دسترسی به مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران ۲۴ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۸عنوان مقاله تخصصی شامل۵۸۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اينولين و كاربرد آن در صنعت لبنيات
مروري برخواص ضد ميكروبي پوشش هاي غني شده با نانو اكسيد رويدرصنايع بسته بندي
اثرات استفاده از پروبيوتيك در جيره غذايي بر شاخص هاي رشد و باز ماندگي از رشد
پروبيوتيك ها و نقش آنها در پيشگيري و درمان بيماريها
كاربرد بيوسنسورها در سلامت و امنيت غذايي
بررسي اشرشيا كلي O157:H7 در مواد غذايي منتخب در رستوران هاي شهرستان ورامين در سال 1392
مقايسه بسته بندي حاوي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و تيمار پرتودهي بر افزايش ماندگاري فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
مقايسه بسته بندي حاوي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و تيمار (Citrus sinensis var ) پرتودهي بر عمر انباري پرتقال والنسيا (Valencia)
بكارگيري ويژگيهاي رنگي در جداسازي تصوير خرما از زمينه جهت درجه بندي آن به روش بينايي ماشين و پردازش تصوير
بررسي اثر عصاره برگ توت سفيد بر خواص آنتي اكسيداني و حسي ماست
اندازه گيري ميزان فنوليك كل و مقدار كمي كوئرستين در عصاره برگتوت سفيد و اندازه گيري تركيبات موجود در اسانس برگ توت سفيد
بررسي تاثير استفاده از تيمار نيتريك اكسيد بر كيفيت تغذيه اي قارچ(Agaricus bisporus خوراكي)
غني سازي مواد غذايي با استفاده از ريزمغذي ها: روي و ويتامين D3
تاثير هيدروكلوئيدها بر روي خواص نان بدون گلوتن
اثر فرآيند هاي مختلف حرارتي و غير حرارتي روي پايداري آنتوسيانين ها
اندازه گيري فلزات سنگين آهن، روي، مس، نيكل، كادميوم و سرب در صمغ خوراكي تراويد شده از درخت ارژن (Amygdalus haussknechtii) در مناطق مختلف ايران: تحليل واريانس
ارزيابي ويژگيهاي كيفي ارقام گندم ايراني و تاثير آن بر صفات بيسكويت
تاثير اسانس مرزنجوش بر رشد قارچ ها در دوغ حاوي صمغ زدو
تاثير صمغ زدو بر خواص كيفي، رئولوژيكي و حسي دوغ حاوي اسانس مرزنجوش
اثر صمغ زدو بر پايداري و خواص رئولوژيكي مخلوط شير- آب آناناس
اثر صمغ زدو بر خواص كيفي و حسي مخلوط شير- آب آناناس
اهميت و ارزش تغذيه اي پروتئين حاصل از فيله گوشت مرغ و افزايش عمر ماندگاري اين محصولات
تاثير پيش تيمارهاي اسمزي و فراصوت بر برخي خواص كيفي ورقه هاي سيب زميني خشك شده به روش هواي داغ
بررسي تاثير زمان رسيدن بر خصوصيات فيزيكوشيمياي پنير سفيد آب نمكي تهيه شده از شير گوسفند
تاثير افزودن آنزيم ليپاز بر روي ويژگي هاي حسي پنير سفيد آب نمكي تهيه شده از شير گوسفند
مطالعه سينتيكي جذب رنگينه اسيد نارنجي 7 از محلول آبي با استفاده ازپوسته اصلاح شده فندق
مروري بر توليد مرباي رژيمي تمشك و انواع شيرين كننده هاي طبيعي و مصنوعي
مقايسه ميزان آميلوز نشاسته سه واريته گندم ايراني و تاثير آن بر ميزان حلاليت نشاسته
اهميت فناوري نانو در بسته بندي ضد ميكروبي گوشت و فرآورده هاي جانبي
بررسي خواص ضدباكتريايي اسانس مرزه كوهي
بررسي خواص ضدباكتريايي عصاره اتانولي بره موم
بررسي فعاليت ضد ميكروبي عصاره اتانولي و آبي برگ گياه شويدAnethum graveolens L. برداشت شده از شهرستان تنكابن
مطالعه برهمكنش پروتئين بتالاكتوگلبولين شير و رسوراترول در حضورميدان الكترومغناطيس 099 مگاهرتز توسط طيف سنجي فلورسانسهمزمان
بررسي اثر آنتي اكسيداني زردپوبه بر كيفيت گوشت سينه مرغ در شرايط نگهداري در سردخانه
بررسي امكان استفاده از صمغ ريحان و ژانتان در توليد پنير سفيد كم چرب ايران
اصلاح الگوي مصرف چربي ها از منظر طب سنتي – اسلامي و علوم جديد
بررسي مرطوب كننده ها و خواص كاري انها از منظر طب سنتي و صنايع غذايي
سلنيوم؛ عنصري با كاربري هاي گسترده
استفاده اثرات ضد ميكروبي اشعه UV در صنايع غذايي
بررسي اثر پوشش دهي در ماندگاري تخم مرغ
كاربردهاي نانوذرات و نانوساختارها در نگهداري مواد غذايي
جايگزيني شكر با قند طبيعي توليدي از گياه سورگوم شيرين
معرفي فناوري نوين در صنعت بسته بندي
اصلاح سطح تركيب ميان حفره HMS با پلي آنيلين جهت حذف رنگزاي اسيد زرد 49 از محيط هاي آبي
تعيين ميزان آلودگي سرب و كادميوم در شير خشك صنعتي مورد استفاده در صنايع غذاييدرشهرستانهاي استان تهران
مطالعه تاثير كاربرد مقادير مختلف كمپوست زباله شهري بر موجودي عناصر غذايي وخصوصيات خاك و رشد و عملكرد علوفه اي ذرت
بررسي باقيمانده آنتي بيوتيكي در شيرهاي خام و پاستوريزه استان سمنان
مروري جامع بر بهداشت مواد غذايي
تاثير كوركومين بر روي فعاليت آنزيم تريپسين
تهيه نانوسيليكاي آمين دار شده جهت حذف رنگزاي آزو قرمز راكتيو 198 ازمحيطهاي آبي
بررسي جذب رنگزاي اسيدي آبي 26 و تجزيه و تحليل ترموديناميك فرآيند جذب روي كامپوزيت HMS / پلي آنيلين
سين بيوتيك و اثرات مفيد آن بر سلامتي
فرمولاسيون فيلمهاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتيلن حاوي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم به روش اكسترودر مخلوط مذاب
اثر ضدميكروبي اسانس شويد بر مخمر كلويورومايسس ماركسيانوس ( K. marxianus ) در دوغ ايراني
بررسي جذب رنگزاي اسيدي آبي 62 و ايزوترم هاي جذب (جذب لانگمير وجذب فردريش) روي كامپوزيت HMS / پلي آنيلين
تاثير غلظتهاي مختلف vivapur MCG بر رنگ سس مايونز كم كلسترول و با چربي كاهش يافته
بررسي جذب رنگزاي اسيدي آبي 26 و تجزيه و تحليل مدل سنيتيكي جذبروي كامپوزيت HMS / پلي آنيلين
ساخت مخلوط زيست تخريب پذير پلي كاپرولاكتون نشاسته و تقويت آن با -نانوذرات رس براي كاربرد در صنايع بسته بندي مواد غذايي
رويكرد فناوري نانو در صنايع غذايي
اثرات آنزيم پكتيناز در استحصال آبميوه و خواص ريولوژيكي آن
خشك كردن آلبالو با استفاده از روش تركيبي اسمز و فراصوت
تاثير پيش تيمارهاي مختلف بر انديسهاي رنگ و قهوه اي شدن آلبالويخشك شده به روش آفتابي
تاثير به كارگيري صمغ هاي زدو و كربوكسي متيل سلولز بر بعضي ازويژگيهاي فيزيكو شيميايي كيك اسفنجي
آشنايي با هيدروكلوئيد زدو
بررسي ميزان سرب و كادميوم موجود در برندهاي مختلف خارجي مسواك
تثبيت آنزيم بتاگالاكتوزيداز در ژل تركيبي آلژينات-كربوكسيمتيلسلولز به روش ريزپوشاني
مروري بر فوايد بتاسيتواسترول در سلامت انسان
مروري بر به كارگيري بهبود دهنده هاي مختلف بر خواص رئولوژيكي خمير ومدت ماندگاري فرآورده هاي نانوايي غني شده با آرد حبوبات
بررسي تركيبات شيميايي اسانس برگ گياه شويد برداشت شده ازشهرستان تنكابن و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصارهمتانولي برگ اين گياه به روش مهار راديكال آزاد (DPPH)
بررسي روند تغييرات برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي آبميوه معمولي ودارويي طي نگهداري در يخچال، تاريكي و نور
بررسي اثر مكانيسم حرارت دهي توسط مايكروويو
مروري بر اهميت و نقش انگور در امنيت غذايي
بررسي خصوصيات رنگي مرباي تمشك رژيمي با استفاده از استويا
استفاده از نگهدارندههاي طبيعي در افزايش مدت زمان ماندگاري روغن هاي گياهي
باسيلوس كواگولانس به عنوان يك پروبيوتيك ارزشمند
استفاده از پليلايزين به عنوان يك تركيب ضد ميكروب طبيعي
توليد كنسانتره انگور شاهاني با روش مايكروويو
تاثير فيلم ها و پوشش هاي خوراكي بر پايه نشاسته و كيتوزان
تاثير صمغ گوار و موسيلاژ باميه به عنوان جايگزين چربي بر برخي خصوصياتماست
مقايسه اثر ضد باكتريايي اسانسهاي بادرنجبويه ( Melissa officinalis L ) وبادرشبو ( Dracocephalum moldavica L) در برابر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
تأثيرافزودن هيدروكلوئيدها و كربوكسي متيل سلولز بر ماست قالبي كم چرب
تأثير افزودن صمغهاي گوار و كربوكسي متيل سلولز بر ويژگيهاي حسي و رئولوژيكي ماست قالبي توليدي ازشير كم چرب گاو
اثرات ضد باكتريايي و ضد قارچي اسانس ميخك در سامانه فراورده گوشتي
ررسي حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) اسانس ميخك بر برخي باكتري ها و قارچ ها
استفاده از اسانس هاي گياهي بر افزايش ماندگاري در پنير
آشنايي با كيك بدون گلوتن
بررسي اثر شير و فرآورده هاي آن بر روي ويژگي رنگ سوسيس
كاربرد فيبر محلول بتا گلوكان درمحصولات لبني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید