دسترسی به مقالات دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۴ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۴۵عنوان مقاله تخصصی شامل۲۹۹۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

بررسي رابطه برنامه درسي پنهان و ابعاد آن برعملكردتحصيلي و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهراصفهان
بررسي آموزش گروهي آگاهي و شناخت رنج ها با رويكرد اسلامي بر خوش بيني دانشجويان
بررسي ميزان و نوع مزاحمت هاي خياباني شهر ايلام در سال 1392
بررسي و سنجش سطح تحصيلات در افزايش سن ازدواج دختران
تاثير ابعاد رواني نماز بر سبك زندگي و اقتصاد سالم
مباني روانشناختي آموزش وپرورش در دوره متوسطه
مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوين
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده و عملكرد شغلي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
بررسي سبك زندگي اسلامي و تأثير آن بر نظام اقتصادي خانواده
ضرورت وكاربرد روش هاي تفكر انتقادي در تعليم وتربيت
مقايسه عزت نفس و افسردگي كودكان مبتلا به بي اختياري ادرار و كودكان عادي با توجه به جنسيت
پژوهش طولي تأثير مداخله عقلاني- هيجاني- رفتاري بر افسردگي مادران داراي كودكان مبتلا به بي اختياري ادرار با توجه به پايگاه اقتصادي- اجتماعي
مقايسه سلامت روان و خودكارامدي والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي با والدين داراي يك فرزند استثنايي با توجه به جنسيت
نظريه لوسين لويبرول و موانع توسعه در جامعه ايران
رابطه هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس هوشمند، نيمه هوشمند و عادي
رابطه بين سبك هاي فرزند پروري ادراك شده والدين، باورهاي غير منطقي و رضايت زناشويي با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر
تحليلي بر جنبه ذهني تربيت فرهنگي و دلالت هاي آن براي برنامه ريزي درسي
هويت اتوبيوگرافيك برنامه درسي بعنوان نوعي فعاليت ياددهي- يادگيري مبتني بر مفهوم currere
تحليلي بر برنامه درسي و تربيت دانش آموزان بر اساس مقتضيات زمان
تاثير آموزش مهارت حل مساله به شيوه ي گروهي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه شهرستان مهولات
نقش شناخت درماني در درمان افسردگي با تاكيد بر منابع اسلامي
بررسي وضعيت نوآوري سازماني در مجتمع هاي آموزشي و پرورش (مطالعه موردي شهرستان رزن و فامنين)
تأثير متغيرهاي فرهنگ سازماني بر عملكرد مديريت دانش
اثر آموزش NLP بر مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختي دانشجويان مقطع كارشناسي
اثر آموزش NLP بر مؤلفه هاي تنظيم هيجاني دانشجويان مقطع كارشناسي
اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر باورهاي فراشناختي دانشجويان
بررسي عوامل مؤثر بر ازدواج موفق (مطالعه ي موردي زناى متأهل شاغل شهر كرمانشاه)
بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر خلاقيت كودكان پيش دبستاني
افزايش انگيزش شغلي: راهكاري مطلوب در ارتقاي محيط كاري
مؤلفه هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي در معتادين به مواد مخدر و افراد غيرمعتاد
مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92
ارتباط سبك هاي تفكر با احساس غربت در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي زابل
مطالعه تطبيقي ميزان اعتماد اجتماعي در بين افراد بزهكار و غيربزهكار شهريزد
آسيب شناسي پديده طلاق در سطوح خرد و كلان
بررسي رابطه بين كنترل اجتماعي و بروز رفتارهاي پرخطر
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري والديني و تصور از خدا در نوجوانان دختر (15-18 ساله) مباركه
بررسي رابطه ابعاد شخصيتي مديران دبيرستان هاي دخترانه تبريز با عملكرد شغلي آنها
رابطه ادراك دانش آموزان از مهارت ارتباطي معلم با سبكهاي مديريت كلاس معلم
رابطه ويژگي هاي شخصيتي معلم با شادكامي دانش آموزان
بررسي رابطه تنهايي با ميزان گرايش به خودكشي در نوجوانان شهر كرج
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و ميزان خشم در افراد با تخلفات رانندگي
مسائل مبتلا به مديريت آموزشي در نظام آموزشي ايران
بررسي رابطه هوش اخلاقي و اعتماد آفريني مديران
بررسي رابطه هوش اخلاقي مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران
نقش بهزيستي معنوي در شادي دانشجويان دانشگاه
فراتحليل جامع مداخلات روانشناختي و آموزشي بر كاهش رفتارهاي پرخاشگري كودكان
آسيب شناسي و آموزش كاهش معضلات اخلاقي دانش آموزاندختر در مدارس
بررسي رابطه مهارتهاي زندگي و صميميت در مزدوجين شاهد و ايثارگر
آثار تربيتي فقدان والدين بر فرزندان
پيش بيني ابعاد جهت گيري فراشناختي محيط يادگيري بر اساس ابعاد آگاهي هاي فراشناختي معلمان
نقش ميانجي ويژگي شخصيتي برون گرايي بين اعتياد به اينترنت و عملكرد تحصيلي دانشجويان
پيش بيني عملكرد تحصيلي براساس ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان
شناخت مولفه هاي تاثير گذار بر افسردگي پس از زايمان در مادران شهر بروجرد
بررسي وضعيت تعهد سازماني در بين كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر
عوامل اجتماعي موثر در رضايتمندي شغلي كاركنان وزارت نفت (ساختمان ستادي)
مقايسه آلكسي تايمي، رفتار خود آسيبي و پردازش هيجاني در معتادين به مواد مخدر تك ماده اي، دوماده اي، چند ماده اي و افراد بهنجار
بررسي ميزان تاكيد بر مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه بوعلي سينا
برنامه درسي چند فرهنگي (مفاهيم ،اهداف و ويژگي ها)
هابرماس و برنامه درسي
مقايسه شيوه پوشش و حجاب بين خانواده هاي بيننده و غيربيننده ي شبكه هاي ماهوارهاي فارسي زبان
بررسي رابطه بين انگيزش دروني با موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
نظريه پردازي داده بنياد راهكاري براي توليد نظريه در علوم تربيتي و روانشناسي
تاريخچه، اهداف، ضرورت و ويژگي هاي پژوهش كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي
مراحل پژوهش كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي
بررسي رابطه كيفيت زندگي با سازگاري هيجاني در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري وبدون اختلال
چالش هاي ناشي از جهاني شدن بر آموزش و پرورش
پيش بيني مهارت هاي ارتباطي بر اساس عزت نفس و استرس شغلي معلمان مدارس ابتدايي پسرانه منطقه 8 تهران
آموزش سبك زندگي خانواده در جهان اسلام
تأثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر خانواده
تربيت ديني و مؤلفه هاي اساسي آن
مقايسه سلامت روان و خودكارآمدي مادران داراي بيش از يك فرزند استثنايي با مادران داراي يك فرزند استثنايي با توجه به پايگاهاقتصادي اجتماعي
مقايسه رضامندي شغلي و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان درخودمانده و آموزگاران دانش آموزان سندرم داون با توجه به پايگاه اقتصادي اجتماعي
پژوهش طولي اثربخشي مداخله چندوجهي لرن بر سلامت روان والدين داراي كودك مبتلا به اختلال كاستي توجه/ بيش فعالي
پژوهش طولي اثربخشي مداخله مبتني بر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر سلامت روان والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي با توجه به جنسيت
پژوهش طولي اثربخشي معنادرماني گروهي بر سلامت روان والدين داراي كودك مبتلابه اختلال كاستي توجه/ بيش فعالي
مقايسه سلامت روان بيماران مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي بر حسب سابقه زنداني شدن
رابطه بين هويت قومي و قانون گرايي (مطالعه موردي شهرستان انديمشك)
وجود اختلال شخصيت در افراد مبتلا به اختلال بدريختي بدن در داوطلبان 20 تا 40 ساله جراحي زيبايي
تحليل رگرسيون مؤلفه هاي فرافردي با توسعه تعهد شغلي، اعتماد سازماني و تلاش سازماني (مورد مطالعه؛ ديدگاه كاركنان آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم)
تفكر انتقادي و دانش آموز پرسشگر
تحليل مشاركت والدين در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائه ي راهكارهاي افزايش مشاركت
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان دختر رشته هاي علوم انساني و غير علوم انساني
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان دختر متأهل و مجرد
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار
تحليل چگونگي انتشار تصاوير خصوصي در شبكه هاي اجتماعي با تأكيد بر نظريه و روش گافمن
بررسي رابطه مشاركت و انطباق پذيري سازماني كاركنان كميته امداد (مطالعه موردي شهرستان بندرعباس)
بررسي رابط سرماي اجتماعي و شادكامي با عملكرد شغلي پرستاران بيمارستان ولي عصر بيرجند
خلاقيت واثر بخشي آن در آموزش
ارزشيابي توصيفي و اثر بخشي آن در فرآيند ياددهي- يادگيري
اصول تعليم و تربيت در اسلام
بررسي علل قانونگريزي در استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي برخي ويژگي هاي روانشناختي و زيستي – جسماني به عنوان پيش بين هاي ابتلا به بيماري قلبي – عروقي و تيپ 2 ديابت
بررسي رابطه ي بين علاقه مندي به رشته ي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي در دروس مهارتي دانش آموزان سال سوم هنرستان هاي كاردانش شهرستان محمودآباد مازندران
نقش خانواده در سلامت معنوي جامعه
نقش زنان در خود كفايي خانواده
يادگيري مبتني بر مغز
تعيين قدرت پيش بيني كنندگي الگوهاي ارتباطي خانواده بر كفايت اخلاقي دانش آموزان
جايگاه فناوري و رسانه در آموزش و يادگيري
مقايسه سبك هاي هويت نوجوانان دختر و پسر و تيزهوش و عادي
كاربرد مدلهاي يادگيري تيمي در آموزش و پرورش
شناسايي الزامات كلان و خرد در راستاي تحقق فرايند بازاريابي آموزش عالي (مورد مطالعه: مديران مؤسسات غيرانتفاعي شهر تهران)
شناسايي عوامل مؤثر بر بازاريابي آموزش عالي ايران (مورد مطالعه: مديران مؤسسات غيرانتفاعي شهر اصفهان)
بررسي تأثير سبك هاي فرزند پروري ادراك شده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اول
رابطه طرحواره هاي ناكارآمد اوليه با نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان متوسطه اول
بررسي رابطه ي بين باورهاي خود كارآمدي با راهبردهاي يادگيري خودتنظيم در دانش آموزان
بررسي رابطه ي هوش اخلاقي با كيفيت زندگي معلمان
بررسي رابطه ي جهت گير ي مذهبي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور
پيش بيني وابستگي به شبكه هاي اجتماعي مجازي بر پايه ويژگي هاي شخصيت و متغيرهاي جمعيت شناختي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
بررسي سبك زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز و ارتباط آن با زيست جهان آنان و متغيرهاي زمينه اي
بررسي چالش هاي امر به معروف و نهي از منكر در عصر جهاني شدن
مروري بر رفتارهاي ونداليستي در روستاهاي بخش ماهيدشت شهرستان كرمانشاه
مروري بر مطالعات پيرامون شبكه هاي اجتماعي و رابطه آن با مهارت اجتماعي دانشجويان
شبيه سازي در آموزش
رابطه سبك هاي دلبستگي و سلامت روان با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان
ارتباط بين حمايت هاي اجتماعي ادراك شده و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و تاب آوري در ميزان رضايت از زندگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اميديه
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و تاب آوري در ميزان عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اميديه
تربيت از ديدگاه اسلام
شاخص ها وآسيب هاي تربيت عاطفي
مقايسه جهت گيري مذهبي در فرزندان خانواده هاي جانباز و غيرجانباز استان كهگيلويه و بويراحمد
كفايت اجتماعي بزرگسالان كم توان ذهني (آموزش پذير)
كفايت اجتماعي كودكان داراي خواهر يا برادر بااختلال اتيسم
مقايسه شيوه هاي فرزندپروري براختلالات يادگيري كلامي و غير كلامي
بررسي رابطه استفاده از اينترنت بر كاركرداجتماعي ، خانوادگي، فردي و تحصيلي دانش آموزان شهرستان كنگاور
بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه بر كاركرد اجتماعي، خانوادگي، فردي و تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان كنگاور
بررسي رابطه استفاده از ماهواره بر كاركرداجتماعي ، خانوادگي، فردي و تحصيلي دانش آموزان شهرستان كنگاور
اثربخشي شيوه هاي فرزندپروري بر خودكارآمدي و هوش معنوي دانشجويان
ارزشيابي ميزان اثر بخشي دوره هاي فني تخصصي شركت پالايش نفت اصفهان به روش الگوي سيپ به منظور تدوين آموزش ضمن خدمت
مقايسه هوش هيجاني در افراد مجرم و عادي
تبيين مشاركت مردم درآموزش وپرورش وتوسعه فرهنگي كشور
بررسي رابطه سرمايه روانشناختي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان
فرهنگ و هويت يابي فرهنگي در برنامه درسي مدارس
علوم اعصاب شناختي و آموزش
عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي در ايران
عوامل خانوادگي مؤثر بر استرس تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
عوامل آموزشگاهي مؤثر بر استرس تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
علل طلاق عاطفي در كشور
آسيب هاي اجتماعي اينترنت
ارتباط آگاهي از سندرم ملال پيش از قاعدگي با رضايت زناشويي زوج هاي جوان
رابطه بين تيپ هاي شخصيتي (درونگرايي – برونگرايي/ حسي – شهودي/تفكر ي – احساسي/ قضاوتي – ادراكي) با رضايت زناشويي
مقايسه رضامندي شغلي و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان آهسته گام و آموزگاران دانشآموزان ناشنوا با توجه به پايگاه اقتصادي- اجتماعي
تأثير روش هاي آموزش خلاقيت بر ميزان خلاقيت دانش آموزان
رابطه بين تيپ هاي شخصيتي (درونگرايي – برونگرايي) با رضايت زناشويي
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر آسيب هاي اجتماعي زنان 30-15 ساله در شهرستان گنبدكاووس درسال 1393
رابطه بين سبكهاي فرزند پروري ادراك شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر
ارتباط بين تيپ هاي شخصيتي با رضايت زناشويي
رابطه ي خود تنظيم گري در پيش بيني انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه بين سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در معلمان
پژوهش طولي اثربخشي برنامه واقعيت درماني بر سلامت روان والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي با توجه به جنسيت
پيش بيني سلامت روان بر اساس سبك هاي تفكر و تاب آوري
بررسي تطبيقي وكالت زن و شوهر در نكاح در نظام حقوقي ايران، فقه اماميه و حقوق كامن لا
تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ابعادخلاقيت دانش آموزان دختردبيرستان هاي ماهشهر
تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ابعاد سلامت روان دانش آموزان دختردبيرستان هاي ماهشهر
مقايسه بازشناسي هيجاني چهره و انعطاف پذيري رواني در انواع بيماران اسكيزوفرني
مقايسه هيجان مداري و ذهن آگاهي در بين والدين داراي كودكان كم توان ذهني و والدين داراي كودكان عادي
رابطه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب اجتماعي
رابطه بين طرحواره هاي ناسازگاراوليه با علائم وسواسي – اجباري دانشجويان
ارتباط هوش هيجاني با استرس شغلي در كاركنان شركت پالايش گاز بيدبلند
ارتباط بين عوامل شخصيتي ، باورهاي غير منطقي و دلزدگي زناشويي در بين زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره
مقايسه ي يادگيري روش تدريس مشاركتي با سنتي از ديدگاه شناختي در بين دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي شهر ساري
بررسي رابطه عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 15 تهران)
بررسي عملكرد سازمانهاي دولتي حمايتي در ارتباط با تكدي گري در شهر رشت
بررسي رفتار والدين و تاثير ان بر ارتباط اجتماعي كودكان
نگاهي روانشناختي به نقاشي كودكان
بررسي رابطه هوش هيجاني با انگيزش تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه (مطالعه موردي دبيرستانهاي شهرستان علي آباد كتول)
اثربخشي قصه درماني بر كاهش علائم پرخاشگري كودكان پيش دبستاني
مشاركت اجتماعي زنان و برقراري تعادل در فرصت هاي كارآفرينانه
سبك زندگي اسلامي و الگوهاي كسب و كار
تاثير تكنولوژي آموزشي بر يادگيري دانش آموزان
كاربرد نظريه خودتعيين گري براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه ي مولفه هاي سلامت روان با مولفه هاي پرخاشگري كودكان پايه پنجم و ششم ابتدايي شهرستان جوين در سال تحصيلي 93-94
ارزشيابي توصيفي، ابزاري براي چالش يا پيشرفت آموزش و پرورش ايران
رابطه سلامت روان و سطح اعتياد پذيري دانشجويان جديدالورود نيمسال دوم 1394 دانشكده فني و حرفه اي سما واحد كرمانشاه
تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر ايلام
رابطه خودكارآمدي وهوش هيجاني با اهمالكاري تحصيلي در دانش آموزان دختر تيز هوش شهر رشت
تبيين ضرورت اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در نظام آموزشي
تاثير روش هاي تدريس نوين بر شكل گيري شخصيت
قانون پايستگي فكر
مقايسه هوش كلامي دركودكان ناشنوا با كودكان كاشت حلزوني و كودكان عادي (9 تا 12 ساله) شهراصفهان
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
بررسي شخصيت و ويژگي هاي شخصيت سالم از ديدگاه اسلام
نقش جنسيت و رشته تحصيلي درميزان همرنگي دانشجويان
ارتباط بين سبك هاي دلبستگي و سبك هاي فرزندپروري در زوج هاي ساكن شهر شيراز
بررسي علل گرايش به پوشيدن ساپورت ميان خانم ها
مقايسه سبك هاي يادگيري و انگيزه پيشرفت بين دانش آموزان دختر رشته هاي مختلف مقطع متوسطه شهر دزفول
رابطه خوش بيني تحصيلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي عامل صلاحيت هاي عمومي در پذيرش هوشمند سازي مدارس از نظر دبيران شاهين شهر
بررسي رابطه بين استرس شغلي و سلامت روان در بين كاركنان دانشگاه پيام نور مركز خوي در سال 1393
بررسي رضايت شغلي كاركنان شركت پشمبافي آسيا و تأثير آموزش مديريت استرس بر آن
مطالعه تطبيقي رابطه بين حمايت اجتماعي وجرم در ميان جوانان مجرم وعادي شهر خراسان جنوبي
راهكارهايي براي تقويت رفتار خلاقانه در كودكان
بررسي اثربخشي روش هاي مقابله مبتني بر دين اسلام و شناختي – رفتاري در كاهش اضطراب و آثار آن بر عملكردهاي مختلف دانش آموزانمطالعه موردي: دانشآموزان دبيرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) – سال تحصيلي 94-1393
شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوري هاي سيار در فرايند ياددهي و يادگيري در دبيرستانهاي شهرستان بم
بررسي رابطه هوش اخلاقي و اعتماد آفريني مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيران
بررسي مدل هاي طراحي شده مديريتي در ايران
مقايسه درمان شناختي رفتاري و دارو درماني در كاهش افسردگي زنان مبتلا به سوء مصرف مواد
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي دانشگاه پيام نور واحد مشهد
رابطه بين رضايت زناشويي والدين و سلامت روان آنها برخود پنداره دانش آموزان دختر ناحيه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد
رابطه بين رضايت زناشويي والدين برخود پنداره دانش آموزان دختر ناحيه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد
رابطه بين رضايت زناشويي والدين و سلامت روان دانش آموزان دختر ناحيه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد
بررسي پديده خشونت خانوادگي،علل وپيامدهاي آن
بررسي تأثير آموزش فرهنگ اسلامي بر كاهش افسردگي كودكان
اهميت تلويزيون در شكل گيري مصرف فرهنگي كودكان (مطالعه موردي:نقش كارتون هاي تلويزيون در گرايش به مصرف نوشت افزارهايايراني اسلامي)
اثربخشي آموزش مولفه هاي هوش معنوي بر ارتقاي هوش هيجاني و سلامت عمومي مددجويان كانون اصلاح و تربيت شهر خرم آباد در سال 1393
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با هوش اجتماعي معلمان مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب
اثر بخشي آموزش رويكرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان
اثر بخشي روابط والد فرزند بر سلامت روان و پرخاشگري دانش آموزان
اثر بخشي غني سازي روابط بر خودكارآمدي والدين دانش آموزان صحنه
اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر عزت نفس و پرخاشگري دانش آموزان شهرستان صحنه
اثر بخشي آموزش رويكرد شناختي- رفتاري بر پرخاشگري دانش آموزان
اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر خودكارآمدي دانش آموزان شهرستان صحنه
بررسي رابطه صميميت و رضايتمندي زناشويي در مزدوجين ايثارگر
بررسي راهكار هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ازنگاه جامعه شناسي
بررسي رابطه ي هوش اخلاقي با سلامت روان معلمان؛ نمونه موردي معلمان شهرستان مياندرود
بررسي اثربخشي نظريه انتخاب به شيوه گروهي بركيفيت زندگي وگرايش به مصرف مواد مخدردربين معتادان شهرستان قوچان
بررسي عوامل تاثير گذار بر سلامت روان معلمان؛ نمونه موردي معلمان شهرستان مياندرود
بررسي رابطه مهارتهاي زندگي و رضايتمندي زناشويي در مزدوجين ايثارگر
رابطه بين مهارتهاي ارتباطي و تعهد سازماني با سلامت روان مديران مقطع متوسطه ناحيه يك شهر كرمان سال تحصيلي 94-93
اهميت خانواده و نقش تربيتي آن از ديدگاه اجتماعي
كاربرد تئوري سازمان يادگيرنده در مديريت آموزشي
پيش بيني شادكامي از طريق عوامل شخصيتي در جوانان 18-30 سال تاجيكستان
آموزش گروهي هوش هيجاني بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمايي شهر شيراز
بررسي رابطه هوش هيجاني با همدم طلبي و دوري گزيني در دختران نابينا مقطع دبيرستان شهر مشهد
تدوين مدل هويت اجتماعي، معنويت و مهارتهاي مقابله اي (هيجانمدار) با اعتيادپذيري دانش آموزان مقطع متوسطه
تعيين عوامل موثر بر نظارت آموزشي حمايتي پاسخگويانه ادراك شده به منظور ارائه مدل مناسب (مورد مطالعه؛ ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با امنيت رواني و خودكارآمدي دانشجويان
رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با امنيت رواني دانشجويان
رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خودكارآمدي دانشجويان
پيش بيني خودكارآمدي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه
بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي بارضايت مندي زناشويي
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي
بررسي رابطهي عزت نفس و خودكنترلي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حجاب و عفاف راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري: مورد پژوهشي: شهر جهرم
خلاقيت و سبكهاي يادگيري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
بررسي تأثير وسائل كمك آموزشي بر يادگيري دانش آموزان پايه ششم سال تحصيلي 1393 در شهر ليكك
اثر بخشي آموز ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر ميزان اضطراب و سازگاري زناشويي زنان
بررسي رابطه رهبري معنوي با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 15 تهران)
نقش بازي در پرورش خلاقيت كودكان (پيش دبستاني)
بررسي دلالت هاي تربيتي بازسازيگرايي اجتماعي در برنامه درسي
بررسي رابطه بين تاب آوري و كيفيت زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني مراكز توانبخشي معلولين
تاثير و اهميت ورزش بر تعليم و تربيت دانش آموزان دوره ابتدايي
تاثير فناوري در بهروه روي نيروي انساني در آموزش و پرورش
اثر بخشي برنامه حل مسئله اجتماعي بر يادگيري اجتماعي- هيجاني كودكان با اختلالات يادگيري رياضي: پژوهش مورد منفرد
بررسي ارتباط سبك هاي تربيتي والدين بر ازدواج فرزندان و تأثير آن بر شادكامي و پيشرفت تحصيلي
نقش ابعاد رفتار تكانه اي در پيش بيني علائم بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي
بررسي اثربخشي واقعيت درماني بر بخشش و سازگاري زناشويي زنان آسيب ديده از خيانت همسر
بررسي ارتباط بين سلامت روان، شادكامي، و پيشرفت تحصيلي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاهمحقق اردبيلي)
رابطه تعالي معنوي و تعهد اخلاقي با سلامت روان در دانشجويان متأهل
نقش ميزان پايبندي خانواده ها به سبك زندگي اسلامي در پيش بيني انطباق پذيري خانواده ها
بررسي امنيت اجتماعي در دين اسلام
شناسايي نقاط ضعف وضعيت موجود تدريس از ديدگاه معلمان ابتدايي: با تاملي بر ديدگاه وتجربيات معلمان قروه
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سبك هاي يادگيري
رابطه بين مولفه هاي هوش معنوي و هوش هيجاني با سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز
بازتاب تربيت اقتصادي خانواده در فرهنگ رضوي (ع) وتاثيرآن در نظم اجتماعي
مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان علوم پايه با علوم انساني
نقش تعليم و تربيت در اعتلاي جامعه اخلاقي
معرفي «شباهت» و «تفاوت» بعنوان عناصر اصلي تداعي و تاثير آن بر شاخه هاي ديگر روانشناسي
مضامين مدرنيسم و جايگاه تعليم و تربيت در اين مكتب
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر عملكرد خانواده زنان روستايي شهرستان ايلام
تحليل محتواي سبك اجراي پيام هاي بازرگاني شبكه سبلان
بررسي ميزان تاثيرگذاري هوشمندسازي مدارس در رشد و افت تحصيلي دانش آموزان
رعايت حريم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي و تأثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي
ضرورت بازنگري اهداف برنامه درسي بر عملي محور بودن بجاي نظري بودن (با تاكيد بر آموزش عالي)
بررسي پيام هاي بازركاني شبكه سبلان با رويكرد نظري بلچ وبلچ
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت شوهران عليه زنان شاغل شهر بابل
نقش حمايت اجتماعي ادراك شده و تاب آوري خانواده در پيش بيني بازگشت به اعتياد
بررسي افكار خودكشي دانش آموزان و ارتباط آن با متغير اميد
رابطه ارتقاء مهارت هاي ارتباطي و كاهش خشم در دانش آموزان دختر
بررسي رابطه بين عادت هاي مطالعه، انگيزش دروني و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبد كاووس
اثر بخشي غني سازي روابط بر تعارض زناشويي بر والدين دانش آموزان كرمانشاه
سياست گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
تعليم وتربيت اسلامي با تكيه بر آيات و روايات
مقايسه تيپ شخصيتي، هوش هيجاني و انگيزش شغلي بين كاركنان زن و مرد شهرداري منطقه 17 شهرداري تهران
بررسي تكثرگرايي اخلاقي در مكتب پست مدرنيسم
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با بهزيستي روانشناختي و شادكامي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه در سال تحصيلي 94-93
رابطه ميزان خلاقيت دانش آموزان دوره راهنمايي با توجه سبك هاي تفكر آنها
تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان دينداري دانشجويان دانشكده دندانپزشكي بابل
بررسي سبك زندگي اسلامي در خانواده از منظر آيات قرآني
بررسي رابطه بين رهبري اصيل ادارك شده و سرمايه اجتماعي در دبيران مدارس متوسطهي شهر خرم آباد
سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش
اثربخشي آموزش گروهي معنادهي به رنج بر بهزيستي روانشناختي و خودكارآمدي دانشجويان
نقش مديريت شهري در مبلمان و طراحي فضاي شهري در سلامت روان سالمندان درمناطق 19 و 20 جنوب تهران
بررسي مقايسه ميزان شيوع رفتارهاي پرخطردردانش آموزان دختر وپسر دبيرستانهاي تهران و كردستان
تحليل آمارهاي ازدواج و طلاق زوج هاي ايراني طي 45 سال گذشته
رابطه ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتي در بين مديران متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصيلي 94-93
تعيين رابطه خودپنداره و انگيزه به تحصيل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هشتم دبيرستان فرزانگان دوره اول ناحيه 2 كرمان
بررسي نقش نشاط وشادابي در پيشرفت و موفقيت دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 94-93
بررسي تاثير نابرابرهاي جنسيتي در اشتغال زنان برشاخص هاي توسعه انساني در ايران
بررسي سرمايه و سلامت اجتماعي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بهمئي
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس سبك هاي فرزندپروري و باور هاي مذهبي
پيش بيني پرخاشگري از روي رابطه ولي فرزندي و خودتنظيمي هيجاني
اثربخشي بازيدرماني گروهي با رويكرد شناختي- رفتاري در اصلاح سازش نايافتگي اجتماعي دانش آموزان پسر كمتوان ذهني
هوش اخلاقي و تأثير آن بر نگرش به رابطه با جنس مخالف در قبل از ازدواج
نقش برنامه ريزي آموزشي كاركنان در اثربخشي مدرسه ها (مورد مطالعه: مدارس دولتي شهر آمل)
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و صميميت با رضايت زناشويي
بررسي علل و عوامل اقدام به خودكشي در دختران مراجعه كننده به اورژانس اجتماعي بهزيستي شيراز در سال 1392
اثربخشي بازيهاي اكتشافي ذهني و عاطفي اجتماعي بربهبود كيفيت گفتار،رفتاركليشه اي و مشكلات ارتباطي كودكان درخود مانده داراي والدين با هوش هيجاني بالا و پايين
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت اي ارتباطي با اعتياد به اينترنت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت اي ارتباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
بررسي رابطه مهارت اي ارتباطي با اعتياد به اينترنت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
بررسي هوش هيجاني در دختران نابينا مقطع دبيرستان شهر مشهد
تاثيرموانع فرهنگي برازدواج آسان ازديدگاه دختران
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر خود كار آمدي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحيه 4 شهر اصفهان
اثربخشي بازي درماني و قصه درماني بر پايه آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان 5-7 سال نيمه شنوا مشهد
اثربخشي بازي درماني بر پايه آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان 5-7 سال نيمه شنوا مشهد
فن آوري اطلاعات و ارتباطات وكاربرد آن در آموزش و يادگيري دانش آموزان كم شنوا
رابطه ويژگي هاي شخصيتي با كيفيت زندگي در همسران افراد دچار ناتواني جسماني
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملكرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي
بررسي رابطه هوش هيجاني معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
مقايسه سلامت عمومي،كار كرد خانواده و فرسودگي شغلي زنان شاغل با حمايت اجتماعي بالاو زنان شاغل داراي حمايت اجتماعي پايين شهراهواز
بررسي رابطه خلق وخو با پرخاشگري و سازگاري اجتماعي در دختران
درآمدي برچالش جامعه شناسي نسل ها
اثر بخشي بازي درماني مبتني بر فلورتايم بر مهارتهاي ارتباطي كودكان در خودمانده با عملكرد بالا
تأثير آموزش كاركرد اجرايي بر كاركرد اجرايي (رفتار شناختي) كودكان در خودمانده با عملكرد بالا
خانواده و كاركردهاي تربيتي آن از ديدگاه امير (ع)
اثربخشي قصه درماني بر پايه آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان 5-7 سال نيمه شنوا مشهد
مقايسه اعتماد به نفس دانش آموزان تك فرزند و چند فرزند
مقايسه شادكامي دانش آموزان تك فرزند و چند فرزند
مقايسه سازگاري اجتماعي دانش آموزان تك فرزند و چند فرزند
مقايسه اعتماد به نفس، شادكامي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان تك فرزند و چند فرزند
بررسي ادبيات تحول ساختاراطلاعات رايانه
امكان سنجي چگونگي ورود شادي به عنوان تجربه يادگيري در محتواي برنامه درسي دوره ي ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر تهران
علل تشكيل كلاس هاس درس چند پايه
بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدائي شهرستان كارون با تاكيد بر اعتماد اجتماعي
تاثير روش تدريس پيش سازمان دهنده بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان سال اول متوسطه شهر بندرعباس
تبيين فلسفي ارزش هاي وفاق آفرين (دوستي ، محبت و صميميت) درنظام تعليم و تربيت
اثربخشي روش تدريس بارش مغزي بر افزايش يادگيري رياضي در دانش آموزان دختر دوم متوسطه
اثربخشي روش تدريس سنتي بر افزايش يادگيري رياضي در دانش آموزان دختر دوم متوسطه
مقايسه اثربخشي دو روش تدريس سنتي و بارش مغزي بر افزايش يادگيري رياضي در دانش آموزان دختر دوم متوسطه
راه هاي ايجاد تفكر خلاق و آموزش خلاقيت به دانش آموزان
عوامل موثر بر پيشرفت و افت تحصيلي دانش آموزان
بهره گيري از وسايل كمك آموزشي و تأثير مثبت آنها در يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي
نقس سواد بر فرزند پروري
نگاهي به آموزش و پرورش چهار كشور آسيايي روسيه، چين، كره جنوبي و ژاپن
معلم و تربيت اجتماعي دانش آموزان
نقش تربيت معلم در ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت
رابطه فشار رواني و سبكهاي مقابله با آن با عملكرد كاركنان جمعيت هلال احمر استان كرمان
تاملي در چيستي، چرايي و الزامات دو واژه ي تربيت و مهندسي در نسبت بين تعليم و تربيت و مهندسي فرهنگي
ارتباط بين هوش شناختي و رضايتمندي از زندگي در كودكان با نارسايي بينايي شهر زاهدان
تأثيرگذاري اسنادهاي علي در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ي اول متوسطه شهرستان زابل
تأثيرگذاري سبك هاي مقابله اي در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر دوره ي اول متوسطه شهرستان زابل
دلايل اهميت بررسي تغييرات فرهنگي پيام هاي كارتون هاي خارجي تلويزيون ايران در دنياي معاصر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید