دریافت مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز علمی آموزشی و پژوهشی ارگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۲عنوان مقاله تخصصی شامل۴۷۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

بررسي اثر پارامترهاي عمليات حرارتي بر فصل مشترك و خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق سه لايه جوش انفجاري آلومينيوم- فولاد- آلومينيوم
Increasing production efficiency of sheet in preheating furnace for hot rolling in Mobarakeh steel company and investigation of its effect in reduction of energy consumption
انطباق امپدانس حرارتي در طراحي ژنراتورترموالكتريك براي بدست آوردن ضريب انتقال حرارت موثر
تحليل جريان و اوتقال حرارت در اواپراتور صفحهاي كولر خودرو
بررسي رفتار سوپرپلاستيك آلياژ AM60 با استفاده از آزمون سنبه برشي
بررسي اصلاح ريز ساختار الياژ Al-0707 در عمليات فعال سازي مذاب ناشي از كرنش (سيما) اعمال شده توسط فرايند نورد
مقايسه عملكرد آب شيرين كن خورشيدي نوع پلكاني با سطوح جاذب تخت و محدب
بررسي رفتار سوپرپلاستيك آلياژ AZ80 ، فرآوري شده به روش ECAP با استفاده از آزمون سنبه برشي
حل عددي انتقال حرارت نانو سيال در جريان كوئت تيلور
شبيه سازي سه بعدي جريان چرخشي متلاطم غير واكنشي در مشعل چرخشي سيدني
بررسي و مطالعه عددي يك مشعل چرخشي واكنشي
بهينه سازي كلكتور هاي سهمي گون وتاثير آن بر بازده كلكتور
مدلسازي رفتار تغيير شكل هاي پيش رونده در لوله هاي زانويي تحت اثر ممان هاي خمشي
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در كوره هاي آنيلينگ ناپيوسته
انتقال حرارت در ديسك ترمز
شبيه سازي عملكرد حرارتي ديسك ترمز با استفاده از نرم افزار انسيس سي اف ايكس
تأثير تعبيه سوراخ عرضي در خنك كاري ديسك ترمز صلب
بررسي كارامدي فرضيه ي هيدروستاتيك بر پيش بيني عددي سرعت باد و دما با استفاده از مدل RegCM3
بررسي و آناليز المان محدود مخزن تحت فشار كامپوزيتي
مقايسه عددي و شبيه سازي حداكثر تنش شكست مخزن تحت فشار كامپوزيتي با هد كروي
تحليل عددي پارامترهاي شكست نمونه ديسكي تحت بارگذاري مود تركيبي I/III
NUMERICAL ANALYSIS OF TURBULENT FLOW AND HEAT TRANSFER FROM AN ARRAY OF PERFORATED TRAPEZOIDAL FINS
بررسي و مقايسه تصفيه آب به روش تبادل يوني و اسمس معكوس در صنعت داروسازي
سيستم خنك كاري بازيابي در نازل موشك هاي سوخت مايع
سيستم خنك كاري تشعشعي در نازل موشك هاي سوخت مايع
بررسي ريز ساختار جوشكاري اصطكاكي– اغتشاشي فولاد API-X70
تاثير حرارت ورودي در جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي لوله نفت API X70 بر روي خواص مكانيكي
مطالعه عددي تاثير ارتفاع تخليه جت بر رفتار جريان جت در تهويه جت برخوردي
كاهش دماي روغن خروجي مبدل پوسته لوله ي نيروگاه گازي شهر زاهدان بدون تغيير ابعاد اوليه
بررسي انتقال گرما در لوله هاي مارپيچ به همراه فنر سيمي
تأثير سرعت بار دهي بر پارامترهاي مكانيك شكست در استخوان كورتيكال ران به روش آزمايشي چهار نقطه خمش
Generalized synchronization control for the chaotic nonlinear gyros using Sliding Mode technique
مدل سازي ديناميكي و كنترل يك چهارم سيستم تعليق فعال اتومبيل
مدل سازي و كنترل محرك پاندول معكوس به همراه شير سرو پنوماتيكي
توربوپمپ و كاويتاسيون در آن
مطالعه پديده كاويتاسيون در سازه توربوپمپ هاي سوخت مايع و ارايه راهكار
چرايي تمايل براي بكارگيري انرژي هاي تجديدپذير و نو در بخش مسكوني
طراحي و بررسي ارتعاشات يك پره توربين بادي مگاواتي
انواع مختلف انرژي هاي تجديدپذير
شبيه سازي المان محدود و بهينه سازي مخازن جدار نازك تحت فشار جهت بررسي كمانش حرارتي
روش هسته باز توليد شده براي حل معادله انتگرال خطي با هسته منفرد ضعيف
مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي صنعتي در كارخانه شير پگاه كرمان
بررسي آزمايشگاهي كارايي گرمايي نانوسيال آب/ اكسيد مس در كسر حجمي 2%
شبيه سازي عددي جريان توربين بادي محور عمودي داريوس با پره J شكل جهت تقويت گشتاور راه اندازي و توان خروجي
تحليل مدل هاي مختلف حل عددي بر روي رفتار جريان آشفته حول اجسام با لبه هاي تيز در جريان داخلي سه بعدي ناپايا
محاسبه ضرايب برا و گشتاور پيچشي يك متحرك زيرسطحي به روش المان مرزي
طراحي دستگاه توليد بريكت
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل ربات دوچرخ بر اساس الگوريتم هوشمنديادگيري تدريجي
بررسي عددي تاثير زبري رديف پره كمپرسور توربين هاي گاز بر عملكرد پره
خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت زمينه آلومينيومي (AA3019/TiB(2 ساخته شده به روش فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
Numerical Investigation Into The Effect Of Axial Fan Blade Angle On The Fan Performance
مدلسازي و بررسي نيروي شكست جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر روي ورقه اي AL99 با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
مدل سازي و كنترل ربات توانبخشي پايين تنه سه درجه آزادي
بررسي هندسه مسير خنك كاري بازيابي(احيائي) و پارامترهاي موثر آن در موتورهاي سوخت مايع
مطالعه پديده كاويتاسيون در سازه توربوپمپ هاي سوخت مايع
بررسي عددي اثرات فركانس حركت درپوش بر جريان و انتقال حرارت تركيبي نانوسيال در يك محفظه دو بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن
كاربرد محيط متخلل در موتور احتراق داخلي
پيش بيني سرعت، شتاب جانبي و زاويه رول خودروي دوگانه سوز به كمك شبكه عصبي MLP
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود هيدروفرمينگ قطعات مخروطي ورقهاي دولايه به روش هيدروديناميكي با فشار شعاعي
بررسي و مقايسه دو سيال با ساختار اسيدي با استفاده از تكنيك پردازش تصوير جهت كاهش پديده لودينگ در فرايند سنگ زني با چرخ سنگ سي بي ان
مقايسه بازدهي پكيج هاي كندانسينگ با پكيج هاي ساده
مطالعه عملكرد جذب مبرد (CaCl(2) – NH(3 و تاثير آن در خنك سازي
بررسي اثر كج شدن پره نازل بر افت جريان ثانويه پره روتور توربين گازي
بررسي اثر شكم دادن پره ثابت بر عملكرد يك نمونه توربين گازي محوري
آناليز ترك خوردگي ماتريسي چندلايه هاي متعامد كامپوزيتي با لايه چيني عمومي s[90m/0a] تحت بارگذاري برشي با استفاده از رويكرد آناليز حساب تغييرات
بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار مكانيكي فوم فلزي سلول باز تحت بارگذاري هاي فشاري شبه استاتيكي و ديناميكي
تحليل سينماتيكي زاويه مفصلي زانو در سه بعد حين راه رفتن
مرور روش هاي تحليل رفتار ترك و اثرات آن در مواد پيزوالكتريك
بررسي تاثير سرعت انجماد بر ريزساختار ي خواص مكانيكي جوش غير همجنس آلياژ مغناطيسي نرم (49Ni-Fe) به آلياژ مس- برليوم
بررسي و تحليل تغيير شكل ذرات ساينده سيليسم كاربايد در پرداخت كاري به كمك ذرات ساينده مغناطيسي
بررسي عددي رشد ترك در نمونه هاي آلومينيومي سري 7000 با ترك جانبي در زوايا و دماهاي مختلف با استفاده از نرم افزار اباكوس
اثر پارامترهاي پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي براي پرداخت پيچ هاي ساچمه اي
شبيه سازي عددي مشعل هاي با چرخش شديد و بررسي خصوصيات عملكردي آنها
بررسي علل آسيبهاي كاويتاسيون در شيرهاي كنترل و ارائه راهكاري جديد و مقرون به صرفه
بررسي دلايل بريدن محور شيرهاي كنترل دو دهانه بشقابي و ارائه راهكار مناسب
طراحي و ساخت سيستم هشدار دهنده بيش باري پمپ با استفاده از تير مرتعش
مقايسه انتقال حرارت در مبدل حرارتي صفحه اي با نانوسيال هاي متفاوت با استفاده از شبيه سازي عددي (فلوئنت)
بررسي اثر سوئيپ پره نازل بر عملكرد توربين گازي
بررسي تاثير پيچش پره ثابت بر افت جريان ثانويه پره متحرك توربين گازي
تحليل معادله غير خطي دارسي-برينكمن-فورشيمر به كمك روش هوموتوپي براي جريان كاملا توسعه يافته در محيط متخلخل
طراحي و آناليز اقتصادي بكارگيري از سيستم بازيافت و انتقال حرارت نيروگاه توليد هم زمان برق، حرارت و برودت (CCHP) دانشگاه كاشان براي مصرف در نقاط مختلف شهرك دانشگاهي
بررسي رفتار ارتعاشاتي تير دوار باريك شونده دو طرفه ساخته شده از ماده تابعي مدرج متخلخل

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید