نمایه سازی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

نمایش مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریتمجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت ۲ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزشی پژوهشی هزاره سوم در شهر بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۴۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۷۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

مفهوم انسان كامل از ديدگاه شبستري در گلشن راز
جلوه هاي ادبيات مقاومت در شعر كمال ناصر
بررسي تأثيرپذيري شاعران مخضرم از قرآن كريم
نگاهي به ادبيات كودك در سرزمين هاي عربي مطالعه موردپژوهانه: سليمان العيسي
تناص قرآني در ديوان ترانه هاي ايليايي احمد عزيزي
تلميح در ديوان ترانه هاي ايليايي استاد احمد عزيزي
صور خيال در ديوان سيد يعقوب ماهيدشتي
بررسي نقدي مقالات پژوهشي: مطالعه موردي : چهارمقاله علمي
مفهوم فنا از ديدگاه شبستري در گلشن راز
بررسي ساختاري و محتوايي پيامك مطالعه مورد پژوهش: شماره ۷۴ مجله فرهنگي پيام آرا
ادبيات دفاع مقدس، مكتب يا سبك
مفهوم ذات حق در گلشن راز شبستري
نگاهي به شعر غنايي در ادبيات كردي مطالعه موردپژوهانه: سيماي معشوق در شعر طاهربگ جاف
طنز در شعر ابي الشمقمق
ويژگي هاي بارز شعر مقاومت ابراهيم طوقان
بررسي مديح نبوي در شعر عبدالحميد الخطيب
نگاهي به شعر ديني معروف عبدالمجيد
ارايه مدلي جهت معرفي عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني
مروري برتعارض و مديريت تعارضدر سازمان ها
خودكارآمدي
شناسايي ريسك هاي منابع انساني چند فرهنگي در پروژه هاي ساختماني شهر تهران
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر مديريت دارايي و بدهي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله : قاعده تحذير در رويكرد فقهي و حقوقي
بررسي رابطه نظري هوش هيجاني و بهرهوري سازمان
سبك زندگي ايراني اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب
بررسي وضعيت خشونت خانگيدر زنان مراجعه كننده به مراكز قضايي شهرستان پاوه
بررسي تطبيقي نوستالژي در شعر مهدي اخوان ثالث و أحمد عبد المعطي حجازي
مباني اقتصادي، اجتماعي و عملياتي فناوري اطلاعات در مديريت سيستم در سازمان ها
تأثير بازي هاي قديمي و مدرن بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر اول ابتدايي شهرستان بابلسر
بهره گيري شادي سازماني در نظام آموزش و پرورش
پي شبيني رضايت از تحصيل بر پايه ي خودتنظيمي يادگيري در دانش آموزان پايه ي سوم تجربي شهر كنگاور
نقش هنر در سبك زندگي ايراني
تعهد سازماني
بررسي رابطه ابعاد سه گانه ساختار سازماني با انگيزش نيروي كار سازمان در سال ۱۳۹۳
هوش هيجاني و نقش آن در رهبري ومديريت سازمان
نقش تغذيه در اختلال افسردگي
بررسي وتجزيه تحليل نظريات سقط جنين
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي
بررسي مقايسهاي وضعيت آموزش و بهسازي كاركنان در دو بانك تجارت و بانك حكمت ايرانيان
بررسي وضعيت مهريه ابراء شده مطلقه غيرمدخوله
مديريت مدرسه محور، چالشها و مشكلات پيش رو در ايران
رابطه توافق پذيري و شيوه هاي فرزندپروري با رضايت از خانواده در دانشجويان
بررسي رابطه سرمايه فكري،سبك هاي هويت و تعهد هويت با خودكارآمدي دبيران مقطع متوسطه شهرستان اشنويه
بررسي عوامل موفقيت بازاريابي شبكه اي
مروري بر مفهوم حاكميت شركتي
رفتار شهروندي سازمان در سازمان آموزش و پرورش
ارائه مدل طراحي آموزشي يادگيري مبتني بر مساله بر اساس رويكرد سازنده گرايي
ارزيابي و رتبه بندي استانهاي كشور در توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي topsis
جامعه آرماني از منظر قران كريم
فرهنگ كلاسي از ديدگاه دانش آموزان دختر شهر خرم آباد
تاثيرات و نقش فرهنگ سازماني درآموزش و پرورش
بررسي مقايسه اي شيوه هاي تربيتي والدين با سبك هاي هويت در دانش آموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي شهر اروميه
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي دبيران
بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي در شهرستان انديمشك
مديريت زمان: مفاهيم، كاربرد، مهارتها و روشها
بررسي رابطه فرسودگي شغلي با مولفه هاي ازخودبيگانگي و عملكرد شغلي در كاركنان
ارائه مدل مفهومي جهت شناسايي عوامل حياتي موفقيت هوش تجاري در صنعت خودرو سازي ايران
خلاقيت، نوآوري و كارآفريني ( با تاكيد بر كارآفريني اجتماعي)
بكارگيري تئوري دو عاملي انگيزه پيشرفت بمنظور بررسي نتايج عملكردمحور وفرآيندهاي خود تنظيمي
عوامل افزايش بهره وري معلمان در آموزش و پرورش
عوامل ايجادكننده ي تر س هاي مرضي و درمان آن در دانش آموزان ابتدايي
بررسي بزهكاري نوجوانان در شهرستان زابل
قانون حاكم بر مسؤوليت مدني ناشي از عيب كالا
بررسي حقوق عابرين پياده و رانندگان در فقه و حقوق
اثر بخشي درمان هيپنوتيزمي بر بهبود عزت نفس وجرات ورزي نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعي
ويژگي هاي معلم مؤثر در تربيت: رشد فرهنگ اسلامي
مديريت دانش و مديريت منابع انساني
بررسي آثار احكام خيار غبن در حقوق ايران
ايجاد انگيزه در مديريت رفتار سازماني و منابع انساني با نگرشي به مديريت اسلامي
نقش معلمان در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان
بررسي جلوه هاي موسيقايي شعر زمخشري
رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت منابع انساني الكترونيكي در بهبود عملكرد سازمان هاي دولتي
اخلاق حرفه اي
عنوان مقاله : اصول حاكم بر ظهر نويسي اسناد تجاري
بيداري اسلامي و استعمار ستيزي در اشعار جميل صدقي زهاوي
سلامت سازماني
بيداري اسلامي در جهان عرب با تكيه بر انقلاب اسلامي ايران
ارزيابياثر كيفيت زندگي كاري بر اثربخشي سازماني كاركنان مركز مديريت حوادث فوريت هاي پزشكي فارس
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و بكارگيري محتواي الكترونيكي در ميان معلمان مدارس متوسطه ناحيه يك اروميه
بررسي فقهي بيع دين به نحو نسيه
رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين با سازگاري دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
محدوديت هاي طرح هاي عمراني در مواجه با ميراث فرهنگي و محيطزيست
بررسي رابطه ي محيط انحصاري و رقابتي صنايع با مديريت وجوه نقد
بالندگي سازماني و شاخص هاي سنجش آن
تبيين ارتباط بين تعارض زناشويي و نگرش به خيانت در ازدواج و نقش آن در پيشرفت تحصيلي
بررسي رابطه بين آگاهي ازدفاع مقدس ومديريت جهادي دبيران
بررسي نقش و تاثير مديريت فناوري اطلاعات در نظام آموزش وپرورش
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مقطع ابتدايي بر اساس الگوي سيپ در شهرستان شوش
مطالعه و بررسي رابطه ارزشادراكشده خدمات با جذب منابع مالي (مطالعه موردي بانك سپه)
بررسي تاثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي كشور
اثر بخشي مصاحبه انگيزشي بر خود كارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن با تعديل كنندگي نگرش به خوردن
نقش و تاثير راهبردهاي مديريت تحول در افزايش كارايي وتوانمندسازي منابع انساني
مقايسه استرس در زنان شاغل و خانه دار ( مطالعه موردي: زنان شاغل ناحيه 1 شهرري)
بررسي تأثير جرم شرب خمر در منازعه
بررسي ولايت فقيه و نظرات امام خميني (ره)درباره آن
بررسي فقهي اجازه تعاقب معاملات فضوليه
رابطه خودتنظيمي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانش آموزان دختر
مروري بر مباني نظري حاكميت شركتي و رقابت بازار محصول
كيفيت خدمات از ديدگاه دانشجويان علوم پايه دانشگاه لرستان
بررسي مقايسه سلامت روان بين دانشجويان رشته هاي روانشناسي و كامپيوتر دانشگاه پيام نور مركز انديمشك در سال ۱۳۹۳
بررسي رابطه جهتگ يري مذهبي و احساس شادكامي جوانان مسجدي و غيرمسجدي شهر بيرجند
بررسي اعسار عاقله از پرداخت ديه و فوت ايشان
روند شكل گيري و توسعه مذهب شيعي اسماعيليه
عنوان مقاله : بررسي نحوه تعيين تابعيت و اقامتگاه از ديدگاه تعارض قوانين
نقش مسجد در آرامش روان دانش آموزان دبيرستان هاي بيرجند
بررسي تأثير مواد روان گردان در ارتكاب جرم
ارزش اسم تجارتي و علامت تجارتي
نگرشي بر مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه
جرائم در حكم كلاهبرداري در حقوق ايران
بررسي تحولات نهاد تعقيب در حقوق كيفري ايران
قواعد صلاحيت بين المللي دادگاه ها در حقوق ايران، انگليس و آمريكا
بررسي ميان رشته اي مجازات اعدام در اسلام و ايران امروز؛ از ديدگاه اسلام به مثابه بيان آزادي
توصيف تهاجم فرهنگي و ابزارهاي آن
بررسي علل و عوامل بزهكاري در جوانان و نو جوانان
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي ايران و آمريكا
فرآيند نظارت انتظامي دستگاه قضايي
بررسي تعدد و تكرار در جرم سرقت تعزيري ومستوجب حد
ادله اثبات دعوا در فقه جعفري و فقه شافعي
كاربرد قرارهاي تأميني در حقوق اداري ايران
بررسي جرايم و تخلفات ورزشي در قوانين ايران
بررسي تاثير مواد روان گردان در جرم ازمنظرقانون و فقه
بررسي مرور زمان در دعاوي كار
بررسي فقهي و حقوقي جرائم رايانه اي
بررسي قتل عمد در شرع و قانون مجازات
بررسي ميزان سواد رايانه اي آموزگاران دوره ي ابتدايي شهرستان شهركرد و رابطه ي آن با بهبود كيفيت آموزش در مدارس هوشمند
تأثير سياست هاي مالي دولت بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي كشور
روند قانون گذاري در الزام متعهد در اجراي تعهدات مالي
يادگيري خودتنظيمي
ميزان ديه با توجه به دين و قانون مجازات جديد
كفر، انواع كافر، قصاص و ديه آنها در جنايات عمدي براساس قانون مجازات جديد
اهميت ماليات در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
توسعه اقتصادي و استراتژي هاي توسعه
كاركرد نظارتي امر به معروف و نهي از منكر و حريم خصوصي افراد
تاثيرات هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني
مدلي براي انتخاب مديران براساس FAHP وآنتروپي شانون سازمانهاي مورد بررسي سازمانهاي دولتي استان گيلان
بررسي نقش شريك استراتژيك منابع انساني بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش
ضرورت توانمندسازي سرمايه هاي انساني در سازمانها
عنوان :بررسي نقش فعاليتهاي فرهنگي –مذهبي در اصلاح وتربيت وبازگشت زنداني به زندگي شرافتمندانه
مباني نظري دولت حداقلي در انديشه فردريش فون هايك
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت صنايع توليدي در بازار رقابتي
مديريت سبز
سيماي نماز در گفتار امام خميني (ره)
بررسي عوامل موثر در افزايش بهره وري مديريت دارويي كشور
استفاده از رويكردي كاربردي در بررسي وضعيت رقابتي صنعت كامپيوتر كشور
بررسي عوامل موفقيت و شكست بكارگيري مديريت دانش مطالعه موردي؛ شركت برق منطقه اي مازندران
رابطه تفكر انتقادي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه
مقايسه ي پرخاشگري پسران ورزشكار رشته رزمي كونگ فوتوآ با رشته هاي غيررزمي درسطح ليگ دسته اول شهرستان سنندج
جانشين پروري در سازمان ها
مديريت استراتژيك منابع انساني واخلاق حرفه اي درسازمان ها
نقش تصور معلمان از توفيق در تدريس بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي (رياضي، علوم ) دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر هيرمند
آثار نماز در زندگي انسان
مرگ در آثار عطار نيشابوري
جلوه هاي مصيبت مرگ در مصيبت نامه عطار نيشابوري
بررسي توسعه كارآفريني در بستر موتورهاي جستجو
بررسي متناقض نما در ديوان و حديقه ي سنايي غزنوي
نقش آموزش عالي در جهاني شدن و چالش هاي آن
بررسي نقش هوش هيجاني EQ و رفتار شهروندي سازماني OCB در سازمانها
فرهنگ سازماني در نظام آموزش وپرورش
بررسي وضعيت اشتغال زنان، عوامل اقتصادي وتحصيلات بر نگرش زنان نسبت به نابرابري جنسيتي
ارائه الگوي سبك زندگي متناسب با اموزه هاي اسلامي از منظر رهبر معظم انقلاب
بررسي چگونگي تاثيرگذاري استرس شغلي بر خلاقيت و عملكرد در شركت هاي دانش بنيان
كارآفريني و نوآوري استراتژيك
چگونگي سبك زندگي اسلامي در رفتار و منش حضرت زهرا(س)
سبك زندگي ايراني اسلامي در پرتو اشعار پروين اعتصامي
بررسي تاثيرمالكيت نهادي برميزان افشاي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
بررسي نقش آموزش هاي سازماني در خودكارآمدي منابع انساني
تأملي بر دفاع مشروع در نظام كيفري ايران با رويكرد به قانون مجازات اسلامي
احكام معاملات اقساطي و مسائل نوين آن در پرتو فقه اسلامي
بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران بر پذيرش تغيير مديران مدارس متوسطه شهرستان قوچان در سال تحصيلي ۹۲-۹۳
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت دانش
شناخت فرهنگ سازماني شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي
موانع استرداد مجرمين در حقوق ايران و حقوق بين الملل
تاثير مديريت منابع انساني بر كسب مزيت رقابتي
ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور( مطالعه موردي دانشگاه پيام نور شهرستان مهران)
بررسي نقش ازدواج اسلامي در سازگاري اجتماعي افراد
بررسي ميزان خلاقيت و نوآور بودن دبيران مقطع متوسطه شهرستان ديواندره در سال تحصيلي ۹۰-۹۱
بررسي گرايش دانش آموزان مدارس هوشمند نسبت به استفاده از يادگيري مشاركتي در محيط هاي آنلاين
بررسي ارتباط رهبري معنوي با ابعاد سرمايه فكري ( مطالعه موردي شعب بانك ملي استان مازندران)
بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي موثر بر ميزان تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي شهروندان شهر بروجن
نوآوري و رويكردي نوين در مديريت بحران سازماني
رضايتمندي و قانون ضرورت تنوع، الزامات كنترل اثربخشدر مدارس
بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس(هوشمند، نيمه هوشمند و غير هوشمند ) ابتدايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اروميه
مباني بينشي و ارزشي كار در آموزه هاي ديني
بررسي روش تربيتي تشويق و تنبيه براساس آيات قرآن كريم و روايات اسلامي
انتقادات شيخ اشراق بر نظريهي قديم بودن نفس از ديدگاه افلاطون و افلوطين
بررسي رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند با نوآوري فني
آثار ورشكستگي و مسئوليت ها و مجازات تاجر حقيقي
بررسي اهميت نقش معلمان در مديريت كلاس درس مدارس ابتدايي
بررسي تأثير كارايي فني بر بهره وري بانك كشاورزي با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي با پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه
بررسي جايگاه حقوق شهروندي در شهر هوشمند
چالش هاي فضاي سايبري در حقوق ايران با تاكيد بر حريم خصوصي
تبيين ديدگاه اخلاقي حكمت متعاليه ملا صدرا به منظور نقد ديدگاه كارل ياسپرس
تربيت اخلاقي در سيره ي تربيتي پيامبر(ص)
بررسي زمينه هاي تقدم و تأخرتشويق و تنبيه در آموزه هاي ديني و كاربرد آن درمناسبات معلم و شاگرد
گفتمان سازي به مثابه رويكردي براي كاربرد انديشه هاي كلان و بنيادين اسلامي در نظام تعليم و تربيت
تعارضات بين قوانين موضوعه ايران و حقوق بشر
تقاضاي طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده نفي عسر و حرج
بررسي رابطه ي ميزان سود و تغييرات سود با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي موانع و عوامل كليدي موفقيت در سرمايه گذاري استان خراسان شمالي
نقش سبك هاي تفكر و اضطراب امتحان در عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر اروميه
بررسي اثرات مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك مهر اقتصاد استان اصفهان
قاعده وزر
اخلاق اسلامي در خانواده از منظر روايات
ضرورت اجراي بودجه بندي بر مبناي عملكرد
ارائه الگوي مناسب براي استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملكرد (PBB) درشركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل
كارآفريني، با نگاهي به كارآفريني سبز
اثربخشي راهبردهاي خودتنظيمي بر يادگيري رياضي دانش آموزان ششم ابتدايي
مديريت اخلاق در آموزش و پرورش
بررسي نظري عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي تنساني در آموزش و پرورش
تاثير زندگي اسلامي درپيشگيري از وقوع جرم
خانواده، شيوه زندگي و فرهنگ اسلامي
كودكان نابينا و آموزش و پرورش آنان
مديريت سرمايه فكري و نقش آن در بقاي سازمان
بررسي نقش آموزش هاي سازماني در توسعه فردي منابع انساني (مورد مطالعه كاركنان ناحيه ۱و ۲ آموزش وپرورش ارد بيل)
انگيزش در تئوري مديريت اسلامي
مديريت دانش و نوآوري
عنوان مقاله :مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش
مسئوليت كيفري نيابتي
نقش تعيين كننده ي هوش معنوي در شادكامي دختران دبيرستاني شهركرد
بررسي تاثير رضايت شغلي منابع انساني بر اهداف استراتژيك و كارآيي سازمان
بررسي و تحليل شبكه اجتماعي
بررسي ابعاد رفتاري، آثار و تبعات پياده سازي نظام جبران خدمات بر روي كاركنان سازمان ها و شركت هاي دولتي
كودك نابينا و نقش والدين
ملازمت علم و عمل از منظر اسلام و تاثير آن بر شخصيت معلم
استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملكرد درشركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل
مديريت با تكيه بر معنويت
تحليل تجربي مربوط بودن ارزش ميزان سود و تغييرات سود در رابطه بين سود و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اهرم مالي و عملكرد شركت، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي وضعيت نظام روابط كار مديريت استراتژيك منابع انساني در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خوزستان
بودجه بندي بر مبناي عملكرد
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه با صورت جريانات وجوه نقد گروه فرآورده هاي نفتي بورس تهران
كاربرد معماري سازماني در نظام آموزش و پرورش
نقش مردم در حكومت از ديدگاه امام علي(ع)
بررسي رابطه ادراك دانش آموزي از اعتماد معلم با پيشرفت تحصيلي و خودكار آمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه
آينده پژوهي در مديريت كار آفريني
مقاومت كاركنان در برابر تغيير و راههاي مقابله با آن
تأملي درنسبت فرد و جامعه ازديدگاه علامه طباطبايي ودلالت هاي تربيتي آن
موسيقي و نقش آن در هويت بدن زنان (مطالعه موردي:دانشجويان دختر دانشگاه امام رضا عليه السلام)
مطالعه بر تاثيراخلاق و اخلاق گرايي در بالابردن كيفيت و راندمان حسابداري
بررسي تطبيقي نفقه زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه با رويكردي بر كنوانسيون رفع تبعيض از زنان
نقش مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني سازمان مطالعه موردي: آموزشگاه زبان ايران شعبه انقلاب
نقش منابع انساني در ارتقاء و تحول سازمان و تاثير آن در رضايت مشتريان (مطالعه موردي :بانك مسكن)
كودكان و قوانين كيفري از منظر حقوق موضوعه و كنوانسيون حقوق كودك
نقش مجتمع هاي آموزشي بر اثربخشي نظام آموزشي و يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان
ارتقاء سلامت سازماني، ضرورتي اجتناب ناپذير در نظام آموزش
فرصت ها، موانع و چالشهاي فراروي مدارس هوشمند
عوامل جامعه شناختي هويت درخاورميانه بزرگ

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید