دسترسی به مقالات همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری ۲۸ دی ۱۳۹۳ توسط موسسه نیروی تدبیر ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۴عنوان مقاله تخصصی شامل۶۱۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

انگيزه و توانايي در تصميم به دستيابي
بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران و جو سازماني مطالعه اي بر مديران مدارس ابتدايي شهر مشهد
بررسي رابطه بين توانمند سازي روانشناختي با مسئوليت پذيري كاركنان در شركت آب جنوب شرق خوزستان
نقش آموزش مجازي در يادگيري خلاق كاركنان شهرداري كاشان
بررسي رابطه رهبري تحولي با خستگي عاطفي و قصد ترك شغل با ميانجيگري تعهد حرفه اي در كاركنان شركت فولاد خوزستان
بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت با كيفيت زندگي كاري آنان (مطالعه موردي رانندگان حمل و نقل باري استان آذربايجان شرقي)
مهندسي مجدد فرايندهاي كسب وكار سا زمان هاي خصوصي و ميزان رضايت مندي شغلي كاركنان: مطالعه موردي بخش فناوري اطلاعات شركت نگين پارس
راهبري (Coaching) و تحول مديريت منابع انساني: بررسي استراتژي هاي تغييرنگرش در مديريت سازماني
بررسي استراتژي هاي تغييرنگرش درمديريت سازمان
نقش توانمند سازي سرمايه انساني در مديريت تحول
رويكرد مديريت كيفيت جامع در مدارس مقطع متوسطه : مطالعه موردي
بررسي الگويي از پيامدهاي خشونت در محل كار در يك سازمان صنعتي
بررسي نقش و تاثير شبكه هاي اجتماعي سازماني بر تحول سازماني
پژوهشي بر تاثير اطلاعات حسابداري بر نظريه و عمل حسابداري
تغيير و تحول در سازمان نگاهي به چگونگي و چرايي تغيير
اصلاح ساختار سازماني بمنظور بروز خلاقيت و نوآوري با رويكرد سازمانهاي دانش محوري
توانمندسازي و تحول سازماني به عنوان راهكارهاي مقابله با چالش هاي فرا روي توسعه منابع انساني
رابطه سطوح يادگيري (فردي، گروهي، سازماني) با نوآوري در عملكردسازماني ميان مديران وكاركنان ادارات سازمان بهزيستي استان تهران و اصفهان
نقش بكارگيري و اجراي ايده هاي كاركنان در توسعه فرهنگ كار آفريني در سازمان
بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي كارآفرينان در تشخيص فرصت ها در صنايع كوچك و متوسط شهر مشهد
بررسي تاثير هوش هيجاني بر تعارض سازماني با وجود متغير ميانجي تعهد سازماني
بررسي دلالت هاي نظريه ها و سبك هاي مديريت در بروز نوآوري
نقش حمايت از خلق و توسعه ايده هاي جديد كاركنان در توسعه فضاي كسب وكار
بررسي عوامل موثر خلاقيت و نوآوري بر كارآفريني سازماني
پيش بيني تعلق كاري براساس مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني
حمايت اجتماعي زمينه ساز سلامت رواني كاركنان
ارائه مدلي به منظور بررسي نقش مسئوليت اجتماعي در ارزيابي عملكرد مؤسسات كوچك و متوسط (مطالعه موردي: مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد)
تأثير عوامل راهبردي زمينه ساز بر مديريت استعداد در دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي استان همدان
خط مشي گذاري فرهنگي با رويكرد آينده پژوهي
بلوغ رواني زمينه ساز ريسك پذيري كاركنان
سواد اطلاعاتي عاملي موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات
مديريت منابع انساني باجهت دهي استراتژي مديريت عملكرد
نگرش سيستمي و بهبود سازماني
شناسايي ابعاد اخلاق حرفه اي و اثرات آن بر بهبود عملكرد مديران با رويكرد اسلام
بررسي نقش زير ساخت هاي مديريت دانش در ايجاد نوآوري وكارآفريني در سازمان ها
ماهيت و نوع تغيير در توسعه سازمان
بررسي رابطه فرهنگ خودباوري جوانان با توسعه كسب و كار در استان هرمزگان
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهر مشهد
رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني در بين اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
مقايسه تئوريكي الگوهاي خلق ارزش در سازمان
مهارت هاي كارآفريني و تمايل به تغيير در آموزش هاي فني و حرفه اي
نقش مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در كسب دانش از مشتري (مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان سيستان و بلوچستان)
نقش ارزش ها و فرهنگ اسلامي در ترويج كارآفريني و ايجاد توسعه
نقش توانمند سازي بودجه و منابع و راهكارهايي جهت استفاده و مديريت بهتر منابع و بودجه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید