نمایه سازی مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مازندران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۷۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۷۰۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

بررسي بيشينه جابجايي بام ساختمان فولادي قاب خمشي تحت تأثير روشهاي مختلف مقياس كردن شتاب نگاشتها با تحليل ديناميكي غيرخطي
بازنگري مفهوم پايداري اقتصادي و اكولوژيكي در مسكن (نمونه موردي بافت قديم بوشهر)
مروري بر گسلهاي فعال شهر تهران
ارزيابي شبكه عصبي مصنوعي در برآورد بارش- رواناب (مطالعه موردي رودخانه كرج)
مكانيابي اراضي توسعه آتي شهر با تاكيد بر پارامترهاي طبيعي و با استفاده از نرم افزار GIS مدل (AHP- FUZZY)
بتن هاي پليمري و نقش آن در آينده پروژه هاي عمراني
تحليلي بر شاخص هاي طراحي محله هاي شهري انگليسي در ايران (نمونه موردي محله بوارده 1 در شهرستان آبادان)
بررسي عملكرد مدل ريز مقياسنمايي LARS-WG(مطالعه موردي ايستگاه سد كرج استان البرز)
وزندهي مدلهاي گردش عمومي جو AOGCM (مطالعه موردي سد كرج استان البرز)
شبيهسازي جريان غيرماندگار در شبكه آبياري بيلهوار با استفاده از مدل HEC-RAS
بررسي شاخصهاي مختلف حساسيت در شبكه آبياري بيلهوار استان كرمانشاه
آناليز حساسيت پارامتر شاخص شدت زلزله در تحليل احتمالاتي تقاضا وريسك لرزه اي در سازه هاي فولادي
بازنگري شاخصه هاي بهسازي بافت فرسوده؛ نمونه مورد مطالعه محله جبري شهربوشهر
بتن هاي اليافي مقاوم به انفجار و ضربه
تنش در مساكن (نمونه موردي مهرگان قزوين)
مطالعه موردي فرآيندمديريت محدوده پروژه درحوزه دانش مديريت پروژه وچرخه حيات پروژه
Seismic behavior of Viscoelastic and Friction Passive Damping System in Steel Structures by Near Fault Field
اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب بهترين سيستم كنترل تقاطعات
بررسي چراغهاي دي لايت DRL و تاثير آنها بر تصادفات
بررسي ريسك هاي موجود در پروژه هاي سدسازي ايران با استفاده ازروش هاي تصميم گيري چند معياره
اصول دستيابي به سيما و منظر شهري پايدار و كنترل صحيح خط آسمان
بهينه سازي تابع الگوي تصادفات جلو به جلو در نقاط حادثه خيز جاده هاي برون شهري
مقايسه نتايج حاصل از روشهاي اجزاي محدود و تعادل حدي در پايداري ديوار خاك مسلح با ژئوسنتتيك
اختلاف دما و تاثير آن بركالبد ساختمان هاي بلند
ارزيابي ميزان تاثيرگذاري آموزش هاي عمومي برارتقاي ايمني ترافيك
بررسي رفتار رانندگان ايراني در رعايت فاصله ايمن (مطالعه موردي: محور ساري قائمشهري)
بررسي انديشه هاي ميس وندرو هه و تاثيرات او در شكل گيري آثار تكنولوژيك در معماري
مدلسازي عوامل موثر در تصادفات فوتي ازاد راه هاي برون شهري بر اساس ريسك فاكتورهاي عامل انساني و وسايل نقليه (مطالعه موردي: استان اصفهان )
فرايند شناسايي عملكرد تعمير و نگهداري راه آهن
بررسي اصول طراحي آتريوم ها براي نگه داشت انرژي در ساختمان هاي اداري پايدار
بررسي رفتار لرزهاي مخازن هوايي بتني با استفاده از ميراگر حافظهدار SMA
تاثير ارتفاع آب بر راندمان روش هيدروساكشن
شناسايي و بررسي عوامل زير ساخت در توسعه گردشگري استان همدان
تاثير سرعت در لوله مكش بر راندمان روش هيدروساكشن
بررسي تأثيرات نماهاي دو پوسته در ميزان مصرف انرژي ساختمان هاي اداري هزاره سوم
معماري منظروطراحي فضاهاي سبزدراقليم گرم و خشك ايران
باز تعريف هويت معماري سنتي و معاصر در عصر حاضر
مهاربند كمانش تاب و ويژگيهاي آن
آشنايي با ورق هاي FRP
كاربرد مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي و پهنه بندي آسيب پذيري ملي ناشي از زلزله در ايران
بررسي ميزان هماهنگي آپارتمان هاي مسكوني معاصر با فرهنگ و سنت هاي ايراني
راهكارهاي طراحي مجموعه هاي اقامتي گردشگر در بافت تاريخي
برآورد و پهنه بندي خطر زلزله د ركلانشهر شيراز با استفاده از GIS تحليل تصميم گيري چند معياره
مديريت شهري با توجه به توسعه پايدار
كاربرد فن آوريهاي حمل و نقل هوشمند در حل معضلات ترافيكي شهرهاي ايران
تاثير تراز آب بر رفتار لرزه اي مخازن هوايي آب
طراحي شهري و تاسيسات زيربنايي با رويكرد پدافند غيرعامل
تعيين گستره سيل رودخانه با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS (مطالعه موردي:بخشي از شلمان رود)
طراحي مجموعه تفريحي فرهنگي با توجه به نياز ها و توقعات در راستا افزايش حس تعلق (تاكيد برطراحي كتابخانه)
بررسي شكل پذيري و رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه با مهاربندي زانويي فولادي
استفاده از مش بندي چند ضلعي غير يكنواخت در بهينه سازي توپولوژي به منظور طراحي بهينهي سازه ها
طراحي مركز هنرهاي نمايشي كرمانشاه با رويكرد تعامل بين زمان و مكان
بررسي نقش فضاهاي سبز شهري با ايجاد نشاط در شهروندان ( مطالعه موردي : منطقه 1 و 4 شهر اروميه
نحوه ي ارتباط مسجد و بازار
نقش خلوت بعنوان شاخص روان شناختي محيطي در طراحي آرامشكده ي پايدار قشر متوسط جامعه بمنظور ارتقاي سلامت روان و رفتار
بررسي تأثير پارامترهاي توده سنگ برظرفيت باربري پي مستطيلي واقع بر آن
بررسي انواع ستونهاي مركب و ضوابط طراحي آنها بر اساس آييننامه Eurocode 4
بررسي تاثير روانشناسي رنگها در طراحي داخلي فضاهاي مسكوني (با توجه به سبك هاي طراحي داخلي)
شناسايي عوامل كليدي توسعه گردشگري منطقهاي مطالعه موردي: استان همدان
جستاري در مباني پايداري و انرژي هاي تجديد پذير محيط زيست
اصول و فرايند طراحي فضاهاي آموزشي كودكان با رويكرد خلاقيت
سقانفار معماري بومي مذهبي مازندران
كنش متقابل نمادين (Symbolic interaction)
جستاري بر روش هاي نوين كاربرد چوب در ساختمان با رويكرد بكارگيري مصالح بوم آورد پايدار
بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي افزايش ارتفاع ساختمانها (مطالعه موردي محله سپاهان شهر اصفهان)
توجه به مفهوم هويت در پايداري كالبدي بافت تاريخي شهر كرمان بوسيله تكايا (نمونه موردي:تكيه خواجه خضر)
اولويت بندي شاخص هاي كالبدي محوطه سازي بيروني در طراحي و ساخت اماكن ورزشي كرمانشاه
تحليل و بررسي اثرات گردشگري بر توسعه پايدار كلان شهر كرمانشاه
چند گام تا كاربردي كردن معماري پايدار
بررسي تأثير و نقش رنگ ها در روانشناسي محيط كار و دكوراسيون داخلي
مصاديق و الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي در عصر امروز
بررسي احداث سد بر رودخانه كارون و اثرات آن بر تالاب شادگان با استفاده از مدل رياضيCCHE2D
خواص رئولوژي بتن خودتراكم با جايگزيني سنگدانه ( درشتدانه و ريزدانه) با سرباره مس
بهبود رفتار لرزه اي سازه مهاربندي واگراEBF با بهينه كردن مقاطع تحت تحليل ديناميكي غيرخطي
بهبود ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه مهاربندي واگرا EBF با بهينه كردن مقاطع تحت تحليل استاتيكي غير خطي
طراحي مركزتفريحي سالمندان با رويكردعلوم رفتاري در زندگي (نمونه مورد مطالعه: استان گيلان ،شهر رشت)
بررسي نقش الگوهاي رفتاي درطراحي فضاي باز و نيمه باز خانه هاي بومي مازندران نمونه مورد مطالعه : معماري مسكوني روستاي ديوا در مازندران
بررسي رفتار لرزه اي مخزن هوايي فولادي با انواع ميراگر
واكاوي و بررسي نور و شفافيت در آثار معماران معاصر ايران در گذر زمان، به انضمام نظريات داراب ديبا درباره معماري معاصر
بررسي روانشناسي محيطي در مراكز فرهنگي (مطالعه موردي فرهنگسرا)
بررسي جايگاه معماري پايدار در طراحي فضاهاي آموزشي
بررسي شاخص هاي موثر بر تأخير پروژه هاي عمراني مطالعه موردي طرح جامع آبرساني روستاهاي استان گيلان
بررسي تاثير پارامترهاي نامنظمي در رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با استفاده از تحليل تاريخچه زماني غير خطي
بررسي راندمان هيدروليكي حوضچه هاي اوليه تصفيه خانه ها
ارائه مدل مفهومي جهت ارزيابي عوامل مؤثر بر ارتقاء وضعيت مبلمان شهري
تحليل استاتيكي رفتار ديوارهاي خاكي تثبيت شده بصورت مكانيكي با استفاده از مسلح كننده هاي ژئوسنتتيكي
بررسي تاثير مواد افزودني پوزولاني بر بتن و ناحيه انتقال مرزي ITZ
تاثير دانهبندي مصالح سنگي بر نفوذپذيري و مقاومت فشاري بتن غلتكي سدسازي
اثر جداگرهاي لرزه اي لاستيكي هسته سربي LRB بر پاسخ ديناميكي سازه سه بعدي تحت زلزله هاي حوزه دور ونزديك
بررسي كاربرد فناوري مدلسازي اطلاعات ساختمان در فرآيند ساخت و ساز بتني
بررسي اثرگذاري نرم افزارهاي مختلف بر ارتقا فناوري مدلسازي اطلاعات ساختمان
ملاحظات طراحي معماري در محيط هاي درماني ارتقا يافته از طريق روانشناسي محيط
بهينه سازي هندسه خطوط مترو براي كاهش انرژي مصرفي مورد نياز جهت تهويه ايستگاه ها
روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در خطوط ريلي زيرزميني
بررسي چگونگي طراحي خلاقا نه محيط هاي ياد گيري كودكان با نگرشي انعطاف پذير در معماري آن
شناسايي شاخص هاي موثر جهت افزايش كيفيت فضاهاي معماري كانون كودك در پرورش خلاقيت
بررسي تطبيقي ويژگي هاي كالبدي محورهاي پياده شهري تبريز (نمونه موردي، پياده راه تربيت، سنگ فرش و مقصوديه)
تحليل تغييرات مكاني درصد اشباع خاك با استفاده از تكنيك زمين آمار وGIS
تاثير مديريت رابطه بر عملكرد پروژه در ساخت و ساز
مروري بر نتايج مدل سازي عددي آزمايش نفوذ مخروط
بررسي عوامل مؤثر بر حضور پذيري مردم در فضاهاي عمومي (نمونه موردي بازار قديم چناران)
ارزيابي آسفالت مصرفي در اهواز و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود آن
روشهاي آموزش معماري (نمونه موردي:دانشگاه تربيت مدرس)
بررسي مبلمان شهري وتجهيزات درون پارك بعدازرضايت شهروندان (نمونه موردي:پارك آل اسحق شهر بدره)
بررسي نقش نماد ها در شكل گيري سير انديشه معماري ايران (مطالعه موردي: دوران پهلوي اول)
ارزيابي تغييرات ضريب زبري بر پارامتر هاي هيدروليكي رودخانه (مطالعه موردي:بخشي از شلمان رود)
بررسي علل تحول مقابر عربستان قبل و بعد از اسلام
عوامل موثر بر كمرنگ شدن رعايت حريم و حرمت درمعماري ايراني-اسلامي
بررسي عددي رفتار خمشي دال هاي بتني مجوف تقويت شده با پليمرهاي مسلح شده با الياف FRP
بررسي آسيب ها در سكوهاي دريايي فلزي
تاثير رطوبت بر اصول شگل گيري معماري اقليمي استان گيلان
بررسي تاثير ريزدانهها بر ميزان روانگرايي خاكها
زيبايي شناسي و ادراك در منظر شهري
تاثير مدل هاي رفتاري خاك بر تغيير مكان ديوار ديافراگمي مهار شده: مطالعه موردي
تعيين مكان و ميزان خرابي در خرپا با استفاده از تغييرات در فركانس هاي طبيعي خرپا به كمك يك روش مبتني بر بهينه سازي
تعيين مكان و ميزان خرابي در تيرها با استفاده از تغييرات در فركانس هاي طبيعي ودر نظر گرفتن خطاي اندازه گيري
Optimization of Emergency Medical Service response time via the reallocation of ambulance
بررسي سيستم سازه ايو غيرسازه اي پيش ساخته تيلت آپ، روشي نو در صنعت ساخت و ساز
استفاده از انرژي خورشيدي( شيشه هاي فتوولتائيك) راهي براي كاهش مصرف انرژي ،ساختمان خورشيدي دفترمديا آي سي تي
بررسي نقش فرم ساختمان , ايجاد شرايط مناسب براي حفظ انرژي
تامين انرژي ساختمان ها با استفاده از انرژي زمين گرمايي مجتمع تجاري تفريحي AgungSedayu
مدل سازي زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجيت چندگانه
تحليل چالشها و مشكلات مديريت اجراي پروژههاي آبياري مشاركتهاي مردمي (مطالعه موردي: پروژه آبياري تحت فشار قلعه مدرسه بهبهان)
كيفيت ادراكي آب در منظر پارك هاي شهري
بررسي مشخصات عملكردي مخلوط هاي آسفالتي مسلح شده با الياف مصنوعي مركب
استفاده از سيستم هاي فتوولتاييك در ساختمان هاي مسكوني جهت كاهش مصرف انرژي
ارتقاء سطح ايمني پروژهاي ساخت با بهره گيري از مديريت ريسك
بررسي تحليلي و تجربي باربري تيرهاي ساخته شده از بتن سبك دانه
مقايسه قاب فولادي مقاومسازي شده با ميراگر اصطكاكي Pall ميراگراصطكاكيMFD
نگاهي اجمالي به مطالعات انجام شده در مورد بهينه سازي سازه هاي دريايي
ارزيابي خطرپذيري لرزهاي سازه ها مطالعه موردي سازهه اي فولادي شهرگرگان
بررسي پايداري پوسته هاي استوانه اي تحت اثر فشار يكنواخت بيروني
اندركنش خاك با FRP در رطوبت هاي مختلف
بررسي عملكرد قاب هاي خمشي بتن آرمه متوسط بهسازي شده با سيستم ستون برشي با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي
بررسي رفتار گودبرداري عميق در مدلسازي هاي دوبعدي و سه بعدي: مطالعه موردي
مروري بر محاسبه ماتريس سختي تانژانتي و ماتريس سختي سكانت
مروري بر منحني خطر زلزله با دو رويكرد احتمالاتي كلاسيك و بيزين
ارزيابي و تحليل سدهاي لاستيكي با استفاده از نرم افزار Matlab
مقاوم سازي ساختمان هاي بتني مسكوني با استفاده از ميراگر اصطكاكي دوراني
تحقق شهر اسلامي با رعايت شاخص هاي بومي-اسلامي (گيلان از منظر معماري-شهرسازي)
ارزيابي عملكرد خطوط هوايي با رويكرد عدالت : مدل تحليل عاملي
بررسي روند تغييرات رژيم بارش و دبي در حوزه آبريز گرگانرود
نقش هواشناسي دريايي در مخاطرات دريايي
عملكرد لرزه اي قاب مهاربندي ضربدري با اتصالات پيچ و مهره داراي رينگ سربي
مولفه هاي موثربركيفيت فضاي باز عمومي مجموعه هاي مسكوني در جهت ارتقاء پايداري اجتماعي
واكاوي نظريات مرتبط با روانشناسي محيط از منظر معماري، به انضمام نظريات روانشاسان ايراني
عملكرد ميراگر اصطكاكي دوراني در ساختمان هاي مسكوني بتني سه وپانزده طبقه
مديريت پروژه هاي عمراني در كاهش هزينه و زمان با اولويت بندي چيدمان مناسب كارگاه هاي ساختماني
الگوي جانمايي مناسب تجهيزات در كارگا ههاي ساختماني جهت حفظ ايمني كنترل كيفيت و هزينه با استفاده از روش Topsis
ارائه مدلي براي افزايش ايمني و كاهش هزينه در پروژه هاي ساخت و ساز با اولويت بندي چيدمان مناسب كارگاه هاي ساختماني
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت نيل به اهداف طراحي پايدار در صنعت ساختمان سازي
بررسي اثر مهاربندي جانبي تير، بر ميزان جذب انرژي اتصال صلب خمشي كايزر
بررسي تغييرمكان تونل هاي MRT سنگاپور بر اثر گودبرداري عميق در مجاورت آنها
اولويت بندي معيارهاي انتخاب تجهيزات و مصالح پايدار در پروژه هاي ساخت ساز با مديريت مصرف انرژي به روش Topsis
بررسي آزمايشگاهي نقطه شروع هوادهي در جريان رويه اي در سرريزهاي پلكاني
تحليل پارامترهاي كيفي آب رودخانه بوسيله تكنيك آماري سري زماني چند متغيره (مورد مطالعه: رودخانه گل گل استان ايلام)
تاثير روانشناسي رشد بر معماري فضا هاي آموزشي كودكان
بازشناسي مفهوم هويت و تأثيرآن در معماري معاصرنمونه موردي ( شهر دزفول)
شهر دوستدار كودك (cfc)
بررسي موردي خطوط هوايي ماهان و تركيش ايرلاين از ديدگاه عملكرد خطوط هوايي با رويكرد عدالت
بررسي تاثير پريود موج بر بالاروي موج با استفاده از نرمافزار FLOW-3D
تأثير استفاده از شوت پلكاني به عنوان مستهلك كننده انرژي بر ضريب جريان در سرريزهاي لبهپهن
قابليت اعتماد پاسخ سازه تحت اندركنش پي هاي عميق
نقش فناوري مدلسازي اطلاعات ساختمان بر بهبود ايمني در پروژه هاي ساختماني
بررسي تاثير مقاومت فشاري ،خمشي وكششي بر بتن هاي اليافي
بكارگيري روش هاي تجربي و هوشمند براي پيش بيني نشست سطح ناشي از حفر تونل هاي شهري
بررسي فضاها و نقش و كاركرد اجتماعي بازار
بررسي خلق فضاي جديد معماري درمراكز تجاري جهان
مقايسه مدل كامپيوتريGSTARS 4.0 روشهاي تجربي در برآورد توزيع رسوب مخزن سد ساوه
شبيهسازي عددي ضربه قوچ در يك خط لوله با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
ارزيابي آزمايشگاهي كاهش اثر شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي در روسازي راه با استفاده از آسفالت سيمان دار (آسفالت مركب)
بررسي مدل سازي بارگذاري ضربه اي جسم افتان بر روي دال بتن آرمه ي تخت
بررسي و تحليل مقاوم سازي دال هاي تخت دو طرفه با پهنه تحت اثر برش منگنه اي با استفاده از ميله هاي FRP
كاليبراسيون رادار هواشناسي اميرآباد در شرق درياي مازندران
بررسي تاثير طراحي فضاي سبز در بيمارستان كودكان و نقش ان در بهبودي كودكان
رابطه صنعت گردشگري و معماري بومي،روستاي زيباي كوهستاني قلعه بالا
بررسي تاثير زاويه راس بر ضريب دبي و هيدروليك جريان در سرريزهاي مركب و مدل تركيبي سرريز-دريچه لبه تيز
آسيب پذيري سازه هاي معمول در كشور برابر زمين لرزه
بررسي تاثير بازشو بر رفتار ديوار برشي فولادي موجدار سينوسي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید