انتشار مجموعه مقالات همایش ملی تالش شناسی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی تالش شناسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی تالش شناسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در شهر رشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۲۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی تالش شناسی

نگرشي انتقادي برمقدمه تحقيقات تالش وديلم
مروري بر مردم شناسي تاريخي تالش
تمدن تالش و ديلم مقوله اي چند در باستانشناسي نظري
Late Bronze and Iron Age stone box, kurgan graves and settlements of southeast region of Azerbaijan (On the basis of materials of Lerik and Yardimli districts)
گزارش ثبتي : بقعه پير قطب الدين
اسپي مزگت و علل تخريب آن
بررسي و شرح رخنمايي بقاياي مكشوفه از سده هاي مياني اسلامي در محوطه اسپي مزگت
ارزيابي نقش ورزشهاي بومي – محلي در گردشگري منطقه فومن
اسامي محلي و رابطه آن با فرهنگ باستاني منطقه
بازتاب سبك زندگي مردم در موسيقي محلي تالش
بررسي فرهنگ لالايي درروستايي نومندان
پوشاك تالش ها از منظر منابع تاريخي و سفر نامه ها
نقش تالش ها در نهضت جنگل
تحليل مولفههاي تأثيرگذار بر تحولات ژئوپليتيك تالش
تحليلي برنقش امنيت در فضاهاي شهري با رويكرد توسعه گردشگري شهري،مطالعه موردي شهر تالش
تحليلي زبانشناسي تاريخي از چند واژه تالشي
جغرافياي تاريخي تالش
شناسايي مناطق مناسب ساخت پيست اسكي روي برف درارتفاعات اسالم
قوم نگاري قوم تالش (با نگاهي گذرا بر آداب و رسوم(هويت) تالش زبانان گيلان)
كشت توام برنج و ماهي و تاثير آن بر اقتصاد خانوارهاي روستاهاي شهرستان تالش
گونهشناسي گياهان بومي تالش
معرفي روستاي سوباتان، ارائه چالشها و راهكارها به منظور توسعه بوم گردي
بررسي گاهنگاري هاي ارايه شده درباره دستبند مفرغي كتيبه دار گورستان تول تالش
نقش موزه ي باستان شناسي تالش در معرفي و هويت بخشي فرهنگي منطقه
ميراث معنوي از سرزمين مادري
نشانه شناسي خانه هاي تالش از ديدگاه ساختارگرايي و پسا ساختارگرايي
نگاهي به ساختار اجتماعي ايلات تالش
نگاهي تحليلي به تاريخ آموزش و پرورش تالش(دوره ي قبل از اسلام)
نمادشناسي نقشمايههاي حيواني در گليم تالش
واكاوي سيماي شهري گسكر با توجه به متون جغرافياي تاريخي و يافتههاي باستان شناختي
بررسي هاي گياه باستان شناسي در فرهنگ حاشيه رودخانه هاي شفارود و كرگانرود تالش
بازشناسي بقعه هاي تالش بررسي موردي 1. بقعه شيخ محمود خيوي 2. بقعه شاه ميلارزن (شاه ميل لرزان)
احياء آيين ها و باورهاي كهن منطقه تالش در توسعه گردشگري
انسانشناسي پزشكي و طب عامه(مطالعه موردي بر درمان دندان درد در گيلان با تكيه بر تالش)
آينده نگري در گردشگري شهرستان تالش
بازيهاي محلي و بومي تالش
بررسي باستانشناختي محوطههاي تاريخي حوزهي رودخانهي شفارود در شهرستان رضوانشهر
بررسي جامعه شناختي توسعه گردشگري وموانع آن در استان گيلان
بررسي جنگافزارهاي عصر آهن در محوطههاي باستاني تالش
بررسي خويشاوندي زبانهاي تالشي و كردي و تطبيق با زبان اوستايي
بررسي عمده ترين هنرهاي سنتي و صنايع دستي تالش با تأكيد بر نقش ورنگ دستبافته هاي تالش
بررسي باستانشناختي گور گوريه سر ارده
بررسي مردم شناختي مناسك گذار در آيين هاي نوروزي قوم تالش
بررسي موانع گردشگري پايدار شهرستان تالش
بررسي نقوش مهر و مهره هاي سرزمين تالش در موزه ملي ايران و موزه گيلان
بررسي و اثبات شاخه اي اصلي از شاهراه تجاري ابريشم از محدوده آستارا به مقصد اروپاي غربي ، شرقي و ماوراءالنهر
بررسي ويژه گي هاي معماري در حمام مريان تالش
پيشينه تاريخي سفال و سفالگري در منطقه قومي تالش (با تكيه بر آثار و شيوه سفالگران آستارا)
پژوهشي در گذشته تالش و قوم تاريخي آن كادوس
بقاع متبركه تالش (بررسي موردي) 1 -بقعه پير قطب الدين -2 بقعه باباحسن -3 بقعه غوث محمد دوست
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي تالش با استفاده از مدل استراتژيكSWOT
تحليل نابرابري سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان گيلان
تحليل و بررسي زبان تالشي به عنوان يكي از زبانهاي در معرض خطر دنيا و جايگاه آن در بين زبانهاي زنده جهان
توانمنديها و چالشهاي عشاير نيمه كوچنده تالش
معرفي يك اثر موزه اي، جام طلاي تول تالش
حفظ و احياي بازيهاي محلي در توسعه صنعت گردشگري قومي و فرهنگي تالش
دستبند كتيبه دار تول تالش ( شواهدي از روابط ساكنان منطقه تول تالش و اورارتوها )
راهكارهاي توسعه گردشگري در شهرستان شفت با تاكيد بر جنبه هاي آئيني
ريشه شناسي چند مصدر از گويش تالشي
تحليل پيامد هاي اقتصادي- اجتماعي و زيست محيطي احداث سد شفارود
سندي از فرمان ناصرالدين شاه درباره ميرلطفعليخان (حاكم تالش)
سير مطالعات باستان شناسي در غرب گيلان(تالش)
سيماي زنان در ترانههاي عاميانه تالشي (مطالعه موردي تالش جنوبي)
شبكه سكونتگاهي منطقه تالش
ظرفيت هاي سواحل شهرستان تالش براي مطالعات باستان شناسي ساحلي و دريايي
علل وعوامل حفاري هاي غيرمجازجاهلانه در محوطه هاي تاريخي گيلان،قوانين بازدارنده وتشكيل يگان حفاظت ميراث فرهنگي
فرم و نقشمايه در آثار باستاني تالش
كهن ترين و پرطرفدارترين نقش و نگارهاي گليم تالش
گردشگري غذا و نقش آن در جذب گردشگر ( مطالعه موردي: شهرستان تالش )
گزارش گمانه زني تپه سرد خوني پشت تالش
گمانه زني به منظور لايه نگاري شهر تاريخي ماسوله
گونه شناسي نقوش در جوراب بافي قوم تالش
گويش هاي ايراني و جايگاه گويش تالشي
محوطه باستاني تول تالش، راهنمايي براي تاريخگذاري گورهاي مارليك
مدل پيشنهادي بازشناسي كوچندگان و توسعه گردشگري در ناحيه تالش
مديريت علمي و صنعت اكو توريسم راهبردي مناسب در توسعه گرد شگري غرب گيلان
مطالعه و گونه شناسي سنجاق سرهاي عصر آهن تالش و شمالغرب ايران
مطالعه تطبيقي رقص قاسم آبادي و رقص تالشي
معرفي و بررسي باورهاي مردم تالش زبان ماسال
بررسي معماري حمامهاي كوهستاني گيلان باتاكيدبر معماري حمام مريان تالش
بررسي نقش بقاع متبركه در توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان تالش استان گيلان)
موانع و راهكارهاي توسعه گردشگري تالش، رضوانشهر و ماسال (مبتني بر الگوي تغيير نگرش)
موانع و راهكارهاي توسعه ي گردشگري در تالش
ارائه راهكارهاي توسعه گردشگري و نقش فناوري اطلاعات در صنعت گردشگري منطقه طوالش
نگاهي بر اعتقاد مذهبي تدفين در عصر آهن تالش
نگاهي گذرا به ضرب المثل ها و كنايه هاي تالشي
نگرشي بر قابليت هاي گردشگري شهرستان تالش
آينه هاي فلزي
همگرايي تاريخي قوم تالش به حكومت مركزي جمهوري اسلامي ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید