دسترسی به مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریممجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ توسط شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۲عنوان مقاله تخصصی شامل۵۶۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

تحقق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ي ايراني در سايه تربيت اقتصادي و تلاش جامعه ي فرهنگي
بررسي تاثير سرمايه گذاري خارجي و صادرات نفت بر رشد اقتصادي ايران
بررسي عوامل داخلي و خارجي اثر تحريم ها بر استراتژي اجراي پروژه مطالعه موردي فازهاي توسعه پارس جنوبي
نظريه (تئوري) اقتصاد مقاومتي و نقش آن در كاهش و يا افزايش جرم
مقايسه نظريه فرصت، فنون خنثي سازي و خودكنترلي در جرم شناسي موانع اقتصاد مقاومتي
ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي در مقابله با ارتكاب جرايم
بررسي كارايي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران
جايگاه بيمه دريايي در اقتصاد ايران در شرايط تحريم و پسا تحريم
تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي و نقش آن در اقتصاد مقاومتي
تبيين اقتصاد مقاومتي و مؤلفه هاي كليدي آن در گفتمان مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مد)
مديريت فضاي مجازي در اقتصاد دانش محور
بررسي مفهوم تحريم اقتصادي در حقوق بين الملل و مقايسه آن با مفاهيمي همچون جنگ اقتصادي
مزيت بازار سرمايه اسلامي نسبت به بازار سرمايه متعارف
آثارتحريم برسيستم بانكي ايران
بررسي تاثير تحقيق و توسعه، و فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران در شرايط تحريم
امنيت غذايي در شرايط تحريم: مطالعه موردي مناطق روستايي شهرستان ساري
تحليل اثر مالكيت نهادي بر ريسك پذيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اقتصاد مقاومتي با حمايت از توليد ملي (تجارت الكترونيك و رشد اقتصادي)
تحريم هاي بين المللي عاملي براي تهديد صلح و نقض حقوق بشر
تدوين راهبردهاي حفاظت از محيط زيست در شرايط تحريم (مطالعه موردي: تالاب بين المللي بختگان)
بررسي تأثير مديريت دانش و يادگيري سازماني بر ابعاد مختلف عملكرد شبكه هاي راديويي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
بررسي تأثير مديريت دانش بر عملكرد مديران شبكه هاي راديويي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
بررسي تأثير مديريت دانش بر عملكرد كاركنان شبكه هاي راديويي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
تحليل اثر مخارج دولت بر نقدشوندگي
اثر تحريم نفتي بر رفتار مصرفي خانوارها در ايران
بررسي سوق گيري تصميم كارآفرينان در شرايط مختلف
تحريم در حقوق بين الملل
ارزيابي استراتژي هاي منعطف فروش و شبكه توليد به منظور برقراري اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم حاكم بر كشور
ارزيابي معيارهاي انتخاب تامين گنندگان با در نظر گرفتن نيازمندي هاي توليد به منظور توسعه اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم
طراحي زنجيره تأمين رقابتي تحت شرايط تحريم با در نظر گرفتن استراتژي هاي بازگشت پذير: نمونه موردي صنايع تجهيزات پزشكي ايران
تحريم هاي همه جانبه ايالات متحده آمريكا و وزن سياسي ژئوپليتيك ايران (با تاكيد بر قدرت مردمي جمهوري اسلامي ايران)
بررسي مديريت مخاطرات و مقاوم سازي اقتصاد ايران (مطالعه موردي استان خوزستان)
نقش استراتژي مديريت زنجيره ي تامين بر عملكرد و ارائه خدمات در بانك آينده
Iranian Oil and Gas Industry under International Sanctions and Mismanagement
استفاده و توليد گياهان شورپسند كشور در توليد روغن خوراكي فرصتي براي مقابله با تحريم اقتصادي
بررسي ابعاد اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي
تحريم از منظر حقوق بين الملل
بررسي اثر روند مذاكرات هسته اي بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار در ايران
اثر تحريم اقتصادي برمحيط زيست در ايران
اقتصاد مقاومتي
بررسي روند تغييرات متغيرهاي آسيب پذيري اقتصاد ايران طي سال هاي 1390-1381
تاثير مالكيت دولتي وخصوصي بركيفيت سود، عملكرد و مسير ساختاري سود – عملكرد در شركتهاي در شرايط تحريم پتروشيمي درايران طي سالهاي 1385 الي 1393

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید