انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۶۳عنوان مقاله تخصصی شامل۲۵۲۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

A Comparative Study of Hindu Temple in Bandar Abbas and Vishnu Temples in India
Administrative Automation and It’s Impact on Decision Making by The HeadquarterManagers of Iran Melli Bank
An Analytic Approach toward RisksOf the Process of Recent Architectural Competitions in Iran
Application of the environmental dimension of sustainable development in the urbanlandscape preservation (to reduce urban air pollution)
Auxiliary towns with a stable architectural approach
Design a Model Based on Local Information Systems for Tourist Guide in Cultural HeritageField
Effect of sustainable development patterns using SWOT matrix in terms of urban renewal, Ivan
Green Architecture, an obligation in the Future
بررسي ساخت و سازهاي باستاني مربوط به ذخيره ي آب در جزيره ي قشم
دستيابي به توسعه پايدار در بافت هاي فرسوده با تاكيد بر ملاحضات اجتماعي (نمونه موردي: محله سجاديه مشهد)
Passive defense in Tehran earthquake management using relief towns
بررسي سير تحول مدرنيته و چگونگي ورود آن به ايران (نمونه موردي: ورود خيابان به ايران)
دستيابي به حس تعلق به مكان در باغ خانواده و نقش ان در شكل گيري هويت كودك
Toward Object-Oriented knowledge–Based Parametric Design Thinking
دياليكتيك كودك و محيط در باغ خانواده
آثار حاصل از رعايت حقوق شهروندي در قران و حديث
بررسي عوامل موثر براحياء بافت هاي تاريخي(مطالعه موردي: شهرستان بروجرد)
رابطه اقتصاد و مسكن در معماري ايراني-اسلامي نمونه موردي(محلات شهرستان اليگودرز)
آسيب شناسي فرايند طراحي، نظارت و اجرا در ساخت و ساز خانه هاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان ملاير
بررسي عوامل موثر در حس رضايت از محيط هاي مسكوني
رابطه معماري، خدا، انسان، در مقوله عشق
آسيب شناسي خانه تاريخي بهشتيان
بررسي عوامل موثر در طراحي اقليمي ساختمان هاي مسكوني بومي ايران
رابطه معماري موزه با جذب توريست
آسيب شناسي معماري اسلامي عصر امروز ايران
بررسي فضاهاي اقامتي كاروانسراها و تصوير آنها در هتل هاي امروزي
راز خاطره شدن زندگي كودكانه در فضاهاي مسكوني دوره قاجار(نمونه موردي: خانه لاري ها در يزد)
آسيب شناسي گرافيك محيطي معابر تجاري شهري (محدوده منطقه 9 شهرداري تهران)
بررسي مباني و مفاهيم نظري معماري پايدار
راه حل هاي معماري اسلامي ايراني براي طراحي بر اساس معماري پايدار (نمونه موردي خانه هاي كويري)
اثرات آب و هوا و اقليم بر معماري مساجد(مطالعه موردي مسجد سرخي در شهر اصفهان)
بررسي مبحث پايداري در معماري مساجد دوره قاجار (مسجد عمادالدوله)
راهبردهاي برنامه ريزي كالبدي-فضايي مرز رسمي باشماق
اثرات مواد دور ريختني و بازيافت زباله بر فضاي سبز و محيط زيست شهري
بررسي مصالح هوشمند با رويكرد به معماري پايدار
راهكارهاي اجتماع پذيري در فضاهاي شهري ازديدگاه اسلام(قران كريم)
احياء و مرمت بافت تاريخي با هدف هويت اسلامي و تكيه بر توسعه معماري پايدار
بررسي معماري بومي بندر بوشهر در راستاي الگو سازي ساخت و ساز پايدار
رنگ مناسب فضاهاي آموزشي اسلامي
احياي بافت فرسوده شهري براساس فرهنگ و تعاليم اسلامي و ايراني مطالعه موردي شهر زابل
بررسي معماري سبز در مجموعه هاي فرهنگي و سينماها
روابط زماني مكاني مابين خودروها وسيستم جلوگيري از تصادفات
اخلاق و نقش آن در پايداري معماري گذشته ايران
بررسي معماري سبك آذربايجان با تاكيد بر مسجد جامع گوهر شاد
رويكرد معنا شناختي عناصر و فضاهاي شكل دهنده ي باغ ايراني
ارائه راهكارهايي جهت ساماندهي محور تاريخي سپه قزوين با تاكيد بر چهره فرهنگي گردشگري
بررسي معماري فضاهاي عمومي بر افزايش تعاملات اجتماعي انسان ها
زمينه سازي ساحل به عنوان بستري براي تعاملات اجتماعي(نمونه موردي شهر گناوه)
ارايه ي نظام سلسله مراتب خدماتي در شهر مياني مهاباد با رويكردپايداري
بررسي معماري پايدار مسكن بومي مناطق شمالي ايران
زمينه سازي پايداري اجتماعي خوابگاه دانشچويي با رويكرد روانشناسي محيط (محور مردم و پايداري اجتماعي)
ارتقاي سطح كيفيت منظر شهري در تلفيق دو عنصر مصنوعي وطبيعي(نمونه موردي جداره رودخانه خشك شيراز در كنار قطار شهري)
بررسي مفهوم تعادل درمعماري مساجد
ساخت و ساز پايدار، انعطاف پذير و هوشمند متناسب با تغييرات اقليمي
ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكردتوسعه پايدارشهري
بررسي منظر شهري در راستاي ايجاد شهر دوستدار كودك
سازه LSF از ديدگاه زيست محيطي با رويكرد معماري پايدار
ارزش هاي توحيد ي مطابق متون اسلامي و چگونگي تجلي آن ها در شهر اسلامي
بررسي موردي درب مسجد سيد اصفهان از نظر معنا شناسي و نماد شناسي
ساماندهي بافت قديم نمونه موردي شهر سيرجان
ارزيابي الگو هاي معماري مدرن همساز با اقليم در كتابخانه مركزي اصفهان
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان مجتمع تجاري، تفريحي و توريستي آفتاب واقع در شهرستان ايلام
ساماندهي كال ها و مسيل هاي درون شهري در نظام مديريت وبرنامه ريزي شهري نمونه موردي:كال چهل بازه مشهد
ارزيابي جلوه هاي معنا شناسانه زيبايي با كاربرد عنصر آب در طراحي معماري فضاهاي داخلي خانه هاي معاصر
بررسي ميزان مصرف انرژي در ساختمان و ارئه راه حل هاي معماري در راستاي توسعه ي پايدار
سطح بندي توسعه منطقه اي و تحليل توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي
ارزيابي رشد كالبدي-فضايي با مدل FUZZY AHP,TOPSIS (مطالعه موردي شهر زهك)
بررسي نظام شهري استان ايلام بر پايه مدل هاي كمي
سنجش اثر پاكسازي محدوده 72 هكتاري زمينهاي تپه مرادآب(حاشيه نشين) برامنيت اجتماعي شهر كرج
ارزيابي شاخص هاي شهر سالم در محله سجاد شهر مشهد
بررسي نقش ابعاد توسعه پايدار(كالبدي و اقتصادي) درباز آفريني منظر شهري
سنجش مجتمع هاي تجاري معاصر بر اساس الگوي ايراني-اسلامي
ارزيابي مفاهيم توسعه پايدار در خانه هاي تاريخي ايران و رنگ باختن آن در خانه هاي معاصر
بررسي نقش تعامل و ارتباط پيوندي شهر پاتاوه در توسعه پايدار اقتصادي مناطق روستايي همجوار
سنجش ميزان تاثير ظرفيت و توانمندي اجتماع بر اسيب پذيري نواحي شهري مبتني بر نگرش مديريت خطر بحران اجتماع محور، نمونه موردي: يوسف آباد تهران
ارزيابي ميزان آسيب پذيري ساختمان هاي اداري ازمنظر مديريت بحران شهري(مطالعه موردي: ساختمان هاي اداري شهر جوانرود)
بررسي نقش طراحي پايدار و شناسايي مولفه هاي موثر براثر گذاري پياده راه ها در زندگي اجتماعي شهري
سكونت و مسكن در آيينه اشعار عاميانه ي بلوك حيات داوود(استان بوشهر)
ارزيابي نقش گردشگري مذهبي در توسعه مراكز تجاري-تفريحي (مطالعه موردي: مركز تجاري-تفريحي الماس شرق مشهد)
بررسي نقش غزنويان در تكوين معماري درخشان دوران سلجوقيان
سيستم سه بعدي (D PANEL3) از نظر تا عمل
ارزيابي و شناسايي پتانسيل هاي گردشگري روستايي به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي : روستاي آبملخ
بررسي نقش منبت كاري تويسركان و ملاير در گردشگري و توسعه اقتصادي
شناخت نگرش معنا گراو تاثير تجلي ان در اصول بنيادي معماري ايراني اسلامي
ارزيابي كالبدي گردشگري روستا به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي: روستاي جلمرز
بررسي نقش موسيقي بر حكمت هنر اسلامي مطالعه موردي:كاخ عالي قاپو و مسجد جامع اصفهان
شناسايي مولفه هاي كالبدي تاثير گذاربر توسعه تعاملات اجتماعي(فضاي جمعي پارك كودك ايلام)
ارزيابي كيفيت محيط شهري در شهرهاي جديد با توجه به رضايت مندي مردم (مطالعه موردي شهر الوند در استان قزوين)
بررسي نقش و جايگاه دعا در شكل گيري بنايي ماندگار داراي روح اسلامي
شناسايي و بررسي عناصر پلان، معماري دوره قاجار در شيراز
استاندارد سازي فضاي آموزشي با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به تغيير اقليم در سنندج
بررسي نور در مساجد و رابطه آن با تجلي عرفان در حكمت و هنر اسلامي (نمونه موردي: مسجد جامع سنندج)
شناسايي و رتبه بندي كاربري اراضي مسكوني با مدل هاي SPSS،TOPSIS،AHP (مطالعه موردي: شهر زهك)
ساختمان با تاكيد بر انرژي خورشيدي هاي نوين در مديريت انرژي استفاده از تكنولوژي
بررسي و ارزيابي پايداري اجتماعي در محله نمونه موردي(مطالعه تطبيقي محلات ورزندان و چمران در شهرستان اليگودرز)
شهرداري الكترونيك و نقش آن در مديريت شهري (مطالعه موردي شهرداري قم)
استفاده از سامانه هاي خورشيدي در طرح هاي معماري به منظور كاهش مصرف انرژي ساختمان ها
بررسي و باز تعريف فرايند طراحي زمينه گرا در حيطه طراحي معماري
شكوهي ديگر در معماري با شكوه گذشته ايران با نگاهي برحكمت هنر اسلامي
اسكيس و نحوه تاثير گذاري آن در فرايند طراحي معماري
بررسي و تحليل ارتباط فضا و ادراك انسان
ضرورت وجود آجر در شهر اسلامي معاصر به دليل گرمابخشي و صميمي سازي
اصول معماري همساز با اقليم با رويكرد خانه هاي قديمي مطالعه موردي: خانه صيفور قاسمي
بررسي و تحليل تاثير اقليم بر عناصر مسجد(مورد مطالعه: شهر تبريز مسجد كبود)
طراحي منظر خيابان شهري(نمونه موردي خيابان فخريه ملاير)
افق ها وقابليت هاي فرا روي طراحي معماري در هزاره سوم
بررسي و تحليل رابطه محيط و ادراك گردشگر در مجتمع اقامتي و گردشگري
طراحي فضاهاي آموزشي در اقليم گرم و خشك با نگرش مديريت مصرف انرژي
اقتصاد وشهر پايدار
بررسي و سنجش كيفيت زندگي در بافت فرسوده شهري نمونه موردي(خيابان سپه قزوين) بهره گيري از روش تحليل SWOT و روش سلسله مراتبي AHP
طراحي دبستان دخترانه با رويكرد احساس امنيت و حس تعلق خاطر به مكان
اقتصاد گردشگري در ايران
بررسي وجوه امنيت در پايدارسازي معماري فضاهاي داخلي سكونت گاه هاي انساني
طراحي شهري خيابان با بررسي معيارهاي عملكردي، زيبا شناختي و زيست محيطي (نمونه موردي خيابان فخريه ملاير)
الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي و نظام فضايي معماري ايران
بررسي ومطالعه هسته اوليه شهر ساوه با نگرشي كوتاه برشهر سازي اسلامي دوره صفوي
طراحي فضاهاي آموزشي خلاق و تاثير آن بر ميزان يادگيري دانش آموزان
امكان سنجي توسعه درون زا در محدوده طرح تفصيلي شهر كازرون
بررسي پارامترهاي كمي و كيفي در روش نوين قالب تونلي
طراحي فضاهاي باز در پارك هاي سلامت: پيشنهادات و دستور العمل ها
امكان سنجي و مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از مدل TOPSIS نمونه موردي: منطقه 9شهرداري مشهد
بررسي پتانسيل انرژي باد در شهر سنندج به منظور امكان سنجي تاسيس نيروگاه بادي
طراحي محله هاي شهري با رويكرد آسايش اقليمي با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك
انتخاب بهينه حمل و نقل كلان شهر اهواز با تاكيد بر جنبه هاي اقتصادي
بررسي پتانسيل هاي گردشگري روستايي به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي روستاي جاجا از توابع دهستان رضوانيه
طراحي معماري مبتني براسم((الحي))
انرژي خورشيدي و نقش آن در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي چالش هاي گذشته و پيش رو در معماري ايران
طراحي نورگير در فضاي آموزشي جهت استفاده بهينه از نور طبيعي
انرژي درمعماري با بكارگيري اصول معماري پايدار
بررسي چگونگي تاثير تصادف و ناخوداگاه در خلق روش هاي معماري
طراحي يك موتور جستجوي اختصاصي و جامع براي مقالات و متون علمي رشته معماري
انگاره طراحي مساجد معاصر
بررسي كارايي خانه خورشيدي يزد
علل سير نزولي معماري اسلامي -ايراني
بررسي كالبدي معماري تالار فرشچيان اصفهان از نظر اقليمي و بوم شناسي
علل پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي و حاشيه نشيني در ايران
اهميت مكانيابي موزه فرش در شيراز
بررسي كيفيت مبلمان شهري پياده راه ها بر تعاملات اجتماعي
عوامل تاثير گذار بر معماري مشاركتي در فضاهاي جمعي مطالعه موردي(پارك سراب ايلام و پاركينك شهرداري بازارچه ميوه و تره بار ايلام)
اهميت نمادها و نشانه ها در ايجاد هويت شهري ايراني -اسلامي
بررسي و تطبيق معماري پايدار با معماري اسلامي ايراني
عوامل تاثير گذار بر شكل گيري مجتمع مسكوني در بافت تاريخي (مورد مطالعه: معماري دوره قاجاريه)
اولويت بندي معيار هاي توسعه گردشگري جهت مديريت اكوتوريسم در شهرهاي تاريخي-فرهنگي با استفاده از تكنيك تاپسيس (مطالعه موردي: شهرستان نيشابور)
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در مناطق كويري و بياباني (مطالعه موردي: شهرستان نايين)
عوامل موثر بربهبود عملكرد پياده راه هاي موجود و ارائه معيار هايي براي توسعه ي آنها نمونه ي موردي: شهر قزوين
اكوتوريسم:تعاريف ، اصول و پايداري
بهره وري از انرژي در سيستم نماهاي دو پوسته
عوامل كالبدي موثر بر الگوهاي رفتاري پارك
ايجاد ساختمان پايدار از طريق بهره برداري از آسايش بشر
بهسازي تيرهاي عميق بتني ترك خورده به وسيلهFRP با استفاده از روش NSM و مدل سازي با نرم افزار ABAQUS
فضاهاي متعالي در معماري و تاثير آن بر تعالي روح
ايجاد سامانه اطلاعات مكاني سازماني(ستاد باغات قصر دشت شيراز)
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده مركز شهر اروميه با تاكيد بر توسعه پايدار شهري وروش AHP
كاخ هاي دوره ي صفوي در اصفهان
باز شناخت الگوهاي رفتاري بناي تخت جمشيد و ارائه راه كارهاي آن
بهينه سازي راندمان انرژي و راحتي ساكنان با طراحي ساختمان هاي اقليمي
كاربرد خط كوفي در كتيبه هاي دو منار غزنه و منار اياز در دوره غزنويان
بازشناسي اصول زيبا شناسي درمعماري از ديدگاه حكمت اسلامي
بهينه سازي مصرف انرژي با بهره گيري از تكنولوژي نماهاي دو پوسته
مباني اجتماعي حقوق شهروندي در قرآن و حديث
بازآفريني فعاليت هاي شبانه فضاهاي شهري در ايران با تاكيد بر اصول شهرهاي 24 ساعته (نمونه موردي خيابان امام رضا(ع) مشهد
تاثير ارتفاع ساختمان هاي بلند برادارك شهروندان از زيبايي شهر نمونه موردي (مجتمع افتاب شهر ايلام)
مباني حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام
بازتاب هنر ايران باستان در تزئينات وابسته به معماري بناي نارنجستان قوام الملك در شيراز
تاثير هنر و معماري اسلامي برهنر و معماري اروپا
مباني زيبا شناسي در شهراسلامي بررسي معماري سنتي همساز با اقليم گرم و خشك مطالعه موردي خانه شهشهان در اصفهان
بازخواني مولفه هاي سازنده باغ ايراني، الگوي طراحي معماري باغ در شهرهمدان
تاثير تفكر و جهان بيني اسلامي در معماري (مورد: مسجد كبود)
مباني نظري طراحي محيط هاي آموزش غير رسمي كودكان
بازشناسي تعامل پايدار محيط، انسان و معماري در كالبد بازار تاريخي كرمانشاه
تاثير صنعت اكوتوريسم بر طراحي مجموعه هاي اقامتي-توريستي (نمونه موردي: منطقه 22 تهران)
مجتمع فرهنگي-تجاري مخصوص معلولين جسمي-حركتي
بازشناسي هويت معماري اسلامي ايران در منظر شهري پايدار
تاثير طراحي فضاهاي سبز برحس تعلق شهروندان
محرميت در فضاهاي سبز شهري ايران
بازشناسي و حفظ ارزش هاي موجود در اثر تاريخي «مسجد جامع داراب»
تاثير نوسازي بافت هاي فرسوده بركيفيت زندگي (نمونه موردي محله خانلق شيروان)
محيط زيست و توسعه پايدار شهري با تاكيد بر استفاده بهينه از آب
پياده راه: بازگشت مفاهيم اجتماعي به خيابان، نمونه موردي پياده راه علم الهدي رشت
تاملي بر چيستي رمز پردازي مقدس،درمعماري فرازميني گذشته ايران
مديريت بحران با استفاده از سيستم هاي حمل ونقل هوشمند در شبكه راه ها
بافت قديم نجف آباد
تاثير اقتصاد برشكل گيري فضاهاي عملكردي در خانه هاي سنتي نجف اباد (نمونه موردي: كبوتر خانه و فضاي نگه داري ميوه)
مديريت ساخت تخت جمشيد
بافت هاي تاريخي دوره ي تيموري (تاكيد بر مدرسه غياثيه)
تاثير استفاده از نقوش فرش در معماري ايراني
مرثيه سرايي معماري ايراني
بام سبز
تاثير اقليم برمنظر سنتي در ماسوله
مسكن ارزان قيمت و با كيفيت با تاكيد بر مدولارسازي
بررسي وارزيابي كيفيت منظر فضاي شهري با استفاده از مدل ANP نمونه موردي:(منطقه 1كرمان)
تاثير بررسي مديريت مسئله آب و بحران كم آبي در كشور ايران
مطالعه رفتار بتن نيمه سبك با رس منبسط شده (ليكا)
بررسي روش هاي طراحي معماري
تاثير جانمايي وطراحي ساختمان هاي اداري بر زواياي مختلف جامعه مطالعه موردي شهر همدان منطقه يك
مطالعه و تحليل عوامل ايجاد استرس در فضاهاي شهري براي نابينايان نمونه موردي: خيابان خيام اروميه
بررسي ساختاري طراحي تزئينات وابسته به معماري اصفهان عصر صفوي (مطالعه موردي: كاشي كاري گنبدهاي بناهاي مذهبي)
تاثير سكونت گاه هاي غير رسمي بر جرايم و راه كارهاي پيشگيري از آن
معرفي معماري سنتي بشرويه
بررسي مصالح هوشمند در معماري نوين و تاثيرات آن در افزايش كارايي ساختمان
تاثير شيشه هاي هوشمند در كاهش مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني
معمار در معماري قرآن (جستجويي درباره ويژگي ها و وظايف معمار از منظر قران كريم)
بررسي مناسب ترين سيستم هاي خورشيدي در ساختمان هابادرنظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي
تاثير فضاها در هويت اسلامي و ايراني معماري مسكوني تهران معاصر
معماري ايراني و ايجاد حس حركت
بررسي نقش تفكر و فرهنگ اسلامي در تزئينات محراب هاي مساجد (مطالعه موردي مسجد جامع بابل)
تاثير فلسفه بر معماري اسلامي مساجد ايران با تاكيد بر مسجد امام اصفهان
معماري بومي(با رويكرد تاثير فرهنگ بر معماري بومي شهرستان سبزوار)
بررسي و بازشناسي عوامل موثر شهري از نظر آسيب شناسي در امنيت فضاهاي عمومي شهري
تاثير معماري حسي و رفتارگرا در پايداري شهر
معماري سبز، راهي به سوي آينده
بررسي و تحليل وضعيت بافت قديم سيرجان با استفاده از آناليز سوات
تاثير معناي زيارت و توسل بر معماري زيارتگاه ها در شهر اسلامي
معماري سنتي ايران و پايداري ان در معماري مدرن
بررسي آثار اقتصادي گردشگري بر توسعه مناطق روستايي
تاثير نور ورنگ بر ايجاد حس مكان درهنر و معماري اسلامي
معماري منظر و هنرهاي محيطي (تاثيرات هويتي و روانشناسانه رنگ در شهر و زيبا سازي شهر)
بررسي آسيب هاي ناشي از عدم توجه به قانون حريم بناهاي تاريخي(نمونه موردي شهر همدان)
تاملي بر هنر مانايي براساس مطالعات آجرهاي منقوش لعابدار كاووش هاي باستان شناسي تپه ربط سردشت و قلاييچه بوكان
معماري و توسعه ي صنعت اكوتوريسم كشور(نمونه موردي طراحي مجموعه گردشگري در جزيره كيش)
بررسي اثرسنت برمعماري امروز ايران
تبيين الگوهاي معمارانه دراقليم معتدل و مرطوب براي طراحي مجتمع اموزشي پايدار
مفهوم وچگونگي شكل گيري محله درشهرنشيني ايراني و واحدهمسايگي در شهرسازي معاصر غرب (نمونه موردي محله چله خانه رشت)
بررسي ارزش هاي اسلامي و نمود كالبدي آنها در شهر و معماري
تبيين ايمني در محيط عمران شهري برمبناي پارامترهاي كالبدي (نمونه موردي قلعه و كيل آباد مشهد)
بررسي طراحي و اقليم مسجد جامع اصفهان
بررسي ارزش هاي عرفاني رنگ ها در مساجد با بررسي دو نمونه در دوره صفويه و قاجاريه
تبيين برنامه ريزي مدرن معماري و پايه هاي ان در شهر قزوين محدوده ي خيابان شهيد بابايي و ارائه استراتژي هاي توسعه با استفاده از روشSWOT
مقايسه ي اثر بخشي معماري مدرن و معماري ايراني اسلامي در پيشگيري از وقوع جرايم براساس اصولCPTED
بررسي استفاده ازمصالح نوين در فناوري صنعت ساختمان با رويكرد افزايش كارايي و كاهش هزينه
تبيين برنامه ريزي مدون معماري برپايه تكنيك SWOT مطالعه موردي: خيابان كارگرجنوبي، منطقه 11 تهران
مقايسه مناره قطب دردهلي ومناره جام در افغانستان
بررسي اسيب شناسي خلاقيت كودكان در محيط شهري عصر امروز
تبيين تربيتي شهر و شهروند اسلامي
مقذمه اي بر طراحي معماري موزه اسباب بازي كودك با رويكردي به ارگونومي
بررسي اصول حاكم و معيارهاي طراحي براساس انرژي پايدار در معماري ايراني-اسلامي
تبيين جايگاه نرم افزارهاي انرژي در فرآيندطراحي معماري
ملاحظات طراحي معماري در محيط هاي درماني ارتقا يافته از طريق روانشناسي محيط
بررسي اصول و ضوابط ساماندهي پياده راه هاي شهري جهت استفاده معلولين جسمي حركتي
تبيين نقش راسته ي تجاري-سنتي خانلق در شكل گيري سرمايه اجتماعي در شهر شيروان
منابع اسلامي و روش هاي استفاده از آن ها در تاليف مباني نظري شهرسازي و معماري اسلامي
بررسي اصول و مباني منشور شهر اموزنده با نگاه به تجربه جهاني شهر گوادالا خارا مكزيك
تبيين نقش نمادين مسجد در هويت بخشي به سيماي شهر ايراني-اسلامي
مناسب سازي فضاي شهري به منظور كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش احساس امنيت (نمونه موردي: محله هادي آباد قزوين)
بررسي الگوهاي سنتي معماري ايران جهت دستيابي به الگوهاي مدرن با رويكرد ارتقاء هويت
تبيين نقش پياده راه در توسعه پايدارشهر(نمونه موردي خيابان طالقاني شرقي بجنورد)
منظر ميدان دوره قاجاري ميدان توپخانه در نقش يك ميدان حكومتي
بررسي الگوهاي طراحي معماري سبز با رويكرد تعاملات بين معماري و طبيعت
تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهر سازي (مسجد آقا بزرگ كاشان)
منظرهاي تاريخي صنعتي با نگاهي ويژه به آسبادهاي نشتيفان
بررسي الگوهاي مناسب سازي فضاهاي شهري سازگار با كودك(نمونه موردي پارك بهارستان زنجان)
تجلي عرفان در معماري اسلامي
موانع توسعه گردشگري در استان كردستان
بررسي امكان احياي سكو در فضاهاي شهري
تجلي مباني نظري اسلام در كالبد معماري سنتي (مطالعه موردي: ظهور درون گرايي در سير تحول كالبدي بقاع منطقه طالقان)
مولفه هاي تاثير گذار بر سرزندگي در پروژه هاي مسكن مهر
بررسي بارزه ي نور در مسجد نصير الملك
تحقق شهر الكترونيك و كاهش آلاينده هاي زندگي شهري
مكان يابي فضاي سبز(پارك محله) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي به روش ارزيابي چند معياريAHP (نمونه موردي: شهر اهواز-منطقه8)
بررسي بافت هاي فرسوده و ارائه ي راه كارهايي جهت كاهش آسيب هاي ناشي از فرسودگي نمونه موردي: شيراز
تحليل احتمالاتي و قطعي خطر زمين لرزه در محدوده شهر كرمان
نقدي بر هويت معماري معاصر ايران از سال 1300 خورشيدي تا به امروز (نمونه موردي شهر تهران)
بررسي بناي برج روستاي رئيس آباد شهرستان رفسنجان و مطابقت ان با معابد اناهيتا در ايران
تحليل اصول الگوي توسعه واحد همسايگي سني(TND) در برنامه ريزي محله اي شهرهاي جديد(مطالعه موردي: شهر جديد بهارستان)
نقش باغ خانواده در ارتقاي سرمايه اجتماعي جامعه
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك (e-CRM) برگردشگري مورد مطالعه: شهرستان لردگان
تحليل توان اكوتوريستي و برنامه ريزي فضاهاي گردشگري با رويكرد پايداري مطالعه موردي: شهرستان خوي
نقش بوم گردي در توسعه پايدار اكولوژيك (نمونه موردي بوم گردي در پارك جنگلي لويزان)
بررسي تاثير نظم شهرسازي سنتي ايران بر زيبايي شناسي فضاي شهري(نمونه موردي ميدان امام اصفهان)
تحليل جرم شناختي از جرايم ساختماني: تاملي بر ضمانت اجراي قانوني ان
نقش جرم حرارتي در سقف حوضچه اي بر بار گرمايش ساختمان
بررسي تاثير اقليم در شكل گيري فضاهاي باز در معماري ايران
تحليل فرم در مساجد قرون اوليه اسلامي ايران با مطالعه موردي مساجد اوليه بخش هاي مركزي
نقش راه در شكل گيري و از بين رفتن شهرها نمونه موردي شهر سلطانيه
بررسي تاثير بازتابنده هاي نوري در بهره وري آتريوم هاي مركزي
تحليل فضايي كاربري هاي اوقات فراغت مناطق كلان شهر تهران
نقش روانشناسي محيطي در كاهش مشكلات آپارتمان نشيني(مطالعه موردي مجتمع سعيديه و امام رضا در همدان ايران)
بررسي تاثير فرهنگ عامه بر گردشگران
تحليل مباني نماد و نشانه هاي زيبا شناسي در معماري ايراني-اسلامي مورد مطالعه: خانه هاي قزوين محله مولوي
نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در تصميم گيري مشاركتي برمديريت شهري و پروژه هاي عمراني
بررسي تاثير فضاهاي مسكوني بر روي سلامت رواني
تحليل و بررسي پيشينه و تزئينات داخلي گنبد سلطانيه
نقش قرار گاه هاي رفتاري در ارتقاء تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي تجاري
بررسي تاثير نقش المان هاي(نشانه هاي) شهري در حس تعلق به مكان در محيط هاي انسان ساخت
تحليل ويژگي هاي كالبدي بافت شهر ايراني اسلامي با نظريه رشد هوشمند
نقش ماندگاري وقف در آبادي شهرها و پايداري بناهاي معماري اسلام
بررسي تاثيرات رنگ و فرم در گرافيك محيطي مهد كودك
تحليل پايداري مدارس با رويكرد دستيابي به توسعه پايدار
نقش مصالح بكار رفته در نماي شهري بر ادارك زيبايي شهروندان
بررسي تطبيقي شاخص هاي امنيت اجتماعي و ويژگي هاي فضاي شهري به منظور استخراج مولفه هاي امنيتي فضاي شهري
تحليل پتانسيل ها،زير ساخت ها و جاذبه هاي گردشگري شهرستان اراك با مدل SWOT
بررسي تطبيقي ميزان تعامل الگوي حياط مركزي و الگوي يك جبهه پر با عرصه هاي عمومي شهري
تحليلي از عناصر و مولفه هاي معماري گذشته ايران، با بررسي مصاديق سنتي در جهت ارتباط با معماري پايدار
نقش معماري مسكن روستايي در توسعه پايدار روستايي
بررسي جايگاه نيارش در معماري گذشته و معاصر ايران
تحليل برميزان خوانايي فضا در ايستگاههاي زير سطحي قطار شهري مشهد(نمونه موردي ايستگاه شريعتي)
نقش نماد و نشانه هاي مسكوني برايجاد حس مكان
بررسي حقوق شهروندي
تحليلي برنقش گردشگري بومي در توسعه روستاي كلم استان ايلام
نقش هويت در خانه هاي سنتي ايران ونقد معماري معاصر دوره پس از انقلاب اسلامي
بررسي حياط در خانه هاي به جامانده از دوره قاجارشهرستان نجف آباد
تحول هسته شهر از ابواب البر ايلخاني تا نقش جهان صفوي
نقش و تاكيد برنامه ريزي راهبردي محيط زيست پايدار بر توسعه كلانشهر مشهد
بررسي دلايل عدم پايداري اجتماعي بخش عمده اي از شهرك شوشتر نو
تدوين برنامه راهبردي بزرگراه امام علي تهران با رويكرد باز تعريف محلات منسجم پيراموني
نمادها،نشانه ها درمعماري و شهرسازي ايراني اسلامي
بررسي رابطه حسن مكان باكهن الگوها(نمونه موردي ماندالا در كعبه)
تعامل طبيعت و معماري مبتني بر مفاهيم و ارزش ها در معماري سنتي ايراني
نمود كمال گرايي درمعماري باغ ايراني
بررسي راندمان اجرايي روش هاي حمل و نقل بتن در پروژه هاي بزرگ
توانمندسازي اجتماع محور در راستاي حكمروايي خوب شهري(نمونه پژوهشي: قائم شهر(ترك محله)
نهادينه سازي فرهنگ استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در بخش ساختمان در ايران
بررسي رشد تعاملات اجتماعي گردشگري شهرهاي ساحلي در روند توسعه پايدار شهري
توانمندسازي با رويكرد توسعه اجتماع محلي(نمونه پژوهشي: قائم شهر(ترك محله)
نور طبيعي به عنوان يك عامل تعيين كننده هويت فضاي معماري
بررسي رنگ اتاق خواب كودك با رويكرد روانشناسي محيط(محور زيبايي شناسي در معماري)
توانمندسازي محلات حاشيه نشين شهري(نمونه موردي: محله خضر همدان)
نگاهي براصول زمينه گرايي در معماري و تاثير ان بر طراحي مركز تفريحي فرهنگي گذران اوقات فراغت بندر عباس
بررسي روش هاي مداخله اي در بهبود و مرمت بافت هاي فرسوده شهري
توسعه شهر نشيني با رويكرد پيشگيري از جرم
نگاهي به ارزش هاي باغ سازي در كرمان با توجه به دو باغ بيرم آباد و سالار كلانتر
بررسي رويكرد توسعه پايدار محله اي و ارائه استراتژي چندعاملهSWOT براي پايداري محله (نمونه موردي: محله شارق منطقه7 شهر تهران)
نگاهي به حقوق شهروندي از منظر اسلام و تفكر غرب
توسعه گردشگري روستايي(مطالعه موردي: روستاي حيدرآباد ايلام)
نگاهي نو به شيوه ي آموزش آكادميك معماري ايران
تكفير معني(باز خواني انديشه و هابيت و تكفير در ساخت مساجد معاصر)
نگرشي نو برخلق ايجاد محله هاي مسكوني با رويكردي ويژه برمحلات مسكوني سنتي(TND)
جايگاه زمين در معماري
هوشمندسازي نگرشي نو در معماري مدرن
جايگاه فضاي سبز و كاركردهاي آن در كيفيت زندگي شهري
هولوگرافي علم و هنر نور در معماري
جلوه هاي آب در معماري ايراني
هويت اسلامي و نقش ان در توسعه پايدار شهري
جلوه هاي نو در معماري منظر
هويت بخشي مكاني با نيل خروج از گره شهري(نمونه موردي ميدان گاز سنندج)
جوهره هاي شكل گيري معماري بومي
هويت فرهنگي و نقش آن در طراحي معماري و منظر شهري
واكاوي سطح كيفي مسكن با رويكرد رضايتمندي از مسكن ارزان
حقوق فرهنگي شهروندي در اسلام
پايش هنر تغزيه و تعزيه خواني(بازنمايي) و جايگاه ان در حسينيه
حكمت انتخاب مضامين كتيبه ها در اثار معماري ايران اسلامي نمونه موردي: مدرسه خان شيراز
پل هاي دوره ي صفوي در اصفهان
حياط عنصر جيات خانه ايراني در بستر تاريخ ، فرهنگ و محيط
پيوند اركان شهر«مسجد، ارگ و بازار» در مديريت شهرهاي اسلامي
خاطره جمعي به عنوان عاملي در ارتقا فضا به مكان (نمونه موردي خيابان مدرس كرمانشاه)
چگونگي ارتقاي جوانب اجتماعي در طراحي مجتمع هاي مسكوني براي اقشار كمم درآمد در ايران
خرد اقليم ،بررسي الگوهاي ارتباطي بين طبيعت و معماري در طراحي يكپارچه ساختمان
چگونگي تغييرات كالبدي و كاربردي معابر محله تاريخي سرخاب تبريز و احيا و باز زنده سازي آن در جهت ايجاد توسعه پايدار
خوانايي مناظر شهري در معماري سنتي و مدرن
چگونگي فرآيند ادراك فضا در بافت تاريخي
درامدي بر شناخت آرايه ها و تزئينات خانه هاي قاجار (نمونه موردي عمارت بيرجندي ها در بروجرد)
چيستي معماري اسلامي
درآمدي بر معماري مجاور افزاي مدرسه خان در بافت زنديه شيراز
كاربرد روش تئوري زمينه اي در برنامه ريزي شهري نمونه موردي: ارزيابي تطبيقي مفهوم رضايت مندي از ديدگاه متخصصين و بهره برداران شهري
درآمدي بر چيستي منظر فرهنگي و عوامل موثر بر آن
كاربرد رويكرد معماري زمينه گرا در باز پروري فرهنگ زيستي (طراحي مجتمع فرهنگ زيستي در كرمانشاه)
كاربرد شيشه هاي هوشمند در كاهش مصرف انرژي
كاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثير ان بر بهداشت محيط و انسان
كاهش مصرف انرژي با مديريت برفعاليت سيستم هاي تهويه مطبوع (نمونه موردي ساختمان دانشگاه يوله سوئد)
كنترل هوشمند چراغ راهنمايي با استفاده از منطق فازي
گردشگري شهري راهي به سوي توسعه پايدار منطقه اي نمونه موردي: شهرستان كاشان
گنبد روز آمد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید