امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهریمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  ۲۶ آذر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۴۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تحليل رفتار و كنترل سلامت شمع هاي بتني در جاريز با استفاده از نتايج آزمايش PIT بر مبناي استاندارد ASTM D5882
EVALUATION OF ASPECTS OF LANDFILL STABILITY THAT EFECTED BY EARTHQUAKE
بررسي آلاينده هاي آلي محيط زيست به همراه ارزيابي راهكارهاي پالايش
نقش و اهميت روش هاي ژئودزي در مطالعه پديده ژئوديناميكي آتشفشان به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از آن بر تاسيسات شهري
ارزيابي ميزان بر الودگي صدا در منطقه يك تهران با توجه به تجزيه و تحليل پارامترهاي شهرنشيني كلانشهر تهران
برنامه ريزي گردشگري شهر كاشان با تاكيد بر توسعه پايدار شهري
بهره گيري از شاخص زيست اقليمي در برنامه ريزي توسعه توريسم شهري مورد مطالعه شهر خوانسار
برنامه ريزي توسعه توريسم شهري با بهره گيري از شاخص زيست اقليمي در جهت توسعه پايدار شهري نمونه موردي:شهر مشهد
Pilot-Scale Studies of Combined Clarification, Filtration,and Ultraviolet Radiation Systems for Disinfection ofSecondary Municipal Wastewater Effluent
مديريت مواد زائد جامد صنعتي توليدي در شهرك صنعتي بروجن
بررسي ميزان تمايل شهروندان به پرداخت عوارض ترافيك در بخش مركزي شهرها با استفاده از روش ارزشيابي مشروط
تحليل شاخص هاي توسعه پايدار شهري با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP
تاثيرات اجتماعي ناشي از افزايش تراكم ساختماني در توسعه مناطق شهري مطالعه موردي منطقه 18 تهران
تاثير پديده حومه نشيني بر پايداري شبكه حمل و نقل كلانشهر تبريز
نقش برنامه ريزي شهري و منطقه اي در توسعه پايدار شهري
توجه به كيفيت محيط شهري راهكاري اساسي براي مديريت شهري پايدار
فقر رنگ در طراحي شهرها
اكولوژي و اصول طراحي شهري اكولوژيك
تاثير نسبت آب به سيمان بر مقاومت ويژه الكتريكي بتن
ارزيابي كيفيت محله چيذر با رويكرد توسعه پايدار
استفاده از ظرفيت حرارتي زمين در كاهش بار سرمايش در بوم هاي بياباني
سيستم هاي جلوگيري از برخورد وسايل نقليه در تقاطع ها
ملاحظات فضايي_مكاني پراكنش تخلفات كميسيون ماده 100 مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري كلانشهر اهواز در دهه 80
تحليل الاستوپلاستيك فشار جانبي محرك خاك روي ديوارهاي حائل
الگو پذيري از مديريت بحران ژاپن در جهت كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در ايران با تاكيد بر زلزله 11مارس ژاپن
مديريت يكپارچه منابع آب شهري گامي در جهت توسعه پايدار كشور
بهبود سايه اندازي تراس هاي چوبي در معماري بومي بوشهر
بررسي معرفهاي مشترك پايداري در شهرسازي و معماري
حذف بنزن و تولوئن از محلول هاي آبي توسط نانو لوله هاي كربني
استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي جهت جانمايي مراكز خدمات عمومي شهري
خلق مكان هاي امن راهي به سوي ايجاد جوامع پايدارشهري مروري بر تجربيات كشور انگلستان
شناسايي شبكه اتوبوسراني شهر اهواز جهت ارتقاء حمل و نقل شهري مطالعه موردي فاز 2و3 كوي ملت
واكاوي اصول پايداري محله هاي سنتي به منظور بهره گيري در طراحي محله هاي معاصر
نظريه توسعه حمل و نقل محور و معيارهاي براي شناسايي و بررسي پتانسيل مراكز آن نمونه موردي خط يك قطار شهري مشهد
نقش طراحي شهري در شكل گيري شهر پايدار
نقش مسيرهاي پياده در پويش پايدار شهري
باز آفريني پايدار راهي به سوي توسعه پايدار محلات فرسوده و مسئله دار شهري
راهبرد كنترل آلودگي كلان شهر اهواز در جهت توسعه پايدار شهري
تاثير هندسه خيابان بر نحوه انتشار آلاينده هاي ايجاد شده توسط وسايل نقليه مطالعه موردي شهر اصفهان
شهر در شب با تاكيد بر مفهوم خيابان و پياده راه ها نمونه موردي شهر كرمان
ارزيابي آزمايشگاهي دستگاه نفوذ سنج مخروط ديناميكي در كنترل كيفيت تراكم خاك
بررسي اصول و معيارهاي مكان يابي پارك ها و فضاهاي سبز شهري مطالعه موردي:پارك مقبره الشعراء تبريز منطقه يك شهري
ارزيابي راهبردهاي CPTEDدر امنيت كالبدي عرصه هاي عمومي شهر رهيافتي در جهت توسعه پايدار شهري
از محله سنتي تا محله پايدار
بهبود كيفيت رواناب شهري با استفاده از بهترين راهكارهاي مديريتي با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي در تهران
ارزيابي تحقق پذيري و روند تغيير كاربري اراضي طرح جامع شهر فيروز آباد 1378 و تبيين عوامل موثر بر آن
بررسي خطر پذيري زير ساخت هاي فاضلاب شهري در مقابل حوادث طبيعي نمونه موردي شبكه فاضلاب شهر بابلسر
ارزيابي طرح اماده سازي اراضي مسكن مهر شهر بجنورد
بررسي نقش حمل و نقل غير موتوري بر اساس دوچرخه الكتريكي در توسعه ركن اقتصادي حمل و نقل پايدار شهري ايران
شهر جامعه پايدار
مديريت بحران و كاهش ريسك بافتهاي تاريخي براي دستيابي به توسعه پايدار شهري مورد مطالعاتي ارگ بم
شكل شهر رفتار سفر از مباني تا تجربه
بررسي لزوم اهميت و لزوم بهسازي مسيل هاي شهري با توجه به عوامل هيدرولوژيك زيست محيطي قانوني اجتماعي و اقتصادي
مطالعه سيستم اتوبوس راني تندرو B.R.T در شهر تهران
توسعه شهرها و ناپايداري زيست محيطي نمونه موردي شهر اصفهان
تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز سبزراه هاي درون شهري
منظر شهري و توسعه پايدار زيست محيطي با تاكيد بر نماي شهري
بررسي انطباق پذيري قوانين و مقررات مرتبط با توسعه پايدار در معماري بازار تبريز نمونه موردي ارسن تبريز
مدلسازي عددي حفاري تونل شهري به روش NATM مطالعه موردي تونل امداد مشهد
آناليز مودال نانو لوله هاي كربني محصور در تن با استفاده از روش اجزاي محدود
بررسي پدافند غير عامل در منازل مسكوني نمونه موردي بروجن
بررسي ابعاد پايداري اجتماعي در كالبد همسايگي هاي سنتي ايران نمونه موردي شهر يزد
نقش برنامه ريزي شهري و مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در شهرها
بررسي عملكرد روش بيوگروتينگ در تقويت پارامترهاي مقامتي خاكهاي ماسه اي به وسيله آزمايش فشاري تك محوره
فضاهاي شهري متناسب با نياز كودكان
Towards Sustainability By Photovoltaic Energy Saver Panels
تعيين پتانسيل روانگرايي خاك در سواحل جنوب شرقي درياي خزر استان گلستان
انتخاب مدل مناسب براي فنر فصل مشترك FRP و بتن در نمونه هاي بتني تقويت شده با ورق FRP در مدل سازي لغزش اتصال به روش المان گسسته
اسكان غير رسمي+معماري پايدار طراحي منظر شهري مطلوب
بهينه سازي محل قرار گيري ميخ ها در گودبرداري هاي مهاربندي شده به روش ميخ كوبي و بررسي تاثير جريان آب بر ضريب اطمينان سازه
فرآيند در طراحي شهري
زير ساخت سبز رهيافتي كارآمد در توسعه پايدار
تبيين اصول معيارها و شاخص هاي توسعه فيزيكي پايدار نمونه موردي شهر پاوه
تحليل مباني ادراك فضا و رفتار به عنوان راهكار طراحي فضاي پايدار
ارزيابي شاخصهاي فني بر ارزشگذاري مسكن با رويكرد راهبردي توسعه پايدار
تاثير طول و نيروي پيش تنيدگي مهاري ها در روش Tie-Back با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي مورد مطالعاتي برج مالي مشهد
اكوتوريسم گامي به سوي توسعه پايدار
معيارهاي طراحي محله پايدار زيست محيطي
ردپاي پايداري در شهرهاي كويري ايران
عوامل موثر بر دريافت مستقيم انرژي خورشيدي در معماري ساختمان خورشيدي
تاثير عملكرد تكنيك هاي مديريت دسترسي و تقاطع هاي همسطح در ايمني راه ها و مناطق شهري
مطالعه رفتار ستونهاي سنگي بر اساس روش آزمايشگاهي و آناليز عددي
مديريت شهري و روش توانمند سازي بافت هاي فرسوده شهري كلانشهر مشهد مطالعه موردي محله عيدگاه
حاشيه نشيني مانعي اثر گذار در تحقق توسعه پايدار شهري
نقش بازاريابي سبز و كسب و كار كوچك درتوسعه پايدار
جايگاه پدافند غير عامل در طراحي معماري و توسعه شهري
سنجش تاثير منظر در توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر قزوين
بررسي تطبيقي طراحي شهري پايدار در راستاي ارتقاي كيفيت محيط شهري مطالعه موردي محله هاي مسكوني شهر قزوين
بررسي نقش پياده راه ها در دستيابي به توسعه پايدار شهري نمونه موردي پياده راه بوعلي سينا همدان
بتن شفاف TRANSPARENT CONCRETE
بررسي تاثير سياست مسكن مهر بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي استان قزوين
تهيه طيف طراحي شتاب براي شرايط ساختگاهي مختلف ايران
تاملي در رابطه ي ارتقاي هويت كالبدي شهر و توسعه پايدار
معيارهاي مكانيابي شهرهاي جديد با توجه به مباني توسعه پايدار نمونه موردي شهر جديد بينالود
شناخت راهكارهاي تئوري فضاي قابل دفاع در محلات سنتي ايران
توسعه پايدار شهري بر مبناي تجديد حيات پايدار اراضي بازيافتي
اصول و معيارهاي توسعه پايدار در شهر سازي ايران
ارزيابي عملكرد تثبيت ميكروبيولوژيكي ماسه هاي روان توسط دستگاه تونل باد مطالعه موردي سگزي اصفهان
طراحي پياده مدار خيابان و نقش آن در پايدار سازي شهر معاصر
بكارگيري سيستمهاي نوين در جايگزيني آنلاين خطوط لوله در مديريت بحران و پدافند غير عامل شريان هاي حياتي
نقش ساختار مطلوب شهر در رسيدن به اهداف رشد هوشمند
نقش بتن هاي سبك سازه اي در بهينه سازي مصرف مصالح با رويكرد توسعه پايدار شهري
بررسي تورم از سولفات در خاكهاي رسي تثبيت شده با آهك
بكارگيري روسازي نفوذ پذير در مديريت رواناب شهري
بررسي شاخصهاي فرهنگي موثر بر ارزشگذاري مسكن از ديدگاه مديريت شهري و توسعه پايدار
برنامه ريزي شهري به منظور ارتقاي سلامت شهروندان
تاثير پوزولان تفنان روي مقاومت فشاري بتن در شرايط محيطي بندر چابهار
مباني سنجش و ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت هاي تاريخي شهري نمونه موردي:بافت تاريخي شهر يزد
پوسته هاي سبز راهكاري جهت دستيابي به توسعه شهري پايدار
نقش پايداري اجتماعي با تكيه بر برنامه هاي جماعت گرايانه در توسعه شهري پايدار
بازيابي نشانه هاي توسعه محله اي پايدار در شهرهاي سنتي نمونه موردي محله سلطان مير احمد كاشان
لزوم آينده نگري در ساخت و سازها و توجه به منظر شهري در راستاي توسعه پايدار شهري
الگوگيري از معماري بومي در توسعه پايدار شهري نمونه موردي خانه هاي شهر كاشان دوره قاجار
مروري بر حمله سولفات به خاك هاي رسي تثبيت شده با آهك يا سيمان
نقش سياست گذاري هاي كلان مديريتي بر روند توسعه پايدار مناطق شهري تاريخي مطالعه موردي نوسازي هاي پيرامون مجموعه بازار تبريز
نقش فضاي باز شهري در ايجاد و ثبت خاطره جمعي در شهر
بررسي عوامل زيست محيطي و اثرات آن در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي كلانشهر تبريز
بررسي تاثير روكش هاي ژئوسنتتيك بر عملكرد ستون هاي سنگي
تحليل مكاني فضايي سبز شهري با به كار گيري سامانه اطلاعات مكاني GIS
بررسي مقوله رقابت پذيري استراتژيك شهرها در حوزه اقتصاد و كسب و كار
دسترسي و شمول اجتماعي فضاي عمومي نمونه موردي پارك هاي شهري اصفهان
بكارگيري مديريت دانش در راستاي ارتقاء سطح امنيت اطلاعات و ارتباطات
بررسي نقش دوچرخه الكتريكي در كاهش مصرف بنزين و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي بخش حمل و نقل درون شهري ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید