دریافت مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

نمایش مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری ۱۳ مهر ۱۳۹۴ توسط کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۶۲عنوان مقاله تخصصی شامل۳۰۹۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

ابداع يك روش ابتكاري نوين جهت طراحي بهينه دريچه قطاعي با استفاده از تركيب دو الگوريتم مهاجرت مورچگان و الگوريتم انجماد تدريجي
اثر الياف بر ترك خوردگي ناشي از جمع شدگي خميري بتن
اثر آتش در خرابي پيش رونده سازه فولادي با ديافراگم صلب
اثر دال كف بر مقاومت قاب خمشي فولادي در خرابي پيشرونده
اثر ديواركهاي زير رمپ هاي راه پله بر سختي سازه مسكوني بتن آرمه
اثر نانو افزودنيها بر خواص مكانيكي روسازي بتني
ارائه راهكار جديد براي غلبه بر پديده ي شطرنجي در بهينه سازي توپولوژي چندهدفه ي سازه ها
ارائه روش بارافزون تجمعي مودي به منظور در نظر گيري اثرات مودهاي بالاتر در سازه هاي بلند نا متقارن در پلان
ارائه ي مدل اجزا محدود تير بتني تحت بارگذاري ضربه اي
ارزيابي تاثير روش هاي مقياس كردن زلزله بر پاسخ هاي لرزه اي سازه هاي فولادي با قاب خمشي ويژه
ارزيابي چرايي تأخير پروژه هاي عمراني با بكارگيري مدل رياضي (مطالعه موردي طرح جامع آبرساني روستاهاي استان گيلان)
ارزيابي حساسيت رطوبتي گرد سرباره مس به عنوان فيلر در بتن آسفالتي گرم
ارزيابي عملكرد چشمه اتصال مياني با اتصالات نوين تحت بارگذاري ديناميكي
ارزيابي فاكتورهاي ايمني در كارگاه هاي زيرزميني جهت ايمني بيشتر كاركنان و ماشين آلات
ارزيابي وضعيت شيوه پياده روي در حمل و نقل شهرهاي مياني (نمونه موردي: شهر نيشابور)
اصول طراحي فضاهاي سكونتي با تأكيد بر تأثير ويژگي هاي كالبدي در ارتفاع خلاقيت كودكان
افزايش مقاومت بتن با اصلاح دانه بندي در محدوده استاندارد ايران
اكوتوريسم و مجتمع تفريحي توريستي
انرژي هاي نو در روند تحقق معماري پايدار (با تأكيد بر انرژي خورشيد)
انعطاف پذيري در مسكن سنتي دوره قاجار در تهران
انعكاس نقش مديريت دانش در توانمند سازي منابع انساني
آزمايش گوه بتن پليمري و بتن پليمري مسلح به الياف فولادي
آسيب شناسي بازار حضرتي و مجموعه سيد اسماعيل (ميدان و بازار سيد اسماعيل)
آناليز و بررسي انواع سيستمهاي اجراي پروژه و ارائه مدل AHP براي انتخاب روش بهينه اجراي پروژه
بازيافت سرد درجاي آسفالت با استفاد از كف قير
برآورد زمان تناوب اصلي در ساختمان هاي با ديوارهاي برشي فولادي
بررسي اثر استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان BIM در مديريت پروژه هاي ساخت
بررسي اثر شرايط مرزي ويسكوز بر تعيين تغييرشكل هاي ديناميكي شيرواني ها
بررسي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي هيدرولوژيكي حوزه آبريز سد مهاباد
بررسي اثرات تغيير اقليم بر دما و بارش در حوزه آبريز سد مهاباد (با استفاده از مدل CanESM2)
بررسي اثرات تغيير اقليم بر دما و بارش در حوزه آبريز سد مهاباد (با استفاده از مدل HadCM3)
بررسي اثرات شكلهاي مختلف بازشوها واقع در نوار ستوني و نوار مياني در دالهاي بتن آرمه
بررسي اثرات شكلهاي مختلف بازشوها واقع در نوار ستوني و نوار مياني در دالهاي سازه هاي بتن آرمه
بررسي اقتصادي و عملكرد قاب هاي خمشي فولادي ويزه با دهانه و تعداد طبقات مختلف
بررسي امكان سنجي ايجاد پياده مسيرها و ويژگي هاي فضايي آن در شهر ايلام نمونه موردي : خيابان طالقاني
بررسي انواه سازه هاي نمايشگاهي موقت
بررسي ايمني و هزينه هاي ناشي از عدم رعايت آن در كارگاه هاي ساختماني
بررسي آرايش پيچ بر روي اتصال صفحه انتهايي بلند تحت بارگذاري لرزه اي
بررسي آزمايشگاهي تاير اهك بر عدد CBR و PH و خصوصيات تراكمي و حدود اتربرگ خاك مارن
بررسي پاسخ سازه با مدل ترك پخشي چرخشي و ثابت در تحليل ترك خوردگي سدهاي بتني وزني
بررسي تاثير الگوي مشبندي در تحليل ترك خوردگي سدهاي بتني وزني با استفاده از مدل ترك پخشي
بررسي تاثير خاكستر برگ بامبو بر روي خواص مكانيكي بتن معمولي و بتن سبك حاوي سبكدانه هاي مختلف
بررسي تاثير زاويه شيب درپايداري لرزه اي شيب به وسيله اجراي رديف هاي شمعي
بررسي تأثير شيب خاكي بر روي رفتار پي هاي شمعي واقع بر آنها به روش عددي
بررسي تاثير عمق مدفون شمع بر پايداري گودهاي مهار شده با شمع هاي نگهبان
بررسي تاثير نانورس بر مقاومت فشاري خاك آلوده به نفت سفيد
بررسي تاثير وضعيت نقاط گاوس در تحليل ترك خوردگي سدهاي بتني وزني با استفاده از مدل ترك پخشي
بررسي تجربيات جهاني در زمينه نقش طرح منظر رنگي شهر در سماندهي سيما و منظر شهري
بررسي تحليلي – عددي ارتهاشات سازه توربين بادي و بكارگيري سيستم ميراگر سيال هماهنگ شده جهت تقليل ارتعاشات سازه در حين زلزله
بررسي تطبيقي تزيينات طاق در مدارس (نمونه موردي: مطالعه طاق مدارس در مدرسه چهارباغ و مدرسه ملاعبدالله در اصفهان)
بررسي تطبيقي فضاي ورودي در معماري با فضاي پيش درآمد در موسيقي
بررسي تغيير مكان استاتيكي ورق هاي نازك مستطيلي تحت بار منفرد به وسيله روش بدون المان گالركين
بررسي تقاضاي لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده كمانش ناپذير
بررسي جايگاه آب در معماري و شهرسازي ايران در دوره قبل و بعد از اسلام
بررسي چند روش مقياس كردن زلزله ها بر مبناي طراحي بر اساس سطوح عملكرد سازه
بررسي خرابي پيشرونده و ارزيابي شكل پذيري پل خرپاي فولادي مدل وارن
بررسي دوام استفاده از گرد سرباره مس به عنوان فيلر در بتن آسفالتي گرم به روش ITS
بررسي رابطه انسان و طبيعت در توسعه پايدار شهري
بررسي رفتار برشي تيرهاي عميق بتن مسلح تقويت شده با ورق CFRP به روش NSM بر اساس آناليز اجزا محدود و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
بررسي رفتار زهكشي نشده يك خاك ماسه اي لايه دار طبيعي
بررسي رفتار قاب فولادي با مهاربند كمانش تاب و اثر جداساز پايه لاستيكي – سربي بر سطح عملكرد اين سيستم
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي و بهبود عملكرد چشمه اتصال در اين قاب ها با استفاده از تيرهاي RBW
بررسي ظرفيت خمشي تيرهاي عميق بتن مسلح
بررسي عددي خستگي سيم بكسل ها تحت بارهاي كششي
بررسي عددي فشار منفذي در سد مخزني شيان با استفاده از نرم افزار plaxis
بررسي عددي نشست ناشي از حفاري تونل در خط يك متروي تبريز در plaxis حدفاصل ايستگاههاي 6-7 با استفاده از نرم افزار
بررسي عددي هيدروليك جريان در تقاطع رودخانه ها با استفاده از مدل عددي SSIIM2
بررسي عملكرد قاب هاي فولادي نامنظم با مهاربندهاي هم محور تحت تاثير خرابي پيش رونده
بررسي عناصر و ويژگي هاي معماري پايدار در مسكن ايراني
بررسي عوامل موثر بر مطلوبيت فضايي محيط هاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي كودكان
بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لرزه و بررسي روشهاي مختلف در پيش بيني پديده ي زمين لغزه
بررسي فشردگي پذيري خاك رس مونت موريلونيت آلوده به گازوئيل
بررسي مباني نظري معماري مدرسه هاي علمي فرهنگي
بررسي مدول برجهندگي بتن آسفالتي گرم با استفاده از گرد سرباره مس به عنوان فيلر
بررسي نرم افزارهاي شبيه ساز ي طرح هندسي جاده ها بر اساس مدل حركت خودرو
بررسي نشست مجاز ناشي از حفاري تونل در ابرفت هاي شهري و كاهش نشست به روش لاينينگ موقت معكوس با مطالعه موردي تونل مترو كرج
بررسي نقش ميان افزارها د طراحي شهري محرك
بررسي نيازهاي جسمي و رواني و تاثير فضاهاي نوين معماري براي سالمندان در جهت بهبود كيفيت زندگي
بررسي و شناسايي سيستمهاي اطلاعات مديريت براي بهبود عملكرد مديران پروژه هاي ساخت و ساز
بررسي و مطالعه ويژگي هاي معماري مسجد طاق شهرستان مياندوآب
بررسي و مقايسه اي بر نرم افزارهاي شبيه سازي انرژي ساختمان
بررسي نقش نمايش آب در طراحي فضاهاي شهري
به كارگيري روش المان كاربردي در تحليل غيرخطي هندسي سازه ها
بهبود رفتار لرزه اي سازه مهاربندي واگرا EBF با بهينه كردن مقاطع تحت تحليل ديناميكي غيرخطي
بهسازي معماري خياباني ويژه معلولين مطالعه موردي (پياده رو)
بهسازي منظر شهري مطالعه موردي : بلوار مدرس شهر ايلام 1
بهسازي تيرهاي عميق بتني ترك خورده به وسيله FRP با استفاده از روش NSM و مدلسازي با نرم افزار ABAQUS
بهينه سازي الگو كشت با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: دشت قزوين)
بهينه سازي هندسه مخازن آب براي بارهاي لرزه اي
پايداري و ماندگاري سازه هاي بنايي غير مسلح در برابر زلزله(مطالعه موردي استان بوشهر)
پژوهشي در باره عوامل مؤثر بر افزايش ترافيك در تقاطع رضوي شهرسبزوار
پيش بيني زلزله هاي استان مازندران ، با استفاده از شبكه عصبي
پيش بيني وزن مخصوص بتن كانوي بتني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
پيش بيني نشست در سطح زمين و تاثير پارامترهاي زئومكانيكي بر آن با استفاده از روش هاي عددي(مطالعه موردي: متروي تبريز)
تاثير آلودگي گازوئيل بر پارامترهاي حدود اتربرگ، تراكم، چسبندگي و مقاومت در خاك رس مونت موريلونيت
تاثير رنگ در كاشيكاري مسجد امام و مسجد شيخ لطف الله اصفهاني
تأثير زاويه دار كردن ديواره مخزن بر رفتار لرزه اي مخازن روزميني
تاثير طبيعت گردي بر طراحي معماري مجتمع هاي توريستي و تفريحي
تاثير نور طبيعي بر نحوه ادراك حسي فضاهاي داخلي خانه هاي گيلان
تاثير ويژگي هاي طبيعت بر زندگي سالمندان
تاثير هايپرماركت در كاهش سفرهاي درون شهري در توسعه پايدار شهري
تاثيرات جهاني سازي بر رشد شهرها با تكيه بر ابعاد تشكيل دهنده آن
تاثيرات روانشناسي نور و رنگ بر معماري و معماري داخلي
تاثيرخوردگي ايجاد شده توسط يون هاي كلريد در آرماتورها بر ظرفيت باربري اعضاي بتني در محيط دريايي
تاثير حاشيه نشيني بر وقوع جرم و نا امني
تبيين ميزان تاثيرگذاري هريك ازمولفه هاي امنيت پذيري مجتمع هاي مسكوني با استفاده ازروش تحليل عاملي ومدلcpted (نمونه موردي فاز يك شهرك اكباتان تهران )
تبيين هويت كالبدي محلات شهري (مقايسه هويت كالبدي محله اميرخيز تبريز با يكي از محلات شهر جديد سهند)
بررسي هاي قابي BRBF تحت اثر بار زلزله با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي تاريخچه زماني
تحليل عددي ساختمانهاي بتني با بررسي تاثير استفاده از بتن سبك سازه اي و بلوك هاي AAC
تحليلي بر نقش خاطره جمعي در طرح هاي زنده و باز زنده سازي بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: يازار سنندج)
تحليلي از تىاسبات هىدسي در بتيه حكمت هىر اسلامي
تعيين شيب بهينه هسته در سدهاي خاكي بر اساس آناليز ديناميكي
تعيين ميزان تقاضاي سفر با دوچرخه بر اساس مطالعات طرح جامع دوچرخه سواري در مناطق 22 گانه تهران
جايگاه و نقش هويت شهري در احيا و سرزندگي بافت هاي قديم شهري
جستاري بر واكاوي قياس هاي معماري و موسيقي بر طراحي
جمع شدگي كوتاه مدت ناشي از خشك شدن در بتن غلتكي متداولو حاوي تسريع كننده
چك ليست ارزيابي مناسب سازي فضاهاي آموزشي(مدارس و دانشگاهها)با رويكرد بهداشت ، ايمني و محيط زيستHSE؛مورد پژوهشي:معلولان جسمي و حركتي
حل عددي انتقال بار بستر با استفاده از روش بدون شبكه گالركين
دهكده سلامت با رويكرد گردشگري
دهكده معماري ايراني در راستاي تعالي گردشگري فرهنگي
راهنماي طراحي محلات مسكوني با رويكرد پدافند غيرعامل
رتبه بندي مكاني فضاهاي سبز و پاركهاي شهري با استفاده از روش ELEKTRE (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
رفتار و مدلسازي عددي تيرهاي عميق بتني مقاوم شده با ورقهاي FRP
روش غيرمخرب تشخيص آسيب در پل با استفاده از شبكه عصبي بيزي
زيبايي شناسي (كمال و جمال) در معماري
زيبايي شناسي در معماري و خاستگاه ان در نقد معماري
ماماندهي كاربري اراضي شهري با رويكرد برنامه ريزي تعاملي نمونه موردي محله پل سنگي تبريز
شهر الكترونيك ( مفاهيم، مزايا، موانع و تاثير بر معماري و شهرسازي ايران و جهان)
طراحي مجتمع تجاري از منظر مشتري مداري
طراحي مجتمع هاي مسكوني با رويكرد معماري پايدار
طراحي مركز تفريحي سالمندان با رويكرد علوم رفتاري در زندگي (نمونه موردي مطالعه: استان گيلان ، شهر رشت)
طراحي معماري مجتمع فرهنگي ورزشي ويژه بانوان
طرح جامع سه بعدي الگويي عملياتي در طراحي شهري
فرم شهر و تاثير آن در مفهوم شناسي شهر و فضاي شهري
فرهنگ،و نقش آن در شكل گيري معماري
كاربرد پوسته هاي هوشمند در كاهش آلودگي هوا
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين رطوبت بهينه خاك، در منابع قرضه
الگو برداري معماري معاصر از معماري كعبه
الگوي پيشنهادي كوي مسكوني با تاكيد بر ويژگي هاي محله ي ايراني – اسلامي و رويكرد منطقه گرايي
الگويي مناسب براي فضاهاي باز كاشانه ها در اقليم گرم خشك ايران با بهره گيري از قانونمندي هاي معماري سنتي
مدلسازي زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجيت چندگانه
مدلسازي قابهاي مهار بندي شده كمانش ناپذير تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
مديريت ذينفعان پروژه هاي ساخت با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP
مديريت ريسك زلزله در مناطق شهري(مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداري مشهد)
مديريت ريسك و بحران در بافت هاي فرسوده شهر پارس آباد مغان با استفاده از GIS مطالعه موردي: محله زير كشتارگاه
مديريت مصرف آب و راهكارهاي كاهش مصرف (نمونه موردي اروميه)
مديريت منابع انساني در شركتهاي پروژه محور
مديريت واحد شهري و لزوم تدوين قانون جامع مديريت شهري در ايران
مديريت هزينه در پروژه هاي EPC (فاز مهندسي)
مرمت بافت ها و ابنيه تاريخي
مروري بر تاثيرات انواع مصالح جايگزين سنگدانه بر رفتار بتن غلتكي روسازي راه
مروري بر عملكرد خاكستر پوسته برنج بر خواص بتن
مروري بر كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در زمينه ي طراحي زئو تكنيكي شمع ها
مزايا و معايب كناف در مقايسه با سيستمهاي رايج كشور
مشخصات مكانيكي بتن آزاد عمل آوري شده در دماي انجماد با عمل آوري در گرما
مطالعه آزمايشگاهي تاثير آهك بر مقاومت شاري تك محوري خاك مارن و نيز تاثير زمان عمل اوري بر مقاومت اين خاك با آهك
مطالعه حركتهاي دامنه اي و خصوصيات ژئو تكينيكي منطقه پارك جنگلي اروميه
معادلات حاكم بر انتقال بار بستر
معاصرسازي بافت هاي تاريخي شهرها در راستاي توسعه پايدار با نگاهي به محله بازارشاه كرمان
معماري و نقش آن در توسعه ي صنعت گردشگري
معيارهاي طراحي بهينه اردوگاه اسكان اضطراري ، بررسي طرح هاي پيشين و ارائه طرح مثلثي
مفهوم هويت و معماري امروز ايران
مقاومسازي دال هاي تخت دو طرفه تحت اثر برش منگنه اي با ميله هاي تقويتي FRP
مقايسه اثر حفر تونل در خاك ماسه اي بر نشست پي نواري در دو مدل رفتاري مور-كلمب و خاك سخت شونده
مقايسه و معرفي سيستم باد بندهاي مقيد شده در برابر كمانش و عملكرد BRB
مقايسهي شبكه ي عصبي مصنوعي MLP و درخت تصميم در پيش بيني شوري آب سطحي ( مطالعه ي موردي رودخانه ي زرينه رود )
مقايسهي شبكه ي عصبي مصنوعي و درخت تصميم در پيشبيني شوري آب سطحي( مطالعه ي موردي رودخانه ي زرينه رود )
مكان يابي پاركينگ با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره ANP و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
موزه ، سرمايه گذاري فرهنگي در شهر
موقعيت يابي بهينه بادبندها در قابهاي فولادي
نشت (تراوش) و آناليز پايداري سد هاي خاكي با استفاده از روش المان محدود
نقش برنامه ريزي شهري در ساماندهي بافت هاي شهري با تاكيد بر شبكه معابر
نقش حمل و نقل عمومي در كاهش ترافيك (تهران)
نقش سيستم طرح و ساخت در پيشبرد اهداف توسعه انساني
نقش شاخصه هاي اجتماعي و كالبدي فضاهاي عمومي شهري در ارتقاء امنيت اجتماعي شهروندان
نقش طراحي شهري در امنيت رواني و پيشگيري از رخداد ونداليسم
نقش موزه در توسعه گردشگري فرهنگي
نقش موزه و معماري آن در توسعه گردشگري فرهنگي موزه هاي استان مازندران (مطالعه موردي لباس هاي سنتي)
نقش و مفهوم گل و گياه در معماري و هنر ايران باستان
نگاهي به عناصر هويت ساز در شهر شيراز با تاكيد بر باغ ايراني
واكاوي ارتباط موجود بين معماري و موسيقي با رويكردي بر مفاهيم موسيقي تالشي
واكاوي چالش هاي استفاده از انرژي نو در توسعه كشاورزي سيستان
هويت بخشي به فضاي شهري پياده رو در شهر اردبيل
تحليل فضائي و جانمائي مبلمان در محدوده ابتداي خيابان معلم تا ميدان مادر رشت
چشم انداز فرهنگي در نواحي شهري:آثار به جا مانده مطالعه موردي: مقايسه تطبيقي بين شهرهاي بانكوك و تهران
بررسي روشهاي موجود براي حذف اثر فاز اتمسفري از نتايج تداخل سنجي راداري InSAR
اثر طول پايه مكاني و زماني بر روي همدوسي تصاوير حاصل از تداخلسنجي راداري InSAR
تحليل رفتار سد تبارك آباد قوچان
انواع سدها و طبقه بندي آنها
بررسي استفاده از پسماند زغال سنگ بعنوان فير در مخلوط آسفالتي در دماهاي پايين
ارزيابي مدول برجهندگي مخلوطهاي آسفالتي حاوي فيلر پسماند زغال سنگ در سه دما
بررسي فرآيند مديريت بحران در شهر، با تاكيد بر وظايف مديريت شهري
بررسي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي مستقر بر خاك هاي دانه اي درشرايط بارگذاري خارج محور
مقايسه ظرفيت باربري پي هاي حلقوي در شرايط بارگذاري برون محور در خاك هاي ماسه اي با تراكم هاي متفاوت
آناليز اقتصادي بتن غلتكي در روسازي راه
تاثير فضاهاي سبز شهري در ايجاد رفتارهاي جمعي كودكان
بررسي نوع اتصالات در ميزان جذب انرژي كرنشي قاب هاي خمشي شكل پذير با استفاده از مهاربندهاي كابلي باتأخير
ارزيابي نقش توسعه هاي شهري جديد در ايجاد بافت هاي فرسوده
بررسي فني عمليات حفاري گالري هاي تزريق و تكيه گاه هاي سد مشمپا
بررسي معماري بومي زمينه ساز معماري پايدار
ارزيابي ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان در پارك هاي شهري نمونه مورد مطالعه: پارك شهر گرگان
ارزيابي كيفيت مبلمان پاركهاي شهري از ديدگاه شهروندان (مطالعه موردي: پارك ائل گلي تبريز)
فلسفه گردشگري
بررسي پايداري در ابنيه سنتي ايران با تكيه بر اصول معماري ايراني(مونه موردي خانه يغماييان شاهرود)
بررسي پايداري معماري و شهرسازي ايران در اقليم گرم و مرطوب
بررسي رفتار غير خطي كابل هاي دكل مهاري
ارائه مدل مبتني بر ماشين بردار پشتيبان جهت محاسبه فركانس طبيعي ورقها
تاثير نانوسيليس در بتن
روند تكامل ترك هاي روسازي با استفاده از ماژول RFPA موجود در نرم افزار IHSDM
ارزيابي زيربناي آسيب سازه اي سازه هاي فولادي بادبندي در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران به روش HAZARD براي حوزه هاي شهر قزوين
بررسي عملكرد شمع ها در حين روانگرايي لرزه اي به كمك آزمايشهاي سانتريفيوژ
ارزيابي تأثير نانو ذرات خاك رس بر مقاومت فشاري و كششي بتن هاي فوق سنگين
زيبايي شناسي نمادين در معماري فرامدرن
تعيين لرزه خيزي شهرستان بجنورد (استان خراسان شمالي) به روش قطعي
طراحي خانه سالمندان با رويكرد اميد به زندگي
طراحي استخر شناي عمومي با رويكرد انرژي
اصول و مباني معماري پايدار و نحوه به كارگيري آن در پروژ هاي ساختماني به همراه نونه طرح پيشنهادي
بهبود خاصيت چسبندگي و درجه ي نفوذ و نقطه ي نرمي براي قير مورد استفاده در آسفالت با افزودن پليمر EVA
بررسي تأثيرات الياف پلي پروپيلن بر خواص مقاومتي بتن هاي معمولي
بررسي تاثيرات پوزولان پودر كاشي بر خواص مقاومتي بتن
بررسي تاثيرات الياف پلي پروپيلن بر خصوصيات مقاومتي بتن هاي بازيافتي
بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان
مقايسه مجموعه مزارهاي دو عارف منتسب به طريقت سهرورديه شيخ صفي الدين ابوالفتح اسحاق اردبيلي و شيخ نورالدين عبدالصمد نطنز
بررسي اشكال و فرم معماري در ارتقاء حس امنيت خانه امن دختران فراري
تاثير رنگ ها در افزايش آرامش خانه هاي امن دختران فراري
بررسي آزمايشگاهي مقاومت كششي بتن باالياف پليمري ماكروسينتتيك فورتا
تقويت عملكرد جداسازهاي لرزه اي در برش با به كار بردن منسوج سه بعدي در ماتريس لاستيك
ارتقاي پايداري محيطي واجتماعي در طراحي مجتمع مسكوني در كلانشهر تهران
معماري سبز وباغ هاي عمودي
رويكردي نوين به شهرسازي خوب
اولويت بندي استراتژي هاي توسعه شهر CDS ساوه با استفاده از مدل SWOT و ANP
ارزيابي و مطالعه در مورد بعضي از روشهاي عددي تحليل سدهاي خاكي در برابر زلزله
بررسي تاثير زيبايي شناسي هنر نگارگري بر معماري ايراني- اسلامي در عصر صفوي
تحليلي از تناسبات هندسي در بتين حكمت هنر اسلامي
جايگاه هندسه در معماري مقدس (اسلامي)بررسي جايگاه كيهان شناختي دايره و مربع در معماري مساجد
حضور طبيعت در بيمارستان سبز و تاثير آن بر بهبود روند درمان بيماري
طراحي مجتمع تجاري با رويكرد پايداري اجتماعي
معرفي انواع ميراگرهاي غير فعال اصطكاكي
مدل مديريت شهري مناسب براي شهرهاي ايران با رويكرد تقويت جايگاه شهرداريها در اداره امور شهر
بررسي و مقايسه رفتار گود ميخكوبي شده در خاك با ديواره قائم و با شيب پلكاني
بررسي رفتار گود با تغييرات عرض گودبرداري و شيب لايه هاي زمين در گودبرداري هاي مسلح شده به روش ميخكوبي در خاك
تاثير آرايش بادبندهاي متقارب بر رفتار سازههاي فولادي
بررسي تاثير نسبت سختي و مقاومت بادبندها بر تاريخچه زماني انرژي سازههاي داراي مهاربند X شكل
محاسبه ي ضريب شكل پذيري با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي در سازه هاي داراي مهاربند همگرا
بررسي رفتارلرزه اي قابهاي مهار بندي شده فولادي با نامنظمي سختي در حوزه نزديك و دور از گسل
اولويت بندي نواحي شهري براساس شاخص هاي حكمروايي خوب شهري با استفاده از مدل تاپسيس (مطالعه موردي شهر جيرفت)
مطالعه و بررسي دلايل تخريب سدهاي خاكي در برابر عوامل مختلف و روش هاي جلوگيري
طراحي و ساخت ميز لرزان و بررسي انواع ساخته شده تاكنون
مقايسه ي كارآيي برخي از مدلهاي رفتاري موجود براي رفتار خاكهاي رسي
بررسي مسائل زيبايي شناسي و تلفيق موسيقي و معماري در طراحي سالن هاي موسيقي
بتن سبك وزن با ساختمان سلولي (فوم) CLC
Application cellular automata in analysis of knee bracing frame
بررسي خواص فيزيكي ، مكانيكي و مقاومت به اشعه براي بتن سنگين حاوي سنگ دانه هاي سرب دار
معماري و فرهنگ : بررسي علل شكل گيري گنبدهاي شمالي و جنوبي مسجد جامع اصفهان
مقايسه مقاومت بتن با استاندارد اجباري و اختياري دانه بندي ماسه ايران
مدول نرمي مناسب ماسه براي بتن
بررسي اثر خواص مكانيكي مصالح FRP GRID بر شكل پذيري و ظرفيت باربري اتصال گوشه بتني
بررسي تيپولوژي كلي و عناصر فضايي مساكن روستايي استان گيلان
بررسي شاخصه هاي معماري به كار رفته در كاروانسراهاي استان گيلان از منظر بوم گرايي(نمونه موردي:كاروانسراي لات و تي تي)
تاثير طراحي محيطي و بر روند بهبود و درمان كودكان مبتلا به سرطان
بررسي و رتبه بندي ريسك هاي داخل پروژه در پروژه هاي BOT و راهسازي
طراحي باغ موزه موسيقي ايراني با رويكرد معماري پايدار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید