دانلود مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

نمایش مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایرانمجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۶۱عنوان مقاله تخصصی شامل۲۷۹۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

ارائه ي مدلي سه مرحله اي جهت پياده سازي سيستم هاي مديريت انرژي با هدف افزايش بهره وري در شركت هاي توليدي
تأثير فناوري هاي نوين در كسب وكار خانگي بارويكرد فناوري اطلاعات
شفايت سازماني، ضرورت و يا پيشنهادي براي كاميابي سازمان؟
مديريت و كارآفريني در اسلام وقرآن
تدوين برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي (ورزش)
تبيين جايگاه نظام توليد در نظام اقتصاد اسلامي از ديدگاه شهيد صدر با استفاده از نمودارهاي علت و معلولي
تأثير شخصيت خلاق بر انتخاب سبك رهبري كارشناسان مسئول تربيت بدني آموزش و پرورش استان هاي منتخب
بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري با نوآوري شغلي كارشناسان مسئول تربيت بدني آموزش و پرورش استان هاي منتخب
بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر توسعه كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط و كشف موانع و چالش آن
بررسي رابطه ي هويت سازماني و رفتار سياسي كاركنان در شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد
مديريت راهبرد دريايي
تعيين رابطه اعتماد سازماني با سرمايه فكري اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي نقش تعارض سازماني و كارآفريني با عملكرد شغلي كاركنان، اداره كل تعاون، كار و رفاه امور اجتماعي خراسان جنوبي با استفاده از حداقل مربعات جزئي
ارتباط جو انگيزشي با شخصيت ورزشكاران شهر تهران
بررسي عوامل كليدي موفقيت بر جانشين پروري مديران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران
اصول و مباني نظري مديريت بحران در سازمانهاي اداري ايران
تاثير نوآوري باز و نوآوري مدل كسب و كار بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان
بررسي رابطه بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان كردستان
تاثيرعوامل موثر بر حضور تماشاگران در ليگ جهاني واليبال
بررسي نقش ورزش همگاني بر روي سالمندان شهر ياسوج
اثر يك هفته ورزش پياده روي بر تغييرات تركيب بدني در مردان چاق كم تحرك شهر لنده
بررسي تأثير ورزش پياده روي با شدت پايين بر پرفشاري خون اوليه در كاركنان اداره آموزش و پرورش
نقش فعاليت بدني و تفزيحات سالم در نحوه گذراندن اوقات فزاغت كاركنان اداره مزكز بهداشت شهزستان بهبهان
مقايسه سبك هاي تفكر و فرسودگي شغلي بين مهندسين شاغل در فضاي شهري و خارج شهر
سرمايه انساني راهبرد نيل به عملكرد سازماني
تاثير ارزش ويژه ي برند از ديدگاه مصرف كننده بر رضايت و وفاداري به برند در صنعت گردشگري غذايي (مورد مطالعه: مجموعه غذايي بنيتو)
توسعه مديريت منابع انساني از منظر جهاني و تاريخي
بررسي روش هاي تأمين مالي شركت ها
نقش مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان
فن آوري ارتباطات – اطلاعات و آموزش و پرورش در ايران با تكيه بر جهاني شدن
استانداردسازي پرسش نامه تعهد سازماني بر اساس الگوي بومي (ايراني- اسلامي) (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
استانداردسازي پرسش نامه سرمايه نمادين (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه ايلام)
تأييد ثانويه ارائه الگوي سرمايه نمادين با استفاده از تكنيك دلفي
تأثير تعهد سازماني بر سرمايه نمادين (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
بررسي رابطه سرمايه نمادين با رسانه هاي جمعي (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام)
بررسي تأثير سرمايه نمادين بر تبليغ هاي شفاهي (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)
بررسي رابطه سرمايه نمادين با شادي و احساس امنيت (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام)
تاثير استفاده از اينترنت بر سرمايه نمادين (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام)
بررسي رابطه عوامل روانشناختي و رفتاري با پتانسيل كارآفريني (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه هاي كلان شهر اهواز)
بررسي الگوهاي استراتژي مديريت دانش و استراتژي دانش در سازمان ها
بررسي ميزان ارتباط بين مهارت ها و توانايي ها با نقش هاي مديريتي در بين مديران مدارس مقطع متوسطه در استان آذربايجان غربي
جهاني شدن: بررسي ضرورت و چگونگي تحول در نظام آموزش و پروش
بررسي جايگاه كتاب كار و فناوري در افزايش خلاقيت، نوآوري و اشاعه كارآفريني دانش آموزان
بررسي تأثير مؤلفه هاي رهبري تحول گرا بر خودكارآمدي كاركنان (در شهرداري شهرستان آران وبيدگل)
مديريت زمان در سازمان ها
انتقال تكنولوژي و مفاهيم مرتبط
استاندارد سازي پرسش نامه سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
ارائه الگوي براي سرمايه اجتماعي مبتني بر رويكرد بومي و پايايي و روايي سنجي مربوطه (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
پيش بيني ميزان كارايي دوره هاي آموزش مهارتي با توجه به منابع تخصيص يافته با استفاده از شبكه عصبي
رابطه مديريت كيفيت جامع (TQM) با اثربخشي و بهره وري مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس
رابطه جو سازماني با تحليل رفتگي شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس
رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و فرسودگي شغلي مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس
رابطه رهبري معنوي و معنويت در محيط كار با رفتار شهروندي سازماني مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس
رابطه ساختار سازماني و مديريت دانش با شيوه هاي اعمال قدرت مديران ورزشي فارس
بررسي تأثير ابعاد بسته بندي محصول بر ادراك مصرف كننده در مورد قابل استفاده بودن بسته بندي
بررسي تأثير بسته بندي محصول بر تصميم خريد ناگهاني: با درنظر گرفتن متغير تعديل گر خلقيات و سطح درگيري مصرف كننده و فشار زماني
مقايسه ميزان آگاهي از وظايف مديريتي مديران ورزشي شهر اصفهان بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
تعيين تفاوت تعهد ورزشي بسكتباليست هاي نوجوان براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي
امكان سنجي استقرار نقاط مرجع استراتژيك با رويكرد SRPs در حوزه منابع انساني (تحقيق موردي:سازمان پاركها و فضاي سبز اهواز)
بررسي اثرات تكنو فوبيا (فناوري هراسي) بر بهره وري سازماني (تحقيق موردي : سازمان پاركها و فضاي سبز شهرستان اهواز)
مطالعه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در تعالي سازمان ها با رويكرد استراتژيك در حوزه مركزي شهرداري كلانشهر اهواز
ارزيابي ميزان تحقق دولت الكترونيك با رويكرد استراتژي استقرار در استان خوزستان
ارتقاء امنيت سايبري در نبرد پست مدرنيسم
مروري بر الگوريتم جست و جوي هارموني:تغيير در پارامترها
بهينه سازي مدل ميانگين- واريانس ماركويتز: مروري بر الگوريتم هاي فرا ابتكاري
رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و گسترش عملكرد كيفي در انتخاب تامين كننده پايدار
استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي در انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين پايدار
شناخت تامين كننده پايدار
روشهاي تحقيق تجربي و نيمه تجربي در مقايسه با روشهاي تحقيق كيفي؛ رويكردي اقتضايي در مطالعات مديريتي
گزينش راهبرد مناسب مديريت دانش با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) (مورد مطالعه: كارخانه گرانيت نازسرام ميبد)
تبيين مدل رتبه بندي مشتريان اعتباري بانك با استفاده از شبكه هاي عصبي روش RBF نمونه موردي بانك ملي استان آذربايجان غربي
بررسي ابعاد قدرت مديران در سازمان ها
بازاريابي سبز و تاثير آن بر قصد خريد سبز و رفتار مصرف كننده سبز
بررسي رابطه عوامل بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتري
نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ كارآفريني
نقص رسانه ها در بهبود و توسعه سرمايه ي اجتماعي
بررسي نقش رسانه ها در همدلي و همزباني دولت و ملت
الگوي موفق مديريت گردشگري در ايران
رويكرد مديريت منابع انساني بر اساس نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو
مديران كارآفرين چگونه گام بر مي دارند؟
بررسي تاثير سه گانه سرمايه اجتماعي، بازارگرايي و يادگيري سازماني بر ميزان نوآوري خدمات (مطالعه موردي: شركت هاي توليدي كوچك و متوسط در سطح شهرستان بابل – استان مازندارن)
اثر ميانجي هوش هيجاني بر رابطه بين وفاداري سازماني و بهبود خدمات (مطالعه موردي: شركت بيمه آسيا)
بررسي رابطه ميان سبك رهبري تحول آفرين با اشتياق شغلي كاركنان (مطالعه اي بر شعب بانك مسكن شهر مشهد)
شناخت وهدايت كارآفرين بسوي توليد ملي
ارزشيابي برنامه درسي
فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نقش آن در تدوين برنامه درسي و آموزشي
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينانه و بهره وري نيروي انساني شركت آب منطقه اي خراسان شمالي
تعيين عوامل و شاخص هاي حائز اهميت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در پالايشگاه نفت كرمانشاه
بررسي ارائه راهكارهاي ارتقاء كارآفريني دانشگاهي
اهميت و لزوم استفاده از آموزش و آموزش ضمن خدمت در سازمانها
داده كاوي ريسك هاي شناسايي شده با استفاده از تكنيك FMEA در صنعت بيمه
تعيين رابطه بين برنامه درسي زود بازده كيفيت مدار با توانايي كارآفريني ادراك شده به منظور ارائه يك مدل مناسب (مورد مطالعه؛ ديدگاه دبيران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهركرد)
بررسي تاثير اصول راهبردي سند چشم انداز 1404 بر عملكرد سازمانهاي دولتي
تحليلي بر مباني گردشگري و جايگاه گردشگري در حيطه سلامت
بررسي ارتباط ميان هوش سازماني و تفكر استراتژيك مديران در سازمان تامين اجتماعي
بررسي اثرات اعتياد به كار در منابع انساني سازمان ها
مروري بر سياست آموزش و پرورش همگاني ، رايگان ، اجباري در ايران
بررسي تأثير استراتژي رقابتي تمايز بر عملكرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرايي پيشگام
بررسي تأثير استراتژي رقابتي رهبري هزينه بر عملكرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرايي پيشگام
بررسي رابطه بين سلامت روان و عملكرد شغلي كاركنان بانك رفاه كارگران خراسان رضوي
نقش بيمه در مديريت جهانگردي؛ با رويكردي بر نقش بيمه تكافل در سفرهاي زيارتي
بررسي رابطه سبك رهبري تحول گرا با تعالي سازماني در عملكرد شعب بانك هاي تبريز
تبيين مدل مفهومي اولويت بندي تأمين كنندگان زنجيره تأمين در پارادايم لارج
حسابرسي تقلب و روش كشف تقلب در سازمان ها
لزوم استفاده از بودجه ريزي عملياتي در شركت پست
نقش مديريت آموزش خانواده ومراكزمشاوره خانواده درتربيت اسلامي
بررسي تأثير بهبود محيط داخلي بر افزايش ميزان كارايي كسب و كارهاي صنعتي (مطالعه موردي: شركت پيشرو پايا پادنا)
ارتقاي كيفيت محصولات در صنايع غذايي كنجدي با به كارگيري تكنيك طراحي آزمايشات (مطالعه موردي بر روي ارده ي تركيبي در شركت برسام)
سياستگذاري آموزشي در عصر دانايي
بررسي نقش تعديلگر رهبري خدمتگزار بر رابطه ي بين انگيزه پيشرفت و نوآوري شغلي كاركنان
تحليل متغيرهاي مؤثر بر ارزش درك شده مشتريان از خدمات E-Bank
شناسايي ويژگي هاي فردي موثر و تسهيل كننده در فرآيند توسعه قابليت متقاعد سازي
بررسي تاثير سرمايه انساني بر ارزش شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تدوين كارافريني ورزش بر اساس مدل بر اساس مدل SWOT از ديدگاه مربيان و كارشناسان تربيت بدني
مديريت برند،اهرم توفيق در تعهد سازماني كاركنان
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر فضيلت سازماني (مطالعه موردي : شهرداري آران و بيدگل)
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني كاركنان در سازمان
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي
نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش دوره متوسطه
ارتباط هوش هيجاني (EQ) با تعارضات سازماني در كاركنان با تأكيد بر تعارضات بين فردي (مطالعه موردي: بانك هاي شهرستان بهبهان)
آسيب شناسي عملكردي و محتوايي فساد اداري در ايران
تحليل وضعيت استفاده از مديريت استراتژيك در نظام هاي خرد و كلان
سياست گذاري گردشگري مبتني بر فرهنگ ملي
استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) جهت مكان يابي بهينه فضاهاي ورزشي استان خراسان شمالي
بررسي رابطه نسبت كفايت سرمايه با ضريب بتا در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي چگونگي پيدايش و رشد كسب و كارهاي خانگي
چگونگي توانمند سازي منابع انساني بر عملكرد كسب وكارهاي خانگي موفق و پيشرو
مديريت استعدادها و جانشين پروري در سازمان ها
تبليغات ويروسي دربازارهاي نوظهور
ارزيابي طرح ارزشيابي كاركنان دولت و اولويت بندي شاخص هاي آن با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
بررسي تاثيرعوامل انگيزشي C.I.N بر بهره وري شركتها (مطالعه موردي شركت نفت خطوط لوله ومخابرات منطقه شمالشرق)
تدوين برنامه ريزي راهبردي ورزش (اداره كل ورزش وجوانان استان همدان)
مديريت دانش راهي بسوي پايدار سازي پروژه هاي صنعت ساخت
اهميت ترويج كارآفريني در صنعت گردشگري پايدار
راهكاوي عوامل پايداري در پروژه هاي صنعت ساخت و ساز با استفاده از مهندسي ارزش
رابطه فرهنگ سازماني با آموزش هاي سازماني
بررسي راهبرد مناسب براي پياده سازي هوش تجاري در فدراسيون هاي ورزشي بر اساس مدل سلسله مراتبي AHP و ارائه مدل مفهومي از آن
تحليل اكتشافي پياده سازي هوش تجاري در وزارت ورزش وجوانان جمهوري اسلامي
بررسي رابطه فناوري اطلاعات و توسعه منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان
تاثير افزايش سرمايه بر بازده، ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك سهام
عوامل موثر بر عدم استفاده بهينه از فن آوري اطلاعات در شركت بيمه ايران
نقش رهبري اخلاقي بر ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل امور مالياتي استان مازندران
بررسي نقش تقسيط حق بيمه بر توسعه بيمه اموال (مورد مطالعه: بيمه گذاران بيمه ايران در جنوب كرمان)
بررسي عوامل موثر بر فساد مالي- اداري كاركنان سازمان امورمالياتي
بررسي ميزان استفاده ازشاخص هاي سازمان يادگيرنده درمدارس بررسي ميزان استفاده ازشاخص هاي سازمان يادگيرنده درمدارسابتدايي شهرستان فريدن از ديدگاه معلمان (در سال تحصيلي 94-1393)
سير تحول مديريت فرهنگي در معاونت پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
بررسي نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و وجهه نام تجاري در تمايل به خريد مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستانسنندج)
بررسي تاثير شناسايي برند مشتري بر وفاداري مشتريان سازمان هاي خدماتي (مورد مطالعه هتلهاي استان زنجان)
ارائه ي روشي تودرتو براي افزايش بهره وري انرژي در سطح فرآيند هاي سازمان
فرهنگ سازي و نهادينه سازي درس پژوهي در مدارس به عنوان سازمان يادگيرنده
جايگاه راهبردي مديريت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفي كاركنان
اعتماد سازماني لازمه سازمان هاي امروزي و تاثيرآن درتعهد سازماني كاركنان
تبيين رابطه ميان يادگيري سازماني با كارايي كاركنان و اثربخشي سازماني
سنجش كارآفريني اجتماعي قهرمانان جهاني استان مازندران
تبليغات ديني از طريق تلويزيون
بررسي رابطه بين توانمندسازي، خودكارآمدي و عملكردشغلي در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اروميه
استاندارد سازي پرسش نامه رهبري معنوي (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
تاثير رهبري معنوي بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
مروري بر مدل هاي تشخيص فرصت در كارآفريني با تحيل مدل هاي ارن اوزگن
جايگاه انسان در مكاتب علمي مديريت؛ رويكردي تطبيقي
پياده سازي نظام مديريت مشاركتي به عنوان شيوه موثر در تقويت انگيزش شغلي كاركنان
بررسي نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و كيفيت درك شده. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج)
بررسي رابطه اثرات نامتقارن ويژگي هاي عملكردي با رضايتمندي مشتريان شعب بانك ملت
بررسي رابطه بين نظام جبران خدمت با عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
تبيين فاكتورهاي موثر بر توانمندسازي منابع انساني (مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر استان مازندران)
ضرورت و اهميت خلاقيت و روش هاي عملي آموزش آن با تأكيد بر كارآفريني
مديريت كيفيت جامع و رابطه آن با بهبود عملكرد سازماني كاركنان
استراتژي هاي خروج از سرمايه گذاري
بررسي عوامل مؤثر بروفاداري مشتري در خرده فروشي هاي آنلاين (مطالعه موردي: كاركنان شركت كاله آمل)
تحليلي بر نقش فرهنگسازماني در كارآفريني و نوآوري سازمان يادگيرنده
بررسي نقش مديريت دانش بر نوآوري وكارآفريني سازمان آموزشي
عوامل موثر برگرايش دانشجو معلمان به فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه فرهنگيان
تاثير استقرار دولت الكترونيك بر چابكي سازمان- مورد مطالعه: شهرداري كاشان
بررسي تأثير بازارهاي تجارت الكترونيك در فروش محصولات
بررسي رابطه تعرفه گمركي با رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي عضو منا
بررسي رابطه بين قابليت هاي استراتژيك كاركنان و سبك هاي مديريت منابع انساني در شركت هاي صنايع غذايي و آشاميدني استان آذربايجان شرقي
بررسي ابعاد مختلف مديريت ارتباط با مشتري و تأثير آن در بانكهاي ايران
انتقال تكنولوژي در صنعت نفت ايران
كاربرد مدل كانو در طراحي و توسعه چاي ساز
تحليل تأثير گرايش يادگيري و تحقيق و توسعه بر عملكرد نوآوري از طريق تسهيم دانش
مديريت دانش در عصر ابر رايانه و وب 0، 2
انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي ايران
بوم شناسي جمعيتي (رويكرد علم جمعيت سازماني محيط)
تعيين اثر بخشي مهارت هاي برنامه ريزي عصبي-كلامي بر ميزان اضطراب
تعيين اثر بخشي مهارت هاي برنامه ريزي عصبي كلامي بر ميزان تاب آوري
شناسايي عوامل زمينه اي سازماني موثر بر توانمندسازي مديران
تعيين سهم مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني احساس تعلق به مدرسه
شناسايي و تبيين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني وارائه راهكار (موردمطالعه: كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام)
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون از نظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحدايلام- 1394
بررسي ابعاد تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام بر اساس مدل آلن و مي ير
گذري بر نقش نظام آموزشي در كارآفريني دانش آموزان ودانشجويان
ارزيابي انتقال تكنولوژي در توليد خودروهاي هيبريدي خورشيدي در ايران
كمال گرايي ازمنظر قران وآميزه هاي اسلام و ارتباط آن با كارافريني
مزايا و معايب استراتژيك برون سپاري در آموزش وپرورش
ارزيابي كيفيت دورههاي آموزشي ضمن خدمت آموزگاران شهر انديمشك بر اساس الگوي سيپ
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
تاثير جهت گيري اهداف و شخصيت فعال و نگرش مثبت شغلي بر سازگاري شغلي كاركنان بانك رفاه استان خوزستان
كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك
بررسي تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بازاريابي نوين از ديدگاه مديران
مقايسه شاخص هاي تدريس اعضاء هيأت علمي با توجه به ميانگين ارزيابي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 93-92
بررسي تأثير تعهد سازماني بر عملكرد بازاريابي مديران شركت هاي صنعتي
بررسي تأثير سرمايه انساني بر بهره وري بازاريابي شركت هاي بازرگاني
مديريت فرايند كارآفريني در صنعت بيوتكنولوژي
مفهوم مديريت استراتژيك و نقش آن در اداره كاركنان
برآورد تابع تقاضاي گوشت ماهي و قرمز در ايران
اقتصاد مقاومتي ورابطه آن باتحريم ها
تاثير تئاتر درماني بر ميزان پرخاشگري كودكان پسر مبتلا به سرطان 8 – 12 سال بيمارستان محك
بهره وري، چالش ها و روش هاي به كار گيري آن در سازمان هاي ايران
تاثير آموزش مهارت حل مساله بر شادي كاركنان دانشگاه جامع علمي كاربردي استان فارس
كسب مزيت رقابتي و بهبود عملكرد سازماني از طريق مشتري مداري، تمايز نوآوري و تمايز بازار (مطالعه موردي:منتخبي از بانك هاي خصوصي استان البرز)
بررسي رابطه توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارس استعدادهاي درخشان استان تهران
بررسي رابطه بين اندازه شركت، سودآوري، اهرم مالي، نقدشوندگي دارايي ها و سياست تقسيم سود با مالكيت نهادي درشركت هاي صنعتي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ميزان استفاده از آموزش الكترونيكي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستانهاي شهرستان سراوان سال تحصيلي 93 -92
كارآفريني و نقش آن درتوسعه پايدار
چالشهاي سازمانها در برخورد با نسل جديد نيروها
بكارگيري QFD در چهارچوب برنامه ريزي و تجزيه و تحليل تجاري الكترونيكي سازمان ها (E-PAF)
بررسي تأثير تفكر ناب بر عملكرد بازاريابي بين الملل شركت هاي بازرگاني
رابطه بين هوش معنوي و كارآفريني اجتماعي در فرمانداري هاي غرب استان مازندران
مقايسه نظريه ذهن و پرخاشگري در كودكان تحت آموزش موسيقي و آموزش نديده
بررسي احساس امنيت شغلي ونقش آن در ارتقاء بهروري كاركنان
رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان
نقش رهبري تحول آفرين در مديريت تغيير در سازمان ها با تأكيد بر سازمان هاي يادگيرنده
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و اثربخشي كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان آموزش وپرورش شهرستان سراب)
بررسي كيفيت زندگي كاري و رابطه ي آن با مديريت ارتباط با مشتري بيمارستان امام خميني شهر سراب
بررسي تاثير رهبري معنوي بر فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: اداره كل صنعت و معدن و تجارت استان ايلام)
بررسي مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي دربانك هاي سپه استان آذربايجان شرقي و ارائه راهكار مناسب
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و احساس شادي با سلامت سازماني از ديدگاه معلمان شهر تهران
بررسي ميزان تاثير پذيري شايستگي هاي كاركنان از اخلاق حرفه اي مديران (مطالعه موردي: دانشكده علوم پزشكي مراغه)
پيش بيني چابكي سازماني بر اساس فراموشي سازماني در ادارات پست خراسان رضوي
نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش ومديريت تغيير و تحول
كار آفريني از منظر قرآن وعترت
اخلاق حرفه اي در كسب و كار
توسعه كارآفريني در دانشگاه ها
بررسي نقش هاي بين وجهه نام تجاري و صرفه جويي در هزينه اطلاع رساني رابطه معناداري وجود دارد. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج)
بكارگيري 6 سيگما و FMEA در بهبود و ارتقاي بهره وري توليد (مطالعه موردي : بهبود كاهش تناليته در كارخانه ي كاشي سعدي)
بررسي رابطه بين هوش سازماني و اثربخشي سازماني در سازمان فني ،حرفه اي استان گيلان
بررسي نقش مصاحبه هاي استخدامي بر ميزان رضايت شغلي كاركنان
معرفي الگوهاي مديريت بحران و ارائه الگوي جامع
بررسي موانع تاثيرگذار بر نقش آفريني دانشجويان در توسعه فرهنگي (مطاله موردي دانشكده پيراپزشكي ساري)
بررسي رابطه بين اندازه شركت، سودآوري، اهرم مالي، نقدشوندگي داراييها و سياست تقسيم سود با مالكيت نهادي درشركتهاي مالي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
كارآفريني و تشخيص فرصت ها
تعيين تاثيرعوامل موثر بر انتقال تكنولوژي در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
بررسي اثرات هموارسازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
مديريت و توسعه منابع انساني در ايران اسلامي
آسيب شناسي مديريت منابع انساني در زمينه اخلاقيات
عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در شركتهاي توليدي استان گيلان
بررسي گام هاي موثر در واكنش به بحران
واكنش بازار بورس اوراق بهادار تهران بر نتايج بازيهاي فوتبال ليگ برتر
بررسي تاثير گرايش مشتري بر عملكرد گروه صنايع غذايي استان قزوين
بررسي نقش طرح هاي آموزشي ترويجي در اشتغال خانگي زنان عشاير استان ايلام
بررسي تأثير شخصيت هاي سه گانه موفقيت طلب، قدرت طلب و اجتماعي بر وجدان كاري (مورد مطالعه:كاركنان شركت برق منطقه اي خراسان رضوي)
محاسبه كارايي كشورهاي عربي بر اساس شاخص هاي اقتصاد دانش (KEI) به كمك تحليل پوششي داده ها
بهبود محصول كنجدي، تحليلي بر مشخصات كيفي محصول و فرايند با بكارگيري QFD (مطالعه موردي: شركت فرآورده هاي كنجدي برسام)
مفهوم پردازي بين المللي كردن برنامه درسي
تدوين سياست متولوژي مهندسي ارزش (VE) در پايداري مديريتي
بررسي اقتصاد موسيقي ايران و مقايسه با اقتصاد موسيقي در اروپا
بررسي نظرات ذي نفعان از شيوه ي اجراي برنامه درسي تفكر وسبك زندگي دوره اول متوسطه در شهر دزفول
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني با ميانجي گري عوامل درون سازماني (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت شهرستان قزوين)
ارزيابي كارايي بيروني رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش در هنرستان هاي پسرانه شهرستان انديمشك در سال 1392
تحليلي بر نقش رهبري تحولگراي مديران مدارس بر رضايت شغلي معلمان
بررسي حمايت ادراك شده از سازمان با نقش ميانجي انگيزش بر خلاقيت كاركنان اداره كل امور مالياتي استان خوزستان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید