دریافت مقالات هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) آذر ۱۳۹۳ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه هوایی شهید ستاری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۳۴عنوان مقاله تخصصی شامل۸۹۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)

بررسي تأثير قوانين و سازوكارها در توسعه فرماندهي و كنترل مديريت بحران
ايجاد و مديريت تيم واكنش به حوادث امنيتي رايانه اي
روشهاي اجرايي پدافند غير عامل در پستهاي فرماندهي و مراكز حساس
مدل سازي و شبيه سازي سيستم قدرت با رويكرد پدافند غيرعامل در مقابل حملات الكترومغناطيسي
بررسي نقش سامانه ادهاك مبتني برZigBeeدر افزايش محدوده پوشش و كارآمدي زيرساخت ارتباطات فرماندهي و كنترل در عمليات واكنش سريع
ساختار سامانه هاي فرماندهي وكنترل اطلاعاتي كشور هاي پيشگام جهان و فرآيند تهيه برآورد اطلاعات با رويكرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات
بررسي تامين انرژي مراكز فرماندهي و كنترل با استفاده از تكنولوژي پراكنده
پرتابگرهاي پيشرفته جايگزين سامانه هاي عملياتي موشكي
ميدان نبرد ديجيتال وپنهان نگاري اطلاعاتي درتامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات در سامانه فرماندهي وكنترل باتوجه به ساختار فرماندهي وكنترل نيروي هوايي آمريكا والگوي بومي
تحليل پنهان نگاري در فرمت هاي رايج تصويري
هوشمندسازي ديده بان بصري هوايي در شب
نقش پيش بيني عددي و استفاده از برونداد مدل هاي جوي اقيانوسي در مديريت و برنامه ريزي
پياده سازي حملهINVITE Floodبر روي شبكه ي VoIP و ارائه راهكاري براي آشكار سازي حمله ي مذكور
تسهيم رازهاي بصري رنگي در كانال هاي ارتباطي با پهناي باند محدود
استخراج خودكار رده بندي موجوديت هاي اسمي با استفاده از گراف شمول معنايي
امنيت نرم افزارهاي فرماندهي و كنترل و رابطه آن با تضمين كيفيت اين سامانه ها
ارزيابي پروتكلهاي مسير يابي شبكه هاي سيار موردي براي كاربردهاي غيرنظامي و نظامي
شناسايي بدافزار با استفاده از استخراج مدل از فراخواني هاي API
بهبود پروتكل احراز هويت و توافق كليد AKA در سامانه هاي نسل سوم مخابراتي UMTS
ارائه سيستم تشخيص هويت انسان بر اساس بيومتريك گوش مبتني بر تركيب ويژگيهاي مقاوم به چرخش و تغيير اندازه و شدت روشنايي
مدلسازي نبرد دريايي و شبيه سازي توزيع شده مبتني بر سيستم هاي چند عامله شناختي BDI و موتور اسنتاجگر معنايي
زبان مديريت نبرد
نبردهاي اطلاعاتي از ديدگاه سون تزو
ارزيابي چيدمان يك سامانه پدافندي با استفاده از روش احتمال انهدام
پيشنهاد پشته پروتكل براي ديتالينك هاي تاكتيكي
پروتكل هاي تركيبي رابط هوشمند مراكز فرماندهي و كنترل
طراحي و ساخت الگوي استتار ديجيتالي براي مراكز فرماندهي و كنترل
طراحي و ساخت فريب افزارهاي هوشمند براي دفاع غيرعامل از مراكز فرماندهي سامانه هاي پدافند هوايي
ارائه روش جديد براي كاهش دستينه هاي مادون قرمز مراكز فرماندهي و كنترل سامانه هاي پدافند غير عامل
تاثير ديجيتال سازي سامانه بر روند توسعه محصول در سامانه هاي كنترل فرماندهي مدرن
پيشنهاد معماري شبكه سنسوري فرماندهي و كنترل
پيشنهادي براي شبكه پذير نمودن رادارهاي آنالوگ در سامانه هاي فرماندهي كنترل
ارتقاي فرماندهي و كنترل با گريد كامپيوترينگ
خواص نانو ذرات تيتانات سرب در حسگرهاي پيزوالكتريك و حافظه هاي غير فرار
بررسي اثرات دما، ولتاژ باياس، جريان تاريك و تغييرات اندازه نقاط كوانتومي در آشكارسازي هاي نوري مادون قرمز نقطه كوانتومي
آناليز، شبيهسازي و تاثير اندازه فاصله هوايي بر راندمان موتور جريان مستقيم بدون جاروبك 4780 وات با سرعت9562 دور دقيقه- كاربرد در سيستم محرك پهبادهاي نظامي
نهان نگاري گفتار در گفتار مبتني بر تبديلات فركانسي
موردكاوي معماري مبتني بر مؤلفه در توليد سامانه هاي اطلاعات مكاني
الگويي براي شناسايي هدف بر اساس تصاوير سنجش از دور ابرطيفي
جاسوسي ديجيتال مدرن درسامانه هاي فرماندهي وكنترل C4I از طريق اينترنت، ويروس هاي جاسوسي وماهواره هاي جاسوسي
افزايش امنيتVoIPدر شبكه
SIP :پروتكل اختصاصي voip و حملات در زبان مكالمه SIP
نقش قدرت هوايي در ارتقاء اثر بخشي سامانه ي فرماندهي و كنترلC4I2SR
فرآيند تهيه برآورد اطلاعات درسامانه هاي فرماندهي وكنترل اطلاعاتي با رويكرد جايگاه تحليل و تحليل گر اطلاعات مطالعه موردي سامانه هاي جاسوسي واطلاعاتي آمريكا
Control Based on Multi-agent System for Distributed Generation
بهينه سازي و طراحي موتور الكتريكي جريان مستقيم دو آرميچره به منظور افزايش رنج كنترل سرعت، قابليت اطمينان و راندمان موتور محرك زير دريايي خليج فارس
آگاهي موقعيتي در عمليات مشترك
بررسي معماري باز سرويس گرا OGSA در گريد
بررسي امنيت داده ها در ارتباطات و جنگ سايبري در حوزه نظامي سيستمC4I
راه كاري سخت افزاري فرماندهي و كنترل براي مقابله با موشك هاي كروز
طراحي و ساخت سامانه IFF رمز نگاري شده با قابليت برقراري ارتباط داده امن
روش هاي كنترل داده گرا در سيستم هاي غير خطي پيچيده
بررسي و ارائه راهكارهاي توانمند سازي فاواي نيروهاي نظامي با رويكرد عمليات تاثير محور و تاكيد بر اثربخشي سامانه فرماندهي و كنترل در مقابله با تهديدات الكترونيكي پيشرفته
صحنه نبرد سايبري: شبيه سازي شبكه كامپيوتري به منظور ارزيابي امنيتي
راهبردها و الزامات آموزشي كاركنان دانشي در راستاي توسعه سامانه فرماندهي و كنترل
بررسي سامانه C4I در جنگ اطلاعات
عوامل و چالش هاي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرماندهي و كنترل مديريت بحران
مقايسه و ارزيابي تاثير رويكردهاي يادگيري و روش هاي استخراج ويژگي در كارايي سيستم هاي تشخيص ناهنجاري هاي شبكه
نقش سامانه فرماندهي و كنترل يكپارچه در مديريت بسيج منابع ملي در شرايط بحران
برسي تأثير عوامل نيروي انساني در توسعه فرماندهي و كنترل مديريت بحران
تاثير فناوري هاي فضايي بر اقتصاد جهاني و تحولات استراتژيك
نقش فرماندهي و كنترل در دفاع اتمي بارويكرد پدافند غير عامل پرتويي
نقش و جايگاه GIS در سامانه C4Iو اثر بخشي آن در پدافند غير عامل
بررسي چارچوب C4ISR و معرفي معيارهاي چاچوب معماري سازماني
بررسي نقش ماهوارههاي ارتباطي باند باريك در سيستمهاي فرماندهي و كنترل و تحليلي بر آينده اين سيستمها
عنصر فرماندهي در شبكه فرماندهي و كنترل ازمنظرالگوي فرهنگ اسلامي-ايراني
ارائه خط زماني پيمايش آينده پژوهي اقدام در عمليات سايبري بر مبناي نظريه آگاهي از وضعيت اندسلي
بررسي روش هاي دستيابي به فناوري سيستم هاي فرماندهي و كنترل سامانه هاي پدافند هوائي
سطح آمادگي فناوري و تاثير آن بر سيستم هاي فرماندهي و كنترل
بررسي موردي پديده هاي جوي با استفاده از شبكه فرماندهي وكنترل واثرات آن درهوانوردي
نقش فرماندهي ومديريت در برابرتهديدات هوايي
نقش و جايگاه شبكه ملي اطلاعات در امنيت سامانه هايC4I
ارائه چارچوبي براي تحليل و ارزيابي نظام مند روش هاي اخذ دانش در حوزه سيستم هاي خبره با رويكرد پدافند غير عامل
الزامات امنيت زيرساخت سايبري در سامانه هايC4ISR
حل مسايل پيچيده سيستم C4I به روش تخته سياه در پردازش هاي موازي
ارائه مدل ناظر امنيتي محيط هاي مجازي در حين مهاجرت برخط در ابر
بررسي پياده سازي سامانه ناوبري تقرب دقيق محليLAASدركشور
بررسي آخرين فناوريهاي ارائه شده در شبكه هايM2M و امكان سنجي كاربرد آن ها در شبكه هاي گوناگون نظامي و صنعتي
رويكرد سلولار در شبكه ارتباطاتHF براي توسعه توانمندي هاي شبكه هاي فرماندهي و كنترل
بهبود عملكرد CFAR با استفاده از تخمين توان مدهاي مختلف فركانسي به منظور آشكارسازي سيگنالها در الينت
روشي براي حل مشكل تخصيص كاربري در مدل مديريتي كنترل دسترسي مبتني بر نقش ARBAC
نهان نگاري تصاوير فركتال كوادتري با استفاده كدبندي لجستيك آشوبي
تاثير عملكردهاي مدل سازي كانال انتقال و چرخش ساختار در كانال هاي محو شده در سيستم DVB-T 2
تحليل شناختي تصميم گيري در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
فرماندهي و كنترل سايبري با استفاده از تجسم حملات سايبري
اتوماسيون سامانه هاي فرماندهي و كنترل، با استفاده از سيستم هاي كنترل نظارتي و گردآوري داده (SCADA)
بررسي نقش سامانه هاي نوظهور در مديريت ترافيك هوايي
نهان نگاري صوت با كيفيت بالا جهت امنيت اطلاعات درسي فور اي C4I
تركيب اطلاعات تصويري دوربين مادون قرمز و تصوير مرئي با استفاده از ويژگيهاي حوزه مكان و فركانس
آشكارسازي حمله ي سيل آسا به شبكه ي IMS با روش فاصله ي كول بك ليبلر و ميانگين حركت وزني
ارائه روش تركيبي بهبوديافته براي رديابي تصاوير مادون قرمز اهداف هوايي برمبناي الگوريتم جابجايي ميانگين
ارائه اروب كلي براي طراحي پروتكل هاي مسيريابي امن و بي درنگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
روشي براي تشخيص ميزبانهاي آلوده به بات به كمك جريانهاي شبكهاي در سطح لايه ي كاربرد
شناسايي نوع خودرو در تصاوير رادار روزنه تركيبي براساس نمايش تنك
تعيين تابع غيرخطي فرمان هدايت براي يك پرتابه با استفاده از شبكه عصبي
نقش فضاي سايبري در صحنه فرماندهي و كنترل جنگ هاي آينده
پيش بيني و تخصيص نرخ خرابي در طراحي زيرسامانه هاي مركز فرماندهي و كنترل يك سامانه پدافند هوايي
رديابي و آشكارسازي برخط اشياء پرنده در ويدئو
ارائه يك چارچوب براي ادغام داده هاي سخت و نرم در فرماندهي و كنترل سايبري
بررسي چالشهاي پياده سازي ميان افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده در سيستم هاي فرماندهي و كنترل و ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله با اين چالشها از ديدگاه مهندسي نرم افزار
بهبود كارايي و كارامدي سيستم وب جي آي اس فرماندهي و كنترل برروي بستر سيستم فايل توزيع شده هادوپ با خوشه بندي
چيدمان سايت هاي موشكي ساحلي و شناوري جهت تخصيص سلاح عليه اهداف سطحي دريايي
الگوريتمي خود يادگير براي رهگيري هدف متحرك توسط گروهي از عامل هاي هوشمند
تهديدات آينده و رهيافت هاي نوين فرماندهي و كنترل
كاهش تداخل با استفاده از رله هايMIMO در شبكه هاي راديوشناختي
طراحي ميان افزار واسط راديوئي سامانه آگاهي از وضعيت صحنه نبرد رزم زميني
بهبود كيفيت سرويس در رايانش ابري سيار
طراحي كوپلر آنتن باندHF
نحوه طراحي پردازشگرهاي امن اطلاعات و كنترل انتشارات امواج الكترومغناطيس در سامانه هاي كنترل فرماندهي
مدل سازي هشدار اطلاعاتي بحرانهاي امنيتي با استفاده از مدل هشدارهوايي سريع
A Multi-Layered Approach of Botnet Detection Using Network Traffic
نقش سامانه فرماندهي و كنترل در حفظ و گسترش قلمرو گروه تكفيري داعش و راه هاي مقابله با اين گروه
ارائه يك ساختار بهينه فرماندهي و كنترل در شبكه پدافنديC4I
ارائه مدل ارزيابي ميزان اثربخشي حملات سايبري، با رويكرد عمليات تاثيرمحور مبتني بر اصول جنگ شناختي
ارائه مدل سه بعدي فضاي سايبر مبتني بر مدل سه بعدي فيزيكي، اطلاعاتي و شناختي فرماندهي و كنترل
ارائه رويكردي براي تدوين سياست هاي كنترل دسترسي در كاربردهاي فرماندهي و كنترل
پياده سازي جنگ الكترونيك در حلقه فرماندهي و كنترل OODA
ارائه يك تقريب هندسي دقيق از موقعيت اهداف گسيلنده در صحنه نبرد
تبيين هدف به عنوان محور آگاهي وضعيتي؛ مقدمه اي براي كسب اشتراك آگاهي وضعيتي
روش هاي تشخيص عوامل بيولوژيك در مقابله با بيوتروريسم و تأثير آن در حوزه فرماندهي و كنترل
كاربردهاي هستان شناسي در امور نظامي و متدولوژي توسعه هستان شناسي نظامي
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي مشاركت اجتماعي و بهبود مديريت امورشهري مورد كاوي : شهرداري تهران
معماري مراكز فرماندهي و كنترل در برابر تهديدهاي هوايي
تاثير سامانه فرماندهي و كنترل بر بهره وري نيروي انساني قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)
تجسم حملات سايبري چندمرحله اي بر مبناي تركيب قابليت و فرصت
چارچوبي براي مدل سازي آگاهي وضعيتي سايبري مبتني بر ادغام اطلاعات
بسيج منابع ملي كشور در برابر تهديدات سايبري سامانه هاي فرماندهي و كنترل
پياده سازي سوييچ فابريك بسته اي بومي بر روي تراشهFPGA
بررسي روند افزايش ابر داده ها و چالش هاي مديريتي، كنترلي و پردازشي آن ها با رويكرد اجتماعي،سياسي،فرهنگي،اقتصادي و امنيتي
سامانه ي فرماندهي و كنترل يكپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور در شرايط بحران در دهه ي آينده
بازنگري فرآيند نگهداري و تعمير ناوگان هوائي در نهاجا بر اساس وضعيت لحظه اي
مفاهيم بنيادي فرماندهي و كنترل در گردان آتش سامانه هاي پدافند هوايي
نقش تصورات فرماندهي در حوزه C4I
تدوين معماري بومي امنيت سازماني بر اساس نيازمنديهاي لايه هاي معماري سازماني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید