نمایه سازی مقالات ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند ۱۲ آبان ۱۳۹۴ تا ۱۳ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه پندار همایش پارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ترکیه – استانبول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۱عنوان مقاله تخصصی شامل۴۴۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

بررسي قابليت تصفيه پسابهاي محتوي رنگينه هاي كاتيونيك و آنيونيك توسط جاذبها
حذف نيترات از آب با استفاده از نانوذرات صفر ظرفيتي آهن
بررسي قابليت استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري جهت آبياري فضاي سبز(مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب شهري نيشابور)
بررسي عملكرد راكتورهاي ناپيوسته متوالي (SBR) در حذف پارامترهاي آلي و مقايسه آن با استانداردهاي زيست محيطي
بررسي كارايي گياه نخود رقم آزاد برروي پالايش پسابهاي نفتي استان كرمانشاه
شبيه سازي كانال فكوري مشهد توسط MIKE SWMM، تأثير حوضچه هاي ذخيره بر دبي و مقايسه اقتصادي
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ميزان حذف فلز مس توسط ريزجلبك ها
كاربرد برنامه ريزي ژنتيك در محاسبه بازده جذب بيولوژيكي كادميوم توسط جلبك ها
كاربرد برنامه ريزي ژنتيك در محاسبه ميزان جذب يون كروم با استفاده از جلبك ها
استفاده از تجهيزات مناسب جهت مقابله با پديده ضربه قوچ
بررسي تخريب پذيري زيستي فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه
تصفيه عملياتي پسابهاي املاح بالا در مناطق نفت خيز
بهينه سازي مصرف آب و كاهش توليد پساب املاح بالا در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد
بهينه سازي سيستم هاي تلفيقي فيلتراسيون جهت تصفيه آب رودخانه بهمن شير
استفاده از فتوكاتاليزور TiO2/MCM-41 در حذف آلاينده هاي رنگي پساب هاي صنعتي
كاربرد مزوحفره سيليكايي MCM-41 اصلاح شده جهت حذف يون هاي قلع از پساب هاي صنعتي
نگرش بر مديريت پسماند (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
حذف رنگ متيلن بلو به كمك نانو ذرات اكسيد روي آلاييده شده با سرب
جداسازي يون Cu (II) با استفاده از نانو كامپوزيت پلي آنيلين و اكسيد سيليسيوم
مديريت پسماند و بررسي راهكارهاي مناسب براي بازيابي آن در چرخه توليد
استفاده از آب واحد ريفاينر كارخانه آرين سينا در چسب اوره فرمالدئيد
بازيافت عناصر نادر خاكي از لامپ هاي فلورسنت به روش بلورسازي
بررسي حذف متيلن بلو با استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم از محلول هاي آبي
ارزيابي كمي و كيفي پساب كارخانجات بازيافت كاغذمطالعه موردي كارخانه كاغذ سازي كهريزك
تصفيه پساب هاي روغني با استفاده از غشاهاي سراميكي
C/N ratio and carbon source effect on water denitrification by pure culture of Hyphomicrobium denitrifican
بررسي بيوجذب يون فلز سرب از محلول هاي آبي با استفاده از بيوجاذب طبيعي
بررسي استفاده از پساب حاصل از تصفيه خانه فاضلاب جهت مصارف مختلف صنعتي ( مطالعه موردي تصفيه خانه نيشابور )
بازيافت ايتريم و يوروپيوم از پودر لامپ هاي فلورسنت
شناخت پساب هاي توليدي صنايع نفت و گاز و راه هاي كاهش آن
حذف MTBE از پساب آلوده پالايشگاه آبادان با استفاده از دو روش فنتون و اوزوناسيون
Removal of heavy metals from wastewater by membrane processes: A review
مطالعه موردي استفاده از آب برج خنك كن چيلر جذبي بعنوان آب هيتر ايستگاههاي تقليل فشار گاز (شركت گاز استان گلستان)
امكانسنجي تصفيه فاضلاب دانشگاه هرمزگان و استفاده آن در فضاي سبز
مدل سازي جذب بيولوژيكي فلز نيكل توسط جلبك ها با استفاده از شبكه هاي عصبي
سنتز ميكروكامپوزيت ژل گرافيتي جاذب لكه هاي نفتي از سطح آب شور
تامين آب شرب به روش جدا سازي از بهداشتي با رويكرد قراردادي مشاركتي
تصفيه بنيادي پساب شركت صنايع شيميايي سينا با مزيت بازيابي مواد آلي و آبي در فرآيند ها
ارزيابي نحوه مديريت پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در شركت پيراحفاري ايران با كاربرد ماتريس SWOT
شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي برطبق دستورالعمل WEEE و ارائه راهكارهاي مديريتي (مطالعه موردي: شركت پيراحفاري ايران)
سلول هاي خورشيدي شناور بر آب: راهي براي حل مشكل تبخير آب از سطح سدها و استخرهاي ذخيره سازي آب و توليد هم زمان برق خورشيدي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید