش اسلامي در ساختار فضاي شهري امروزي
بررسي و ارزيابي مسائل و چالش ها ي موجود در جهت تحقق پذيري طرح هاي توسعه شهري
بررسي عوامل اقليمي معماري در مناطق گرم و خشك (نمونه ي موردي:شهرستان سبزوار)
بررسي نقش تبليغات محيطي در ترويج فرهنگ استفاده از صنايع دستي برروي شهروندان شهر تهران
تحقيق و بررسي منظرسازي حسي(غير بصري) با استفاده از گياهان دارويي و معطر در پاركها و مناظر شهري
اولويت بندي قطعات حادثه خيز درون شهري براساس تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: رينگ سوم شهر همدان)
مروري بر نقش بام و اثر گذاري ان بر تبادل انرژي در ساختمان
طراحي مسير هاي عبور عابر پياده در معابر شهري
نقش محيط (طبيعي و مصنوع) در فرايند آموزشي دانشجوها
مديريت و استفاده بهينه از پساب هاي تصفيه شده با رعايت استانداردها
ارزيابي لرزهاي قاب خمشي فولادي كوتاه مرتبه مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولادي، تحت اثر شتاب نگاشتهاي نزديك گسل
ضرورت مردم شناسي و تاريخ آذربايجان براي طراحي موزه
سير تطور هنر در تاريخ آذربايجان
الگو برداري سيستم هاي تهويه ايستگاه هاي مترو تهران از سيستم تهويه بادگيرهاي مناطق گرم و خشك
ارزيابي بهره وري تكنيك هاي مختلف بهبود زمين با ستون هاي سنگي
انرژي سبز در معماري (مطالعه موردي سينماها)
ارزيابي لرزهاي قاب خمشي فولادي كوتاه مرتبه مقاوم سازي شده با مهاربند كمانش تاب، تحت اثر شتاب نگاشتهاي نزديك گسل
بررسي خصوصيات آسفالتي گرم در نوع فيلر استفاده شده
نگاهي به انعطاف پذيري در مسكن
بررسي تاثير نانو سيليس بر فرسايش پذيري خاك هاي واگرا
بررسي مقايسه ظرفيت باربري شبكه دولايه تخت فضاكار تحت تأثير همزمان ناكاملي هندسي و نشست نامتقارن تكيه گاه هاي لبه وگوشه
بررسي عملكرد مته هاي دستگاه T,B,Mدر حفاري زيرزميني شهري در سنگهاي آذرين،توسط آزمايش سايش سرشار (Cerchar)
بررسي اثرات توزيع تصادفي ناكاملي هاي هندسي و اعمال كاهش دما برظرفيت باربري شبكه دو لايه تخت فضاكار باتكيه گاه گوشه
اهميت عامل سرعت موج برشي در طبقهبندي انواع ساختگاه ها از منظر آيين نامه هاي معتبر لرزهاي دنيا
تاثير نانو سيليس بر مقاومت فشاري تك محوري خاك واگرا
بررسي اثرات توزيع تصادفي ناكاملي هاي هندسي و اعمال افزايش دما بر ظرفيت باربري شبكه دو لايه تخت فضاكار با تكيه گاه لبه
تاثير فضاهاي آموزشي در شكل گيري الگوهاي ذهني دانش آموزان
جداسازهاي لرزهاي و تاثير آنها در بهبود عملكرد لرزهاي سازه ها
ارزيابي خصوصيات پيرشدگي روسازي هاي آسفالتي و بررسي مدل هاي شبيه سازي آن
حفاظت از الگوهاي معماري بوي گيلان راهي به سوي معماري پايدار
طراحي مسكن اجتماعي با توجه با الگوهاي معاصر جهان و معماري ايراني اسلامي
اثر نامنطمي جرم بر قاب مهاربندي هم محوربااستفاده ازروش بارافزون مودال
طراحي محلات مسكوني با رويكرد رشد هوشمند
عوامل هويت ساز در معماري ايراني ،نقش ايوان درخانه هاي سنتي مناطق كوهستاني ( نمونه موردي خانه هاي سنتي خرم آباد )
بررسي عناصر هويت ساز در معماري سنتي ايراني و تاثير عدم حضورآن بر معماري معاصر
جايگاه سنت در معماري ايران
بررسي پروژه هاي B.O.T و ريسك هاي موجود در آنها در پروژه هاي راهسازي
ارزيابي مكان گزيني مسكن اجتماعي از ديدگاه برنامه ريزي شهري (مورد: مسكن مهر كهريزك)
بناها و بافت هاي تاريخي، رويكردي بر فضاها و تحرك فكري
نقش مديريت شهري در ايجاد سرمايه اجتماعي باتأكيد بر شهرداري اسلامشهر
آسيب پذيري شبكه حمل و نقل عمومي در زمان بحران با روش TOD (نمونه موردي منطقه 7 بافت فرسوده كرمان)
بررسي سير تغيير نماي معاصر شهر تهران (با رويكرد مقايسه سبك معاصر به التقاطي)
معماري و ساحت كلمات بررسي تطبيقي مفاهيم مشترك در ادبيات،شعر و معماري
بازشناسي نقش معماري بومي در طراحي مجتمع عشايري به منظور تقويت صنعت گردشگري بر توسعه اقتصادي(نمونه موردي منطقه كوه پنج بردسير)
تحليـلي بر قوس هاي ايراني با نگاهي ويژه بر روي قوس هاي پنج او هفت
براورد زمان تناب تجربي قاب مهاربندي CBF با مهاربندي هاي كمانش ناپذير و مقايسه ان با روابط ايين نامه ASCE
بررسي اثر تثبيت خاك هاي متورم شونده با آهك زنده
امكان سنجي ساماندهي و توسعه راهبردي محله چاله باغ گرگان با استفاده از مدل (SWOT)
تجزيه و تحليل تاثيرات منفي گردشگري بر (اشتغال، محيط زيست، فرهنگ)
مكان يابي پارك و فضاي سبز شهري با تكنيك GIS مطالعه موردي (شهر ساري بخش مركزي و جنوبي )
بررسي عوامل موثردر ترافيك پياده و سواره خيابان هاي مركزي شهرسنندج و ارائه راه حل پيشنهادي
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات گير دار با وجود عدم ذوب در جوش نفوذي
بهينه سازي فشار جهت كنترل نشت در شبكه هاي توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه (مطالعه موردي)
ارزيابي كاربري هاي فضاي سبزشهري (مطالعه موردي:شهر بناب)
كاربرد تركيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و منطق فازي در پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوزه آبريز تبارك آباد
بررسي تجلي كثرت و وحدت در ديوارنگاري معماري اسلامي دوره هاي صفويه و قاجار(نمونه موردي سردر مسجد شيخ لطف الله اصفهان)
پديدارشناسي و درونمايه حس مكان در فضاي آموزشي
بررسي اشياء درون گوره هاي گورستان الف در سيلك كاشان
حكمت معماري اسلامي با محوريت مسجد
واكاوي فاكتور هويت در حس هحيط فزهنگي جواى
بررسي الگوهاي طراحي و ساخت مسكن ايراني در سه دهه پس از انقلاب اسلامي
مدرنيته و تأثير آن بر معماري و شهرسازي ايران (نمونه موردي مهاباد)
تحليل فضايي و سطح بندي شاخصهاي توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان گلوگاه با مدل موريس
سطح بندي توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان بهشهر با استفاده از مدل ويكور
بررسي تطبيقي مفاهيم سنت ، فرهنگ و هويت در شكل گيري معماري مسكوني ايران و ژاپن
بررسي و تحليل آماري رابطه ي معماري و توسعه ي صنعت گردشگري (نمونه موردي: مجموعه توريستي تفريحي پارك كوهستان ياسوج)
بررسي عناصر و شاخص هاي نمادين برج ازادي در ايجاد نماد و هويت ايراني
طراحي مجموعه ورزش هاي ابي
تحليل پديدارشناختي مخاطبان اصلي بازار سنتي سنندج، در ارتباط با ساختار فضايي- كالبدي بازار
بررسي تجربه زيسته استفاده كنندگان بازار از مشاغل و فعاليت هاي تجاري بازار سنتي سنندج
مقايسه تغير مكان هدف در سازه هاي بتني مسلح با استفاده از تحليل پوش اور
طراحي مسجد اكولوژي به معناي استفتده از انرژي تجديد پذير با توجه به اقليم
فن آوري هاي نوين براي ساماندهي ترافيك در كلانشهرها
مديريت صحيح تامين منابع آب در راستاي بهبود منظر شهري مطالعه موردي
ارزيابي ساختار فيزيكي مناطق جنگلي با استفاده از فناوري لايه دار هوا برد و تحليل هاي سنجش از دور
از نانو هنر تا نانو معماري
ايجاد مكان براي جذب مشاركت عمومي در فضاي معماري
كاربرد ميراگر وابسته به تغيير مكان (TADAS) در كنترل غير فعال سازه هاي فولادي
كاربرد ميراگر وابسته به سرعت (Viscoelastic) در كنترل غير فعال سازه ها
جستاري در برنامه ريزي گردشگري شهري (نمونه موردي: شهر ياسوج)
بررسي پايداري بدنه سد زيرزميني كندر كهنوج كرمان با نرم افزار plaxis
نقش محيط در بهبود يادگيري، خلاقيت و رفتار كودكان در فضاهاي آموزشي
محاسبه و تعيين تراز حد اكثر سيلاب PMF در سد مخزني شيان
تحليل عددي مقادير فشار اب منفذي با استفاده از نرم افزار plaxis
جايگاه و ارزش توسعه فزهنگي در معماري ، شهرسازي
تحليلي بر روند و فرايند طراحي در معماري بيونيك با بررسي تطبيقي نمونه هاي موردي معماران سبك بيونيك
خانه سنتي، نمودي از فرهنگ جامعه
بررسي كيفيت كالبدي، مشكلات و سيماي ورودي شهر اردبيل نمونه موردي: ورودي دروازه خلخال(جاده سرچم)
بررسي بكارگيري مهندسي ارزش در زمان اجراي پروژه هاي راهسازي به روش BOT
نقش عوامل مديريتي در افزايش كيفيت تعميرات راهها (مطالعه موردي استان ايلام)
نقش مديريت در ايمني راه ها (مطالعه موردي استان ايلام)
پايداري درامد شهرداري ها و توسعه ي پايدار شهر هاي مياني (نمونه موردي : شهر مراغه)
معماري و فرهنگ ايران باستان (تخت جمشيد)
سنجش و تحليل فضايي ميزان مشاركت شهروندان در مديريت پسامد هاي خانگي (مطالعه موردي: شهر گرگان)
مقايسه تطبيقي رويكردهاي نوسازي، بهسازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده محله منصور (پروژه عتيق) تبريز و منطقه 17 تهران (محلات گلچين،جليلي و وصفنارد)
آموزه هايي از تنوع رويكردهاي نوسازي در بافت هاي فرسوده متفاوت محله هاي ايراني
پدافند غير عامل در سد هاي مخزني با تاكيد بر مكان يابي با بررسي شاخص ها و اولويت بندي ان ها
بررسي نقش معماري و تجربه در درك مكان نمونه موردي: پارك شفق ، محله يوسفآباد تهران
معماري پايدار در طراحي هتل بوتيك با محوريت توسعه بوم گردشگري، نمونه موردي : هتل بوتيك هنر و طبيعت گيلان
طراحي باشگاه ورزشي با رويكرد معماري پايدار
معماري بام سبزدر توسعه معماري پايدار
بررسي مولفه هاي محيطي فضاي اموزشي و تاثير ان بر رفتار دانش اموزان
بررسي شاخصه هاي همسازي با اقليم در شكل گيري مسكن بومي جوامع روستايي جلگه مركزي گيلان
بكارگيري مدل سازي اطلاعات ساختمان در مديريت ساخت و موانع و مشكلات ان
طراحي پايدار و موفق با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختان
بررسي توسعه پايدار در طراحي شهر ها
بررسي نقش معماري در جذب گردشگران
نقش فرهنگ و اخلاق در عملكرد مراكز تجاري
نقش منظرپردازي در هويت بخشي به شهر
برآورد و تخمين كمي ضايعات توليدي ساختمانهاي غالب در حال ساخت شهر مشهد
طراحي موزه موسيقي با رويكرد معماري دوران قاجار
طراحي موزه موسيقي
توسعه سيستم مديريت روسازي راهها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
مقايسه روابط مختلف افت انرژي در خطوط لوله انتقال آب ( مطالعه موردي: شبكه آبرساني شهرستان لنگرود )
بررسي عملكرد لرزه اي ساختمان بلند فولادي با استفاده از ميراگر جرم تنظيم شده
بررسي طراحي فيلم با گذر از آتليه معماران سينمايي و مرور برخي از آثار دانته فرتي
شفافيت در معماري
بررسي موردي علل تخريب پل لهمال از توابع قائمشهر بر روي رودخانه سياه رود بر اثر عبور فاضلاب و پساب هاي صنعتي كارخانه نساجي با PH حد اكثر 5
بررسي محلات و مكان وقوع تعاملات اجتماعي
طراحي محلات و سابقه آن در جهان با رويكرد تعاملات اجتماعي
تحليل غير خطي ساختمان بنايي به روش ستون معادل و اراده راهكارهاي بهسازي
سد هاي خاكي و مشخصات فيزيكي انها
افزايش تعاملات اجتماعي در روابط همسايگي و حقوق همسايگي از ديدگاه اسلام
روشهاي متداول بهسازي ساختمانهاي آموزشي مصالح بنايي غير مسلح
روش هاي نوين مديريت ضايعات ساخت و سازو تخريب در پروژه هاي عمراني
مديريت ضايعات ساختماني ناشي از عمليات ساختوساز و تخريب
بررسي عمر مفيد سازه در مديريت ضايعات ساختماني
كاربرد مدل داده مبنا در مدل سازي خشكسالي و سيل
بررسي مقاومت فشاري خاك تثبيت شده با مواد پليمري
بررسي سير تحول خانه هاي سنتي از درونگرادر دوره قاجار به برونگرا دردوره پهلوي در شيراز
موسيقي در معماري
ساختار كالبدي معماري بومي خانه هاي بندرلنگه
بررسي شاخصههاي كالبدي تعاملات و ارتباطات اجتماعي در معماري سنتي با تأكيد بر شاخص هاي پايداري اجتماعي
ويژگي هاي معماري برون مرزي (با نگاه ويژه به معماري پاويون هاي ايران در ساير كشورها)
به كارگيري روش المان كاربردي در تحليل سازه ها
بررسي استفاده از انرژي هاي نو در بناهاي معماري
نقش شبيه سازي ترافيك در ارزيابي اثرات تجهيزات ارام سازي ترافيك بر پارامتر هاي بهره برداري (مطالعه موردي:شهر همدان)
بررسي اثار اينده نگري جمعيت پذيري، پيرامون خطوط قطار شهري مشهد بر اساس توسعه حمل و نقل محور بر كارايي خطوط قطار شهري
بررسي امكان سنجي طرح اختلاط اجرايي روسازي بتن غلتكي در شرايط آب و هوايي گرم و خشك همراه با مدل سازي و تحليل در نرم افزار المان محدود
تاثير پارك ها بر الگو هاي رفتاري و كيفيت محيط (مطالعه موردي:پارك استاد مجدي شهر مهاباد)
اصول طراحي معماري مجتمع هاي مسكوني براي اقشار كم درامد (مطالعه موردي:شهر مهاباد)
مفاهيم معنوي گره ها با رويكرد معماري اسلامي_ايراني
ارزيابي ساختاري شهر مهاباد و راهبرد هاي پدافند غير عامل
واكاوي تاثيرات فضاي سبز بكار رفته در بيمارستان بر ارتقاي سطح سلامت روحي و جسمي بيماران
بررسي تاثيرات نور و رنگ بر انسان در طراحي مراكز درماني
ارزيابي لرزهاي قاب خمشي فولادي كوتاه مرتبه مقاوم سازي شده با مهاربند كمانش تاب، تحت اثر شتاب نگاشتهاي دور از گسل
ارزيابي لرزهاي قاب خمشي فولادي كوتاه مرتبه مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولادي، تحت اثر شتاب نگاشتهاي دور از گسل
استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي در مذلسازي رواناب زير حوضه درياچه مهارلو
آرام سازي ترافيك با استفاده از باريك سازي معابر
بكارگيري ديواه هاي سبز جهت حفظ انرژي
بررسي عوامل مؤثر بر وقوع ريسك هاي پروژه هاي ساخت و ساز كوچك و رتبه بندي آنها
تعيين شاخص هاي سنجش حمل و نقل مطابق با توسعه پايدار و اصول نوشهرگرايي
ارائه راهبرد هاي فرهنگي مديريت شهري در كاهش احساس محروميت بافت هاي حاشيه نشين (نمونه موردي:محله عرب هاي مشهد)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید