دریافت مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ۲۶ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۰۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تاثير فوري اسپري هاي سرد كننده بر ثبات پاسچرال ورزشكاران فوتباليست
مقايسه ي تركيب بدني و فاكتورهاي آمادگي جسماني در بين دانشجويان شهر باشت
تاثير دو نوع گرم كردن شديد و متوسط در كل اكسيژن مصرفي به هنگام ورزش بيشينه در مردان جوان هندباليست شهر گچساران
بررسي رابطه بين دلبستگي شغلي با رفتار شهروندي سازماني دبيران تربيت بدني شهرستان شيروان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران تربيت بدني شهرستان شيروان
پيش بيني رضايتمندي كاركنان براساس مولفه هاي بازاريابي دروني در منتخبي از استخرهاي مشهد
مقايسه آمادگي جسماني با درصد چربي بدن و چربي هاي سرم خون در بين دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي شهر اهواز
اثر يك برنامه تمريني منتخب بر روي تركيبات بدني و ضربان قلب دانشجويان پسر شهر لنده
مقايسه يك دوره فعاليت ورزشي منظم و سازمان يافته بر سلامت روحي و رواني دانشجويان رشته كامپيوتر و ادبيات
بررسي اهميت تربيت بدني درمدارس ونقش آن در رفتارهاي فردي دانش آموزان
تاثير فوري اسپري هاي سركننده بر حس عمقي مفصل زانوي ورزشكاران فوتباليست
بررسي تأثير ماساژ ورزشي بر ميزان پرخاشگري كشتي گيران نوجوان
جايگاه تربيت بدني از ديدگاه اسلام
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي مديريت دانش در بين كاركنان هيئت هاي ورزشي استان فارس
پاسخ آنزيم اكسايشي سوپر اكسيد دسموتاز خون كاراته كا هاي زبده و مبتدي به يك جلسه تمرين هوازي بيشينه
تاثير شدت تمرينات استقامتي بر هورمون هاي FSH و تستوسترون آزاد در بهبود سندروم تخمدان پلي كيستيك القايي در موشهاي صحرايي
تغييرات تركيب ادرار بازيكنان فوتسال بعد از يك جلسه فعاليت هوازي پيشرونده
رابطه سبك اسنادي و سرسختي با انگيزه پيشرفت در ورزشكاران انفرادي و گروهي
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
بررسي ارتباط بين بيماري MS (Multiple Sclerosis) با فعاليت هاي بدني
پيش بيني وفاداري كاركنان براساس مولفه هاي بازاريابي دروني در منتخبي از استخرهاي مشهد
بررسي وضعيت ايمني سالن هاي ورزشي سرپوشيده منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر مديريت ريسك
اثر تمرينات اكستنشن در دو وضعيت طاقباز و دمر بر دامنه حركتي ستون فقرات و تعادل در سالمندان
مقايسه تاثيرتمرينات فيزيوبال و تمرينات با صندلي برتعادل زنان سالمند
تاثير ورزش ايروبيك بر برخي شاخص هاي آنتروپرومتريك و فيزيولوژيك زنان
تأثير مفناميك اسيد و تمرينات ورزشي بر توان هوازي در مبتلايان به ديسمنوره اوليه
مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي بين اعضاي هيات علمي فعال و غير فعال دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان سمنان
تاثير مشاركت ورزشي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر
بررسي مقايسه اي خودپنداره ي بدني دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه سيستان و بلوچستان
تاثير صداهاي زمينه اي بر زمان عكس العمل شنوايي ورزشكاران
ارزيابي روش هاي مؤثر بازاريابي ورزشي از ديدگاه مديران ادارات تربيت بدني استان كردستان
بررسي رابطه بين مولفه هاي كيفيت خدمات و تعهد ورزشي مشتريان زن باشگاه هاي ايروبيك و آمادگي جسماني شهر شيراز
بررسي نقش ادارات تربيت بدني در چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي دهدشت
تاثير عصاره چاي سبز بر شاخص هاي آسيب هاي كبدي ناشي از فعاليت ورزشي
بررسي رابطه عزت نفس و اخلاق كاري دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان كهگيلويه
تأثير هشت هفته تمرينات كششي PNF برانعطاف عضلات همسترينگ و تعادل در زنان مبتلا به بيماري پاركينسون
مقايسه پرخاشگري دانش آموزان رشته تربيت بدني و غير تربيت بدني مقطع متوسطه شهر اروميه
پيش بيني تعهد مستمر بر اساس مولفه هاي سرمايه اجتماعي
بررسي رابطه تعهد عاطفي و دلبستگي شغلي در بين معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
بررسي ميزان شيوع كمر درد در بين دانش آموزان استان خوزستان
تأثير بازخورد خودتنظيم مشاهده اي بر يادگيري مهارت كاتا (سايفا گوجوريو) در پسران 10-15 ساله
مقايسه ي فرسودگي شغلي معلمان مرد ورزشكار و غير ورزشكار در شهرستان تربت جام
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي با آمادگي عمومي جسماني دانش آموزان دختر كلاس هاي سوم دبيرستان شهرستان دهدشت
بررسي دو هفته تمرين مقاومتي با انسداد جريان خون و روش سنتي بر فشار خون و ضربان نبض استراحت بدنسازان مرد جوان (18 تا 27) سالهشهردهدشت
مقايسه خودكارآمدي و سلامت عمومي دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني آموزشكده فني و حرفه اي سما بيرجند
تاثير يك جلسه تمرين شديد هوازي بر پپتيد ناتريورتيك دهليزي زنان چاق
تاثير تمرينات پيلاتس بر دقت حس وضعيت مفصل زانو در زنجيره جنبشي باز و بسته
مقايسه ي ميانگين سني قهرمانان و مدال آوران ايراني با مدال آوران ساير كشورها در بازي هاي المپيك و آسيايي
تأثيريك دوره تمرين هوازي و تزريق تستوسترون برمقاديرنسفاتين 1- پلاسمايي رت هاي نربالغ
بررسي موقعيت محلي سالن هاي ورزشي آموزش و پرورش شهر اروميه
بررسي وضعيت بهداشتي سالن هاي ورزشي آموزش و پرورش شهر اروميه
بررسي وضعيت بهره وري سالن هاي ورزشي آموزش و پرورش شهر اروميه
بررسي ارتباط ابعاد توانمندسازي با بهره وري كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان
بررسي اولويت هفت عنصر آميخته بازاريابي (7p) موثر در جذب مشتري در باشگاه فولاد يزد
مراقبت و نگهداري از چمن مصنوعي: اهميت و چگونگي اجرا
بررسي ارتباط سرمايه ارتباطي و تعهد عاطفي
بررسي راهبردهاي موثر مشاركت بخش خصوصي در توسعه ورزش قهرماني استان آذربايجان شرقي
بررسي و مقايسه شاخص توده بدني و كيفيت زندگي زنان سالمند فعال و غير فعال شهرستان جهرم
بررسي رابطه توانمندسازي با تعهد سازماني در كارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
بررسي رابطه توانمندسازي با فرهنگ سازماني در كارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي اجتماعي در انتخاب نوع فعاليت ورزشي جوانان ورزشكار شهرستان كرمانشاه
رابطه فعاليت بدني با سطح سرمي CA_125 زنان پيش يائسه و يائسه
مقايسهي وضعيت جسماني و حركتي دانشآموزان پسر جامعه ي شهري و روستايي شهرستان دشتستان
تاثير پروتكل هوازي در محيط با رطوبت بر تغييرات اوج جريان بازدمي در پسران چاق مبتلا به آسم و كودكان سالم
فرهنگ و تاثير آن بر پوشاك ورزشي
مطالعه اثر مداخله اي بازخورد حاصل از اجرا همراه با سه روش متفاوت الگودهي ويدئويي بر اكتساب و يادداري مهارت سرويس بلند بدمينتون
تأثير شش هفته تمرين مقاومتي دايرهاي بر آنزيم هاي كبدي دانشجويان پسرغير ورزشكار
تأثير فعاليت بدني بر مشاركت اجتماعي و اميد به زندگي در زنان سالمند منطقه 13 شهر تهران
مقايسه كيفيت زندگي دانشجويان رشته تربيت بدني و غير تربيت بدني آموزشكده سما بيرجند
بررسي برانگيختگي پيشرفت تحصيلي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
تعيين متغيرهاي زمينه اي استفاده از فناوري اطلاعات توسط اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان
ارزيابي ديدگاه مربيان درمورد راهكارهاي پيشرفت ورزش ژيمناستيك همدان
تعيين رابطه بازاريابي دروني با ابعاد سكوت سازماني در اداره ورزش و جوانان استان فارس
بررسي رابطه بين بازارگرايي، گرايش به يادگيري و نوآوري با عملكرد بازار شركت هاي توليدي كوچك و متوسط ورزشي استان تهران
تعيين رابطه بين شادي سازماني با خستگي عاطفي در كاركنان اداره ورزش و جوانان استان همدان
بررسي ميزان مهارت هاي زندگي در بين افراد ورزشكار و غير ورزشكار استان لرستان
مقايسه تأثير تمرينات هوازي با سه وسيله ي تردميل، چرخ كارسنج و اسكي فضايي بر سطوح سرمي استروژن و پاراتيروئيد زنان سالمند
جهاني شدن و ورزش در ايران
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و هوش عاطفي دردبيران ورزش شهر كرمانشاه
ورزش وسرمايه ي اجتماعي
تأثير 8 هفته تمرين استقامتي برسطوح نسفاتين- 1 پلاسمايي رت هاي نربالغ
اثرخستگي عملكردي هوازي و بي هوازي برتعادل پويا درفوتباليست هاي جوان غير نخبه
تاثير يك دوره برنامه تمريني پيلاتس بر عوامل سلامت جسماني، ذهني و اجتماعي مرتبط با زنان سالمندان
تبيين و تحليل وضيعت فني مهندسي اماكن ورزشي سرپوشيده استان اراك
مقايسه ارائه بازخورد خودكنترل و آزمونگركنترل با استفاده از بازخورد فيلم بر يادگيري مهارت كاتاي سايفا گوجوريو
بررسي انگيزه هاي داوطلبان در برگزاري هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي تهران
مقايسه شاخص هاي اصلي تيپ شخصيتي زنان و مردان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه لرستان
تعيين رابطه ابعاد بازاريابي دروني با مشتري مداري كاركنان در باشگاه هاي بدنسازي و پرورش اندام شهر شيراز
مقايسه اثر تواتر بازخورد خودكنترل و آزمون گركنترل بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت پرتابي دركودكان عقب مانده ذهني
مقايسه ميزان خلاقيت كارشناسان تربيت بدني زن و مرد آموزش و پرورش استان مازندران
مقايسه تاثير شش هفته تمرين تناوبي در صبح وعصر بر غلظت كورتوزيول IGA و IgG سرومي و نوجوانان 13 تا 15 ساله شهر كاخك
ارتباط نوع گروه خوني و ويژگي شخصيتي شناگران زن ايران با سطوح موفقيت آنان
مسئوليت حقوقي ناشي ازصدمات بدني در ورزش
بررسي تاثير آني ماساژ درماني بر ميزان دامنه حركتي مفصل زانو مبتلايان به M.S شهرستان آمل
رابطه تقويت اجتماعي با يادگيري حركتي و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
تأثير كنزيوتيپ بر توان عضلات چهارسرراني و همسترينگ بعد از بازسازي ACL در فواصل زماني مختلف
هم سنجي برخي متغيرهاي مهارت حركتي و اجراي حركتي بين دختران و پسران نوجوان
اثر هم زمان يك دوره تمرين در آب بر تعادل نوجوان شركت كننده درآموزشگاه فوتبال
رابطه بين عوامل انگيزشي بهداشتي ورضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان خوزستان
تأثير تواتر بازخورد خودكنترلي بر اكتساب و يادگيري يك مهارت پرتابي دركودكان عقب مانده ذهني
تأثير فشارهاي متفاوت محدوديت جريان خون با فعاليت ايزومتريك بر تغييرات الكتروميوگرافي عضله
تاثير دوازده هفته تمرين تركيبي (هوازي – مقاومتي) بر مقادير پلاسمايي گرلين و ابستاتين نوجوانان چاق
تاثير تمرينات پيلاتس بر سطح فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز سرم مردان سالمند
تاثير دوازده هفته تمرين تركيبي (هوازي- مقاومتي) بر مقادير ميوستاتين پلاسمايي نوجوانان چاق
بررسي ارتباط بين يادگيري سازماني و فرهنگ سازماني در سازمان آموزش و پرورش شهر ايلام
اثر يك دوره تمرينات همزمان استقامتي-مقاومتي بروي عملكرد تيروئيدي زنان يائسه داراي اضافه وزن
مقايسه اثر تيپ بدني اكتومورف، نحوه نشستن و مدت زمان استفاده از كامپيوتر در ايجاد ناهنجاري هاي بالاتنه دانشجويان پيام نور ايلام
بررسي نقش مربيان در موفقيت ورزشكاران استان لرستان
تأثير دو نوع شرايط انگيزشي متفاوت بر اجرا و يادگيري مهارت هاي ورزش هاي انفرادي و گروهي
بررسي ميزان شيوع و مقايسه ناهنجاري هاي بدني دانش اموزان مقطع ابتدايي
مديريت ورزش همگاني و اوقات فراغت
بررسي و مقايسه نقش سازمانهاي دولتي ، مردم نهاد و خانواده در غني سازي اوقات فراغت با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي (دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك شهر ري)
تاثير ادغام بازي بهكاپ با ليوان شيرمدارس بر پنج عامل شخصيت دانش آموزان سوم ابتدايي
جايگاه ادبي و اجتماعي ورزش در ادب پارسي
مقايسه هوش هيجاني معلمان ورزش و معلمان ساير دروس
بررسي موانع حمايت مالي شركت هاي خصوصي در خصوص ورزش حرفه اي بانوان استان گلستان
بررسي وضعيت جايگاه تماشاگران سالن هاي ورزشي آموزش و پرورش شهر اروميه
ارزيابي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت با خودكارآمدي معلمان تربيت بدني استان فارس
چالش ها و ملاحظات مربوط به مراقبت و نگهداري از كفپوش دو و ميداني(تارتان)
پاسخ حاد شاخص هاي خستگي به يك جلسه فعاليت ايزومتريك با فشارهاي مختلف كاهش جريان خون
رابطه مؤلفه هاي توانمند سازي روانشناختي و تسهيم دانش در بين كاركنان ادراه كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
بررسي ارتباط بين كمال گرايي با توانمندسازي سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان مهاباد
بررسي تأثير مكمل ياري زعفران بر برخي ماركرهاي آسيب عضلاني
تاثير 8 هفته برنامه تمريني عضلات ثبات مركزي بر فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با عملكرد اسكيتبازان سرعت حرفه اي
تأثير مصرف حاد مكمل پمپ بر توان بي هوازي و عوامل هموديناميك ورزشكاران
بررسي مباني فقهي ضمان درحقوق ورزشي
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و حالات خلقي ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي شهرستان كوهدشت
بررسي شاخص هاي آنتروپومتريك و عوامل آمادگي جسماني در بين فوتساليست استان لرستان
تأثيرتمرينات ورزشي بر ميزان راهبردهاي يادگيري فراگيران الكترونيكي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید