امکان دانلود مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) واحد قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۷۰عنوان مقاله تخصصی شامل۸۴۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

باغ ايراني: گفتمان هويت وفرهنگ باتأكيد بردرونگرايي باغسازي درايران
در جستجوي صفات بنيادي شهر اصيل اسلامي (شهر اسلامي: شهر معرفت النفس، نگاهي بر آموزه هاي شيخ اشراق)
پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي در بانك ها نمونه موردي : بانكهاي شهرستان ساري
بررسي جايگاه دانش روانشناسي محيط در طراحي دبيرستان دخترانه با مطالعه نمونه موردي نماي مدارس دبيرستان دخترانه شهرستان بابل
بازشناسي فضاهاي معماري تاريخي ايران با توجه به تاثير آن در بازيابي هويت معماري نوين امروز
تاثير معماري ايراني – اسلامي در ارتقاء و شكل گيري شهرسازي
در جستجوي فضاهاي زيرزميني گمشده دزفول و شوشتر؛ شوادان ها
سكونت در بلندمرتبه ها؛ مكان يا بيمكاني؟
روش هاي نوين پدافند غيرعامل در شهرسازي ايران درتطابق با الزامات دفاعي معاصر
تحليل جايگاه پياده راه، درايجادعرصه اي براي تعاملات اجتماعي (مطالعه موردي خيابان پياده تربيت تبريز)
تحليل وتبيين نقش وجايگاه مشاركت مردم دربازآفريني شهرها (درجهت تحقق توسعه درونزاوپايدارشهرها)
موسيقي گمشده ي منظر در شهر سازي
طراحي مدل بازآفريني پايدار بافت هاي فرسوده در ايران بر مبناي نقشه ي جامع مشاركت بهره وران
بازخواني فضاهاي شهروندان گمشده (رديابي اصول دگرجاي فوكو در بافت تاريخي يزد)
توانمندسازي محلات شهري با رويكرد زمينه گرايي كالبدي (نمونه موردي: محله آفخراي رشت)
مكان آفريني در فضاهاي شهري با الهام از اصول مشترك معماري و موسيقي
تاثيرشهرسازي معاصر ايران در بافت هاي تاريخي شهرها (نمونه موردي:ميدان صاحب الامر تبريز)
درآمدي بر نقش بافت هاي ارزشمند تاريخي در هويت بخشيدن به شهرها
معماري در جستجوي عرصه عمومي از دست رفته
مفاهيم، مصاديق و تجارب بازآفريني فضاهاي بي دفاع شهري
تدوين و اولويت بندي راهبردهاي ارتقاي امنيت فضاهاي بي دفاع شهري با تاكيد بر رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي CPTED
بازآفريني شهري مبتني بر فرهنگ دراستفاده ي مجدد از مناطق و ساختمان هاي صنعتي متروك و رها شده
سهم فضاي بينابين در تعاملات اجتماعي (مورد مطالعه تاتر شهر)
ارزيابي عوامل تاثير گذار بر ايجاد حس تعلق به مكان در شهر جديد هشتگرد با تاكيد بر فضاهاي عمومي و مكان آفريني
راهكارهاي ارتقاء هويت فضاهاي باز شهري
تاثير معماري ايراني اسلامي بر ارتقاي كيفيت محيط اجتماعي و افزايش تعاملات در فضاهاي شهري
بررسي مفاهيم ذهني معماري ايراني- اسلامي و نقش آنها در تداوم هويت فرهنگي شهرها (نمونه موردي خيابان خيام قزوين)
معاصرسازي بخش مركزي شهرها؛ رويكرد نوين مداخله در مرمت شهري نمونه موردي مركز شهر بجنورد
بكارگيري علوم مغز و اعصاب در ارتقاء كيفيت فضاي معماري
احياي فضاهاي گمشده ي محلي با رويكرد C.P.T.E.D (نمونه موردي: محله تايله سنندج)
احياء فضاهاي گمشده شهري با راهبرد رشد هوشمند
ارزيابي تاثير رويكرد طراحي محيطي (CPTED) بر تعاملات انسان با محيط، در جهت ارتقاء امنيت در مجموعه هاي مسكوني
بررسي تاثيرات انرژي هاي تجديد پذير نو در معماري و نقش آن در ارتقاء سطح كيفي پايداري زيست محيطي
هويت ايراني اسلامي در بناهاي فرهنگي
بررسي و تحليل هندسه گره هاي شهري (نمونه موردي فلكه ساعت شهر ساري)
بررسي مقايسه اي عملكرد شاخص هاي اقليمي درجهت طراحي خانه هاي مسكوني همسازبااقليم مطالعات موردي شهراراك
گونه شناسي پلان خانه هاي جنوب تهران با تاكيدبرنگرش فرهنگي-اجتماعي
بررسي اصول كالبدي سيماي خارجي مدارس در ارسن هاي شهري
گونه شناسي نماي ساختمان هاي مسكوني شهر ساري در دوره قاجار، پهلوي و معاصر با نگرش شكلي و اقليمي
تأثير فرهنگ بركيفيت الگوهاي رفتاري بعنوان حلقه اي واسط بين شناخت و ساخت
بررسي سير تحول در خانه هاي قم
تجلي تصويرزمان درروح طراحي- تجربه اي موثر درسياليت بيروني و دروني معماري ، دراحياي فضاهاي گمشده
بررسي و تحليل باغ عباس آباد بهشهر
اندركنش فضاهاي اسلامي در شهر و روابط شهروندي (نمونه موردي؛بازار قيصريه لار)
تاملي در نقش و جايگاه فرم در خلق حس مكان
تأثير مدرنيسم در معماري معاصر ايران ( نمونه موردي معماري بناهاي دوره قاجار تهران )
ضرورت بازانديشي در ناكارآمدي محلات شهري با الگوگيري از پروژه هاي محرك توسعه در محله پاي مصلا
نقش و تاثير سبك معماري مساجد بر تربيت ديني مردم استان يزد
تعاملات معنايي و انسجام كالبدي در بازيابي حلقه مفقوده بين دو اهرم كهن و مدرن طراحي شهري در هسته مركزي شهر همدان
گمگشتگي عملكرد فضايي محلات ايراني در انسجام بخشي به ساختار شهري امروز ،نمونه موردي محله كبابيان شهر همدان
باز شماري موتيف هاي معماري ايراني در طراحي منازل شركت نفت آبادان (محله هاي بريم و بوارده)
جايگاه گمشده ي باغ ايراني در توسعه ي شهري
پديدار شناسي پادياو ايراني و نقش آن در معماري امروز
بازيابي نقش حياط ايراني در حيات امروزي
نگرشي برنحوه سازماندهي فضاهاي شهري درايران و شهرهاي اروپايي نمونه موردي وين
تحليل تاثير مكان يابي شهركهاي صنعتي بر حاشيه نشيني و ارائه راهكارهاي شهرهاي صنعتي نمونه موردي شهر الوند
تاثير اقليم بر كالبد بادگيرهاي خانه آقازاده ابركوه و خانه فكري بندر لنگه
معماري گذشته ايران (بعد از ورود اسلام) بيانگر هويت و فرهنگ ايراني- اسلامي و تاثير گذار بر روند توسعه ي فرهنگي و اجتماعي در شهرهاي معاصر(از منظر معماري و شهرسازي اسلامي) نمونه موردي: ارزيابي خانقاه وآرامگاه بايزيد بسطامي
تجربيات و شاخصه هاي كيفي معماري بومي ديروز ، موثر در معماري امروز و فردا
بررسي نقش شيوهي آموزش معماري و بعد روانشناسانه آن در تربيت معماران
تحليلي بر تحولات و جريان هاي مهاجرتي در منطقه شاهوار و پيامدهاي آن نمونه موردي : شهرستان هاي شاهرود و ميامي
سير باغ سازي ايراني در گذر زمان (معاصرسازي باغ ايراني با بهره گيري از درون مايه ساختاري آن)
بررسي پلان خانه هاي مسكوني در دوره هاي قاجار، پهلوي و معاصر در شهرستان بهشهر با رويكرد اقليمي و شكلي
استخر و فضاهاي مرتبط با آن
شيوه هاي ساخت و نوع مصالح پل باستاني دزفول
آينده نگري در آموزش معماري (نمونه موردي دانشجويان دانشگاه شمال)
گونه شناسي مسكن ، مطالعات موردي پلان هاي خانه هاي مسكوني در دوره قاجار ،پهلوي و معاصر شهرستان آمل با نگرش اقليمي و شكلي
اصول پدافند غيرعامل درسطح بافت هاي فرسوده شهري
اصول و ارزشها در معماري سنتي
بازخواني ويژگي هاي معماري و شهرسازي شهر تاريخي فرح آباد ساري و ارائه مدل فرضي از ميدان فراموش شده آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید