امکان دانلود مقالات دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۴۵ عنوان مقاله تخصصی شامل۵۴۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

بررسي آثارريكي بربيماري هاي جسمي و رواني
اثربخشي روان درماني مثبت نگربركاهش افسردگي زنان مبتلا به ميگرن
بعدرواني، حلقه گمشده درابزارهاي ارزيابي دردقاعدگي
جايگاه بهداشت رواني درقرآن كريم
بررسي سطح استرس اضطراب وافسردگي اعضاي خانواده ي بيماران بستري دربخشهاي ويژه ICU و CCU
نقش عوامل محيطي – اجتماعي درايجادفرسودگي شغلي پرستاران
بررسي مقايسه اي اثرات دودسيگارو قليان برتغييرات بافتي سيستم توليدمثلي نروماده موشهاي صحرايي
بررسي علل وعوامل موثربراشتباهات دارويي كاركنان پرستاري بيمارستان پيمانيه جهرم
عوامل موثربرانگيزه پيشرفت درميان دانشجويان پرستاري : يك مطالعه توصيفي – مقطعي
تاثير يك دوره تمرين پيلاتس براختلالات قاعدگي زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
بررسي اثرات يك دوره تمرين تناوبي با شدت متوسط برشدت علائم خلقي و رفتاري سندرم پيش قاعدگي دختران غيرورزشكار
بررسي رابطه ي بين عواومل موثربرجراحي زيبايي دردانشجويان زن : نگراني ازتصويربدني ، نگرشهاي ناكارامد و نمرات زنانگي و مردانگي
مطالعه ارتباط عوامل محيطي تاثيرگذاربربروزسرطانها
تاثير موسيقي بريادگيري رياضي دركودكان
خانواده پايدار وارتقاء سلامت
روانشناسي سلامت، ارتقاء وحفظ سلامت
تاثيراشتغال والدين بربهداشت رواني كودكان
بررسي تاثيرآمادگي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني برنحوه عملكردآنها
نقش اميدبه زندگي درتبيين اضطراب مرگ دربيماران مبتلا به سرطان پيشرفته ودرمان پذيروافراد غيرمبتلا
رابطه سلامت معنوي واضطراب مرگ دربيماران مبتلا به سرطان پيشرفته ودرمان پذيرو افراد غيرمبتلا
بررسي تاثيرعوامل فرهنگي بررفتارهاي حفاظت ازمحيط زيست درجوامع شهري مطالعه موردي شهراراك
رابطه مطلوبيت اجتماعي وخودكارآمدي باميزان شادكامي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد واحدكرمان
مقايسه عزت نفس ، هوش هيجاني و خرده مقياسهاي آن در بين كودكان عادي ,بي سرپرست و بد سرپرست
بررسي رابطه بين هوش معنوي و سبك هاي دلبستگي با پرخاشگري كودكان نگهداري شده در مراكز بهزيستي شهر كرمان
سالمند وخانواده: نقش مددكاري اجتماعي در بهبود موقعيت سالمندان در خانواده
بررسي و اهميت ايجاد فضاهاي جمعي در راستاي ارتقاي سلامت و افزايش تعاملات اجتماعي سالمندان مقيم خانه سالمندان نمونه موردي: اردبيل
بررسي فقهي – حقوقي مسئوليت مدني دانشجويان پرستاري
مسئوليت مدني دكترداروساز درداروخانه ازمنظرفقه و حقوق
بررسي وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان دختروپسرشهرستان تبريز
عوامل تنش زاوروشهاي سازگاري درپرستاران بخش هاي روانپزشكي مركزآموزشي درماني رازي تبريز
بررسي تاثير طب فشاري بر شدت افسردگي بيماران همودياليز
تاثيرآموزش رفتارهاي بهداشتي بركيفيت زندگي زنان دردوره پس اززايمان
تاثيرانسجام خانواده بررفتارهاي پرخاشگرانه فرزندان
اثربخشي تقويت مهارتهاي ادراكي – حركتي بررفع نارسانويسي دانش آموزكلاس دوم ابتدايي
تأثير استرس بر شناخت اجتماعي در بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي
داغ ننگ و پيامد آن برروي خودكارآمدي بيماران مبتلا به صرع
بررسي رابطه ي بين كارايي خانواده باعزت نفس واحساس انسجام درفرزندان
بررسي ارتباط بين نسبت انگشت دوم به چهارم توده عضلاني و قدرت با ميزان تراكم موادمعدني استخوان درزنان يائسه فعال
چگونه توانستم لكنت زبان دانش آموزم را بهبود بخشم
چگونه توانستم مهارت قاطعيت را دردانش آموزان كلاس ششم ازطريق آموزش اين مهارت تقويت نمايم
بررسي رابطه سلامت اجتماعي ومتغيرهاي دموگرافيك دربين دانشجويان دانشگاه گيلان
تاثير خانواده برسلامت رواني- اجتماعي فرزندان خود
بررسي تاثيررابطه مناسب پرستاردربهبود وضعيت بيمارمقاله مروري
اهميت استفاده ازرفلكسولوژي درمراقبتهاي پرستاري
جايگاه بهداشت رواني درقرآن كريم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید