انتشار مقالات اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما اردبیل با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و تحت حمایت سیویلیکادر شهر اردبیل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۷عنوان مقاله تخصصی شامل۳۱۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین

كنترل فازي و استفاده از طراحي فيدبك حالت و مشاهدهگر كاهش رتبه براي سيستم پاندول معكوس
مدل هوشمند توسعه زير ساختهاي فني مراكزICT روستائي جهت افزايش بهرهوري كشاورزي
تخمين شار و گشتاور بر پايه ولتاژ و جريان اندازه گيري شده در موتورهاي مغناطيس دائم بدون جاروبك با استفاده از روش فازي- ژنتيك
مقايسه روش هاي ليتوگرافي (اشعه ايكس و اشعه ي يوني)
بررسي و مقايسه اينورتر هاي چند سطحي متصل به شبكه سراسري
مطالعه و تحليل مبدلDC-DC چهار برابركننده ولتاژ بدون ترانسفورمر
بررسي و ارزيابي روش هاي مختلف كنترل فيلترهاي فعال موازي
مطالعه روش والت كستر در نمونه برداري پر سرعت مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال
رويكرد مبتني بر الگوريتم PSO جهت بهينه سازي زواياي هدايت مبدل هاي چند سطحي آبشاري
يك مدل از مبدل Buck-Boost با راندمان بالا و استرس جريان پائين براي سيستمهاي خورشيدي
طراحي كنترلكننده گام به گام به عقب براي مبدلBuck-Boost با حفظ پايداري در رنج وسيع تغييرات بار
پياده سازي فليپ فلاپ T بهبوديافته توسط اتوماتاي سلولي كوانتومي
مطالعهي يك بالاست الكترونيكي پوش پول جديد با ضريب توان ورودي بالا
تشخيص ارقام مبتني بر شبكه عصبي هيبريد با قابليت ارسال به نمايشگر الكترونيكي هفت بيتي
كنترل مبتني بر انفعال مبدلهاي DC به DC در كاربردهاي توان بالا در مد كاري پيوسته جريان سلف
بررسي عملكرد مقره هاي چيني تحت تاثيرشرايط جوي و آلودگي در شركت توزيع برق اردبيل
در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با حضور خودروهاي الكتريكي و با اعمال انتشارآلايندگي نيروگاهها
تجزيه و تحليل كارايي ادوات مختلف FACTS درسيستم قدرت
بكارگيري همزمان تجديد آرايش شبكه و كاليبراسيون واحد هاي توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم PSOجهت كاهش تلفات توان
مرور و مقايسهاي بر ساختارهاي ژنراتورهاي مغناطيس دائم بكار رفته در نيروگاههاي بادي
طراحي سيستم كنترل به روش كنترل مستقيم گشتاور در ژنراتور القايي تغذيه دو گانه متصل به توربين بادي
بهبود پايداري ولتاژ در شبكه توزيع با حضور مزارع بادي و بكارگيري STATCOM
طراحي الگوريتم مديريت ريسك قطع برق مشتركين در شبكههاي توزيع برق
بررسي روشهاي دستهبندي بستههاي شبكه و ارائه مدلي هوشمند با هدف كاهش مصرف انرژي
تحليل آنتنهاي مايكروويوي با ساختار آرايه دايروي در بهبود پرتودرماني تومورهاي سرطاني
استفاده از كاربردهاي تشخيصي- درماني واقعيت مجازي در مراكزICT جهت ارتقاء سطح سلامت
بررسي عملكرد كنترل كنندههاي هوشمند در كنترل فركانس سيستم هاي قدرت چند ناحيه اي
مدولاسيون كد پالس (PCM)
مروري بر چند نمونه از ادوات مبتني بر مواد نيمه هادي آلي
تحليل مبدل هاي چاپر افزاينده گين بالاي مبتني بر كليدزني خازني
طراحي حلقه قفلشده در فازPLL جهت تشخيص موقعيت دقيق زاويه ولتاژ شبكه
تكنولوژي ساخت سلف در مدارات مجتمع
Tuning of PID for Load Frequency Control and Automatic Voltage Regulator Systems
افزيش كارايي ماشين هاي آسنكرون با استفاده از مبدلهاي چند سطحي
كاربرد جبرانساز سري سنكرون استاتيكSSSC و بلوك POD در افزايش پايداري ولتاژ و نوسان ميراي قدرت در مزارع بادي
روشي جديد براي خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت كننده هاي توان
توسعه مدارات كليد زني مبتني برVLT به منظور بهبود بهره ولتاژ مبدل
استفاده از اشعه ايكس براي تعيين خلوص در كريستال به روش رشد ناحيه شناور
كنترل جريان تكراري مبدل افزاينده DC-DC به منظور تصحيح ضريب توان
مروري بر مبدل هاي DC به DC افزاينده براي سيستم هاي انرژي تجديد پذير
طراحي تمام جمع كننده CSA سرعت بالا وتوان مصرفي كم با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني برنانولوله هاي كربني
Effect of Corona Rings and pollution layer on Electric Field and Potential Distribution of Polymeric Insulator
بررسي همزمان متعادل سازي بار و ارتينگ مكرر شبكه هاي توزيع فشار ضعيف در جهت كاهش تلفات توان از ديد بهرهبرداري شبكه توزيع (مطالعه موردي : اردبيل)
طراحي سيستم آبگرم مصرفي به همراه گرمايش خورشيدي
مديريت و برنامه ريزي كوتاه مدت نيروگاه حرارتي و برق آبي بااستفاده از نرم افزارGAMS
انرژيهاي تجديدپذير و ميزان بهرهبرداري كشورها
بررسي اجمالي تاثير امواج الكترومغناطيس بر بدن انسان و موجودات زنده

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید