امکان دانلود مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بروجن برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۷عنوان مقاله تخصصی شامل۱۸۱۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي با استفاده از داده كاوي و الگوريتم ژنتيك
شناسايي و مقابله با Free Riding در شبكه هاي نظير به نظير براساس سيستمهاي مديريت اعتماد مبتني بر شهرت
ارائه روشي كارآمد جهت بررسي تماميت داده هاي ذخيره شده در محاسبات ابري
رويكرد بهينه براي نهان نگاري تصوير توسط الگوريتم كلوني زنبور
بررسي امنيت و حفظ حريم خصوصي در سيستم هاي RFID
ا AWiWi تركيبي از شبكه هاي WiFi و WiMAX
موفقيت زنان در كسب و كار اينترنتي
امنيت و موانع امنيتي در شبكه هاي حسگر بي سيم
نهان سازي مقياس پذير و ناآگاه داده در تصاوير رنگي براي بالا بردن امنيت انتقال اطلاعات
ريسك و مديريت آن در پروژه ها نرم افزاري
پيش بيىي ميزان مصرف گاز مشتركين خانگي با استفاده از شبكه هاي عصبي
مقايسه شبكه هاي عصبي و سيستم فازي در پيش بيني مصرف گاز
بهيود مديريت شبكه با شبكه هاي نرم افزار محور
برنامه ريزي در مديريت پروژه هاي نرم افزاري
تصويركاوي مبتني بر محتوا به كمك شبكه بيزين
ارايه راهكارهاي جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم با سينك هاي متحرك
بهبود تخمين حركت دو طرفه براي توليد اطلاعات جانبي در كد گذاري توزيع شده ي ويديو
بررسي كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در نوبت دهي الكترونيك نفت كش هاي جاده پيما شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار
تاثير استقرار پنجره واحد بر عملكرد سازمانهاي تجاري
رايانش ابري در دستگاه هاي هوشمند همراه موارد كاربرد لزوم توسعه زير ساخت بررسي حريم خصوصي و امنيت
بهبود پارامترهاي مطرح در مسير يابي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از سيستم فازي بهبود يافته توسط الگوريتم كلوني مورچگان و با بهره گرفتن از راهكار تواوزن بار
بهينه سازي الگوريتم خوشه بندي فازي متوسط مراكز با روش غير پارامتريك در قطعه يندي تصاوير تشديد مغناطيسي مغز
سيستم هاي توصيه گر در شبكه هاي اجتماعي فروشگاهي
تنظيم چارچوب معماري سازماني فناوري اطلاعات با در نظر گرفتن معماري سرويس گرا و تاكيد بر چارچوب زكمن
نهان نگاري وفقي مبتني بر بلوك بندي تصوير و الگوريتم ژنتيك
ارايه مدلي هوشمند براي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از سيستم استنتاج عصبي – فازي تحت آموزش كلوني زنبور عسل
نقش فناوري درمديريت ارتباط با مشتري
امنيت شبكه حسگر بي سيم
ارايه روشي چديد بر مبناي حوشه بندي و انتخاب ويژگي براي امتياز دهي اعتباري مشتريان بانك
الگوريتم هاي فرا ابتكاري در تاييد هويت با بند انگشت دست
تركيب خوشه بندي فازي مبتني بر هسته و روش هاي مجموعه سطح براي قطعه بندي تصوير
شناسايي جاده بر پايه روش هاي يادگيري و استفاده از ويژگي هاي بافت و رنگ
اثرات متقابل فرهنگ سازماني و متدهاي چابك
دسته بندي تفسير پذير داده هاي ژني سرطان پستان با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
بررسي اصول بنيادي قابليت اعتماد و اطمينان در سيستم هاي كامپيوتري
بررسي روش تحمل پذيري خطا با تكنيك افزونگي در ربات ها
بررسي روش هاي تحمل پذيري خطا در سيستم هاي كامپيوتري
شناسايي تصاوير كروموزمي انسان
بررسي روند پژوهش در مدل كسب و كارc2c
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي وزني هوشند در شبكه هاي موردي سيار
SODA يك الگوريتم كنترل اجراي همزمان تراكنش ها در پايگاه داده هي شبكه موردي سيار مبتني بر يك معماري شبكه خوشه اي هوشمند
بررسي معماري امنيت در محاسبات ابري
روش هاي ارزيابي معماري نرم افزار
مقايسه و بررسي تفاوت هاي شبكه ها سيار اقتضايي، بين خود رويي و پرواز موقت (MANET,VANET,FANET)
افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم با بكارگيري انتخاب سرخوشه معاون باالگوريتم رقابت استعماري
نرمال سازي كاربران در يك سامانه توصيه گر فيلتر گذاري اشتراكي مبتني بر فضاي نهان احتمالي
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و استراتژي هاي كاهش ريسك در يادگيري الكترونيكي
ارائه مدل و چارچوبي براي يادگيري الكترونيكي تفليقي موثر و كارآمد بر اساس فاكتورهاي حياتي موفقيت در طراحي و پياده سازي
تخصيص بهينه منابع در محاسبات ابري با ستفده از اتوماتاي يادگير سلولي
كاهش نويز اسپكل بر اساس تابع آستان ذاري وفقي و بسته موجك بهينه
روش جديد مسيريابي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ذرات در شبكه هاي حسگر بي سيم
تحليل رمز يك الگوريتم رمز نگاري تصوير مبتني بر آشوب
بهبود عملكرد پروتكل wep به منظور افزايش امنيت در شبكه هاي بي سيم
مترجم زبان اشاره با استفاده از مايكروسافت كينكتX-BOX 360TM
استفاده از هوش انساني به عنوان خرده هوش در الگوريتم هاي هوشمند
ارائه روشي كارآمد جهت بررسي تماميت داده هاي ذخيره شده در محاسبات ابري
مروري بر تامين امنيت در پردازش ابري
بررسي و تحليل نكات امنيتي معماري نرم افزارهاي شي گرا
پيش بيني تشخيص بيماري سرطان سينه به كمك ماشين بردار پشتيبان
مقايسه و ارزيابي سبكهاي معماري نرم افزار
استفاده از نمايش تنك و ديكشنري افتراقي توليد شده با الگوريتم LC-KSVD جهت تشخيص متن در تصاوير
بررسي الگوريتم هاي خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بيسيم
بهبود اطلاعات تصاوير CT و MRI با ادغام تصاوير بر اساس DWPT و DWT
تهديداهاي امنيتي به عنوان معايب محاسبات ابري و ارائه پيشنهاداتي
بررسي چالش ها و پيامدها امنيتي در راينش ابري با تاكيد بيشتر بر اعتماد و حريم
سيستم هاي هوش تجاري روشي براي هوشمند سازي سازمانها
جلوگيري از حملات كرم چاله در كاربردهاي چند رسانه اي شبكه هاي موردي سيار بر طبق پروتكل AODV
ارائه روشي جديد براي مقابله باحملات كرم چاله در شبكه هاي موردي سيار مبتني بر پروتكل AODV
مديريت دانش در روشهاي چابك توسعه نرم افزار
Mining network data stream for intrusion detection through combining SVMs with Selective K-Medoids and StreamKM++ clustering algorithms

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید