امکان دسترسی مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۳ توسط شرکت همایش برنا با همکاری VIA-Verlag در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۶۲عنوان مقاله تخصصی شامل۶۳۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

نقش سايه سارمروري بر روش كار و ايده ي طرح نورپردازي و روشنايي باغ ارم. شيراز
برسي امنيت در فضاها و معابر شهري بر اساس شاخص هاي نورپردازي در شب با تكنيك SAW نمونه موردي پروژه نگين آرژانتين تهران
ارائه پيشنهاداتي براي تدوين استاندارد نوري مطلوب در جهت كاهش آلودگي روشنايي درايران
تاثير نورپردازي بر ارتقاي كيفيت حس مكان در فضاهاي شهري نمونه موردي :ميدان جانباز شهر مشهد
نقد و بررسي نورپردازي و روشنايي بخشي از منطقه مركزي تهران
بررسي تاثير نورپردازي بر فضاهاي شهري از طريق خوانش هنجارهاي كيفيات محيطي
بررسي تاثير نورپردازي بر سرزندگي قرارگاه هاي رفتاري (نمونه موردي فاز يك شهرك اكباتان)
ارتقاي كيفي لبه هاي شهري با تاكيد بر نورپردازي (مطالعه موردي مادي فرشادي اصفهان)
طراحي نورپردازي با نور روز، گامي در راستاي توسعه پايدار
چالش ها و راه كارهاي توسعه LED در صنعت روشنائي
تحليل مولفه هاي موثر بر تعيين اولويتهاي كاركنان به منظور دستيابي شرايط مطلوب روشنايي طبيعي در محيطهاي اداري
كاركردهاي نورپردازي در فضاهاي عمومي شبانه
ارتقاء خاطره انگيزي منظر شبانه با حضور در فضاي شهري خيابان امام رضا (ع) مشهد
بررسي نقش نورپردازي در منظر شبانه پارك ها نمونه موردي؛ بلوار معلم بجنورد (حد فاصل فلكه امام رضا (ع) تا فلكه خرمشهر)
اصول بهرهگيري از نور طبيعي در كيفيت بخشي فضاهاي آموزشي
اصول بهرهگيري از نور مصنوعي در كيفيت بخشي فضاهاي آموزشي
بررسي جلوههاي نور در بافت قديم بوشهر
تأثير نور بر روي سلامتي افراد
Daylighting Design by Daylight Metrics and Reflectivity of Surfaces, the Case of Libraries
نقش نورپردازي در كيفيت پارك هاي شهري (نمونه موردي : پارك ساعي شهر تهران، پارك آب و آتش شهر تهران)
بررسي تأثير نور روز بر ادراكات حسي و فضايي در موزهها
بررسي اثرات اكولوژيكي سيستمهاي پخش نور مصنوعي
تاثير نورپردازي بر افزايش خاطره انگيزي ميادين شهري
نقدي بر وضعيت نور پردازي آثار تاريخي در ايران
بهره گيري از نور طبيعي روز در تأمين روشنايي كلاس درس به منظور كاهش مصرف انرژي الكتريكي
آناليز و بررسي نقش روشنايي و نورپردازي شبانه در كلان شهرها (مطالعه موردي:خيابان چهارباغ اصفهان)
رقص سايه ها در تجلي فضاهاي معماري مساجد
آلودگي نوري و اثرات زيست محيطي آن
استانداردسازي روشنايي با استفاده ازنورسنج هوشمند
نورپردازي در شهر ، حس امنيت ،در توسعه گردشگري (مورد مطالعه:كلانشهر تبريز)
تحصيل خوانايي آفرينش هاي معماري با خلق نور مصنوع و آثار آن بر امنيت رواني شهروندان نمونه موردي مجتمع تجاري،اداري فدك در شهرستان اصفهان
تشخص بخشي به منظر بافت هاي تاريخي به كمك نور پردازي
نقش نور در شكل گيري مفاهيم عيني و ذهني مكان مقدس در مساجد نمونه موردي: مسجد شيخ لطف اله

راهكارهاي ارتقاء نورپردازي عرصههاي عمومي با تأكيد بر سالمندان
ارائهي كيفيتهاي طراحي شهري در جهت جذب گردشگر در شب از طريق نورپردازي
Interpretation of TRI-CHROMATIC SYSTEM in Iranian-Islamic architecture1 With TRI-GUNAS2 Theory
روشنايي معابر با استفاده از پنل هاي خورشيدي مبتني بر گاليوم-آرسنايد و بهكارگيري متمركزكننده هاي نوري جهت راندمان حداكثري
تاثير مولفه نور پردازي در كاهش جرم خيزي با افزايش حس مكان در فضاهاي شهري
تشريح و مقايسه فنآوريهاي SMD و COB در ساخت منابع نوري LED به همراه يك مطالعهي موردي
نقش نورپردازي در ارتقاي كيفيت منظر شبانه در معابر شهري با توجه به توالي ديد
بررسي و اندازهگيري انواع راهكارهاي افزايش ضريب توان در بالاستهاي الكترونيكي لامپهاي فلورسنت
مقايسه فني اقتصادي طرح جايگزيني چراغهاي خياباني گازي با چراغهاي LED
درايور هوشمند LED با حسگر پردازش حضور افراد توسط ميكروكنترلر
پردازشگر كنترل نور
نور پردازي راهكاري جهت ارتقاي كيفيت محيطي فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي :(نمونه مورد مطالعه: نياسر)
تبيين مفهوم آلودگي نوري و ارائه راهكارهايي در جهت تعديل آن در فضاهاي شهري
مقدمهاي بر كاربست نور بهمثابه ابزاري در معاصرسازي شهري
راهنماي نورپردازي ساختمان هاي بلندمرتبه،با تاكيد بر كاربري تجاري-اداري
بررسي اصول تدوين طرح جامع نورپردازي نمونه موردي كلان شهر تهران
مديريت منظر شبانه شهري با تأكيد بر ايجاد كيفيتهاي محيطي توسط نورپردازي
بررسي مقايسهاي طرحهاي جامع نورپردازي شهري در ايران و جهان
باز تعريف طرح جامع نورپردازي شهري
كاربرد نورپردازي در ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري در بافت تاريخي، نمونه موردي: ميدان امام خميني همدان
Investigating improving pedestrian safety strategies through lighting equipment and reflectance of light in urban passages
طراحي روشنايي معابر با رويكرد زيبايي شناسي تعاملي
جايگاه هندسه در فرم هاي گوناگون عناصر نوررسان بناهاي تاريخي
روش نوين طراحي سيستم روشنايي تونل با رويكرد كاهش پديده حفره سياه
راهكارهاي بهره وري از نور روز با استفاده از الگوهاي معماري به منظور صرفه جويي انرژي در مدارس شهر اصفهان
نورپردازي پارك ها، فضاهاي سبز، ساحل و كناره
بررسي رابطه نواحي نورپردازي با ميزان بهره وري در فضاي آموزشي
ارتقاء حس رواني امنيت در حاشيه شهرها با بهره گيري از نورپردازي مناسب

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید