نمایه سازی اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

نمایش مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهریمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۳۱عنوان مقاله تخصصی شامل۳۲۷۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

بررسي رفتار خمشي پانلهاي ساندويچي پيش ساخته بتني با اتصالات برشي بصورت يك يا دو طرفه
تحليل و ارزيابي شاخص هاي اقتصادي توسعه پايدار شهري درمحلات با اسكان غير رسمي شهر رفسنجان
ارزيابي معيارهاي مكانيابي انجمن خوش نويسان رشت
رابطه ميزان استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي طراحان در آموزش معماري
بررسي نقوش و تزيينات مسجد ـ مدرسه هاي قزوين دردوره قاجار نمونه موردي: مسجد ـ مدرسه ي شيخ الاسلام و سردار
كاربرد قاب هاي فولادي سبك LSF
توسعه پايدار در معماري و شهرسازي ايراني اسلامي
نمادوسمبل ها درمعماري فراماسونري
تحليل و رتبه بندي مهمترين معيار هاي كيفي ساختمان بروش سلسله مراتبي AHP
معماري پايدار و شهر خلاق
تحليل پايداري لرزهاي سدهاي وزني بتني ترك خورده
بررسي تجربي ديوارهاي بنايي محصور شده و تركيبي تحت بارگذاري چرخه اي جانبي
بررسي نقش ارتفاع بر روي ضريب رفتار ساختمان هاي فولادي متوسط
اقتصاد اسلامي در معماري وشهرسازي بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران
تحليل معيارهاي رفاهي وكالبدي در پروژه هاي انبوه سازي ساختماني با استفاده از نرم افزار اكسپرچويس
مدل سازي رگرسيوني پيش بيني وشناسايي محورهاي درخطر تصادفات واژگوني جاده هاي استان ايلام
ازريابي ترك خوردگي طولي با ميله هاي پايداركننده بتن داول( درروسازيهاي بتني درزدار) JPCP
تاثير محيط اطراف جاده بر سرعت و محدوديت سرعت خودرو و خطر تصادفات
ارائه مدلهاي رگرسيوني پيش بيني تصادفات ومولفه هاي آن درجاده ها
مدل سازي رگرسيوني پيش بيني تصادفات فوتي و تلفات ناشي از آن در جاده ها
مدل سازي تصادفات درماه و شناسايي ماهها جهت تردد با ايمني بيشتردر جاده هاي استان ايلام
ارزيابي آسيب پذيري اكولوژيكي معادن زغال سنگ و تاثير آن بر جاده ها ومحيط زيست اطراف آن, برمبناي GIS
سنت و رمز پردازي در هنر مقدس با تمثيل خانه خدا
طراحي بهينه تقويت تير بتني با استفاده از پارچه هاي كربن
بررسي روش ها و انواع مداخله در بافت تاريخي شهري چالش ها و راهكارها
بررسي نقش الزامات فيزيكي دولت بر ساخت و گسترش شهر شيراز از زنديه تا سال 1368
بررسي نقش دولت بر شكل دهي ، هدايت و كنترل سيستم هاي شهري مورد مطالعه شهر شيراز
ارزيابي آسيبپذيري پل قلعه كرمخان و طرح مقاوم سازي پل
بررسي تغيرات كاربري زمين و توسعه فيزيكي حاشيه شرق شيراز/چالش هاي فرارو
موانع توسعه فن آوري نانو در صنعت ساخت و ساز در ايران
تامين مالي قرارداد هاي BOT,EPC
تحليل و اولويت بندي شاخص هاي اقتصادي مسكن در پروژه هاي ساخت وساز بروش تحليل سلسله مراتبي با استفاده از نرم افزار اكسپر چويس
Experiments on the arrangement and location of sacrificial piles to reduce erosion around spur dikes
Experiments on Scour around Inclined Circular and Rectangular With Semi Circular Nose Piers
نقش مستهلك كننده ي انرژي در رفتار لرزه اي قاب فولادي مهاربندي با سيستم خسارت كم
بررسي گرمابه هاي دوره قاجار در اقليم معتدل و مرطوب نمونه موردي ميرزايوسف بابل و فرح آباد ساري
بتن سبك كفي Foam concrete/C.L.C
تاثير فناوري هاي نو در معماري و ارتباط آن با معماري اسلامي ايران
معادلات ماكروسكوپيك جريان ترافيك و كاربرد آن براي آزاد راه ها
زيبايي شناسي نور و تجلي آن در معماري اسلامي ايراني
تحليل استاتيكي و ديناميكي قاب هاي مهاربندي شده بر اساس سطح عملكرد
نقش فرهنگ در پايداري شهرهاي كهن نمونه موردي شوش و شوشتر
توسعه منحني هاي شكنندگي قاب خمشي متوسط فولادي 5 طبقه با درنظر گرفتن اندركنش خاك و سازه تحت اثر زلزله
ارزيابي منحني شكنندگي قاب خمشي متوسط فولادي 8 طبقه با درنظرگرفتن اندركنش خاك و سازه
بررسي تاثير عوامل رفتاري و نگرشي سرمايهگذار بر رضايت از سرمايهگذاري و تصميم به سرمايهگذاري مجدد مورد مطالعه : سرمايهگذاران زمين و مسكن كلانشهر اهواز
معماري و انرژي خورشيدي؛و بررسي نمونه هاي كاربرد آن در معماري مسكوني
آب و تاثير آن در پايداري معماري در خانه هاي اقليم گرم و خشك
بررسي بافت هاي تاريخي و فرسوده شهري و تأثير آن در هويت شهري نمونه مورد مطالعه: محله سرتپوله سنندج
بررسي رفتار ديوار مصالح بنايي كلاف بندي شده تحت آناليز ديناميكي غير خطي
بررسي تاثير شمع در پايدارسازي يك شيب خاكي با استفاده از نرم افزار Geostudio
بررسي تاثير نيلينگ در پايداري يك شيب خاكي با استفاده از نرم افزارGeostudio
عوامل و علل موج ديكانستراكشن در معماري ساختار شكن
بررسي تاثير ژئوسنتتيك در پايداري يك شيب خاكي با استفاده از نرم افزار Geostudio
ارزيابي پاسخ ديناميكي پل هاي فولادي در مقابل امواج شوك ناشي از انفجار
گردشگري وتاثيراقتصادي آن درتوسعه پايدارشهرهاي مرزي مورد: شهركوچك اندام سرخس
ارزيابي عملكرد بادبندهاي كمانش ناپذير با مساحت و طول هاي مختلف بر رفتار قاب هاي بتن مسلح
بررسي و تحليل نقش فرهنگ در توسعه معماري پايدار
برآورد توابع رگرسيون خطي و تحليل اقتصادي شاخص هاي موثر بر مصرف سوخت در تقاطعات چراغ دار دو فاز و سه فاز
نمودديدگاه هاي ابن عربي درمعماري اسلامي
بررسي عددي رفتار قاب هاي فولادي تحت اثر حريق به روش اجزاء محدود
مديريت و كنترل ترافيك در كشورهاي در حال توسعه
بررسي و ارزيابي زمان و هزينه ساخت پروژه هاي عمراني باسقفهاي مختلف باتوجه به قيمت هاي شش ماهه دوم سال 93
بررسي و ارزيابي زمان و هزينه ساخت پروژه هاي عمراني با سقف هاي مختلف از نگاه متخصصان
ارزيابي مقاومت نهايي سخت كننده هاي عرشه فرود سكو هاي فراساحلي در اثر فرود اضطراري
بررسي عوامل مؤثر در گسترش شهرنشيني و شهرسازي در دوره ساساني
تثبيت خاك با ژئوگريد ها در خاكريز هاي خطوط ريلي سريع السير
بررسي ساختار پايدار روستايي مناطق كوهستاني مطالعه موردي : روستاي پالنگان
بررسي نقش محيط زيست و عوامل اقليمي در طراحي معماري و شهرسازي پايدار نمونه موردي اقليم سرد سنندج
ارزيابي نظام مديريت شهري در ايران؛ چالشها و الزامات پيش رو
چگونگي استفاده ازعكسهاي هوايي و تصاويرماهواره اي دربرنامه ريزي و مطالعات شهري
ارائه راهكارهاي مديريت شهري جهت مقابله با آسيب هاي مناطق حاشيه نشين
تعيين موقعيت نزديك به آني به روش تعيين موقعيت مطلق دقيق مطالعه موردي: زمين لرزهي 1392 سراوان
تعيين موقعيت نزديك به آني به روش تعيين موقعيت مطلق دقيق مطالعه موردي: زمين لرزهي 1391 اهر ورزقان
بررسي لايه يونوسفر با استفاده از داده هاي GPS شبكه ژئوديناميك كشور ايران
استفاده از روش ديمتل براي رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه پايدار درپروژه هاي عمراني
استخراج خطواره ها توسط روش هاي دور سنجي در منطقه معلمان
تعيين موقعيت آني DGPS براي كاربران نظامي مطالعه موردي: شمالغرب ايران
تعيين بخار آب موجود در اتمسفر با استفاده از سيگنالهاي GPS مطالعه موردي: شمال غرب ايران
عدم تعادل بين اقتصاد و قيمت مسكن
برآورد ميدان جابجايي زمين لرزهي زمين لرزههاي 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان
بررسي بخار آب موجود در تروپسفر با استفاده از GPS
تحليل تاثير لايه هاي هوايي موجود در سقف هاي سنتي بر تلفات حرارتي و برودتي ساختمان
ملاحظات پدافندغيرعامل دربعداقتصادي درساختمانهاي تجاري و اداري ـ مطالعه موردي منطقه آزادتجاري ـ صنعتي چابهار
فضاي وجودي در معماري و سينما نمونه ي موردي: پديده شناسي فيلم آينه ي تاركوفسكي و موزه ي هنرهاي معاصر هلنيسكي استيون هال
شبيه سازي عددي اثرهمگرايي ديواره هاي كانال برضخامت جريان چگال
نقش مشاركت و تعامل مديران سايرادارات و سازمانها بامديريت شهري دربهبود عملكردي ورودي هاي شهرمطالعه موردي زابل
نقش اجسام بصري در شكل گيري يك اثرمعماري با توجه به فرهنگ
بررسي و تحليل مجموعه اقامتي و توريستي با تأكيد بر مفهوم ادراك محيط براساس نظريه روانشناسي اكولوژيك
تخمين مقداردبي نشت از درون سدهاي خاكي همگن با استفاده از روش هاي تعادل حدي و شبكه عصبي
نقش وكاربرد مديريت پروژه در پيشبرد مراحل اجرايي ساختمان
تحليل پايداري بالادست شيرواني سد خاكي صفارود با استفاده از روش تعادل حدي نرم افزار GEO STOUDIO
بررسي و ارزيابي علل تاخيرات در اجراي پروژه هاي عمراني در سطح كشور
تحليلي برنقش رسانه هاي ارتباط جمعي درانتخاب مقاصدگردشگري شهري مطالعه موردي شهررشت
بررسي مفهوم سكونت و عبور در پل خواجو
معماري امروز در تقابل معماري ديروز مطالعه موردي شهرستان آمل
طراحي و بافت شهري سرپلزهاب با محوريت آرامگاه احمد بن اسحاق
مولفه هاي بهره وري از نور طبيعي در طراحي مدارس
ارزيابي و عملكرد IT در توسعه مديريت اقتصاد شهري كشور
بررسي تاثير الحاق ميراگر جرمي بر عملكرد سازههاي فولادي با قاب خمشي
بررسي تاثير الحاق ميراگر جرمي TMD با نسبت هاي جرمي متفاوت بر عملكرد سازههاي فولادي با قاب مهاربندي شده
تاثير سختي قاب و پارامترهاي تنظيمي ميراگر جرمي TMD بر عملكرد سازههاي فولادي
توجه به الگوي مشاركتي، راهبرد مسكن اسلامي
الگوي نما سايه بان هاي مسكن ايراني اسلامي -اصلاح الگوي سايه بان هاي نما در جهت پاسخگويي به مشكلات ناشي از عدم تطابق فرهنگي الگوهاي ساختمان سازي
بررسي و ارزيابي راهبردهاي توسعه اقتصادي استان ايلام با استفاده ازمدل SWOT
مزايا ومعايب اسكلت ها در ساختمان هاي بتني، فلزي و عوامل موثربرآنها
تئوري رفتار تيرهاي مركب ، معرفي فناوري و اجزاي سقف هاي عرشه فولادي
نقش فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان
ارائه راهكارهاي محرك ساز توسعه در بافت هاي فرسوده شهري
نقش و كاربرد پدافند غيرعامل در سيستم حمل ونقل جاده اي
بي خطرسازي لجن فاضلاب با هدف پايداري محيط زيست
آيا زمين هاي كشاورزي شهري يك رويكرد پايدار محسوب مي شود؟نمونه موردي :شهر اصفهان
تحليل عوامل موثر بر گردشگري در محله هاي مسكوني با بافت تاريخي نمونه موردي : محله برج قربان درهمدان
تحليل نقش كاربري هاي فرامحله اي در محله هاي مسكوني بر رضايت مندي ساكنين از محله مسكوني مطالعه موردي: محله امام زاده حسن تهران
بررسي و تحليل نقش ميدان و فلكه در شهرسازي مدرن
بررسي كاربردمصالح نوين بركاهش وزن ساختمان
تاثير بارگذاري فشاري و جانبي بر اندركنش خاك و ديوار بنائي با الگو هاي مختلف بارگذاري
عملكرد و جايگاه پيمانكاران در مديريت پروژه ها با بهرگيري از تكنيك مدلسازي اطلاعات ساختمان BIM
برنامه دهي معماري،مديريت اطلاعات براي طراحان
تاثير تفكر سنت گرايي بر معماري ايراني اسلامي
معماري پايدار و شاخصه هاي آن
نگرشي پديدارشناسانه به نقش نور روز در زندگي روزمره خانه هاي قاجار اصفهان
راهنماي تحليل ديناميكي خاك هاي نيمه اشباع با استفاده ازروش اجزاي محدود
نقش وكاربرد مهندسي ارزش در اجراي پروژه هاي عمراني
نقش وجايگاه مصالح در معماري پايدار وكاهش مصرف انرژي و مصاديق ونمونه ها
عيب يابي سازه ها تحت تحريك ديناميكي با استفاده از پاسخ هاي شتاب
ارزيابي ميزان تحقق پذيري كاربريها در طرح هاي توسعه شهري مورد: شهر بروجرد
بررسي تأثير هويت در ساختار معماري
اهميت فن و دانش پيمانكاري در پروژه هاي عمراني
معماري از ديدگاه محرميت در مسكن معاصر ايران
بررسي تأثير عملكردهاي كميسيون ماده صد بر ساختار فضايي شهرمطالعه موردي: مناطق 1 و 17 شهر تهران
راهبردهاي ارائه فرصت ها و برنامه ريزي كارآفريني در شهرها با تاكيد بر نقش شهرداري هاي كشور
تحليل الگوي توزيع فضايي كاربري هاي شهري نمونه موردي: شهراهواز
بررسي نقش ومزاياي استفاده از بتن غلطكي در اجراي سدها
فضاهاي كالبدي مناسب كودكان با بررسي نظريههاي سرگرمي كودك بازيها
بررسي چگونگي اثر ملاحظات معماري در طراحي پل
بررسي حركات ژئوديناميك براساس پس انتشار خطاي شبكههاي عصبي مصنوعي
مطالعه خاستگاه آيين در نمايش سنتي منطبق با فرهنگ ايراني نمونه موردي مراسم وآيينهاي نوروزي
بررسي حقوق شهروندي متناسب با فرهنگ آپارتمان نشيني
بررسي و تحليل نورپردازي تعاملي در فضاهاي شهري با تاكيد بر ارتقا خلاقيت شهروندان نمونه مورد بررسي: آب نماي اينتراكتيو بوستان آب و آتش
صنعت گردشگري و اقتصاد شهري و نقش معماري و شهرسازي در آن
بررسي عوامل موثر بر قيمت مسكن با استفاده از مدل قيمت گذاري هدانيك مورد مطالعه شهر كرمان
مقايسه دقت تحليل پانل بتني تحت بار برشي با مدل مشخصه ترك پخشي چرخشي و مدل خسارت پلاستيك
كاربرد الگو صفحات ريزمقياس در تركيب با نظريه آسيب براي تحليل لرزهاي غيرخطي سدهاي بتني مطالعه موردي سد بتني پايه دار سفيد رود
ارزيابي صدمات در بدنه سدهاي بتني توسط پيش بيني الگوي تغييرات فشار پيزومتريك در اثر زلزله مطالعه موردي سد بتني پايه دار سفيد رود
تحليل وضعيت بانكداري در بانك ملي مطالعه موردي: بانك ملي حوزه شيراز
ارزيابي درجه توسعه يافتگي در بخش هاي استان گيلان با بهره گيري ازروش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس
تحليل نقش و اثرات منطقه آزاد بر رشد و توسعه كالبدي شهر بندر انزلي
كنترل فعال سازه ها به روش ضربه با فرض خطي بودن و با درنظرگرفتن تأخير زماني
تاثيرانرژي گرمايي درجهت گيري فضاهاي مسكوني سنتي دزفول
مقايسه مقاومت باربري خاك هاي مسلح شده با گريدهاي شبكه شده مربعي شكل در برابر خاك هاي مسلح شده با گريدهاي گسيخته
فضاهاي همگاني و نقش آنها در ارتقاي هويت مطالعه موردي: محله كارخانه قند شهر مرودشت
The used of artificial neural network for prediction of soil behavior
A New Method Based on the Integrated RBF Neural Network
بررسي تعامل معماري ايراني و فرش پارسي
The Using of Artificial Neural Networks for analysis of geotechnical problems
طراحي و اجراي سقف هاي عرشه فولادي
نقش پدافند غير عامل در اصول شهرسازي
كاربرد استراتژي چند عامله SWOT در ساختار پدافند شهري مطالعه موردي: شهر بناب
نقش گردشگري پايدار در جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري
كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت
بررسي تاثيرسخت كننده ها بركاهش ضخامت گاست پليت و مقاومت فشاري ناحيه مفصلي وسط طول بادبندهاي همگراي ويژه
بررسي نارسايي هاي طرح هاي توسعه شهري در ايران و ارائه راهكارهايي جهت توانمندسازي آنها
بررسي آناليز ترك خوردگي مخازن تحت فشار پالايشگاهي تحت اثربارهاي ناشي از انفجار
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در معماري ايراني با رويكرد معماري پايدار
تأثير فرآيندهاي ژئومورفيك در تعيين جهت توسعه شهر خرم آباد
بررسي موانع و راه كارهاي جذب سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري مطالعه موردي شهر ايلام
ريشه يابي علت تقدس آب در باغ ايراني
تعيين ضرايب معادل سواري وسايل نقليه سنگين به صورت متغير وبر اساس نسبت حجم واقعي به ظرفيت
بررسي ميزان انتشار آلايندههاي هوا ناشي از شبكه حمل و نقل در شهر كرمان
مقايسه روش هاي نرخ تصادفات و نسبت درگيري به منظور شناسايي واقع بينانه پارامترهاي بحراني حوادث ترافيكي
مقايسه طراحي سيستم نگهدارنده و نكات اجرايي حفاري چاه ها درتونل سازي
بررسي عوامل مؤثر بر سرعت تونل سازي
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن شهري زاهدان و برنامه ريزي آتي آن
برنامهريزي ومديريتمحلي با اتكا بر نقش شوراها
بررسي و تحليل شيوه هاي مداخله در سكونت گاه هاي غيررسمي با تاكيد برسياست توانمندسازي
آناليز 3 بعدي تغيير شكل پوسته زمين با استفاده از داده هاي شبكه ژئوديناميك
بررسي تغيير شكل پوسته زمين براساس محاسبه استرين مطالعه موردي: كشور ايران
نقش فضاهاي سبز در معماري پايداراختصاص دادن فاكتورهايي به تراس براي تبديل آن به حياط در ارتفاع
بررسي ادراك محيطي در ارتباط انسان و محيط
بررسي استفاده از نماهاي رسانه اي در بناهاي شهري وارزيابي تاثيرات آن بر درك منظر شهري
مكانيابي زيرساختهاي مخابرات شهري آنتنهاي تلفن همراه با سيستم اطلاعات جغرافيايي در منطقه 18 تهران
نقش بام سبز در كاهش مصرف انرژي در ساختمان
City Branding through Tourism
مقايسه روشهاي مختلف مقياس نمودن ركوردهاي حركت زمين براي انطباق با طيف آيين نامه
تبيين نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري شهر كرمان
هيدروديناميك ذرات هموار و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
نگاهي به چگونگي ورود فناوري تكنولوژي نانو در عرصه بتن
ارتقا نقش گردشگري محور رودخانه خشك شيراز در راستاي توسعه پايدار
بررسي استقبال شهروندان از سيستم پاركينگ هاي هوشمند حاشيه اي و پياده سازي آن در كشور،مطالعه موردي شهر تهران
حكمروايي خوب شهري رهيافتي در راستاي توسعه پايدار
تحليلي بر مؤلفه ها، شاخص ها و بارزه هاي شهر سالم در راستاي توسعه پايدار شهري
تحليل و طراحي مفهومي يك ميراگر فلزي تسليمي جديد
بررسي معماري نماها و بدنه هاي بيروني بناهاي ميان افزا در بافت هاي تاريخي
ساماندهي بافت كهن با محور گردشگري و رويكرد توسعه پايدارنمونه موردي:محله پامنار كرمان
شناسايي عوامل اختلاف قراردادهاي عمراني جهت بازنگري در شرايط عمومي پيمان
تاثير ورقهاي FRP در تقويت اتصالات بتن
تاثير استفاده از بتن خودتراكم مقاومت بالا ( HSSCC ) بر افزايش كيفيت و كاهش خطرپذيري سازه هاي بتني
مديريت شبكه هاي آبرساني جهت كاهش نشت
مباني تزئينات در مساجد و مقايسه آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان
فرصت ها و چالش هاي روش مهندسي ارزش در پروژه هاي آبي كشور
بررسي و مطالعه جايگاه نمايش عروسكي در فرهنگ ايراني
مشاركت عمومي و توسعه اقتصاد شهري
بررسي مفاهيم اختلاط كاربري و نقش آن در دستيابي به توسعه پايدار دربافت هاي فرسوده شهري
بررسي آلودگي رودخانه خشك شيراز و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت جلوگيري
بررسي آزمايشگاهي رفتار خاك رس تقويت شده با ژئوتكستايل
معماري خياباني وتحليل اثرات اتصال خيابان محلي بر ترافيك شرياني
ضرورت توجه به عناصر هويتي فرهنگي و اجتماعي در شهر هاي شمالي ايران
بررسي وضعيت كالبدي محلات شهرهاي اسلامي ايراني –مطالعه موردي: محله كرمان تهران
معماري و توسعه پايدار با استفاده از بادگيرها
مقايسه تطبيقي عملكرد نقشه هاي شناختي فازي FCMs و تكنيك ديمتل فازي FDEMATEL در مدل سازي دلايل صدور دستورات تغيير درپروژه هاي ساخت
توسعه گردشگري پايدار با شناخت ويژگي بناهاي سنتي
تبيين اصل پرهيز از بيهودگي و رابطه آن بامعماري پايداردر فضاهاي مسكوني ايراني
مدل سازي ديناميكي دلايل صدور دستورات تغيير در پروژه هاي ساخت با استفاده از نقشه هاي شناختي فازيFCMs
معماري بومي و پايداري شهري
گردشگري شهري و توسعه پايدار
بررسي رفتار لرزهاي تونل هاي بهسازي شده با FRP با استفاده از تحليل بارافزون
رويكرد معماري پايدار نسبت به مسائل زيستمحيطي با نگاهي به توسعه پايدار
بام سبز رويكردي نوين در معماري همگان با طبيعت در راستاي كاهش مصرف انرژي
بررسي زيبايي شناسي تبليغات محيطي بر مبلمان شهري
بررسي نقش رنگ در گرافيك محيطي و زيباسازي فضاهاي شهري
بررسي تأثير گرافيك محيطي بر نظم و انسجام بخشيدن به فضاهاي شهري
ماهيت انساني واومانيستي شهرهاي اسلامي
مقايسه تطبيقي معماري درسبك هاي بيونيك، بيوتك، متامورفوسيس، مورفوژنتيك
بررسي كمي ميزان تأثير استفاده از تكنولوژي و فناوري هاي نوين در آموزش معماري نمونه موردي: دانشجويان ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي
نگرشي به جايگاه ستون در معماري سقانفار
نقش مديريت در بهبود معماري شهر بابل
طراحي فضا با رويكرد ارتقاء سرمايه اجتماعي
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
انرژي هاي نو در معماري
شيوه هاي موثر طراحي معماري براي صرفه جويي و بهينه سازي در مصرف انرژي
تاثيرمبلمان شهري برزيباسازي فضاي شهري، نمونه موردي: بجنورد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید