نمایه سازی مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه علمی خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۲عنوان مقاله تخصصی شامل۳۹۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بررسي نقش رسانه هاي تبليغاتي در خريد برند كالاها توسط مصرف كنندگان
بررسي و تبيين مباني فلسفي سلامت سازماني
سرمايه فكري و نقش آن در ارزش آفريني سازماني
بررسي رابطه بين دانش مشتري، دانش عرضه كننده و دانش رقبا بر روي كيفيت خدمات
بررسي معكوس پذيري و تقارن اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران
روش هاي تغيير فرهنگ سازماني بر كاهش فساد اداري
بررسي رابطه بين نسبت بدهي ها و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
خلاقيت و نوآوري
سبك زندگي اسلامي و الگوهاي كسب و كار
سنجش اثر اينترنت بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب: رهيافت همجمعي پانل
بررسي ارتباط بين تكنيكهاي مديريت كيفيت و انتقال دانش در شركتهاي صنعتي تبريز
تحليل نحوه اثرگذاري بلندمدت سياستهاي پولي بر فعاليت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعي
تجزيه و تحليل نقش جاري و آتي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در محيط هاي كسب و كار
بررسي تأثير توسعه مالي بر نابرابري درآمد و فقر در كشورهاي اسلامي منتخب
اثر اينترنت بر بازدهي نيروي كار در كشورهاي منتخب عضو منا كاربردي از همجمعي در داده هاي پانل پويا
نقش فضاهاي سبز شهري در جهت رسيدن به توسعه پايدار
حسابداري بر مديريت JUST-IN-TIME تاثير اجراي سيستم
بررسي رابطه بين مزاياي هوش تجاري و استفاده از اطلاعات درفرآيند تجاري در تعاوني ها
بررسي نقش، اهميت و كاربرد دانش جديد مالي در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژي هاي قيمت گذاري محصولات در بازارهاي صنعتي(مطالعه موردي صنعت خودرو سازي)
اخلاق در حسابداري و حسابرسي
بررسي تأثير سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي كشور
بررسي رابطه حاكميت شركتي و ريسك سيستماتيك پنجاه شركت برتر بورساوراق بهادار تهران
رقابت در زنجيره تامين از منظر قيمت گذاري و سطح سبز بودن با رويكرد نظريه بازي ها
بررسي تأثير تبليغات بازرگاني بر واكنش مصرف كنندگان با كارگيري چهار مولفه جلب توجهعلاقه، تحريك تمايل و اقدام به خريد
The Impact of Organization Ethical Climates on Employees’ Perception ofOrganizational Justice in the Banking Industry of Iran
تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب عضو منا با تاكيد برحجم تجارت: رهيافت داده هاي پانل پويا
International trade and health expenditure as determinant of humandevelopment: the case of very high human development countries
اقتصاد مقاومتي در منظر اقتصاد دانش بنيان و رويارويي با تحريم ها
نقش سرمايه روانشناختي در ماندگاري سازماني كاركنان
رابطه سازمان تجارت جهاني با منطقه آزاد
تأملي بر رابطه ويژگي هاي شخصيتي و كارآفزيني درون سازماني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید