دسترسی به مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

نمایش مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۴ اسفند ۱۳۹۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۴۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

اصلاح خواص قير يا استفاده از سرباره فولاد
استفاده از روش انرژي براي طراحي مقاوم لرزشي قاب هاي خمشي
بررسي سيستم ساختماني قالب هاي عايق ماندگار (ICF)
بررسي اثر افزودني هاي شيميايي بر بهبود خواص مكانيكي و جذب آب در محصولات گچي
بررسي و مطالعه ژئو پليمر ها به عنوان ماده تثبيت كننده خاك
مطالعه و بررسي لرزه اي اتصالات صلب و با جان كاهش يافته RWS
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار پس تناوبي تيرهاي حاوي بتن خود تراكم اليافي
ارائه راهكار نوين نركيبي سازه براي مناطق روستايي معتدل و مرطوب خزري
مقايسه سيستم هاي سازه اي Rammed Earth و Earthbag و انتخاب الگوي بهينه در اقليم گرم و خشك ايران
بررسي مدل تحليلي تيرهاي بتني مقاوم سازي شده با لمينيت (صفحه خارجي) به روش Strut & Tie
كاهش عمق شيار شدگي راه ساخته شده بر روي بستر نرم با استفاده از ژئوگريد
بررسي نقش عايق هاي نوين در جلوگيري از اتلاف انرژي و كاهش مصرف سوخت
ترومب ؛ رويكردي نوين در نگهداشت انرژي در ساختمان
پاسخ غيرخطي هندسي و كمانشي تيرهاي با مقطع زاويه دار تحت خمش
بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن CFST توسط آيين نامه هاي معتبر دنيا و مقايسه آن با نتايج اجزاي محدودي
مقايسه رفتار ساختمانهاي بتن آرمه تقويت شده با مهاربندي هاي فولادي خارج از قاب و داخل قاب بتني
مقايسه نتايج طراحي يك ساختمان بتن آرمه بر اساس نگارشهاي 99 و 2008 و 2014 آيين نامه بتن آمريكا
Approaches of Design, Optimization and Construction of Spaghetti Bridge
مطالعه اثر جداسازي پايه در رفتار لرزه اي مدل سه بعدي ساندويچ پانل 6 طبقه
تاثير رده هاي مقاومتي بيت و گروه ميلگردهاي مصرفي بر جنبه هاي اقتصادي ساخت اسكلت ساختمانهاي منظم قاب خمشي بتن آرمه
تاثير عوامل موثر بر روي مقاومت فشاري بتن سبكدانه سازه اي و تعيين رفتار بتن سبك سازه اي SLWAC
بررسي عملكرد لرزهاي ساختار JK و نقش آن در صنعتي سازي ساختمان
كاربرد ژئوتكستايل در افزايش ظرفيت باربريCBR بستر راه بدون ريه
كاربرد نانو فناوري در مهندسي عمران
تاثير نانو مواد بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي گرم
بزرسي اثز موقعيت بار بر روي رفتار پروفيل هاي GFRP
امكان سنجي استفاده از نانو مواد در ساخت مخلوط هاي آسفالتي با هدف افزايش دوره بهره برداري
جداسازي لرزه اي لاستيكي مسلح به ورق هاي فولادي
مقايسه اثر درصد مقاوم سازي با FRP در مقاومت فشاري و خمشي بتن
بررسي اثر ميزان و جهت بكارگيري پوششهاي FRP در مقاومت خمشي بتن
بررسي وضعيت حمل و نقل جاده اي در ايران با رويكرد سياستهاي آمايش سرزمين
بررسي عملكرد خاموت هاي پيوسته مستطيلي و چند ضلعي در ستون هاي بتن آرمه
بررسي تاثير روان كننده ها با پايه هاي شيميايي مختلف بر خواص مكانيكي بتن ، كيفيت بتن و كاهش آلودگي محيط زيست
ظرفيت باربري پي سطح نواري مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
تحليل اقتصادي اجراي روش نوين تقويت لايه نهايي راه روستايي با سيمان (مطالعه موردي در محور حاجي آباد زرين استان يزد)
ظرفيت باربري پي سطحي مربعي مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
بررسي و مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمانهاي فولادي با ستون هاي CFT داراي ميراگرهاي اصطكاكي و بدون ميراگر مجهز به جداساز اصطكاكي پاندولي
بررسي سيستم ساختماني قاب سبك فولادي LSF در سبك سازي سازه ها
بهبود رفتار اتصالات گيردار تير به ستون با استفاده از فولاد نرم
مقايسه ي روشهاي EBR و NSM در بهسازي خمشي و برشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از FRP
ارزيابي ضريب رفتار طلب و ظرفيت قاب خمشي فولادي به همراه ديوار برشي بتني درزدار و بدون درز
بررسي تاثير مسن شدن Aging بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن مسلح شده با الياف شيشه
بررسي عددي رفتار جانبي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل
بررسي اثرات پوزولان خاكستر پوسته برنج در بهبود عملكرد سيمان
تحليلي چالشهاي توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر رشت)
استفاده از پليمر هاي سوپر جاذب در عمل آوري داخلي بتن
معرفي پنل هاي GFRC و بررسي مزاياي آن جهت استفاده در ايران
بهره گيري از نانو فناوري در صنعت ساخت
بررسي ضريب برجهندگي روسازي راه با استفاده از خاك بازيافتي تثبيت شده با سيمان
بررسي عملكرد ميلگردهاي پليمري FRP در تقويت سازه هاي بتني
بررسي مروري برخواص مكانيكي بتن هاي پليمري و كاربردهاي آن
ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و پارامترهاي مكانيكي دو نمونه سنگ ساختماني مرمريتي پركاربرد در نماي ساختمان
بررسي مقايسه اي و نحوه تشكيل مفاصل پلاستيك در سازه هاي فولادي با شكل پذيري متوسط و ويژه
روش نوين تخريب تدريجي بالا به پايين ساختمان هاي بلند
بررسي بكارگيري سازه هاي گل فشرده مسله در ساختمان هاي روستايي ايران مطالعه موردي : خانه هاي روستايي شمال ايران
مطالعات فاز 1 بررسي استفاده از پسماندهاي گل قرمز در توليد آجر ساختماني در مقياس آزمايشگاهي
بهرهگيري از فناوري نانو در طراحي ساختمان پايدار
بررسي قابليت هاي معماري زمين پناه در كاهش مصرف انرژي
روش هاي مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله
ارزيابي و برآورد مكانيسم هاي كاهنده پايايي بتن و ارائه راهكارها
بررسي و ارزيابي استفاده از بتن هاي سبك باربر در سازه ها
بررسي برخي از روشهاي جداسازي لرزه اي به منظور كنترل ارتعاش و كاهش پاسخ لرزه اي ساختمانها
Performance of Geocell base course
كاربرد ژئوفوم در كاهش فشار جانبي وارده بر ديوارهاي حايل
ساروج حاوي كائولينيت با درصدهاي مختلف جايگزيني سيمان
مقايسه مدل هاي ديناميكي در تخمين منحني هاي مدول برشي و ميرايي خاكهاي ماسه اي
بررسي فني و اقتصادي تيغه هاي جدا كننده داخلي نوين و متداول در صنعت ساختمان كشور و مقايسه آن ها
بررسي خواص و عملكرد مقاومتي فوم بتن
چالش ها و راهكارهاي پيش روي مهندسان سازه براي طراحي پايدار
Study Effect of Varios Nanoparticles on the Mechanical Properties of Soil Stabilization by Cement
احداث ديواره هاي منقطع كاهنده در دهان خورها و خليج ها به عنوان يكي از روش هاي نوين حفاظت ساحلي
ارزيابي دقت تكنيك مدل نواري در تحليل ديوارهاي برشي فولادي بدون سخت كننده
بررسي قابليت اعتماد ستونهاي بتن مسلح محصور شده با FRP
شبيه ساسي رفتار مواد فوق كشسان جهت بهينه نمودن ابعاد ضزبه گيز اسكله ها
بررسي عملكرد بتن هاي حاوي نانوذرات سيليس، آهن و آلومنيوم
بررسي روش هاي متداول و نوين پايدار سازي گود برداري ها
بررسي تاثير مدل رفتاري خاك و ظرفيت باربري شمع درجا
بررسي رفتار شمع هاي درجا تحت بارگذاري زهكشي شده و زهكشي نشده
معرفي سامانه تسليح ژئوگريد به شاخك دار و تأثير آن بر بهبود رفتار ديوار حايل خاك چسبنده
مقاوم سازي خاك ريز هاي خاكي با مقاومت ضعيف با استفاده از ژئوگريدها
ارزيابي رفتار چرخه اي اتصال خمشي تير به ستون دوبل اصلاح شده در محل اتصال و مقايسه آن با اتصال خمشي پيشنهادي آيين نامه ايران
بررسي عددي اتصال گوشه تركيبي و مقايسه آن با اتصالات رايج بتني
ارزيابي نماي نوين مركب عايق حرارتي ( اتيكس)
محاسبه ضريب رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با مهار بند تسمه قطري
تفصيل ميانقاب ها در سازه هاي فولادي سرد نورد شده
بررسي روش هاي جداسازي لرزه اي آونگي مورد استفاده در ساختمان ها، براي كاهش اثرات زلزله
بررسي كاربرد روش هاي تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي پيشرفته
مقايسه آيين نامه AISC با نشريه 360 در تحليل ديوارهاي برشي فولادي به روش مدل نواري
كاربرد آليازهاي حافظه دار در سازه ها
مقايسه ظرفيت باربري پي سطحي نواري و مربعي مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم ، مسلح شده با ژئوگريد
تحليل اقتصادي اجراي روش نوين تقويت لايه نهايي راه روستايي با سيمان (مطالعه موردي در محور حاجي آباد زرين استان يزد)
تحليل تطبيقي روكش هاي بتني و آسفالتي در راهسازي با رويكرد توسعه پايدار
بزرسي انواع اتصال ديوار بزشي فولادي به قاب بتني
تحليل هندسي و روشهاي مقاوم سازي ورق هاي اتصل در مهاربند كمانش-تاب
برآورد زاويه بحراني تحرك لرزه اي يك ساختمان منظم و مقايسه آن با استاندارد 2800
بررسي اثر سخت كننده هاي ضربدري بر رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگرا با تير پيوند بلند
اثر تنش برشي در سطح مشترك بين هسته بتني و لوله فولادي بر روي مقاومت فشاري ستون هاي بتني محصور شده با لوله فولادي پيش تنيده
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از پودر ضايعاتي سيليس در روسازي بتني متخلخل
بررسي كنترل هاي لازم در طراحي سقف هاي عرشه فولادي مورد استفاده در ساختمانها
ارائه ي روندي جهت طراحي مقاوم در برابر حريق سقف هاي عرشه فولادي بر مبناي آئين نامه اروپا
بررسي عملكرد سازه هاي فولادي جداسازي شده تحت تحليل استاتيكي غير خطي
بررسي و مقايسه كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين تاسيسات ساختماني
رابطه چگالي و درصد رطوبت و خرده آسفالت در طرح تختلاط مصالح بازيافتي آسفالت و سيمان (مطالعه موردي محور اردكان نايين)
مطالعه اثر تقويت با هدف افزايش شكل پذيري در سيستم ديوار برشي فولادي داراي بازشو
Overview of warm mix asphalt and it`s performance
بتن توانمند و توسعه آن
بررسي استفاده از مصالح شيشه اي و پليمري در محيط گلخانه اي
بررسي اثرات استفاده از سازه هاي پلي كربناتي بر محيط داخلي
تاثير برنامه ريزي شهري براي كنترل زلزله

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید