دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی ۳ شهریور ۱۳۹۴ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۳عنوان مقاله تخصصی شامل۸۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی

بعضي از پيشرفت هاي كران هاي بالا و پايين در معكوس ماتريس سه قطري, قطر غالب
يك روش شبكه عصبي بدون پارامتر جريمه براي حل دسته اي از مسائل بهينه سازي ناهموارنامحدب
stable of Takagi-Sugeno control system usingpopov’s criterion
عدد احاطه گر رومي در گراف ها
نقش يون
تعيين دوز دستگاه مولد پرتوهاي ايكس قابل حمل با استفاده از كد شبيه سازي MCNP و مقايسه آن با مقادير تجربي
بررسي برخي نقاط توپولوژيك در فضاي پيوستار
بررسي تاثير دماي بازپخت بر خواص ساختاري، اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نازك دي اكسيد قطع آلاييده با آلومينيوم
استفاده از كد Geant4 براي برآورد دوز جذب شده در پرتودهي با الكترون و پروتون كمانرژي به اهداف كربن، مس و سيليسيوم
مقايسه روشهاي ماتريس وارون و حداقل مربعات در بازيابي طيف چشمه مجهول پرتوگاما در بازه انرژي5kev V تا 1500 kev V در آشكار ساز (CsI(Tl
بازيابي طيف پرتو گاما چشمه مخلوط (Cs (137 و (Cs( 137 با استفاده از روش تكرار
مطالعه عددي توزيع غلظت گاز رادون ناشي از مصالح ساختماني در فضاي يك واحد مسكوني نمونه و بررسي روش كاهش آن
حل عددي اثر بخش بينابيني اتم هاي Al و GA بر روي ترازهاي انرژي الكترون و حفره در چاه كوآنتمي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید