دریافت مقالات همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۹۱عنوان مقاله تخصصی شامل۵۶۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

استفاده از راكتور پلاسما در پروسه توليد انرژي الكتريكي
بررسي آلايندگي و هزينه هاي ناشي از توليد برق با سوخت هاي فسيلي در مقايسه با انرژي خورشيدي
الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذره PSO براي جايابي خازن بهينه در شبكه هاي توزيع
طرح تكنولوژي ساخت ساختمان سبز
مديريت و بهينه سازي شبكه هاي گيرنده بي سيم با مصرف پايين انرژي
بررسي اثر تغيير نيمه رساناها در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي با رنگ طبيعي
طراحي يك كنترلر خود تطبيق (D-STATCOM) جهت بهبود ولتاژ شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
امكان سنجي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير جهت بكارگيري به عنوان منابع توليد پراكنده
به كارگيري انرژي خورشيدي در بخش كشاورزي ايران
بكارگيري انرژي خورشيدي و سرمايه گذاري در ايران: فرصت ها و تهديدها
بررسي اثر ادوات FACT و نيروگاه بادي DFIG بر پايداري گذراي سيستم هاي قدرت ضعيف
بررسي و مطالعه اثر انواع توربين هاي بادي بر پايداري گذراي يك شبكه ضعيف
ذخيره انرژي الكتريكي وكاهش آلايندگي محيط زيست با باروري ابرها
استفاده از گرد سنباده ضايعاتي، حاصل شده از فرايند توليد نئوپان براي توليد نئوپان هاي سبز و دوستدار محيط زيست
بهره گيري از انرژي خورشيدي در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
كاهش تاثير حضور واحدهاي توليد پراكنده در كم شدن محدوده تحت پوشش رله هاي حفاظتي
تخمين مشخصات هادي و برج با استفاده از شبكه عصبي
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي روي سطح شيب دار و بررسي زواياي بهينه براي نصب پانل فتوولتائيك در استان كرمان (ISCEE2014)
محافظت تيرهاي بتني و فن آوري نانو
تعيين اندازه و مكان بهينه توليدات پراكنده در سيستم هاي توزيع
استفاده از الگوريتم ديناميكي pso مبتني بر gso در قيمت دهي بازار برق با مدل احتمالي قيمت بازار
كنترل بار فركانس سيستم هاي قدرت چند ناحيه اي به روش بهينه سازي روش كنترل مدل داخلي
بررسي صرفه اقتصادي استفاده از سيستم هاي فتوولتائيك در مناطق نمونه شهرستان ريگان
توليد توان الكتريكي و حرارتي در مناطق دور از شبكه با استفاده از ديزل ژنراتور و توربين بادي و پيل سوختي
شبيه سازي عملكرد ديناميكي سيستم هاي فتوولتاييك و بادي در دو حالت متصل به شبكه و جزيره اي
مطالعه آزمايشگاهي استحصال انرژي زمين گرمايي از حوزه هاي پتروترمال
مقايسه تأثير خازن گذاري و واحد هاي نيروگاهي منطقه درپايداري ولتاژ ناحيه جنوب كرمان
طراحي كنترل گر تناسبي-انتگرالي بهينه شده با استفاده از الگوريتم پرنده براي كنترل جبرانساز ايستاي توان راكتيو
بكارگيري كنترلر منطق فازي(FLC) در توربين بادي مبتني برPMSG جهت كنترل توان در سرعت هاي بالا
مقايسه روش هاي عددي تحليل آيروديناميكي ايرفويل توربين هاي بادي براي محاسبه ي ضريب برا
كاربرد ذخيرهساز مغناطيسي ابررسانا با جبرانساز استاتيكي سنكرون جهت بهبود پروفيل ولتاژ در نيروگاه بادي
كاربرد ذخيره ساز مغناطيسي انرژي ابررسانا در سيستم هاي قدرت
مقايسه مشخصه هاي زيست محيطي خطوط انتقال HVDC با خطوط انتقال HVAC
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي انرژي بادي جهت احداث نيروگاه
بررسي توليد انرژي از پسماند آلي شهري به روش هضم بي هوازي
حل مشكل توزيع اقتصادي بار با الگوريتم ديفرانسيل تكاملي
مكان يابي بهينه خازن با استفاده از الگوريتم رقابت امپريالسيم و الگوريتم كلوني زنبور
طراحي تعيين سايز منابع و اجزاء نيروگاه تركيبي توربين آبي، ديزل، آرايه هاي خورشيدي مستقل از شبكه جهت تامين انرژي بار روستايي
بررسي اثرات اتصال كوتاه و ورود بار غير خطي در شبكه قدرت برروي ارتعاشات مكانيكي توربين بادي سرعت متغير (DFIG )
سنتز يك ماده رنگزاي جديد و بررسي خواص آن در سلول خورشيدي
برآورد منابع و تسهيم اعتبارات در شركت هاي توزيع برق با رويكرد فني و اقتصادي و افزايش بهره وري
بهبود روش مشاهده و آشفتگي در رديابي نقطه توان ماكزيمم پانلهاي فتوولتاييك به روش تطبيقي
تاثير زاويه تابش اشعه ورودي قطبي بر روي خواص تشعشعي
بررسي و ارزيابي سيستم خورشيدي در ايستگاه مخابراتي
برنامه ريزي تعهد توليد در حضور توأمان منابع پاسخگويي بار و خودرو برقي
افزايش بازده سلول خورشيدي رنگدانه اي با تركيب رنگدانه هاي طبيعي
انواع منابع انرژي هاي نو قابل اجرا در اقليم استان كرمان
بكارگيري از انرژي اقيانوسي و انرژي امواج دريا جهت توليد انرژي الكتريكي
بررسي استفاده از توابع توزيع احتمال در تجزيه و تحليل ارزش قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
اندازه و جايابي بهينه جبران ساز استاتيكي حالت سنكرون (STATCOM) با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات اصلاح شده (IPSO)
انرژي هاي زمين گرمايي
قابليت اطمينان اجباري واحد متعهد با خودرو برقي متصل به شبكه با استفاده از الگوريتم HPSO وACO
بهينه سازي مكان خازن در شبكه توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم PSOو الگوريتم ABC
توليد بيو الكتريسيته با استفاده از باكتري ها و سيانوباكتري ها در پيل هاي سوختي ميكروبي
مديريت انرژي در يك شهرك صنعتي با استفاده از مفهوم نيروگاه مجازي
حل مساله پخش توان در يك شبكه هوشمند داراي خودروهاي برقي، منابع بادي و خورشيدي و مولد CHPبه عنوان يك هاب انرژي در محيط تجديد ساختار يافته
پياده سازي گيت NOT با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني ارگانيك
روشي نو در حل مساله چند هدفه جايابي ادوات چند نوعي FACTS با الگوريتم جستجوي هارموني
ولتاژ نقطه ي نول به زمين (ولتاژ سرگردان) در شبكه هاي توزيع: تعاريف و تاريخچه، منابع و روش هاي كاهش
بررسي خواص مقاومتي و دوام بتن هاي ساخته شده از سنگدانه هاي بازيافتي
تاثيرات ميكروسيليس بر روي خواص مقاومتي و دوام بتن هاي ساخته شده با سنگدانه هاي بازيافتي
طراحي كنترل كننده ها ي فازي و PID براي كاهش نوسانات سيگنال خروجي منابع تغذيه
ارزيابي اقتصادي بهره برداري از سيستمهاي فتو ولتائيك بصورت متمركز وپراكنه و چالش هاي پيش رو
مروري بر منابع توليد پراكنده و حفاظت آنها در شبكه
بررسي عملكرد مدل تركيبي فيلتر اكتيو قدرت و تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي
بهينه سازي توان خروجي توربين بادي با روش هوش مصنوعي
مروري بر بررسي هاي فني توربين هاي بادي و مدل هزينه اي آن ها
بررسي مزايا و معايب انرژي هاي تجديدپذير،موانع پيشرو و راهبردهاي موثر
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده بااستفاده از روش هاي هوش مصنوعي
مكان يابي بهينه جبران ساز استاتيكي در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي كنترل كننده تطبيقي مد لغزشي ترمينال براي مبدل باك DC-DC
بررسي و تحليل رفتار ديناميكي ژنراتور القايي دو سو تغذيه متصل به شبكه قدرت به هنگام بروز خطا
ضرورت توسعه انرژي تجديدپذير با تاكيد بر استفاده از سيستم هاي فتوولتاييك با رويكرد سيستم هاي ديناميكي
بازآرايي سيستم قدرت و كاهش تلفات در سيستم توزيع با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جست و جوي باكتري ها
انتخاب محل مناسب توربين بادي در شبكه توزيع به منظور دستيابي به حداقل اعوجاج هارمونيكي كل در شبكه
حل مسئله كنترل فركانس بار مبتني بر كنترل كننده فيدبك حالت و الگوريتم بهينه سازي آموزش و يادگيري، با ارائه يك تابع چند هدفه فازي پايدار ساز جديد
استفاده از بردار ولتاژ در طرف رتور براي كنترل مستقيم توانهاي اكتيو و راكتيو در ژنراتور القايي دو سو تغذيه نيروگاه بادي
مروري بر عملكرد خشك كن هاي خورشيدي دوگانه (Hybrid)
ارزيابي تاثير توليدات پراكنده در كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth
Study the SSR damping characteristics Using TCSC for Mitigation of Sub-synchronous Oscillations
Optimal Distribution System Planning for Productivity Improvement Using GA
sA new method for providing a model for the analysis of wind turbine kite
Selection of TCSC location and size for optimal power flow under normal and network contingencies
Power Quality Indices Estimation Using Modified Recursive Newton Algorithm
Implementable Approaches of Power and Energy Dissipation Calculation for Distribution Networks Using GIS Software Package
Review and Classification of PHEV Impacts on Distribution Grids
Transmission Expansion Planning Including Line Reactive Flow Based on DC Power Flow
Optimal placement and sizing of capacitors in harmonic-containing distribution networks
Energy Efficiency Metrics and Techniques in Cloud Data Centers
Optimal placement of SVC for loss reducing in transmitsion networks using bacteria algorithm

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید