انتشار مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

نمایش مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگیمجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی ۱۶ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۴ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۱عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

آسيب شناسي شبكه هاي اجتماعي از منظر قرآن و روايات
مقايسه تغيير شكل كالبد شهر ايراني با تغييرساختار قدرت وحكومت در دوران قاجار و دوران پهلوي
آسيب شناسي شبكه هاي ماهواره اي بر هويت فرهنگي جوانان
شكسپير به عنوان شخصيتي زن ستيز در نمايشنامه هملت
تأثير فضاي مجازي بر سبك زندگي اسلامي و ايراني جوانان از ديدگاه علوم جنايي
بررسي تاثير نقش مديريت فرهنگي بر جهاد اقتصادي
بررسي ويژگي هاي معماري مسكن سنتي ايران براساس الگو فرهنگي ايراني – اسلامي
اهميت و تاثيرات ماهواره بر فرهنگ، روابط اجتماعي و ناهنجاري هاي فردي در بين جوانان
بررسي تاثير شبكه هاي ماهواره در بين جوانان
تأثير ماهواره بر جوانان
جوان و هويت فرهنگي
بررسي تأثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت جوانان
بررسي تعليم و تربيت در دوران كودكي وتأثير آن بر فرهنگ فرد و جامعه از ديدگاه امام محمد غزالي
بررسي اهميت عالم ديني و جايگاه آن در زندگي جوانان
از اعداد تا معماري؛ مكاشفه رابطه بين اعداد،اشكال و معماري
بررسي مباني اعتقادي فرقه ي وهابيت در مبحث نبوت و پيامدهاي ضد فرهنگي آن بر جامعه اسلامي
بررسي فرهنگ اخلاقي و الگوهاي اعتقادي در شاهنامه فردوسي
بررسي ابعاد روانشناسانه فرهنگ محرميت در ورودي خانه هاي دوره قاجاريه
ناهنجاري هاي اجتماعي وخطر جدي آن از منظر قران با تكيه برسوره حجرات
آثار و پيامدهاي تماشاي شبكه هاي ماهواره اي براي جوانان و كودكان
تاثيرحكايت هاى مثنوى برادبيات كودكان ونوجوانان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید