دسترسی به مقالات کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۴۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۳۲۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

تاثير برنامه هاي درسي مدارس بر مهارتهاي زندگي و اهميت اين مهارتها در زندگي دانشجويي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
نقش شخصيت در رابطه بين هوش هيجاني و شيوه هاي حل تعارض
بيان ناپذيري تجربه هاي عرفاني ازنگاه حافظ
اثربخشي آموزش خلاقيت بر سبك هاي مقابله اي دانش آموزان ناحيه 4 شيراز
تأثير نگرش بر قصد خريد اينترنتي
بررسي تاثير فقر بر تخريب محيط زيست
فرآيند پيشگيري از بزه كاري اطفال با مطالعه نهادهاي قضايي براساس قوانين جديد
كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در برنامه ريزي منابع انساني
طراحي واحد آموزشي كارآفريني در سطح متوسطه: اهداف، محتوا، روش، ارزشيابي
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
جلوه ها و وجوه اشتراك و اختلاف داستان مجنون ليلي عربي و منظومه ليلي و مجنون نظامي
بازنمايي مفهوم آزاده گي در گفتمان صدور انقلاب امام خميني (ره) از نظرگاه تحليل گفتمان انتقادي
نگرش حرفه اي در رفتار سازماني
بررسي تأثير ابعاد رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان قرارداد دائم و تأمين نيروي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
دلايل و چگونگي شكل گيري جريان هاي تكفيري
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني در سازمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سال 93
واكاوي تأثير رسانه ها در هويت اخلاقي اسلامي نوجوانان دهه هفتاد
تئوري چند سطحي و كاربرد آن در تئوري سازمان و ارتباطات سازماني
نقش محيط فيزيكي بر رضايت مشتري
دنياي مذموم در نهج الثلاغه
مقامات حميدي از زاويه روايت شناسي
بررسي اجمالي متون عرفاني در سده هاي 5 و 6 هجري
تاثيرمتقابل فلسفه وادبيات
تحول مفهوم ديپلماسي در روابط بين الملل از منظر تئوري هاي واقع گرايي، ليبراليسم و سازه انگاري
ارائه روشي جهت تعيين و رتبه بندي الزامات طراحي مهندسي سايت هاي خورشيدي با استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت فازي
استفاده از رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس در مكان يابي فرهنگسراها ( مورد مطالعه: شهر اراك)
ارائه روشي جهت ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن و تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره (مورد مطالعه: شركت هسكو)
بررسي رابطه آموزش مجازي و توانمندسازي كاركنان شاغل در طرح اقماري شركت ملي حفاري بر اساس مدل ميشرا
درمان وسواس فكري عملي با رويكرد اسلامي
بررسي تطبيقي وكالت در طلاق از ديدگاه حقوقدانان ، فقهاي تشيع و اهل سنت
بررسي نقش رهبري در مديريت سازمان (مطالعه موردي سازمان آموزشي)
رابطه بين سبكهاي هويتي و همدلي در دانش آموزان ناحيه 1 شيراز
ساختارهاي نوين سازماني و مديريت در سازمان با رويكرد خودكار امدي كاركنان
ارزيابي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل ساختار مديريت دانش در شهرداري منطقه يك تهران
تاثيراستقرارسيستم بودجه ريزي عملياتي برعملكرد سازمان (مطالعه موردي: اداره كل حفاظت محيطزيست استان قزوين)
ضرورت و اهميت سرمايه انساني درسازمانهاي هزاره سوم
The Relationship between Gender and Language Learning Strategy Use in EFL Learning
نقش سرمايه اجتماعي در تأمين احساس امنيت شهروندان (مطالعه موردي شهر اصفهان سال 1392)
بررسي انگيزش از ديدگاه علم و اسلام
بررسي ردپاي هرهنوتيك در علم، فلسفه، هنر، ادبيات و دين
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت كيفيت جامع
ترجمه در دوره اسلامي
اثرسنجي تبليغات بر ارزش ويژه برند و افزايش سودآوري با استفاده از مدل آكر (مطالعه موردي مشتريان بانك سامان كيش)
انديشه لوي اشتراوس در قابي كوتاه
بازنگري بر ترقيمه نسخه خطي تاريخ جهانگشاي نادري (1171 ه.ق.) بر اساس تطبيق متني
بررسي تطبيقي عدالت گرايي در انديشه هاي سعدي وجبران خليل جبران
سمبل هاي آرمان گرايي در انديشه هاي سعدي وجبران خليل جبران
تاثير بكارگيري دولت الكترونيك بر توسعه اقتصادي ايران
تاثير به كارگيري مديريت زنجيره تأمين بر عملكرد سازمان ها
بررسي مسايل و مشكلات بكارگيري تجارت الكترونيك
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در سازمان
نقش حسابداري در اقتصاد
چارچوب مفهومي كاربرد سيستم اطلاعات حسابداري
دولت الكترونيك در ايران
تاثير مديريت ارتباط مشتري در كسب و كار
تاثير معماري سازماني بر عملكرد مديران
تاثير بكارگيري مديريت ارتباط مشتري در سازمان ها
بررسي رابطه ميان معنويت و نشاط اجتماعي در بين گردشگران مذهبي ايراني (مورد مطالعه شهر مشهد)
برنامه درسي در محيط كار: ضرورتي در هزاره سوم
توهم تمركز؛ عامل بازدارنده در رسيدن ايران به برنامه درسي هزاره سوم
بررسي اشتباه قاضي در فرآيند دادرسي كيفري وفقه ايران
قلمرو مكاني قوانين جزايي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش
بررسي نقش مديريت جهادي و دانشگاه ها در فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي
نقش پيش انگاشت در تعبير معنايي اصطلاحات زبان فارسي
بررسي موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ايران با نگرشي بر حقوق تركيه
بررسي رابطه بين آميخته بازاريابي خدمات و ابعاد ارزش ويژه برند
بررسي ضمانت هاي اجرايي در حقوق بين الملل
بررسي اثر همزمان شهري شدن تجارت و تمركز صنعتي در فرايند رشد اقتصادي بر انتشار گاز CO2
بررسي رابط بين رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني در ادارات آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
رابطه پايگاههاي هويت و مهارتهاي حل مساله با انگيزش پيشرفت
تدوين استراتژي توسعه صادرات از بازارچه مرزي پرويزخان به عراق با استفاده از مدل (SWOT)
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي سال 1392
پذيرش كفالت اشخاص حقوقي در قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392
بررسي تاثير فتوي حرمت ساخت وتكثير سلاح هسته اي در حقوق بين الملل
آسيب شناسي سبك زندگي ترويج شده در ماهواره و راهبردهاي مقابله با آن
تشكيل خانواده و الگوهاي صحيح همسر گزيني در دين مبين اسلام
تفاوت انگيزش شغلي خودتعيين گري و راهبردهاي آموزشي و انضباطي معلمان با سوابق كاري مختلف
بررسي رابطه ساختار سازماني (ابعاد محتوايي) با توانمندسازي كاركنان دانشگاه ياسوج
بررسي تاثير چابك سازي سازماني بر بهبود عملكرد كاركنان
مقايسه فراهيجان، هوش هيجاني و جهت گيري ديني در افراد سالمند و غيرسالمند
بررسي عوامل تأثيرگذار بر شكوفايي خلاقيت درس رياضي دانش آموزان
رابطه بين فرهنگ سازماني با راهبرد هاي فراشناختي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
ترس و پيشگيري از جرم
مقايسه ي هوش شناختي در كودكان داراي اختلال ADHD وعادي
بررسي رابطه ابعاد تعالي شخصيت وعوامل مرتبه دوم ساختار شانزده عاملي شخصيت
بررسي اثرات انگيزه مثبت بر كارآفريني درميان دانشجويان كارشناسي دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز
نگاهي بر رويكرد علمي- دانشگاهي حرفه كتابداري در مسير توسعه علمي پژوهشي كشور در هزاره سوم
توانمندسازي كتابخانه هاي ديجيتال دانشگاه پيام نور: تقويت زيرساختهاي هفتگانه، با تأكيد بر آموزش از راه دور و سند چشم انداز 1404
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و انگيزش شغلي كارشناسان مالياتي (مطالعه موردي ادارات 8 گانه امور مالياتي اداره كل جنوب استان تهران)
بررسي رابطه بين تفويض اختيار و عملكرد شغلي معاونين مدارس شهرستان پاوه در سال تحصيلي 93/94
ارتباط بين جهت گيري مذهبي وسلامت روان با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه دو زنجان
بررسي خشونت عليه زنان
رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و وجدان كاري كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي استان آذربايجان غربي
نقد روحيه تشاوم در منفلوطي باتكيه بر كتاب العبرات
بررسي رابطه كمال گرايي مادران با شيوه هاي فرزندپروري والدين در دانش آموزان دختر ناحيه دوآموزش و پرورش شهرستان اهواز
جايگاه والاي آموزش در تعالي جوامع بشري در تمامي عرصه ها بر همگان آشكار است كيفيت و ارزيابي آموزشهاي علمي كاربردي
آموزش حقوق و نقش آن در توسعه
چالش هاي حكومت قانون در هزاره ي سوم در اثر جنگ عليه تروريسم
بررسي روشهاي اعطاي بينش در كتاب مخزن الاسرار نظامي گنجوي
بررسي عوامل موثر بر تمايل به كارآفريني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه رفسنجان)
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان در استان كرمان
جايگاه و اهميت رفتار شهروندي در مديريت سازمانهاي جهان امروز
بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي وتفكر خودكشي با كيفيت زندگي در بين زنان درشرف طلاق شهرستان ماشهر
بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي وتفكر خودكشي با كيفيت زندگي در بين زنان مطلقه شهرستان ماشهر
اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر افسردگي و اضطراب مرگ سالمندان شهرستان پاسارگاد
بررسي مفهوم شكر در آثار خواجه عبدالله انصاري
بررسي عنصر تعليق در داستان دسيسه ي بوسهل در باب آلتونتاش از تاريخ بيهقي
تاثير اخلاق و مذهب در حقوق
تاثير رد مازاد ديه بر اجراي قصاص
بررسي رابطه سبك زندگي خانواده ها در جامعه و گرايش آن ها به بزهكاري و بزه ديدگي
بررسي رابطه نگرش مذهبي و ناگويي خلقي با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي شهر اهواز
مقايسه نگرش مذهبي و ناگويي خلقي در دانشجويان متاهل زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
مقايسه ناگويي خلقي و راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان متاهل زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
عوامل موثر بر گرايش دانشجويان دختر به استفاده از مد
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري در دانش آم
تحليل نقش رهبري معنوي و رضايت شغلي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان
شناسايي وبررسي عوامل ايجاد كننده تحول درارزش سهام شركت فولاد: مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان
اثر صرف تراضي طرفين بر اعتبار قراردادها در حقوق داخلي ايران و اسناد بين المللي
نقش برنامه درسي رشته علوم تربيتي در توسعه و پيشرفت علمي كشور از ديدگاه اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
نقش برنامه درسي رشته علوم تربيتي در توسعه فرهنگي كشور از ديدگاه اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
راهبردهاي مقابله اي اضطراب و استرس در رفتارهاي كاركنان سازمان
قتل شبه عمد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامي
قوادي ومجازات آن در فقه و قانون مجازات اسلامي
پيش بيني پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان مقطع اول متوسطه (راهنمايي) شهررفسنجان برمبناي ميزان به كارگيري راهبردهاي يادگيري در سال تحصيلي 94-1393
اثرﺑﺨﺸﯽ مداخلات رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ رويركرد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان زنان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞاسكلروزيس ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن
بررسي سبك رهبري معنوي بر شكل گيري فرهنگ سازماني
بررسي فقهي و حقوقي الزام به شهادت در امور كيفري
علل اهمال كاري تحصيلي و سبك هاي مقابله اي آن
رويكرد تحليلي-تطبيقي به ورشكستگي و آثار آن در لوايح قانوني كشور ايران
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي پنج بزرگ با تعهد و تعارض سازماني مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي ايلام
تصوير معجزات پيامبر (ص) در مثنوي حمله ي حيدري
مقايسه ويژگي هاي قهرمانان در هفت خوان هاي پهلواني و عرفاني
تحليل روانشناختي كهن الگوي مادر در منظومه ويس و رامين
مدح مردود درديوان قاآني و متنبي
تاثير بازاريابي سبز در بازارهاي صنعتي
بررسي تاريخچه تربيت معلم در ايران
بررسي برنامه درسي جديد رشته كارشناسي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان
فاكتورهاي اثربخش بانكداري الكترونيك بر تبليغات دهان به دهان (مطالعه موردي سرپرستي شرق بانك صادرات ايران)
نظام حقوقي حمايت از پايگاههاي اطلاعاتي (اصيل يا غير اصيل بودن پايگاههاي داده)
نگاهي نو به شرايط حصول تابعيت در ايران (بندهاي چهارم و پنجم ماده 976 قانون مدني)
نگاه قانون مجازات اسلامي به معقوله كودك آزاري و دلايل بزهكاري اطفال از منظر قانون
پيدايش عوالم هستي از نگاه صدرالمتالهين شيرازي
نگرشي نو به اخلاق،فلسفه ي اخلاق وعلم اخلاق
نقش عرفان درحكمت متعاليه
بررسي رابطه بين نگرش نسبت به حجاب با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 4 شيراز
بررسي تاثير عوامل فردي و سازماني در بروز خلاقيت دبيران متوسطه شهر شيراز
بررسي رابطه بين سلامت روان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 4 شيراز
استخراج نيازهاي سيستم هاي مديريت دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي
اهميت اقتصاد از ديد اسلام
بررسي ميزان پذيرش روش هاي نوين تدريس توسط دبيران دوره متوسطه اول شهر شيراز
نسبت دين و علوم انساني و چشم انداز آن در هزاره سوم
توسعه ي علم در فضاي حوزه ي عمومي
وضعيت علم در قرائت دريدا
ترانزيت مواد مخدر و روان گردان در مناطق ساحلي جنوب كشور و معضلات اجتماعي آن
شناخت استرس در سازمان و تاثيرآن بر سيستم هاي اطلاعاتي
شناسايي و تبيين عوامل خوابگاهي در اعتياد به سيگار دانشجويان (مطالعه كيفي)
نگاهي تحليلي به كاركردرنگ در اشعار شاعران دفاع مقدس
نگاهي تحليلي به رنگ سرخ در اشعار شاعران دفاع مقدس
پيش بيني التزام عملي به مقررات مدرسه بر حسب باورهاي غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان هاي نوشهر
تأثير يادگيري مشاركتي با تقسيم بندي دانش آموزان به گروه هاي پيشرفت بر خودكار آمدي رياضي
مباني نظري اخلاق اجتماعي در قرآن و حديث
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر فرايندهاي زنجيره تامين وعملكرد سازمان مطالعه موردي: شركت پالايش گاز پارسيان
رابطه درگيري شناختي، درگيري عاطفي، درگيري رفتاري و خودكارآمدي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي
بررسي بازار هاي مالي از بعد قانون مندي و انضباط نظارتي (بورس و غير بورس)
بررسي عوامل تاثيرگذار بر تورم و نقش آن در جامعه
نقش اجتماعي شركت ها
بررسي نقش سلامت سازماني و انگيزش شغلي در رضايت شغلي كاركنان
بررسي اختلال دست خط در بين دانش آموزان
بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي (مطالعه ي موردي: دانشآموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار)
تكليف شب دانش آموزان و مسائل مربوط به آن
موانع و راهكارهاي افزايش خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان
تاثير خانواده و مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
دلبستگي شغلي و تاثير آن بر افزايش بهره وري كاركنان
بررسي روشهاي تبليغات و مدل هاي كسب و كار اينترنتي
مروري بر ارزيابي تكنولوژي، مدلها و روشها
شناسايي و اولويت بندي عوامل فردي موثر براخلاق كاري كاركنان (مطالعه اي در كارخانه سيمان سيستان)
بررسي تطبيقي جرم سرقت مسلحانه در حقوق ايران و جمهوري عربي مصر
تعيين چارچوبي جهت كانال هاي توزيع خدمات مراكز داده بر پايه مشتري محوري
بررسي شروط صلاحيت تعارض دادگاه ها
رابطه ي حقوق بين الملل اقتصادي و توسعه ي پايدار
حسابداري محيط زيست: چرايي و چگونگي و سير تكاملي
بررسي استعارهاي سازمان درگذر زمان
بررسي تأثير آموزش مديريت استرس بر افزايش رضايت شغلي و كاهش خستگي شغلي در كاركنان پشم بافي آسيا (نساجي)
پيكربندي و بررسي موضوعي اسلوب معادله در شعر بيدل دهلوي
بررسي تاثير ريسك هاي غيرمالي موجود در بازار سرمايه بر ايجاد فضاي كسب و كار
كنترل هاي داخلي و عوامل مؤثر بر آنها
تطبيق نظريه «برتراندراسل در زمينه تك همسري» با نظريه «حرمسراسازي»
رياضي يزدي شاعر آل الله
نقد اشعار آييني مفتقر
بررسي رابطه هوش اخلاقي با راهبرد مقابله اي (مساله مدار) در افرادرها شده از اعتيادبه مواد مخدر
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات پزشكي و پرستاري بيمارستان رازي سراوان
مطالعه تطبيقي بيع اعضاي بدن در فقه عامه
مطالعه فقهي حقوقي خريد و فروش اعضاء بدن در فقه اماميه
بررسي عوامل موثر بر تغيير يا شكل گيري رفتار منطقي با تاكيد بر اصلاح الگوي مصرف دردانش آموزان مدارس اصفهان
فساد اداري، چالش ها و پيامدهاي آن
مطالعه تطبيقي تفكيك قوا در كشورهاي ايران و فرانسه
استفاده از روش تشويق وتنبيه در تربيت توسط والدين و تاثير آن بر نهادينه كردن رفتارهاي تربيتي
تأثير مال حرام (لقمه حرام) بر زندگي انسان از منظر آيات و روايات
علل تغيير مديران و پيامدهاي ناشي از آن بر سازمان
استراتژي هاي نوآور در سازمان
نياز به كسب موفقيت و عملكرد در سازمانها
عوامل موثر بر موفقيت وب سايت شركت هاي تجاري
رابطه ارزش هاي پرسنلي با ساختار سازماني
اثربخشي موسيقي درماني بر اضطراب و خودكارآمدي سالمندان
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رهبري تبادلي با فرايند مديريت تغيير سازماني مطالعه موردي مديران بانك هاي دولتي و غيردولتي شهر اصفهان
بررسي رابطه تعهد سازماني و تأثير آن بر يادگيري سازماني (مورد مطالعه: سازمان الفا)
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي در ايران
بررسي رابطه سلامت معنوي با اميد به زندگي، تحمل ناكامي و كيفيت زندگي در دانشجويان
تاثير انتخاب كاركنان با ويژگي هاي اخلاقي، اسلامي بر بهره وري سازمان
آينده پژوهي، پارادايم نوين در علوم انساني
تبيين رفتار خريد مشتريان حقيقي و پيشبرد فروش برون سازماني در شعب بانك رفاه جزيره كيش
The Study of Organizational Learning Influence on human resources productivity (Case Study: Shahrkord Melat Bank)
the role of mass media in cultural development ,Job satisfaction and Knowledge Management its advantages and disadvantages (managers of sporting in Esfahan)
سير تحول جرايم سايبري و راهكارهاي مقابله با آن در حقوق ايران
رابطه بين اعتماد سازماني و عدالت سازماني با تعهد سازماني در ميان معلمان اداره آموزش و پرورش بيضاء
بررسي رابطه ي بين خلاقيت مديران مدارس دوره متوسطه ي اول و عملكرد آنان در جذب منابع مالي
رابطه ي بين ميزان اميد به زندگي با فرسودگي شغلي در كاركنان شبكهي بهداشت شهرستان بهار
سنجش تاثير سطح بلوغ سازماني بر توليد ناب (مطالعه موردي صنعت خودرو)
بزه ديده شناسي زنان و اثرات فقدان حمايت كيفري مناسب بر بزه ديدگي آنها
بررسي تحققي جرم افساد في الارض و محاربه در فضاي مجازي
بررسي مهمترين عوامل گرايش به مواد مخدر صنعتي ميان دانش آموزان دبيرستان هاي شهر خرم آباد
بررسي تاثير نوگرايي برند بر وفاداري مشتري
بررسي ميزان گرايش دانشجويان موسسه آموزش عالي سبز به جراحي زيبايي
The Outsider and the ‘Other’ in Life & Times of Michael K A Postcolonial Reading
Waiting for the Barbarians: The Magistrate’s Identity in a Colonial Context
مديريت در نهج البلاغه
بررسي رابطه بين ارزشهاي اخلاقي و تعهد سازماني با استفاده از نقش ميانجي پيوند شغلي در شركت نفت استان اردبيل
شناسايي چالش هاي حقوق مالكيت معنوي در ايران و نظام حقوقي بين الملل
ماهيت حقوقي قرارداد پيش فروش ساختمان در چهارچوب لايحه فروش ساختمان
تحليل افعال گفتاري سياستگذاران هسته اي ايران: دوره اصلاحات و عدالت خواهي
مديريت سرمايه روان شناختي در سازمان ها و خلق مزيت رقابتي پايدار
هزاره ي جديد و چالش هاي معرفت شناختي بر سر نظريه پردازي علوم انساني
بررسي رابطه بين سلامت سازماني و رضايت شغلي كاركنان
بررسي رابطه اعتماد سازماني و خوش بيني كاركنان
بررسي عوامل مرتبط اجتماعي بررضايت شغلي معلمان شهرستان
آينده كاربرد اينترنت اشيا درمديريت سيستم حمل و نقل هوشمند
بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و صميميت در والدين داراي كودكان كم توان ذهني
بررسي مقايسه سبك هاي دلبستگي والدين داراي كودكان عادي و والدين داراي كودكان كم توان ذهني
تاثير قطعيت رفتاري بر اعتماد و اشتراك اطلاعات در بين كاركنان بانك هاي شهر ياسوج
بررسي برقراري فرايند مديريت ارتباط با مشتري CRM در بانكداري
حسابداري و گزارشگري زيست محيطي
توطئه يا تئوري توطئه
عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري در شركت توزيع برق شمال استان كرمان
بررسي دورنماي گويش لري بر اساس نگرش دانشجويان دختر و پسر لر زبان نسبت به ان
تاثير متغيير هاي اجتماعي بر انتخاب صورت هاي زباني در كنش گفتاري در گويش لكي
ارزيابي مدارس شهري آموزش و پرورش منطقه ورامين بر اساس شاخص هاي مدارس پايدار
گمرك نوين ، مقدمه اي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)
پايداري زندگي ايراني در سايه عمل به تعاليم الهي
اهمال كاري ودرمان آن از منظر رويكردهاي نظري
عوامل مثبت و منفي حاكم بر تابعيت مضاعف و آثار آن در حقوق بين الملل خصوصي
درمان تعهد و پذيرش براي درمان اختلالات اضطرابي: بررسي فشرده
شرم در اختلالات مربوط به وسواس فكري عملي: بررسي مفهومي
ضرورت توجه به مديريت اسلامي در حكومتي اسلامي
اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري چند مولفه اي بر بي خوابي اوليه در بيماران مبتلا به سرطان پستان
نقش ارتباطات غيركلامي در موفقيت شغلي
نقش پورتالهاي اطلاعات سازماني برتجارت مشاركتي و عملكرد تيم طراحي از نگاه مديريت دانش
ارائه چارچوب تربيتي انسان براساس اختيار
بايسته هاي مديريتي در ديوان ناصر خسرو
تصوير مجلس در اشعار شاعران عصر مشروطه
تصوير معراج پيامبر (ص) در آيينه ي شعر فارسي
مقايسه شخصيت هاي اسطوره اي شاهنامه با شخصيت هاي ديني
ستايش حضرت علي در اشعار ناصرخسرو و سنايي
عوامل موثر در تربيت فردي و اجتماعي جوانان با تكيه بر فرمايشات امام علي (ع) در نهج البلاغه
سيماي زن در نهج البلاغه
معجزات پيامبر اكرم (ص) به روايت متون ادبي
مناجات در وصيت نامه شهدا
هويت و فرهنگ ايراني در شاهنامه ي فردوسي
وصف شمايل و مدح رسول خدا (ص) در قصايد بوصيري
بررسي تاثير برند گرايي بر عملكرد برند و رضايت مندي مشتريان
تاثير هزينه سرمايه بر بازده مورد انتظار سهام در شركت ها
آيين همسرداري و تربيت فرزند از ديدگاه حضرت زهرا (س)
بررسي عوامل سازماني موثر بر پياده سازي موفق سيستم هوشمندي كسب و كار در شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي (مورد مطالعه:شركت شاتل)
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر ادراك (اعتماد سازماني و رضايت شغلي) كاركنان تامين اجتماعي شهر بندرعباس
بررسي و اولويت بندي چالش هاي پيش رو و محتمل در حوزه طراحي نرم افزارهاي آموزشي (از ديدگاه متخصصين)
بررسي آسيب هاي موسيقي از ديدگاه اسلام با تاكيد بر ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
تاثير روش آموزشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر باورهاي خودكارآمدي مادران داراي كودك كم توان ذهني
جهاني شدن و جريان هاي عمده ي شعر فارسي بعد از انقلاب 1357
عوامل موثر بر پايداري خانواده با توجه به سيره خانوادگي مولا علي (ع) و حضرت فاطمه (ع)
برنامه ريزي جايگزيني و پرورش رهبران آينده براساس مدل سروكوال در اداره منابع طبيعي شهرستان شهركرد
بيداري اسلامي؛ مانعي اساسي در برابر شيوه اشتباه سبك زندگي غربي از ديدگاه رهبري
تاثير جنگ نرم بر عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي
بهره وري منابع انساني، نيروي محركه اقتصاد ملي در عصر چالش هاي فرا ملي
توسعه ي سازماني مبتني بر آموزش؛ ضرورت و راهكار پيشرفت ايران
روابط اجتماعي امام سجاد عليه السلام با بردگان و رويكرد آن در اجتماع
بررسي رابطه هوش هيجاني، ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي با بهزيستي روانشناختي در دانشجويان
بررسي جايگاه مشاركت اجتماعي كودكان در خانواده
بررسي خداشناسي فطري از ديدگاه علامه طباطبايي
سيماي شيخ زاهد گيلاني در كتاب صفوه الصفاي ابن بزاز و مقايسه ي آن در ديگر منابع
مطالعه طرح جدايي اقليم كردستان عراق و تاثير آن بر جغرافياي سياسي منطقه و امنيت ايران
تاثير كارت هاي بازي آموزشي در ارتقاء مهارت هاي رياضي دانش آموزان در مقطع ابتدايي
بررسي موانع و مشكلات هوشمند سازي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهرستان آمل سال تحصيلي 92-91
بررسي معماري فضاهاي آموزشي از ابعاد انساني محيطي در آموزش عالي
بررسي تحليلي- تطبيقي مفهوم هستي و زمان از منظر افلاطون، كانت، هوسرل و هايدگر
نشانه ها و پيامدهاي مدرنيت در نظام آموزش و پرورش ايران
ميزان حجيت گواهي كودكان در دادرسي
تحقيقات انتقادي در حسابداري به كجا مي رود؟
بررسي فقهي تعامل دولت اسلامي با دولت غير اسلامي
بررسي اثرات افزايش نرخ ارز بر روند صادرات بخش صنعت در ايران
بررسي تاثير قرض الحسنه بر قاچاق كالا
بررسي اثربخشي نرخ تنزيل بانكي در اقتصاد اسلامي
تاثير روش آموزشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر پذيرش كمك طلبي دانش آموزان
تأثير رانت منابع طبيعي بر شاخص كنترل فساد در كشورهاي منتخب
ارزيابي موقعيت و انتخاب مناسب ترين اقدام راهبردي با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك ((SPAC) مطالعه موردي:شركت سنگتاش
بحران كارورزي در علوم انساني ايران
مطالعه محرك هاي موثر بر بازاريابي ويروسي و تاثير آن بر آگاهي و نگرش برند
محيط هاي اطلاعاتي علمي و عمومي مورد استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي همدان
جايگاه منابع انساني در تعالي سازمان
فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني
نظريه فاصله مبادلاتي با رويكرد آموزش از طريق موبايل
بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان با تعهدسازماني واسترس شغلي در بين كاركنان اداره كل گمرك بندر لنگه
بررسي نقش دولت الكترونيك بر سلامت نظام اداري
بررسي مقايسه اي نمادي ضرب المثل هاي لري و فارسي نمونه موردي ضرب المثل هاي لري دره شهري
نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در ترويج و توسعه كارآفريني
بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري نيرويكار صنايع ايران (با استفاده از رهيافت داده هاي تابلويي پويا)
عوامل مؤثر بر كاهش فقر در خانوارهاي شهري و روستايي كشور
كاربرد الگوي پروبيت رتبهاي در تحليل عوامل تعيين كننده توزيع درآمد در بين خانوارهاي روستايي كشور
بررسي فساداداري در نظام حقوقي ايران
بررسي محاربه و راه هاي ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامي
بررسي عوامل اثرگذار بازار بر مديريت استراتژيك
Construction of Evil and depravity in William Golding’s Lord of the flies
ارزيابي اثر جنسيت و دانشگاه در بلوغ آموزش الكترونيكي دانشگاه هاي علوم پزشكي اردبيل و علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
مقايسه ي سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار داراي همسر و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته ي امداد شهر تهران
بررسي تداخل صلاحيت شوراي رقابت با سازمان تعزيرات حكومتي
بررسي مفهوم اقامتگاه در قوانين موجود ايران و لايحه قانون تجارت
تاثير بلوغ سازماني بر موفقيت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)
تحليل انواع قيد در كتاب داستانهاي تأليفي كودك در دو گروه سن «الف» و «ب»
بررسي نحوه بكارگيري انواع صفت در داستانهاي تاليفي گروه سني «الف» و «ب»
بررسي رابطه صفات شخصيتي با ميزان شادماني دانش آموزان دختر ناحيه يك شهر اصفهان
بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر افسايش هوش هيجاني دختران نوجوان داراي اختلالات رفتاري شهرستان نجف آباد
فرهنگ سازماني، خلاق محور
بررسي نقش تأمين مالي خرد در گسترش تعاوني هاي كشاورزي در مناطق روستايي ايران
جدال احسن و عوامل زمينه ساز آن از ديدگاه آيات و روايات
بررسي ادراك معلمان از رفتار رهبري مديران و رابطه آن با پيامدهاي انظباطي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان ورامين
عشق درماني در آيينه ي ادبيات
مطالعه اي تطبيقي ميان آرمانشهر در ادبيات فارسي و افسانه ي الدورادو در غرب
نقش سوء ظن و حسن ظن در سلامت روان
Art and mythology from the viewpoint of Persian bards and philosophers
نقش ادراك معلمان از رهبري خدمتگزار در پيش بيني اعتماد سازماني
پيش بيني خلاقيت معلمان مقطع ابتدايي براساس مولفه هاي اعتماد سازماني
تحليل مقايسه اي كاركرد رنگ ها در شعر سيمين بهبهاني و سياوش كسرايي
جايگاه سنت هاي شاهنامه در عصر حاضر
بررسي رابطه انگيزش و عملكرد كاركنان با نقش ميانجي ويژگيهاي شخصيتي كاركنان مالي در اداره امور مالياتي استان گلستان
بررسي رابطه انگيزش و ويژگيهاي شخصيتي كاركنان مالي در اداره امور مالياتي استان گلستان
بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد كاركنان مالي در اداره امور مالياتي استان گلستان
بررسي رابطه انگيزش و عملكرد كاركنان با نقش ميانجي برونگرايي و انعطاف پذيري كاركنان مالي در اداره امور مالياتي استان گلستان
كاركرد حقوق بين الملل در حل اختلافات ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت
بررسي برتري طرفي و تاثير آن در نارساخواني
بررسي رابطه بين شيوه آزادمنشانه و ابعاد عزت نفس دانش آموزان پسر متوسطه
حد سرقت در قانون جرايم رايانه اي ايران
تاثير اخلاق حرفه اي فروشنده بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي مسئوليت پذيري اجتماعي
بررسي تجارت الكترونيك و اهميت آن
بررسي تأثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتريان( مطالعه موردي:خريداران لوازم خانگي شهرستان ايلام)
بررسي معنايي و ريشه يابي واژه مزاج در ذخيره خوارزمشاهي
بررسي فراواني اختلال اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان دانشكده علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه پيام نور واحد مركز ري
سازش با بزهكار در مرحله پسا دادرسي
بررسي رابطه حساسيت اضطرابي و اختلال خوردن
جايگاه قرعه در فقه اماميه
بررسي حد سرقت در آيات قرآن كريم از ديدگاه مذاهب خمسه
ارزيابي اهميت نسبي بعدآگاهي تجاري هوش رقابتي بر اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي مطالعه موردي شركت هاي شهرك صنعتي اردبيل
نقش اجراي مهندسي مجدد فرآيندها در آمو زش و پرورش كشور
عارضه يابي كيفيت خدمات با استفاد از مدل Systra_sq و تعيين ميزان شكاف آن با چشم انداز 1404 ه.ش (مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي استان هرمزگان)
مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
ارائه الگويي براي رشد و توسعه خلاقيت مديران مدارس متوسطه
بررسي تاثير هوش هيجاني در افسايش كيفيت زندگي كاري مديران مدارس متوسطه اول شيراز
بهداشت رواني دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان
بازاريابي ويروسي و كاربرد آن در وفاداري به برند
بررسي انديشه هاي تعليمي در اشعار نظيري نيشابوري
تجشيه و تحليل تأثير رشد بازار سرمايه در توسعه اقتصادي كشور
بررسي جرم ارتداد در فقه اماميه و عامه
بررسي توسعه مالي بر كيفيت محيط زيست در بين كشورهاي در حال توسعه
رابطه بين بكار گيري فناوري اطلاعات و هوش سازماني در دستكاه هاي اجرايي شهر كرمان
بررسي نقش معلم در ترويج ادبيات عامه با رويكردي به مقطع دبستان
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش، سودآوري و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط هويت نام تجاري و وفاداري واعتماد مشتري
آينه و اشارات آن در مثنوي معنوي مولانا
معرفي دنيا با به كارگيري تشبيه در مثنوي مولوي
ارتباط بين برخي مؤلفه هاي حاكميت شركتي و تغييرپذيري ساختار سرمايه
فطرت خداشناسي از ديدگاه فخر رازي
عوامل موثر بر جذب و بكارگيري نيروي انساني شايسته در آموزش و پرورش آذربايجان غربي
بررسي تاثيرسوء رفتار خانواده بر بزهكاري جوانان و نوجوانان 17-10 ساله شهرستاى كوهدشت
قصاص؛ عفو يا مقابله به مثل
بررسي نقش كسب و كارهاي خانگي در توسعه كارآفريني و اشتغال زنان در شهرستان هرسين
بررسي رابطه عزت نفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان سازمان بهزيستي كرمانشاه
long-term effect of focus on form instruction: A comparative study
ارائه الگوريتمي براي حل مساله برش دو بعدي با تقاضا
تأثير گشتالت درماني گروهي بر بهزيستي روانشناختي مادران داراي كودك كم توان ذهني
بررسي تاثير جهاني شدن فرهنگ بر بازانديشي هويت جنسيتي ( مطالعه موردي: جوانان شهر تهران)
نقش عملكرد هوش هيجاني و سلامت عمومي در ميزان رضايت زناشويي زنان و مردان
بررسي بكارگيري ابزارهاي تامين مالي اسلامي (صكوك) درايران
استقلال مالي زن در خانواده بر مبناي قواعد فقهي و حقوق مدني ايران
بررسي رابطه بين هويت نام و نشان برند بر وفاداري مشتريان فروشگاه فرهنگيان شهرستان نور آباد ممسني
Cinematic Adaptation of the Lord of the Rings in the Light of Post 9/11 Context and War on Terror Era
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي پرستاران
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خلاقيت در بين دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان ماهشهر
بررسي فرهنگ ، توانمندسازي و مديريت استعداد كاركنان در سازمان هاي امروزي
ويژگي سازمان هاي خلاق گرا درجهان امروز
مديريت استراتژتيك منابع انساني در سازمانهاي هزاره سوم
بررسي اعياد و جشن هاي ملي در ديوان فرخي سيستاني
بررسي صفات شاعرانه در غزليات شمس
فرهنگ عامه، خصوصيات و موضوعات آن
بررسي اشعار جدي و طنز آميز سيد اشرف الدين گيلاني (قزويني)- نسيم شمال- در خصوص مجلس شوراي ملي
روانشناسي شخصيت سهراب در شاهنامه
بررسي تأثير دينداري اسلامي بر رفتار شهروندي سازماني بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي (مطالعه موردي: ادارات ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري)
بررسي رابطه ابعاد ساختار سازماني و توانمندسازي روان شناختي كاركنان (مطالعه موردي: استانداري چهارمحال و بختياري)
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ساخت سازماني كميته امداد امام خميني استان سيستان و بلوچستان
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركت فولاد مباركه اصفهان
بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي روانشناختي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر اردبيل
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي سازمان با توانمندسازي روانشناختي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر اردبيل
دايره واژ ان كودكان 2 تا 3 ساله فارسي زبان در چارچوب فهرست تكامل رشد ارتباطي مك آرتور- بيتس بر حسب تحصيلي والدين
رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات الكترويكي (تحليلي مقايسه اي بين بانك هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1393)
تاثير هوشمند سازي كلاس بر پيشرفت تحصيلي (رياضي) دانش آموزان پايه ششم شهر هيرمند
تاثير واقعيت درماني به شيوه گروهي بر خود پنداره و خودكار آمدي دانش آموزان پسر پايه دوم متوسطه شهر هيرمند
تبيين رابطه عملكرد نظارتي سرگروه هاي آموزشي با تعهد سازماني و اثر بخشي آموزشي معلمان دوره متوسطه اول نواحي چهار گانه شهر شيراز
راهكارهاي نوين براي رشد و توسعه خلاقيت مديران مدارس متوسطه
Investigation of Apostasy in Imami Jurisprudence and Public Jurisprudence
فلسفه تعليم و تربيت
نظريه جهاني شدن و تدوين برنامه درسي
بررسي ميزان نابرابري فرصت هاي آموزشي دانش آموزان دوره راهنمايي استان ايلام در سال تحصيلي 89-88
بررسي نقص تربيت اخلاقي از ديدگاه قرآن و امام خميني (ره) در جهت تحقق وظايف فردي و اجتماعي
تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف كنندگان بر شخصيت برند و وفاداري برند (مطالعه موردي: مصرف كنندگان پوشاك هاكوپيان)
بررسي تاثير جريان وجوه نقد آزاد بر كارايي دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثيز ساختار مالكيت بر كارايي داراييها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اعتماد مشتريان بر افزايش خريد اينترنتي در شهرستان دليجان
بررسي تأثير هوش هيجاني بر سرمايه انساني در شركت كشت و صنعت كارون
بررسي رابطه ميان به كارگيري فناوري اطلاعات و توانمندي كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
برآورد تابع تقاضاي گردشگري ايران (1392-1360)
بررسي تاثير نرخ ارز، تورم و توليد ناخالص داخلي بر صادرات غير نفتي ايران
بررسي رابطه گردشگري و رشد اقتصادي در استان خوزستان
بررسي تاثير شوكهاي مثبت و منفي نفتي بر شاخص قيمت سهام در ايران
بررسي رابطه كوتاه و بلندمدت تلاطم قيمت نفت و بازده بازار سهام
بررسي اصل تعدد قاضي پس از پيروزي انقلاب
بررسي دلايل مخالفان و موافقان اصل تعدد قضات
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي ظرفيت سازماني با عملكرد سازماني بر اساس رويكرد اسلامي در ادراه كل ميراث فرهنگي استان فارس

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید