دسترسی به مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۷عنوان مقاله تخصصی شامل۱۸۱۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

انرژي خورشيدي و بررسي چگونگي بازدهي حداكثر آنها (بررسي موردي شهر كرمان و استفاده از نرم افزار SAM)
طراحي كلكتور خورشيدي سهومي خطي جهت توليد مستقيم بخار
تحليل و شبيه سازي اثر تغيير دبي سوخت و هواي مشعل گازسوز با در نظر گرفتن پارامترهاي آلاينده هاي محيط زيستي
بررسي موانع و عوامل مؤثر بر بوميسازي تكنولوژي استحصال انرژيهاي تجديدپذير
بررسي عملكرد حرارتي مصالح و فرم اتاق هاي پنج دري فضاهاي زمستان نشين خانه هاي سنتي يزد و ارائه پيشنهادات در جهت كاهش مصرف انرژي
بازيافت وفت از لجه هاي وفتي بوسيله روش استخراج با حلال
طراحي و مدلسازي يك سيستم توليد همزمان برق و حرارت بر پايهي پيل سوختي
مديريت اقتصادي خودروهاي الكتريكي در شبكه هوشمند بمنظور تامين انرژي در سمت توزيع
بهينه سازي سود شبكه هوشمند توزيع با حضور خودروهاي الكتريكي
انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي آن
بهينه سازي مدل MILP در طراحي و بهره برداري از سيستم توليد همزمان يك شهرك مسكوني با هدف كاهش مصرف انرژي
بررسي ساختار و خواص الكترونيكي پروسكايت هاي هيبريدي Cspbl3 و CH3NH3pbl3 با استفاده از نظريه تابع چگالي و تصحيحات نسبيتي GW
مروري كلي بر چگونگي طراحي و عملكرد سلولهاي خورشيدي
ارزيابي احتمالي تلفات و پروفيل ولتاژ شبكه توزيع در حضور توربين هاي بادي با استفاده از تبديل بي بو
روشي جديد در طراحي اينورتر ارزان قيمت 3 سطحي SVPWM NPC با ديويد كلمچ در سيستم هاي فتوولتائيك
بررسي و تحليل روش هاي كنترل اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد مستقيم به صاعقه به توربين بادي در محيط EMTP –RV
Control of Doubly – F ed Induction generate during Distored Grid Voltage Using ANFIS
مدلسازي ديناميكي و كنترل DFIG متصل به شبكه نامتعادل
كنترل بهبود يافته سيستم DFHG متصل به شبكه نامتعادل با استفاده از رگولاتورهاي جريان PI-R
كنترل DFIG در سيستم تبديل انرژي باد با استفاده از شبكه عصبي – فازي
توربين بادي، تنظيم ولتاژ، كانورتر، كنترل توان اكتيو، شبكه عصبي – فازي، DFIG
تحليل و مقايسه وضعيت انرژي هاي نو در ايران و جهان تا 2014
اثرات زيست محيطي استفاده از انرژي تجديد پذير(بيوديزل)
مطالعه شكل دهي ميكروكانال هاي صفحات دو قطبي فلزي پيل سوختي در فرآيند شكل دهي لاستيكي
تدوين استراتژي هاي بهينه مديريت انرژي در بخش خانگي و تجاري كلان شهرها با استفاده از روش SWOT و ماتريس QSPM (مطالعه موردي: كلان شهر تهران)
مدل سازي جداسازي هيدروژن با استفاده از غشاء متخلخل سراميكي و مطالعه اثر تغييرات پارامترهاي فرآيندي
بررسي عملكرد اتصال سري و موازي پيل هاي سوخت ميكروبي در توليد الكتريسيته
بررسي بهينه سازي مصرف انرژي با چيدمان مناسب در برج هاي تقطير در يك جداسازي نسبي
طراحي اينورتر چند سطحي جديد براي سيستم هاي فتوولتاييك
مدلسازي دستگاه آب شيرين كن خورشيدي و بررسي عددي تاثير پارامترهاي مختلف در ميزان بهره وري روزانه
بررسي سيستم هاي فتوولتائيك و شرايط بهينه جهت نصب پنلهاي خورشيدي
كاربرد يك گاز سنتز در پيلهاي سوختي اكسيد جامد، پيشنهادي جهت بهينه سازي انرژي در پيلها
طراحي و نظارت مبتني بر GIS در شبكه هاي توزيع
بررسي پتانسيل فني- اقتصادي انرژي برق آبي در ايران و جهان
تحليل ترمواكونوميكي توليد توان از استخر خورشيدي با گرادين شوري
ارزيابي اثرات تركيبي ميان تالار و بام سبز بر مصرف انرژي در يك مجتمع خوابگاه دانشجويي در شرايط اقليمي تهران
تحليل تاثير سايه اندازي روي بام هاي سبز بر ميزان مصرف انرژي در اقليم تهران
تحليل ترموديناميكي سيكل جديد ORC با دو اواپراتور تلفيق شده با ايجكتوربخار و بازياب حرارتي
مطالعات خواص فيزيكي بيودزل (اتيل استر) حاصل از روغن بادام تلخ ايراني
توليد بيوديزل از روغن بادام تلخ ايراني و مطالعه تاثير آن بر انتشار آلايندگي موتور ديزل
پيش بيني بار كوتاه مدت منطقه كرمان با استفاده از روش تركيبي PSO-ANFIS
تحليل تگزرژي و بهينيه سازي يك چرخه فرابحراني دي اكسيد كربن با باز گرمايش و تراك مجدد
بررسي تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود تاثير مشخصات لاستيك در شكل دهي ميكروكانال هاي صفحات دو قطبي فلزي پيل سوختي وسط فرآيند شكل دهي لاستيكي
مشاركت نيروگاه بادي در كنترل توان راكتيو شبكه با استفاده از STATCOM
برنامه ريزي چند هدفه توسعه منابع توليد پراكنده جهت كاهش تلفات و بهبود عملكرد حفاظتي در شبكه توزيع
مديريت تراكم خطوط انتقال مبتني بر برنامه ريزي مجدد بارهاي شبكه توام با توليد كننده ها
مروري بر ذخيره كننده هاي هيدروژني بر پايه منيزيم نانو ساختار
شبيه سازي پيل سوختي كربنات مذاب و امكان سنجي استفاده از COMSOL Multiphysic در زمينه مدلسازي MCFC
ارزيابي مولفه هاي موثر بر عملكرد پيل سوختي كربنات مذاب
بررسي توليد الكتريسيته با استفاده از انرژي باد ماحصل حركت قطار
ارزيابي قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور واحدهاي توليد پراكنده تجديدپذير بادي در حالت عملكرد جزيره اي
بررسي نقش مديريت هوشمند سازي ساختمان (BMS) در كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي
شبيه سازي و بررسي كمانش حرارتي و مكانيكي مخازن كامپوزيتي جدار نازك تحت فشار با استفاده از تحليل المان محدود
ارزيابي تكنولوژي سيستم هاي گرمايش و سرمايش خورشيدي در معماري پايدار
بررسي سيستم هاي نمك زدايي مستقيم خورشيدي
بررسي اثرات استفاد از اورژي باد بر محيط زيست
بررسي عوامل موثر بر راندمان نيروگاههاي زمين گرمايي
كپسوله كردن مواد تغيير فاز دهنده در مقياس نانو به روش پليمريزاسيون امولسيوني
بررسي ميزان اتلاف انرژي و ارائه راهكار بهينه براي كاهش مقدار اتلاف انرژي در خوابگاه دانشجويي شهيد مطهري – دانشگاه ايلام
مرور و مقايسه نرم افزارهاي رايگان مورد استفاده در طراحي مولدهاي هيبريد بر پايه انرژي هاي تجديد پذير
بررسي توليد برق بادي و پتانسيل نگهداشت انرژي
New Trends in Wind Turbines
Photovoltaic systems and energy saving
افزايش ظرفيت ذخيره سازي انرژي الكتريكي در خازن با استفاده از نانو كامپوزيت
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي كلكتور خورشيدي صفحه تخت
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيكل تبريد هوا واقعي به وسيله الگوريتم ژنتيك GA
انتقال توان مايكروويو، كارآمدترين روش جهت دستيابي به انرژي پاك
جدا سازي هيدروژن و متان در حضور و عدم حضور اتان
شبيه سازي گرافن به عنوان فيلتر براي جداسازي متان و اتان
Preparation of Ag-doped TiO2 nanostructured films for Dye-sensitized solar cells application
شبيه سازي ترموديناميكي شعله هاي پيش آميخته و بررسي پارامترهاي موثر در توليد تعادلي آلاينده هاي CO(x)، NO(x) و SO(x)
شناسايي مشخصات فرآورده هاي سوختي حاصل از شكست حرارتي لاستيك هاي فرسوده
كاهش اثرات مخرب ضايعات پليمري بر محيط زيست از طريق افزودن آن ها به عنوان اصلاح كننده خواص به قير و آسفالت
شبيه سازي و تعيين اندازه سيستم توليد انرژي هيدروژن – خورشيدي براي تامين مصرف خانگي
طراحي سيستم انرژي هيبريد بهينه، مبتني بر منابع توليد پراكنده براي كاربردهاي مجزا در شبكه با روش جفتگيري زنبور عسل توسعه يافته
شناسايي عوامل كليدي مديريت منابع آب استان گيلان از طريق روش تحليل ساختاري
بررسي اثر رسانش حرارتي در كلكتور خورشيدي
Investigation of Graphene-based Nanomaterial for Innovative Energy and Environmental Applications
بهينه سازي مصرف انرژي روي پمپ ها و فن هاي سانترفيوژ
بررسي سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديد پذير، با در نظر گرفتن معيارهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي
بررسي فني و اقتصادي بكارگيري سيستم فتوولتايي در روشنايي پارك هاي شهري با استفاده از نرم افزار Retscreen
بررسي بكارگيري سيستم فتوولتايي در پمپ هاي آب
طراحي بهينه كنترل كننده فازي بر اساس كنترل مستقيم توان در ژنراتور القايي دو سو تغذيه
توليد هيدروژن از خوراك هاي هيدروكربني و الكلي
بهبود كيفيت توان شبكه با استفاده از منابع پراكنده
بررسي وبهبودبهره برداري از plc جهت توليد،انتقال وتوزيع انرژي الكتريكي درخطوط فشارقوي
الزاماد و روند طراحي سيستمي توربين هاي بادي
بهبود بازارهاي توان اكتيو و راكتيو با حضور مزارع بادي و با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي موجود در اين منابع
كاهش آلايندگي محيط زيست با مشاركت مزارع بادي در بازار توان اكتيو و با در نظر گرفتن عدم قطعيت موجود در اين منابع
امكان سنجي بازيابي انرژي حرارتي در تاسيسات نفتي با استفاده از يك سيستم توليد همزمان (CHP)
افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي به كمك آرايه فتوولتائيك متحرك
بررسي منابع انرژي پاك و جايگا آن در دستيابي به توسعه پايدار: مطالعه موردي: انرژي هيدروژني و پيل سوختي
بررسي توليد بيوگاز و انرژي از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهر تبريز
تخمين فركانس در سيستم هاي قدرت با استفاده با استفاده از فيلتر كالمن تقويت شده
انرژي باد راهكاري در راستاي توسعه پايدار
ارائه مدل شبكه عصبي براي پيشب بيني عملكرد كلكتور خورشيدي صفحهت تخت با استقاده از داده هاي مدل رياضي
مدلسازي رياضي و بررسي پارامترهاي عملكرد كلكتور صفحه تحت خورشيدي هوا گرم
ارائه روشي دقيق به منظور تخمين قيمت يك خنك كننده تبخيري مستقيم بهره گيرنده از پد سلولوزي
برنامه ريزي توان راكتيو براي سيستم هاي توزيع در حضور مولدهاي بادي
بررسي عددي تاثير افزايش طول پره بر ميزان ذوب ماده تغيير فازدهنده در سيستم هاي ذخيره انرژي گرمايي
طراحي و شبيه سازي سيتم فتوولتائيك 20 كيلووات مستقل از شبكه با استفاده از نرم – افزار PV syst براي شهر همدان
Optimal operation of a micro-grid considering economic-environmental objectives
طراحي و شبيه سازي يك ريز شبكه هيبريد براي روستاي بيشه، بخش اول: برنامه ريزي بهينه
طراحي و شبيه سازي يك ريز شبكه هيبريد براي روستاي بيشه، بخش دوم: آناليز حساسيت
بهينه سازي مصرف انرژي در اواپراتور صفحه اي كولر خودرو با استفاده از تحليل عددي
امكان سنجي فني و اقتصادي نصب پنل هاي خورشيدي در شهرستان سنندج
بهبود قابليت گذر از خطاي توربين بادي با ژنراتور القايي دو سو تغذيه با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
كنترل فركانس بار در يك سيستم چهار ناحيه اي هيدرو – ترمال با استفاده از كنترل كننده هاي PI، PID
بررسي مباني و كاربردهاي انرژي خورشيدي
مروري بر اثر ساختمانها در بهره برداري از انرژي بادي در محيط شهري
نور روز در معماري و ارائه راهكارها و پتانسيلها ي نور روز در طراحي معماري
طراحي و ساخت سيستم پيشرانش و توقف به كمك تغيير رنگ شيميايي پتاسيم يدات و سديم بي سولفيت
استفاده از ضايعات زغال سنگ جهت كاهش آلودگي به جاي سيمان
نانوسيال، راهكار مناسب به جهت كاهش مصرف انرژي در مبدل هاي حرارتي
مطالعه و مدلسازي سلول خورشيدي دو پيوندي و سه پيوندي مبتني بر گاليوم آرسنايد با استفاده از نرم افسار مدلسازي افساره Silvaco Tcad/Atlas
بهينه سازي سيستم فتوولتائيكي با پانلهاي خورشيدي گاليوم آرسنايد براي استفاده در ساختمانهاي كم انرژي و صفر انرژي
يك رويكرد چند هدفه براي تعيين مكان بهينه كمپرسور هوا در يك واحد توليد با استفاده از مكان يابي انبار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید