دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۹ خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک – شاخه غرب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۶۶۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۶۹۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

بهبود پايداري زاويه اي سيستم قدرت چند ماشينه با استفاده از روش كنترلي جديد
بهينه يابي همزمان تپ چنجر ترانسفورماتور و خازن هاي شبكه به منظور كاهش انحراف ولتاژ وتلفات سيستم توزيع درحضورمنبع توليد پراكنده
بررسي معادلات حاكم بر پايداركننده دو محوره انديكاتوري و شبيهسازي ساختار و رفتارآن در سيمولينك
پايداري مقاوم با در نظر گرفتن احتمال كليدزني نامقيد
بهبود ولتاژ گذراي برگشتي در حضور راكتور سري محدود كننده جريان
روشي آگاه از تغييرات براي زمان بندي كارها در سيستم هاي چند پردازنده اي بر روي تراشه
روشي كارا براي زما ن بندي پردازندههاي چندهسته اي ناهمگون بر پايه ي الگوريتم ژنتيك
طراحي LNA بهره بالا درفركانس 10 گيگاهرتز بااستفاده ازHJFET فوق كم نويز
جايابي منابع توليد پراكنده با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
افزايش ظرفيت سيستم شبكه مخابرات نوري با بهينه سازي سيستم هاي WDM
Human Extremity Extraction for Pose Representation Applications
جايابي نشانگر خطا در سيستم توزيع با الگوريتم ازدحام ذرات بهبوديافته
طراحي كنترلكننده مقاوم ترمز ضد قفل به روش تئوري فيدبك كمي
ارائه برنامه دارودهي مناسب براي تنظيم فشارخون با د رنظر گرفتن محدوديتهاي ورودي وخروجي با استفاده از الگوريتم كنترل پي شبين
بهينه سازي مدل برآورد تلاش COCOMO با بهره گيري ازآناليزنقطه كاركرد
مطالعه و طبقه بندي روش هاي مدل سازي ديناميكي ترانسفورماتور قدرت نامتقارن سه فازه از نقطه نظر پسماند مغناطيسي
راهكار نوين مديريت انرژي مصرفي خانوار به كمك سيستم هاي هوشمند اندازه گيري انرژي الكتريكي
سونوگرافي الاستوگرافي پزشكي تصويربرداري فشار بافت نرم و خاصيت ارتجاعي
تحليل و شناسايي بدافزارها با استفاده از داد كاوي و مهندسي معكوس
بررسي تاثير تغييرات ثابت دي الكتريك بر روي فيلتركانال فرودنوري مبتني برتشديدگر حلقوي بلور فوتوني
توسعه روشي براي كنترل STATCOM با استفاده از كنترل مد لغزشي
بررسي و مقايسه انواع روشهاي تكثيرداده درگريد داده
برنامه ريزي بهينه به همراه زمانبندي مناسب نگهداري و تعميرات با رويكرد اقتصادي و قابليت اطمينان كاركردي تجهيزات ايستگاه برق
محاسبات هزينه انرژي براي يك سيستم فتوولتائيك خورشيدي خانگي
بررسي سازوكار كنترل دسترسي به شبكه قطعي در شبكه هاي مبتني براستاندارد IEEE 802.15.4 براي كاربردهاي شبكه هوشمند برق
تاثير محدودكننده جريان خطا ابررسانا بر پايداري ژنراتور القايي دوسوتغذيه متصل به سيستم توزيع
استراتژي قيمتدهي امنيتمقيد نيروگاهها با وجود نايقيني در بازار انحصار چندجانبهي انرژي الكتريكي
طراحي تقويت كننده لگاريتمي آشكارساز ويديو در باند 7-2 گيگا هرتز
قيمت گذاري توان راكتيو خطوط انتقال در حضور توأمان مدل بازار اشتراكي و دوجانبه با در نظر گرفتن هزينه سلب فرصت
مروري بر روش هاي قيمت گذاري توان راكتيو و ارائه راهكاري براي بازار برق ايران
پلت فرم ربات پويشگر هوشمند با هدف كاربرد در تونل اختصاصي تأسيسات شهري به منظور كنترل وضعيت كابلهاي انتقال نيرو
Improvement Transient Stability of Fixed Speed Wind Energy Conversion System by Using Transformer-Type Superconducting Fault Current Limiter
ضرورت بكارگيري GIS در سيستم شبكه هاي توزيع، فرصت ها و محدوديتها
جايابي بهينه همزمان منابع توليد پراكنده و خازن به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
معرفي خودروهاي هيبريدي
A Comparison on Optical CDMA System Performance in Presence of Various Codes from Prime Family
تعيين محل خطا در سيستم قدرت، با استفاده از تحليل فركانسي امواج سيار حاصل شده از خطا
مطالعات امكانسنجي و همچنين مكانيابي نرم افزاري توربينهاي بادي و سلولهاي خورشيدي در شهرستان كهنوج با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تحمل پذيري اشكال در سطح سيستم عامل نهفته بي درنگ: مطالعه موردي بر سيستم عامل QNX
ارزيابي پايداري ولتاژ گذراي شبكه قدرت در اتصال به نيروگاههاي بادي
ارزيابي فني اقتصادي نيروگاه هاي زمين گرمايي ژئوترمال مشگين شهر و كاربردهاي آن درچرخه زيست محيطي
رو شهاي فني حفاظت از سيستم هاي فتوولتائيك هاي ساختمان در برابر خطرات صاعقه
Weighted Least Squares Algorithm for State Estimation of Distribution Networks Integrating PMUs
شبيه سازي فرآيند هاي گسسته پيشامد به كمك يك جبر دوتايي جديد
تشخيص عيب درسيستم هاي ديناميكي بااستفاده ازيك مدل اتوماتن زماني
بررسي انرژيهاي نو و انتخاب مناسبترين گزينه با توجه به پتانسيلهاي موجود در ايران
بهره برداري بهينه از نيروگاههاي بادي با استفاده از نيروگاههاي تلمبه اي – ذخيره اي
سيستم هاي ذخيره كننده انرژي و نقش مؤثرآ نها در رفع پيك بار و كاهش هزينه هاي توليد برق
Study on pull-in instability phenomenon in MicroElectroMechanical Systems (MEMS)
روشي براي تعيين مسير و طرح ريزي حركت بازوهاي افزونه روباتيك در محيطهاي با مانع
تعيين رزرو در سيستم هاي قدرت با حضور نيروگاه هاي بادي
Multi-Objective Optimization Approaches for Hysteresis Inverters Based Active Power Filter Design
ارائه روشي نوين به منظور تشخيص خطاي ترانسفورماتور با استفاده ازآناليز پاسخ فركانسي
بررسي فناوريهاي ارتباطي جهت همكاري درسيستم هاي واقعيت افزوده
ارائه پياده سازي كنترلر تطبيقي فازي بر روي توربين بادي سرعت متغير و مقايسه آن با روش هاي مرسوم
يادگيري تقويتي براي ربات هاي فوتباليست
مروري بر سيستمهاي قدرت رقابتي و جايگاه مشتركين
شناسايي المانهاي بحراني شبكههاي توزيع از ديد تعميرات و نگهداري قابليت اطمينان محور
بررسي جايگاه آموزش نيروي انساني در مديريت اثربخش مصرف برق
تشخيص واندازه گيري ميزان تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع با استفاده همزمان از امواج الكترو مغناطيسي و امواج اكوستيك
اندازهگذاري و جايابي بهينه جبران ساز استاتيكي حالت سنكرون STATCOM با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PSO
انتخاب بهينه سيستم قدرت تركيبي و تأثير خروجي ديزل ژنراتور بر ولتاژ و فركانس سيستم
مديريت انرژي سيستم توليد پراكنده پيل سوختي و آرايه خورشيدي در شبكه هاي توزيع با رويكرد كاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي
مدل سازي بار تعرفه هاي مختلف در سيستم قدرت با استفاده از روش اندازه گيري درفيدرهاي نمونه شهر كرمان
مدلسازي مركب بارتعرفه هاي مختلف در فيدرهاي نمونه شهر كرمان
بررسي تاثير افزايش دما بر رشد پيك بار شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان درسال 39 در راستاي پيك سايي و پيش بيني نياز مصرف
بررسي تاثير كانكتورهاي مختلف روي تلفات جمپر با استفاده از دوربين ترموويژن در حوزه عملياتي مديريت توزيع برق رفسنجان
بررسي يك دسته از رويتگرهاي مد لغزشي با مانيفولد هاي تركيبي جهت كنترل برداري موتور القايي
تصحيح خطا در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توزيع پراكنده
استفاده از فناوري مجازي سازي جهت بهينه سازي داده ها و اطلاعات سازمان
مقايسه پروتكل هاي مسيريابي DSR وDSR-Ant در شبكه هاي ادهاك موبايلي
مطالعه ميداني شاخصهاي كيفيت توان الكتريكي پستهاي مهم 032 و 022 كيلوولت شبكه برق استان مازندران و گلستان
طراحي سيستم تلفيقي خورشيدي – پيل سوختي به همراه برآورد باربراي تامين انرژي برق مجتمع مسكوني نمونه درشهراردبيل
Identification and Specialized Control of a DC/DC Boost Converter Using Neural Network
آشكار سازي خطاي سيم پيچ استاتور در موتورهاي القايي با استفاده از آناليز جريان و FEM
بررسي و مقايسه 5 الگوريتم داده كاوي
محاسبه فاصله از محل انفجار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه همزمان واحدهاي توليد پراكنده و بانك هاي خازني به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع
بهبود بارپذيري شبكه 641 باسه شهرستان مشكين شهر به بخش مرادلو ارشق با استفاده از منابع توليد پراكنده مبتني بر الگوريتم PSO
يك روش نوين در كاهش تلفات در بخش توزيع انرژي الكتريكي با استفاده تغيير مديريت رفتاري در برخورد با انشعابات فاقد هويت
طراحي پايدارساز سيستم قدرت مبتني بر مكان هندسي ريشهها براي سيستم قدرت چندماشينه با كنترلكننده Lead-Lag و مقايسه آن با كنترلكننده PI
جايابي بهينه انواع منابع توليد پراكنده براي بهبود شاخص هاي الكتريكي در سيستم توزيع
مدل سازي سيستم خورشيدي فتوولتائيكPV و اتصال آن به شبكه توزيع با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات توان
مدلسازي و شبيه سازي رفتاري مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما – دلتا مورد استفاده درشتاب سنج هاي خازني MEMS
معرفي و بررسي چالشها وتهديدهاي امنيتي شبكه هاي حسگربي سيم
بهبود عملكرد بيت تورنت
كاربرد دادهكاوي در سيستم آموزشي
كنترل مستقيم گشتاور موتورBLDC سه فاز با ولتاژ ضد محركه ذوزنقهاي بدون استفاده از حسگر موقعيت
كنترل مستقيم گشتاور موتور سنكرون بدون جاروبك شار محور بدون استفاده از حسگرموقعيت
ECG signal classification using MLP neural network with hybrid PSO-BP training algorithm
شبكه هاي ارتباطي سلولي نسل پنجم 5G- معماري، تكنولوژيهاي كليدي و چالشها
چاپگرسه بعدي – معرفي روشهاي چاپ و كاربرد درعلوم و صنايع
روشهاي انتقال داده با پهناي باند بالا در شبكه هاي WAN با تكيه بر GridFTP
طراحي كنترلكننده چند هدفه مقاوم براي پايدار ساز سيستم قدرت به روش تلفيقي H2 /H∞/μ
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده براساس الگوريتم خوشه بندي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در توان خروجي آن ها
ارائه ي راهكاري نوين جهت كاهش تلفات بي باري ترانسفورماتورهاي شبكه ي توزيع
ارزيابي روش هاي زمانبندي وظايف در سرويس نگاشت-كاهش و چارچوبHadoop
مروري بر روش هاي تشخيص حملات سيبل در شبكه هاي حسگر بي سيم
A comparison between optimal allocation of DG unit and reactive power compensator for voltage profile improvement and loss reduction using BAT algorithm
Comprehensive Study on Optimal Placement of Recloser
برنا ريزي و جايابي چند هدفه ادوات FACTS توسط الگوريتم رقابت استعمار درسيستم هاي توزيع
ش سازي و ساخت يك نمونه ساده بازياب ديناميكي
ساختارشناسي و آناليز كار هاي ترانزيستورهاي با تحرك بالا الكترون
روش جديد براي كنترل ولتاژ ميكرو گريد با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
بهبود كاهش فرورفتگي ولتاژ در كوره هاي قوس الكتريكي با استفاده از D-STATCOM
بررسي تكنيك هاي وب كاوي محتوا
A New Approach to Classification of Malware Detection System
Suggesting a Method for Eliminating Selected Harmonics of 3-Phase Induction Motor Currency
Optimal Power Flow Considering Voltage Security and Fuel Emission Minimization
تحليل امنيت و پايداري ريز شبكهAC/DC هيبريد انرژي شامل توربين بادي همراه بامديريت انرژي
بهبود دقت مكان يابي شبكه هاي حسگر بيسيم با تركيب دو روش RSS و TDOA
بهبود كارايي سلول خورشيدي دو اتصاله مبتني برInGaP/GaAs
برنامه ريزي بهينه و استراتژي بهره برداري از يك ريز شبكه هيبريد با حضورمنابع تجديد پذير
روش نوين كنترل پيش بين مستقيم توان مبدل PWM سه فاز متصل به شبكه
ارائه يك مبدل dc-dc جديد با ضريب بهره بالا و تنش ولتاژ كم دردوسركليد
ارائه يك مبدل dc-dc تك كليده جديد با ضريب افزايندگي بالا و تنش ولتاژ كم دردوسركليد
ارائه يك مبدل كاهنده-افزاينده جديد با ضريب افزايندگي بالا
تاثيربايندر آلي درخواص الكتريكي برقگيراكسيد روي
Designation Detecting System Critical Conditions Of the Polluted Distribution Lines Insulators under AC Voltage
A Divide and Conquer approach for Process Discovery
كنترل همزمان توان اكتيو و راكتيو ژنراتور القايي دو سو تغذيه مجهز به توربين باد با استفاده از كنترل مد لغزشي مرتبه دوم چند وروردي چند خروجي با الگوريتم پيچش فوقالعاده
Online Voltage-Frequency Measurement Based Micro-Grid Emergency Control
مشاركت ريز شبك ه ها در بازارهاي انرژي و خدمات جانبي با در نظر گرفتن عدم قطعي تها
روش هاي كشف و بازيابي بن بست در شبكه هاي روي تراشه با همبندي توري
كاهش تعداد TSV هاي دادهاي در شبكه هاي روي تراشه سهبعدي با بكارگيري لينك هاي دوطرفه براي ايجاد فضاي بيشتر براي TSV هاي حرارتي
برنامه ريزي بلندمدت توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن امنيت سيستم در محيط تجديدساختار شده مورد مطالعاتي: شبكه 044 كيلوولت ايران
كاربرد روشNSGA-II در بهينهسازي چندهدفه
بازرسي جوش به كمك پردازش تصوير
يافتن مكان و ظرفيت بهينه ادوات D-FACTS به منظور بهبود حالت ماندگار ولتاژ و كاهش تلفات، با استفاده از الگوريتم زنبورهاي عسل
فيلتر كالمن مكعبي توزيع شده بتني بر توافق جهت تخمين در شبكه هاي سنسوري
تخم ين حالت در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از فيلتر كالمن مكعبي مقاوم تركيبي
ارزيابي امنيت استاتيكي سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي تركيبي Stack Generalization بر اساس شاخص پايداري خط LQP
كاهش تعداد فيدبك هاي مبدل DC-DC با استفاده از CPM بهبود يافته
تشخيص درصد ايثارگري با استفاده از مدلي يادگير به كمك تكنيك هاي طبقه بندي درداده كاوي
Optimal disconnect switch placement in distribution networks to reduce energy losses using BPSO algorithm
كنترل فازي تطبيقي غيرمستقيم كلاسي از سيستمهاي غيرخطي با استفاده از رويتگرفازي تطبيقي
A Comparison Between Different Types of Switched Reluctance Generators
بهبود عملكرد كنترلكننده جريان و جبرانسازي هارمونيك در سيستم فتوولتاييك تك فاز متصل به شبكه
مكان يابي و اندازه يابي بهينه منابع توليد پراكنده جهت بهبود پايداري ولتاژ، كاهش تلفات و توان عبوري از خطوط با الگوريتم رقابت استعماري
تشخيص فريمهاي دستكاري شده در ويدئو با استفاده از تحليل آماري نويز باقيمانده
طراحي پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از روش كنترل غيرخطي تطبيقي مقاوم به منظور بهبود پايداري ديناميكي
طراحي اينورتر چند سطحي منبع ولتاژ براي به حداكثر رساندن تعداد سطوح در شكل موج خروجي
مطالعه و ارزيابي مدلهاي اقتصادي براي پروژههاي توربين بادي: مطالعه موردي در اقليد ايران
رويكردهاي اخير در بهره وري انرژي محاسبات ابري
بهبود نهان نگاري تصوير با استفاده از بيت هاي كم ارزش LSB
بهبود حذف نويز با استفاده از فيلترهاي مجزا كننده ناهمسان
يك الگوريتم جديد براي ارتقاء كنتراست تصوير با استفاده از تكامل تفاضلي
يك روش لبه يابي تصاوير بااستفاده ازالگوريتم مورچگان
معرفي يك الگوريتم جهت رفع مه زدگي تصاوير
معرفي يك روش تشخيص ارقام فارسي و انگليسي با استفاده از مورفولوژي
پيشنهاد يك الگوريتم جديد براي تخمين حركت در ويدئو
بررسي الگوريتم هاي زمانبندي در ماشين هاي موازي و چند پردازنده
كنترل و رديابي ماكزيموم نقطه توان در سيستم مبدل انرژي بادي جدا از شبكه با الگوريتم هوشمند
معرفي يك ليست از مهمترين عوامل موثر بر كارايي سيستم هاي ذخيره سازي ابري
آناليز انرژي و اگزرژي نيروگاه گازي زاگرس كرمانشاه
A modified self-tuning PI controller for speed control of hybrid step motors
هماهنگي بهينه هاي جريان زياد با استفاده از تركيب الگوريتم هاي تكاملي ديفرانسيلي وژنتيك DE-GA
تاثي ر رطوبت خاك در احي طر ارتينگ با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود FEM
بررسي راهكارهاي پيشگيري از قطعيهاي خودكار خطوط 36 كيلوولت ناشي ازانباشته شدن غير يكنواخت برف بر روي سيم ها
بررسي ساختار جبران كنندههاي ديناميكي ولتاژ و كاربرد آنها در شبكه هاي توزيع
پيشبيني مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از مدل رگرسيون مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق مازندران
پياده سازي موازي الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از CUDA
طراحي ارگونومي دستگا ه هاي پوشيدني دستيار بيمار در زمينه مراقبت هاي بهداشتي
امكان سنجي استفاده اقتصادي از انرژي باد در مناطق مختلف كشور ايران با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي بلند مدت
الگوريتم شكار گرگ آشوبي (CWHA)
مديريت بهينه ي انرژي براي يك ريزشبكه ي مسكوني حاوي يك سيستم V2G ازديد مصرف كننده
محاسبه راندمان الكتروموتورهاي القايي صنعتي در مجاورت واحدهاي توليد همزمان برق وحرارت به كمك نرم افزار Motor challengeprogram
كاهش شاخص آلودگيهاي محيط زيست با در نظر گرفتن اصول شهرسازي و موقعيتيابي بهينه نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت
كنترل توان راكتيو در نيروگاههاي توليد پراكنده از نوع CHP با در نظر گرفتن اصول طراحي شهرسازي درنيروگاه
استفاده از سيستم هاي هيبريدي مختلف جديد در بازيابي بار با حضور شبكه هاي هوشمندو در نظر گرفتن اصول شهرسازي اتوماسيون توزيع
New Design Nonlinear Control for Excitation Synchronous Generator
چالشها و الزامات امنيتي نسل چهارم شبكهي تلفن همراه
شبيه سازي و بررسي حساسيت حرارتي قطعه پيزو الكتريك برداشت كننده انرژي الكتريكي از انرژي صوتي موجود در محيط
شبيه سازي و بررسي تاثير تغييرات هندسي در فركانس تشديد قطعه پيزو الكتريك برداشت كننده انرژي الكتريكي
برنا مه ريزي شارژ و دشارژ خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه( PHEV ) در يك شبكه هوشمندبارويكرد كاهش تلفات
امن سازي شبكه حسگر بي سيم با استفاده از رمزنگاري بلوكي
حسگرهاي موبايل و سنجش جمعيتي
اتوماتاي يادگيري سلولي جهت بهبوداستفاده ازمنابع در محاسبات ابري
تحليل و بررسي موج ضربه برگشتي در مزارع بادي در اثر برخورد صاعقه
تحليل و بررسي اثر بارهاي ديناميكي بزرگ بر روي پايداري سيستم هاي قدرت
فن آوري شناسايي توسط فركانس راديويي RFIDوكاربردهاي ملي – اجتماعي آن
بررسي چند مستاجري در محاسبات ابري
الگوريتم فشردهسازي JPEG2000 بهينه بصورت موازي
تشخيص كشيدن سيگار در اماكن عمومي
مهندسي مبتي بر بازنمايي دانش
محاسبات ابري سيار، چالش ها و راهكارها
آشكارسازي بهنگام OOS مبتني بر تئوري درخت تصميم
بهبود عملكرد نيروگاه بادي داراي ژنراتور القايي قفس سنجابي با استفاده از IUPQC
بهينهسازي ضرايب كنترلكننده بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم به كمك الگوريتم بهينهسازي اجتماع ذرات
تحليل ولتاژ آستانه براي يك ماسفت دوگيتي بدون اتصال با در نظر گرفتن اثرات بارهاي تمركز درون كانال
خوشه بندي اسناد وب با استفاده از الگوريتم ژنتيك و رقابت استعماري
انتخاب بدون نظارت ژنها در ريزآرايه هاي بيان ژن
طراحي ساختار جديد مبدل Boost با كاهش ريپل جريان ورودي
مقايسهي مدل پيشرفتهي مدل الكتريكي هندسي و روش مدل شاخه ي پيشرونده براي محاسبه قطعي هاي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط انتقال
ارائه روشي جديد جهت بهبود خطاهاي سنكرونيزاسيون در سيستم هاي بيسيم MIMO-OFDM
معرفي و مقايسه ابزارهاي تزريق اشكال نرم افزاري مبتني بر تغيير كد (Software fault injection)
طراحي يك نانو سنسور گاز مبتني بر تركيبات اكسيد گرافن كاهيده
بررسي ديناميكي سيستم خورشيدي متصل به شبكه فشارضعيف بادرنظر گرفتن افت ولتاژ باقابليت استحصال ماكزيمم توان
طراحي و پياده سازي سيستم خبره جهت تشخيص و پيشنهاد روند درمان در بيماري هاي قلبي
مديريت بهينه ميكروگريدها در بازار خرده فروشي الكتريسيته برپايه روش تئوري بازي غيرهمكارانه
جي آي اس GIS زيرساخت اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق
بررسي اولويت هاي پژوهشي در صنعت توزيع برق با نگاه به فناوري هاي جديد
مدار مبدل سطح منطقي باتوان مصرفي پايين CMOS
A Low-Power and High-Speed 15-4 Compressor for Fast Multiplication Applications
طراحي خط تأخير كنترل شونده با ولتاژVCDL توان پايين بااستفاده ازترانزيستورهاي پره اي Fin FET
طراحي مالتي پلكسر توان پايين در ناحيه زير آستانه
بررسي نقش اتصالات داخل تراشه هاي CMOS دراتلاف توان وروشهاي كاهش توان مصرفي با استفاده ازمدارهاي پيشرفته ارسال ودريافت سيگنال بادامنه نوسان پايين
طراحي كنترل كننده MPPT براي سيستم هاي نسل توربين بادي بااستفاده ازجبرانگرشبكه عصبي
بهبود عملكرد ترانزيستورها درتكنولوژي نانو الكترونيك
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در چرخه عمر ردههاي خبري
بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع درحضور DG با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي DE
طراحي سيستم انتقال برق بيسيم براي صفحات خورشيدي PV
بهر برداري پاي دارجزي رها ي منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هاي قدرت
Optimal Drug Scheduling for Cancer Chemotherapy Using HBMO algorithm
آشكارسازي بهينه سنجش طيف پهنباند مشاركتي در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
تس بازار انرژي و رزرو اكتيو به همراه پخش بار بهبود يافته
تسويه بازار انرژي به همراه بررسي محدوديت توان انتقالي خطوط انتقال
استفاده از لايه الماس در باكس ترانزيستورهاي سيليكون روي عايق
بررسي بسترهاي سيليكون با مقاومت بالا
طراحي فيلتر نوري چند لايه با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور مصنوعي
Feedforward neural network training using Grey Wolf Optimizer
بررسي الگوريتم هاي تفاضل پس زمينه و قطعه بندي جهت ردگيري اشياء متحرك در حوزه بينايي ماشين
تشخيص خودكار تومورهاي سرطان پستان با استفاده ازتكنيك هاي ريخت شناسي
بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع و منابع توليد پراكنده در زمان وقوع خطا در سيستم با استفاده از تجديد آرايش
كاهش تلفات شبكه توزيع با استفاده از بازآرايي و كنترل همزمان ظرفيت منابع توليد پراكنده به كمك الگوريتم هوشمند PSO
شناسايي عملكرد هوش مصنوعي در كاربرد سيستم پردازشهاي رفتاري
آنتن ميكرواستريپ شكافي با خاصيت حذف دوباند با استفاده از زمين پيچاپيچ براي كاربردهاي فراپهن باند
آنتن ميكرواستريپ شكافي فراپهن باند با حذف باند دوگانه با زمين پيچاپيچ
كنترل توان درسرعت هاي بالابااستفاده كنترلرمنطق فازي flcدرتوربين بادي مبتني برpmsg
بازآرايي شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
اثر مورب نمودن كنارههاي آهنربا در كاهش گشتاور دندانه در ماشينهاي آهنرباي سطحي
مقايسه رفتار گذراي ژنراتور سنكرون و ژنراتور القايي با كنترل برداري
طراحي و شبيهسازي ميكسر متوازن در باندS
استفاده از سيگنال فوتوپلتيسموگرام به منظور تشخيص استرس
ارائه يك سيستم هوشمند نوين جهت تشخيص آريتمي هاي قلبي با استفاده از سيگنال فنوكا رديوگرام PCG
ارائه يك روش كارا جهت زمانبندي گراف وظايف در سيستمهاي محاسباتي ناهمگن
ارائه يك الگوريتم جديد سيستم هايX-By-Wire مبتني برتصميم گيري عصبي فازي
Principle of stochastic optimization based on statistical estimation
ارزيابي فني- اقتصادي منابع مختلط تجديدپذيرجهت تامين بار صنعتي
پيش بيني بار الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي- فازي
مطالعه گاف انرژي و پارامترهاي پاشندگي اپتيكي لايههاي نازك نيمرساناي كربن- نيكل بازپخت شده در دماهاي مختلف با استفاده از مدل نوسانگر ومپل و ديدومنيكو DWW
بهرهوري مصرف انرژي در محاسبات ابري
اكتساب مهارت در يادگيري تقويتي و الگوريتم هاي آن
بررسي ميزان تأثير پارامترهاي SEO در رتبه دهي يك وب سايت توسط موتورهاي جستجو
كاربرد زبان قيد شي در افزايش دقت مدلهاي UML و مقايسه كارايي ابزارهاي آن
طراحي و شبيه سازي فيلتر رتبه بندي rank order filter بهينه شده با استفاده اززبان VHDL
فاصله سنج ليزري به روشT-O-F با مبدل زمان به ديجيتال دقت بالا به وسيله اسيلاتور هاي ring كنترل شده مبتني برتراشه FPGA
كنترل ادوات الكترونيكي و صنعتي صورت سريال با سرعت بسيار بالا با FPGA
مك يابي خطا در شبكه هاي توزيع مبتني بر امواج گذرا با استفاده از تحليل موجك
كاهش سربار محاسباتي مديريت كليد شبكه هاي چندپخشي
كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده همزمان از خازن و تجديدآرايش باروش الگوريتم SOPC
مدلسازي ديناميكي و رديابي ماكزيمم توان درمنبع فتوولتائيك متصل به شبكه با استفاده ازالگوريتم عصبي – ژنتيك
طراحي VCO با دامنه تنظيم گسترده با استفاده از سلف فعال
بررسي نانولولههاي كربني و كاربرد آن در صنعت الكترونيك
پيشنهاد يك ساختار جديد براي مبدل Cuk به منظور كاهش تنش ولتاژ روي كليد قدرت وافزايش ولتاژ خروجي قابل كاربرد در سيستم هاي انرژي تجديد پذير
روشي جديد در حسگري مشاركتي طيف در شبكه هاي راديو شناختگر
مدل سازي وشبيه سازي كانال فضايي SCM به صورت تك ورودي تك خروجي
الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي بهبود يافته در انتخاب ويژگي و بهينهسازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان
بررسي پديده فرورزنانس در حض,v محدودكننده جريان خطاي مغناطيسي با در نظر گرفتن اثرتلفات هيسترزيس
مروري بر روش هاي نهان نگاري صوت MP3
ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي مختلط انرژي در شركت توزيع برق استان كرمانشاه
بررسي اثرات متصل ساختن انشعابي مولدهاي پراكنده به شبكه انتقال
Impacts of tap-connecting generators to transmission lines on the ground fault protection performance
شناسايي يك نيروگاه سيكل تركيبي با استفاده از روش ARX غيرخطي
بهبود سرعت يك روش مسيريابي ربات متحرك با شناخت همزمان مكان و نقشه
طراحي و بهينه سازي فليپ فلاپ فعال شونده با پالس با توان مصرفي كم و سرعت بالا جهت استفاده در TDC
تعيين تنظيمات وجايابي بهينه tcsc,SVC چندهدفه بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
جايابي بهينه توربينهاي بادي در مزرعه بادي با استفاده از الگوريتم مبتني بر زيست جغرافيا ( BBO )
سرويس ارتقا حريم خصوصي براي اطلاعات RFID
A New Robust Controller Design for Three-Phase Grid-Connected PV Systems
انتخاب بهينه اتوترانس تپ ثابت در شبكه هاي فشار متوسط با در نظر گرفتن تغييرات بارشبكه با هدف كاهش تلفات و اصلاح ولتاژ
حفاظت لغزش قطب ژنراتور سنكرون با استفاده ازمعيار سطوح انرژي برابر
بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات در حضور منابع تجديدپذير تصادفي
بهبود دقت تراز يابي سيستم تعيين موقعيت با چرخش بلوك سنسور شتاب سنج
Hybrid predictive control with intelligent optimization for a quadrotor helicopter
تعميرات موثردر كاهش انرژي توزيع نشده با روش الگوريتم حرصيانه صفر و يك
مدلسازي مسأله مشاركت نيروگاهها حرارتي با در نظرگرفتن تزريق انرژي بادي
شبيه سازي ممريستور با استفاده از روابط رياضي
مروري بر روشهاي تشخيص هويت بر اساس عنبيه
گسترش خودكار پرس وجو در وب معنايي با استفاده از استنتاج هاي زباني و معنايي
انتخاب با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري دريك مدل فازي براي طبقه بندي گريه نوزادان
تخمين احساسات در حين گوش كردن به موسيقي با استفاده از سيگنال EEG وبكارگيري مدل NARX و الگوريتم ژنتيك
امكان سنجي، ارزيابي اقتصادي و شبيه سازي براي توليد قسمتي از برق استان اصفهان با استفاده ازسيستم هيبريدي ازانرژيهاي نو:خورشيدي،پيل سوختي وباتري به كمك نرم افزار Homer
پيادهسازي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان براي تشخيص به هنگام سيگنالهاي فيبريلاسيون بطني
روشي براي تشخيص بات نت ها از طريق تحليل ترافيك DNS
تقويت كننده كم نويز كسكود بافيدبك خازني درفركانس 2/4GHz بابكارگيري تكنيك بهينه سازي همزمان نويزوتطبيق
تحليل و طراحي يك مدار واسط سنسور خازني به روش غيرمستقيم
طراحي تقويت كننده كم نويز با ساختار كسكود تا شده با پياده سازي روش خطي سازيgm
بررسي حوزه امنيت رايانش ابري در فضاي اطلاعاتي
برنامهريزي همزمان در مدار قرار گرفتن واحدهاي حرارتي و منابع انرژي باد با استفاده ازمعيارهاي تصادفي ارزيابي ريسك
استفاده از يك مبدل چندسطحي با تلفات كاهش يافته براي اتصال يك منبع توليد پراكنده به شبكه و جبرانسازي اغتشاشات بار
طراحي يك تقويتكننده فركانس راديويي با عملكرد بهينه و مقاوم
طراحي يك مدار تمام جمعكننده ي جديد براي تكنولوژي ولتاژ زير آستانه
بررسي بهترين نيمرساناها براي ساخت ليزر بلور فوتوني داراي ساختار مثلثي در دو قطبشE و H
ارائه رويكردي جديد براي فعاليت هاي معماري نرم افزار در متدولوژي eXtreme Programing
تدوين مدل راهبردي فعاليت هاي مهندسي نرم افزار در روش eXtreme Programing وارائه راهكارهاي پايش
رويكرد روش هاي چابك در سيستم هاي مديريتي و وب سايت از منظرeXtreme Programming
Congestion management based on transmission switching
Participation FACTS devices in electricity market
Transmission Loss Allocation Based on Sensitivity Analysis
تعيين مقدار محدودكننده جريان خطا جهت كاهش اثرات منابع توليدپراكنده بر روي حفاظت سيستم هاي توزيع: مطالعه موردي شركت پالايش گاز ايلام
جلوگيري از قطع بارهاي حساس در بستر شبكه هاي هوشمند
روشي براي تخمين دقيق زاويه بارژنراتورسنكرون
Simple Model of Alamouti System Performance in Power Line Channel
طراحي كنترل كننده مقاوم براي راه انداز ديسك سخت
طراحي كنترل كننده تطبيقي براي ربات دو درجه آزادي با مشخصات ديناميكي و جنبشي مجهول
طراحي كنترل كننده تناسبي – انتگرال گير غيرمتمركز با استفاده از روش تطبيقي مدل مرجع براي فرآيند چهار تانك
طراحي يك شبكه عصبي تطبيقي باقاعده يادگيري W-H براي جداسازي سيگنال قلبي جنين ازمادر
بهبود عملكرد حذف نويز در تصوير با الگوريتم غيرمحلي با ارائهي يك روش جديد
آشكار سازي چهره و آشكار سازي مركز مردمك چشم
جايابي بهينهي ريكلوزر با در نظر گرفتن مدل بار به منظور بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان
حل بهينه ي در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها به كمك الگوريتم تركيبي ژنتيك و تكاملي تفضلي
Optimal Coordination of Distance and Over-current Relays Using an Improved Particle Swarm Optimization Algorithm
Variational Bayesian Algorithm Based On a Wavelet For Object Tracking
كنترل برداري جامع موتور القايي با استفاده از مشاهد گر مرتبه كامل لوئنبرگر
تخمين سرعت موتور الق سهفاز با استفاده از مشاهدهگر مرتبه كامل لوئنبرگر مبتني بر كنترل كننده فازي
بهينهسازي الگوريتم مسيريابي كلوني مورچهها در شبكه هاي Ad hoc بر پايه كلاستر
بكارگيري بازياب ديناميكي ولتاژ DVR جهت اصلاح و جبرانسازي كمبود ولتاژ در ريز شبكه هيبريدي AC/DC
ارائه توپولوژي سري- موازي براي افزايش كيفيت توان در ريز شبكه هاي هيبريدي AC/DC
بررسي تاثير الگوريتمهاي بهينهسازي در زمانبندي منابع محيط رايانش ابري
زمانبندي منابع پردازشي در محيط رايانش ابري با استفاده از روشي مبتني بر الگوريتم شبيهسازي تبريد
ارزيابي روش هاي به كار گرفته شده در موتورهاي جستجو
جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراكنده و بانك هاي خازني بصورت همزمان درها شبكه ي توزيع با استفاده از الگوري تم بيوژئوگرافي
A Solution for OFDM using Neural Nerwork
الگوريتم ژنتيكي- هوش هيبريد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص سرطان
طراحي يك سيستم مبدل انرژي باد با استفاده از يك سيستم MPPT وكنورترباكارايي بالا به منظور بهبود كيفيت توان
مكان يابي خطا در خطوط انتقالHVDC تركيبي با استفاده از تبديل موجك
پيش بيني نوع سرطان سينه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي و مقايسه آنها
بررسي تاثير محدوديت ها بر حسابرسي عملياتي در شركت هاي زير مجموعه توانير
مروري بر روشهاي انتخاب سرويس در مدل رايانش ابري
ارائه يك الگوريتم كارآمد براي زمانبندي جريان كار در سيستمهاي محاسبات ابري با الهام از الگوريتم فاخته
مديريت برخط قطع بار خانگي با استفاده از قابليت V2H خودروهاي الكتريكي
كاهش خطاي زواياي رول و پيچ با روشهاي موجك و فيلتركالمن توسعه يافته
مقايسه روشهاي فيلترپايين گذروموجك جهت كاهش نويزدرمحاسبه زواياي وضعيت
هم ايي راست تداخل با الگوريتم MMSE براي كاهش شنوايي درVDSL2
طراحي يك تقويت كننده ي كم نويز با پهناي باند 01 گيگاهرتز در تكنولوژي 1100 ميكرومتري CMOS
استخراج ويژگي در تشخيص خطاي رسوب گذاري پره هاي كمپرسور مدل توربين گاز سيماني
كنترل بار فركانس چند ناحيهاي جديد مبتني بر بهينه سازي روش كنترل مدل داخلي
مطالعه و شبيه سازي يك روش جديد حفاظت جهتي در خطوط انتقال با استفاده از داده هاي ميداني
ارائه و ارزيابي يك الگوريتم جديد خروج بار مبتني بر كنترل پيش بين
بهبود كيفيت ولتاژ ميكروگريد با استفاده از DSTATCOM مبتني براينورتر NPC
كنترل مستقيم گشتاور با مبدل ماتريسي مستقيم در ژنراتور سنكرون مغناطيس دايم متصل به توربين بادي TED2015
كنترل پاندول معكوس با استفاده از كنترلر فازي
هماهنگي تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع با حضورDG
استفاده از ريز شبكهها به عنوان يكي از پايههاي حفاظت شبكه هاي هوشمند در توزيع با استفاده ازالگوريتم PSCAD
رمزنگاري اثر انگشت براي احراز هويت ايمن در رايانش ابري
شبيه سازي انواع موجبرها به عنوان قالبي براي هدايت نور در كريستال هاي فوتوني با استفاده از روش Finite Difference Time Domain
مطالعه موردي انتخاب سيستم مولد انرژي در شهرك هاي مسكوني
ECG Arrhythmia Classification Using Evolved Multilayer Perceptron Neural Network
ارائه زمانبند جريان كار چند هدفه در محاسبات ابري
بدست آوردن و مدلسازي پارامترهاي پنل فوتوولتائيك
تشخيص عيب توربين گازي با استفاده از شبكه هاي عصبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيك
طراحي يك پايدار ساز سيستم قدرت مبتني بر ساختار توسعه يافته يادگيري عاطفي (BELBIC) ، براي سيستم قدرت چند ماشينه
تشخيص عيب سنسور مبتني بر رؤيتگر سيستم هاي سينگولار خطي حلقه بسته پايدار
H/H Fault Detection Filtering for a Class of Uncertain Nonlinear System
ارائه ي رويكردي نوين مبتني بر الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات براي حل مساله ي چيدمان بسته ها
مدلسازي نويز موتور سوئيچ رلوكتانس با استفاده از روش المان محدود
مروري بر فن آوري هاي نوين ذخيره سازي انرژي الكتريكي
جايابي بهينه خازن در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم جستجوگر
ارائه يك مدل مبتني بر درخت تصميم و شبكه عصبي و الگوريتم حركت جمعي پرندگان براي تشخيص بيماريهاي قلبي
فناوري شبكه هاي عصبي در كنترل هوشمند يك نمونه روبات زيرآبي
روشهاي اندازهگيري قابليت اطمينان نرمافزار
Routing in Wireless Sensor Networks and Optimizing Energy Consumption by ACO Algorithm
Synchronization of Chaotic Systems to Design of Appropriate Controller in Presence of Unknown Parameters
Simulation and Analysis power Converter buck-boost by Fuzzy Controller
الگوريتم رقابت استعماري موازي تركيبي براي بهينه سازي عمومي
آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پلهاي با استفاده از حسگري فشرده
تكنيك جديد تركيبي شناسايي جزيره اي توليدات پراكنده مبتني بر نرخ تغييرات پارامترهاي مختلف شبكه
كنترل عصبي – فازي هلي كوپترچهارموتوربدون سرنشين كوادروتور درحالت معلق درهوا
كنترل هواپيماي بدون سرنشين كوادروتور با استفاده از كنترل كننده PID خودتنظيم مبتني بر منطق فازي در حالت معلق در هوا
تشخيص نفوذ با استفاده از پروتكل تركيبي جديد مبتني بر اعتماد براي شبكه هاي ادهاك
بهرهبرداري بهينه ريزشبكه هوشمند با رويكرد كاهش هزينه ودر نظرگرفتن عدم قطعيت توليد
انتخاب عمل عاقلانه با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي براي تخصيص بهينه منابع درمحاسبات ابري
بهبود سرعت سامانه تشخيص هويت مبتني بر ويژگي هاي سيگنال الكتروانسفالوگرام
ارائه ي يك روش جديد جهت تشخيص شرايط هجومي و خطاي داخلي درترانسفورماتورهاي قدرت
كنترل فازي مد لغزشي با ساختار متغير براي كنترل ربات هاي صنعتي
كنترل تطبيقي فازي لغزشي با ساختار متغير براي ربات سه درجه آزادي
بهينهسازي ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تشخيص خطاي ترانسفورماتورها با استفاده از شبكه هاي پتري
افزايش طول عمر شبكه با استفاده از روش حداقل پوشش گره هاي حسگر فعال براي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
An Efficient FPGA Implementation of the Piccolo Block Cipher High Level Synthesis Approach
A Low-Cost Low-Area Hardware Implementation of Klein Block Cipher with FPGA Technology
طراحي و پياده سازيFPGA مدار مولد آدرس اينترليور مطابق با استاندارد IEEE 802.16e
بررسي و طراحي تكنيك MTCMOS بر روي D-FLIP FLOP
محاسبه نرخ خطاي حفاظت از صاعقه خطوط انتقالHVDC با استفاده از روش شاخه پيش رونده
مدلسازي و تحليل اثر ذخيرهساز انرژي در مقياس وسيع در مسئلهي در مدار قرارگرفتن واحدهاي حرارتي با استفاده از برنامهريزي خطي تركيبي عددصحيح MILP
بررسي كاربرد روشهاي هوش مصنوعي دربهره برداري ازشبكه هاي قدرت
A Practical Method for Real-time Transient Stability Assessment of Power Systems
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ دو باندي با ابعاد فشرده
Optimization of reliability indices of SAIDI and ENS with regard to the location and mode of operation of Distributed Generation
ارائه بهبود الگوريتم الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در توزيع بار وظايف در محيط هاي محاسبات ابري
فشردهسازي تصاوير سه بعدي پزشكي با قابليت مقياسپذيري رزولوشن و كيفيت
مدل سازي وشناسايي كانال انتشارامواج راديويي درمحيطهاي صنعتي
افزايش پايداري سرعت موتور القايي به منظور مقابله با تغييرات ناگهاني بار، مبتني بر روش كنترلي و بهره گيري از اينورتر Z-Source
بهبود كارايي به روش تكثير كار در شبكه هاي نظير به نظير ناپايدار
مروري بر چالشها و استراتژيهاي ارائه شده در حوزه تحمل خرابي در محيط محاسبات مشبك
شبيهسازي و پيادهسازي الگوريتم DCD بر روي FPGA
تحليل و طراحي بهينه سيستم مسدودكننده سيگنال تلفن همراه
سيستم حفاظت از تجهيزات اندازه گيري درايستگاه هاي انتقال و فوق توزيع
محافظ لاين تراپ جهت كاهش هزينه هاي تعميير و نگهداري در پست هاي انتقال و فوق توزيع
طراحي و شبيه سازي كنترل فازي توربين بادي به منظور بهينه سازي توان خروجي
مروري بر مقياس پذيري در رايانش ابري
تشخيص محل تابلو راهنمايي و رانندگي در تصوير با استفاده از دستهبندي پيكسلها وآستانهگيري دومرحله اي
تحليل پديده آلودگي پايلوت و كاهش آن در سيستم هاي Massive MIMO
راهكارهاي امنيتي در شبكه هاي مجازي با استفاده از شبكه هاي نرمافزاري
هدايت بهينه كپسولهاي فضايي با استفاده از روش همنشاني مستقيم
شبيه سازي مسيريك كپسول فضايي جهت اجراي مانوربازگشت به جو
بهينه سازي سيستم شارژ خودروهاي برقي (PEV) متصل به شبكه همراه با منابع پراكنده با الگوريتم هاي هوشمند
رديابي نقطه ماكزيمم توان يك سيستم فتوولتائيك با استفاده از كنترل كننده فازي عصبي
مقايسه شاخصهاي تحليل پايداري استاتيكي شبكه برق ايران بااستفاده ازاندازه گيرلحظه اي با PMU
كنترل ولتاژ وتوان خروجي يك ژنراتورسنكرون متصل به باس بي نهايت
ارائه يك الگوريتم فاكتورسازي پيش تخمين براي بهبود دقت سيستم هاي پالايش گروهي
The Corresponding Uncertainties and Slope Angles for a Solar Collector
مساله جدول زمان بندي دروس دانشگاهي با استفاده از تركيب الگوريتم ابتكاري گروه بندي ژنتيكي والگوريتم تجمعي زنبورعسل
يك استراتژي جديد براي كنترل اينورتر سه سطحي با مدولاسيون بردار فضا يي
رديابي سهم بارها و توليدها در هزينه تراكم در سيستم هاي تجديد ساختار يافته
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ دو باندي با قابليت تنظيم پذيري فركانسي
مروري بر روش هاي تشخيص هويت مبتني بر سيگنال ECG
طراحي كنترل كننده پيش بين برمبناي كنترل كننده شبكه عصبي براي سيستم تانك
مطالعه اثر بيضويت سطح مقطع بر روي ضريب شكست مؤثر فيبر نوري چندلايه ي نوع W
بررسي تراكنش داده در سيستم هاي اندازهگيري ناحيه گسترده
روشي جديد در محاسبه پخش بار در شبكه هاي توزيع شعاعي برمبناي شناسايي گره حول شاخه جهت بهبود الگوريتم پيشرو/ پسرو
مروري بر روشهاي شناسايي گوينده مستقل از گفتار با تاكيد بر مدل آميخته گاوسي
مروري بر روشهاي يافتن كليدواژه در زنجيره گفتار بر مبناي مدل مخفي ماركوف
طراحي ضربكننده آرايهاي جهشدار با هدف كاهش توان مصرفي و PDP
روشي نوين براي آشكارسازي توپ در تصاوير مسابقات فوتبال
مه برنا ريزي توسعه توليد و انتقال در سيستمهاي تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
بهينه سازي برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال و توان راكتيو با حضور ادوات FACTS با استفاده ازالگوريتم جستجوي گرانشي
كنترل اتوماتيك توليد در يك شبكه دو ناحيه اي داراي جابجاگر فاز كنترل شونده با تريستور و ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ابررسانا
Synchronized Controlof Converters in Hybrid AC/DC Microgridat grid- connected mode
اثر متقابل ادواتFACTS و ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ابررسانا در كنترل اتوماتيك توليد يك سيستم هيدرو-ترمال به هم پيوسته
طراحي كنترل كننده PID با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به روش آنلاين براي حركت خودكار اتومبيل
بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي ترمزي بازگشتي در قطار شهري اصفهان و حومه
بهينه سازي زمانبندي گردش كار با الگوريتمHCOC در محيط ابر با استفاده از الگوريتم PSO
چراغ روشنايي هوشمند معابر با بهره گيري از الگوريتم هاي پردازش تصوير
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي مولتي لايه گاليم آرسنايد و آلومينيوم آرسنايد براي كاربرد در سلولهاي خورشيدي جهت ذخيره سازي انرژي نوري
مدلسازي نيروگاه هيبريدي بادي، خورشيدي و باتري از ديد كمينه سازي هزينه و قابليت اطمينان سيستم با استفاده از الگوريتم GAPSO
بكارگيري همزمان شبكه عصبي و مد تجربي در مطالعات پيش بيني كوتاه مدت بار
A Firefly Algorithm-Based Load-Frequency Control Design Concerning the Integration of Renewable Energy Sources
رديابي مسي ر و پايدارسازي براي كوادروتور بروش كنترل PID بهينه
طراحي و كنترل مسير حركت كوادروتور در فضاي سه بعدي درحضورموانع ثابت
ارائه روشي نوين در پنهان نگاري تصاوير خاكستري با استفاده از اتوماتاي سلولي
مروري بر روشهاي تشخيص جنسيت انسانها با استفاده از مدل راه رفتن آنها
خوشهبندي دادههاي مشتريان، از طريق محاسبه ارزش طول عمر مشتري (CLV) ، بر مبناي مدل LWRFM ، جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري
Techno-economical evaluation of stand-alone hybrid renewable energy systems for urban area in Sanandaj, Iran
بررسي طبقهبندي سيگنالهاي مغزي در سيستم رابط مغز-رايانه
ارزيابي فني – اقتصادي تأمين باربا استفاده از سيستمهاي مختلط انرژي تجديد پذيرمطالعه موردي جمعيت هلال احمر شهرستان مريوان
مروري اجمالي برمديريت سمت تقاضا DSM وبررسي راهكارهاي اجرايي درايران
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي مختلط انرژي :مطالعه موردي كارخانه توليد سيم و كابل ارم هادي نور
طراحي فيلتر اكتيو موازي جهت بهبود كيفيت توان و كنترل فركانس ريز شبكه ها
ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي مختلط انرژي در كارخانه دانه بندي شن وماسه
مروري بر روش هاي پيش بيني پيوندي در شبكه هاي اجتماعي
بازآرائي شبكه توزيع با هدف بيشينهسازي قابليت اطمينان و كمينهسازي تلفات توسط الگوريتم تكامل تفاضلي
بررسي اجراي روش پاسخ بار زمان واقعي بر روي منحني بار روزانه- مطالعه موردي شهرستان دورود
كنترل زمان حقيقي ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن بارهاي قطع پذير و توليدات پراكنده به كمك الگوريتم ژنتيك چندهدفه
برنامه ريزي بهينه توليد يك ريزشبكه با استفاده از بهينه سازي چندهدفه
بازآرايي شبكه توزيع مجتمع صنعتي و معدني گل گهر با در نظر گرفتن سناريوهاي احداث خطوط كوتاه بااستفاده ازالگوريتم جستجوي هارموني
جبران سازي توان راكتيو به منظوربهبود پايداري ولتاژ در يك شبكه توزيع شامل مولد بادي دو سو تغذيه
شناسايي محل پلاك به كمك اعمال مورفولوژي و معيار چگالي لبه
تخصيص توان در شبكه راديو شناختي Overlay U و nderlay مبتني بر روش OFDM
بررسي اثر پنجره هاي بارتلت و مستطيلي در حذف ترم هاي تداخلي تبديل ويگنرويل با فرض دو سيگنال LFM موجود در محيط
خلاصه سازي ويدئو با استفاده ازتركيب اطلاعات رنگي و بازنمايي تنك و مكاني توصيفگرهاي نقاط برجسته
بهينهسازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازالگوريتمهاي فرااكتشافي
الگوريتمهاي كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم
مروري بر روشهاي فشردهسازي سيگنالهاي ECG
تشخيص كلمات دستنويس فارسي برمبناي استخراج ويژگيهاي كلمات و الگوريتم فازي
Decision Making of Gencos Under Uncertainty for Bidding in Day-Ahead Electricity Market Using Point Estimate Method
تعيين راهبرد بهينه حضور جمع كننده در بازار خرده فروشي با استفاده از مدل بهينه سازي دوسطحي و با لحاظ نمودن اثر منابع انرژي پراكنده
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم ترمز هوشمند خودروهاي جديد از روي درخت عيب زمان دار
استفاده از تئوري ماتريس هاي تصادفي براي تصويربرداري از آرايه سنسور با سنجش نويز
تعيين راهبرد بهينه مشاركت نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي در بازار برق بااستفاده ازروش محدوديت شانس
محاسبه انباشت پالس در سيستم الكترونيكي چگالي سنج هسته اي با استفاده از شبيه سازي به روش مونت كارلو
اصلاح مدل بازار توان راكتيو مبتني بر پرداخت نقطه اي
شبيه سازي و طراحي سيستم محركه الكتريكي خودروي هيبريد رانا
تخمين هوشمند دماي خارجي ساختمان با استفاده از مدل سازي نوروفازي در حسگرحرارتي
طراحي و سنتز شمارنده ي نزول ي شمار ناهمزمان برگشتپذير، با رويكرد بهبود پارامترهاي ارزيابي
واقعيت افزوده و مقايسه ي چارچوب هاي نرم افزاري براي توسعه برنامه هاي كاربردي
يافتن احتمال دستكاري در ويدئو با بررسي ويژگيهاي فشردهسازي
كدگذاري فراگير وفق پذير با استفاده از همگون سازي جبري در حافظه فازمتغير
شبيه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله كربن در حالت غيربالستيك با استفاده از نرم افزار FETToy
طراحي يك كنترلرpid جهت كنترل حلقه بسته ي زاويه Pitch يك هواپيما و آناليز حساسيت آن
بررسي اثر تغذيه قطارهاي شهري از يك خط بالاسري مشترك بر رفتار ديناميكي سيستم كششي در شرايط گوناگون كاري
معرفي، مدلسازي و ش سازي الگوريتمهاي ناوبري اينرسي در دستگاههاي مختصات Inertial ECE ، F NED
حملات IPv6 Header و تكنيكهاي آرامسازي
روشي جديد در شناسايي هويت براساس تلفيق سطح امتياز سياهرگ انگشت دست
مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي ژنتيك و ICA در جايابي مولد هاي توليد پراكنده درشبكه هاي توزيع
مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي PSO و ICA در جايابي مولد هاي توليد پراكنده درشبكه هاي توزيع
Load Frequency Control Fuzzy Logic Approach
پايداري مقاوم مبتني بر تجزيه علامت معين
شيوه جديد در جانشاني بيتهاي كم ارزش بر اساس پيچيدگي نسبي پيكسل در تصوير
مروري بر كنترل مركزي ديجيتال محيط گلخانه
بر نامه ريزي، پيش بيني، سناريو سازي و مدل سازي حاملهاي انرژي و زير بخشهاي آن براساس ترازنامه انرژي وماتريسهاي تبديل بااستفاده ازنرم افزار leap
تخمين كور كانال سيستمهاي MIMO-OFDM در ارتباطات ماهوارهاي
مطالعه تأثير پارامترهاي ساخت د رانشي با بازيافت پلهاي بر مشخصه الكتريكي ديود
استفاده از آناليز غير مخرب مغناطيسي سيگنال هاي بارك هاوزن در تعيين عمق كربن زدايي شده فولاد هاي ساده كربني
مطالعات امكا نسنجي و تعيين صرفه اقتصادي توليد انرژي الكتريكي از انرژي باد درشهرستان زهك
A Comparative Study of Fuzzy Controllers in Speed Regulation of Three-phase Induction Motors
بصري سازي خودكار لوله هاي آب مدفون و تشخيص نشت از آنها با استفاده از تصاوير رادار نافذ در زمين GPR
يك پروتكل مسيريابي جديد مبتني بر الگوريتم زنبور عسل و نظريه اختلالات براي شبكه هاي حسگر بيسيم
يك پروتكل مسيريابي با استفاده از تركيب منطق فازي و الگوريتم زنبورعسل در شبكه هاي حسگر بي سيم
تخمين برون ده قلبي به كمك سيگنال هاي بيوامپدانس ثبت شده از روي قفسه سينه
مدلساز ي دقيق سلول فتوولتائيك
طراحي يك حلقه قفل فاز جديد با استفاده از كنترل كننده شبكه عصبي BP
ارائه مدلي جهت ارزيابي كيفيت سيستم هاي نرم افزاري براي مانيتورينگ پست هاي توزيع برق بااستفاده ازشبكه هاي بيزين
شبيه سازي كنترل مستقيم گشتاور با مبدل ماتريسي براي DFIG متصل به توربين بادي و مقايسه با روش مدولاسيون بردار فضايي
مقايسهي روشهاي متنوع موقعيت سنجهاي سامانههاي سيار
طراحي كنترلكننده مد لغزشي عصبي فازي براي كنترل سرعت يك موتور القائي
بررسي و تحليل پردازش چهره انسان در تشخيص حالت خوشحالي و تبسم
بررسي و تفصيل طرح نگاشت و كاهش در پردازش موازي دادههاي انبوه
بررسي و تحليل برنامهريزي گردش كار محاسبات ابري با الگوريتمهاي زمانبندي
هماهنگي تطبيقپذير رلههاي اضافه جريان و ديستانس با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي فني-اقتصادي نصب سيستمهاي مختلف انرژي در يك منطقه روستايي
كنترل سرعت موتور DCتحريك جداگانه با استفاده از شبكه هاي عصبي
پيشبيني بار ورودي شبكه و بار مصرفي مشتركين در جهت پيشبيني تلفات در شبكه هاي توزيع باتكيه بر روشهاي هوشمند
اصلاح پرتو تشعشعي آنتن ميكرواستريپ با استفاده از رولايه فبري پرو
تخمين عمق بي هوشي با بكارگيري كنترل كننده فازي خود سازمانده و با استفاده از دوداروي ايزوفلوران و آتراكوريوم
تحليل غير خطي محدود كننده هاي ولتاژ در گيرنده هاي فركانس بالا با روش هارمونيك بالانس با در نظر گرفتن وابستگي فركانسي پارامتر هاي الكتريكي خاك
هماهنگي و تنظيم توأم ادوات FACTS و PSS به منظور بهبود ميرايي سيستم چندماشينه با روشهاي GA و PSO
بررسي روش هاي پياده سازي شبكه هاي مبتني بر نام توسط شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
آناليز و نحوه ي عملكرد نانو لولههاي كربني تك جداره و چند جداره در اتصالات مياني مدارات VLSI
اثر جابجايي اتم سديم بر روي ترابرد الكتروني نانو اندوهدرال Na@C60
طراحي تقويت كننده توان كلاس E دو بانده در شرايط Sub-nominal
زمانبندي درخواست هاي دسته اي در مراكز داده با هدف بهبود استفاده از انرژي خورشيدي و كاهش انرژي خنك كنندگي
جايايي بهينه ادوات FACTS با هدف كاهش تلفات در سيستم قدرت با كمك الگوريتم ( PSO )
بررسي اثر مدار آنالوگ آستروسيت بر تطبيق فركانس نورون
مدلسازي جريان زيرآستانه اي در ترانزيستورهاي ماسفت دو گيتي متقارن در حضورحاملهاي بار متحرك كانال
بررسي جامع نقشه راه دستيابي به مدل شبكه انتقال و توزيع انرژي هوشمند
محاسب اضافهولتاژهاي القايي شبكه توزيع ب ا يك روش تركيبي تحليلي – آماري جديد مبتني بر مونت كارلو
ارايه يك روش جديد در تخمين سيگنال قلبي جنين از سيگنال قلبي مادر توسط فيلتر كالمن به منظور تعيين صحيح نرخ ضربان قلب جنين
پخشبار بهينه ديناميكي بر اساس مسير زاويهاي تك ماشين متصل به شين بينهايت درزمان ناپايداري
Punishment Policy Framework for Capacity Withholding Enforcement
بازياب ديناميكي ولتاژ با استفاده از مبدل Y-Source
پايش لح اي ميزان پايداري ولتاژ با استفاده از شبكههاي عصبي در سيستمهاي قدرت تحت بهره برداري
الكترونيك قدرت در خودروهاي هيبريدي برقي:ساختارها، مدارات وچالشها
راهكارهاي اصلاح هارمونيكهاي مبدل AC/DC سه شش
بهبود عملكرد ديناميكي در كنترل توليد اتوماتيك نيروگاه هاي برق آبي با حضوركنترل كننده فازي
بررسي اثرdvr برحفاظت رله
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسرنوري دوكاناله مبتني بركريستال فوتوني
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر چهار كاناله با استفاده ازكريستال هاي فوتوني
پياده سا لايه فيزيكي براي سيستم WiMAX-MIMO-OFDM با كدگذاري Alamouti در كانال HAPS
حل دستگاهاي خطي حاصل از درونيابي با توابع پايه شعاعي با استفاده از روش بهينهشده توسط الگوريتم ژنتيك در مهندسي برق
ارزيابي عملكرد الگوريتم RDPSO در تخصيص بهينه ادوات FACTS
طراحي و شبيه سازي تقسيم كنندهي توان دو بانده و هم فاز با استفاده از موجبر مجتمع شده در زيرلايه SIW با ضريب كيفيت بالا
طراحي و شبيه سازي تقسيم كننده /تركيب كننده ي توان با ايزولاسيون مناسب و بهبود تضعيف خارج ازباند با استفاده ازساختارموجبرمجتمع شده درزيرلايه (SI W)
رديابي اجسام غير صلب مبتني برجنگل هاف و قطعه بندي
مكانيابي و ظرفيتيابي بهينه انواع منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات در شبكه توزيع
Bandwidth Broadenning of Monopole Planar Antenna with DGS Structure
ارائه مدلي براي پيشبيني بيماري كليوي با استفاده از الگوريتم شبكه عصبي
بهينه سازي جبرانسازي توان راكتيو خط راه آهن برقي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي مبتني برگاليوم – آرسنايد در طيف AM0
مدلسازي و بهينه سا سلول هاي خورشيدي مبتني برگاليوم-آرسنايد با در نظر گرفتن لايه اتصال پشتي
ارائه مدلي براي محاسبه توان مورد نياز گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم ناهمگن با روش آگاه از تداخل بهبود يافته براي پروتكل TDMA
تشخيص جعل در تصاوير ديجيتال با استفاده از تاثير فشرده سازي مجدد بر ضرايب DCT كوانتيزه شده
شبيه سازي ومشخصه يابي ديود سد شاتكي AlGaN/GaN
جايابي بهينه بهساز يكپارچه كيفيت توان UPQC در شبكه هاي توزيع شعاعي به منظوركاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ
تشخيص حالت چهره از روي تصوير
تحليل و شبيه سازي آشكارسازي سيگنال به روش IEMD
چارچوب جديد براي آشكارسازي عيب حسگري و پايش كارايي سيستم كنترلي
مروري تحليلي بر روش هاي بهبود بازده انرژي در مراكز داده
ارائه راهكاري كارآمد در طراحي مراكز داده سبز متناسب با شرايط اقليم ايران زمين
تشخيص اسپايكهاي بيماري صرع در نوار مغز با استفاده از فيلتر كالمن
ارائه فيلتري براي حذف نويز در تصاوير MRI سه بعدي با روش ميانگين غير محلي بلوكي بهينه شده
طراحي حافظه آدرس پذير بر اساس محتواي سلو ل ها
يك روش جديد همه پخشي براساس رويه مسيريابي OLSR درشبكه هاي حسگربي سيم بارويكرد بهينه سازي مصرف پهناي باند
جايابي وتنظيم پارامتر هاي UPFC جهت بيشينه سازي رفاه اجتماعي و مديريت پرشدگي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده
Analysis of LTE Physical Downlink Shared Channel
بهبود مديريت ارتباط بيماران با پزشكان در چارچوب رايانش ابري
بررسي انتشار امواج راداري با درنظر گرفتن تاثير ضريب بازتابش و ضريب واگرايي در خليج چابهار
ميراسازي تشديد زيرسنكرون و نوسانات فركانس پايين درخطوط انتقال جبران سازي شده بوسيله كانال زاويه SSSC
تخمين ضرايب مدل افت مس توسط فيلتر كالمن در شرايط نامعلوم بودن نويز محوشدگي
Dynamic-Level Wavelet-Based Fingerprint Recognition using Fuzzy Inference System
آموزش شبكه عصبي پرسپترون چند لايه با استفاده از الگوريتم شكار دسته جمعي شامپانزه
بهبود پيش بيني كوتاه مدت بار با شبكه هاي عصبي با استفاده از هيبريد سازي والگوريتم تكاملي ذرات درشبكه توزيع
ارايه سبكي مبتني بر سيستم هاي تبديل گراف براي مدل سازي ،پيكربندي وتبادل پيام در سيستم هاي چند عامله متحرك
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي
ارائه يك رويكرد جديد مبتني بر تركيب ويژگي هاي مكمل براساس ارزش معنايي آنها درحاشيه نويسي تصوير
تنظيمكننده ولتاژ با افتكم CMOS كلاس AB با جريان مصرفي بسيار پايين براي كاربردهاي درون تراشهاي
بررسي نهان نگاري كوانتومي مبتني بر توزيع كليد كوانتومي
بررسي و بهينه سازي تابع ابهام رادار دريچه مصنوعي معكوس
كاهش نويز تصاوير MRI به صورت چندهدفه با استفاده از آستانه گذاري در تبديل ويولت گسسته
آشكارسازي تصويري درب هاي محيط هاي دروني به كمك ويژگي هيستوگرام گراديان جهت دار و دسته بند ماشين بردار پشتيبان
تحليل پيادهسازيهاي الگوريتم رمزنگاري AES بر روي GPU به زبان CUDA
يك روش كنترلي جديد براي فيلتر اكتيو چهارسيمه جهت اتصال بين منابع تجديدپذيرانرژي و شبكه توزيع
شناسايي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از شبكه فازي-عصبي و خوشهبندي فازي
يك سلول تمام جمع كننده بهبود يافته
حل مسئله خلوتي و بهبود دقت پيشبيني روش فيلترينگ تجمعي
حل مسئله مقياسپذيري و بهبود دقت پيشبيني روش فيلترينگ تجمعي
ارائه يك روش جديد براي قطعه بندي تصاوير CT اسكن ريه با استفاده از ماشين بردار پشتيبانSVM
Improving Safety of 20 kV Areal Lines using Fault Indicator and Fiberglass Crossarm
تحليل محدود كنندههاي ولتاژدر گيرندههاي فركانس بالا به روش استنتاج فازي
بهبود عملكرد آستانه سازي چند سطحي در بخش بندي تصوير با استفاده از تركيب الگوريتمهاي غذايابي باكتريها و جستجوي هارموني
برنا ريزي توسعهي استاتيكي خطوط انتقال با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه
طراحي كارآمد جمعكننده BCD برگشتپذير با قابليت تحملپذيري خطا
طراحي كارآمد مدار جمعكننده برگشتپذير با قابليت پرش رقم نقلي اعداد BCD تحمل پذير خطا
طراحي تعرفه TOU براي مشتركين سنگين برق منطقه اي خراسان با توجه به الگوي بار
مديريت توليد پراكنده در شبكه هوشمند با مشاركت خودروهاي الكتريكي با قابليت مبادله دو جهته توان با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
كنترل تطبيقي مدل- مرجع يك هليكوپتر آزمايشگاهي به كمك نظريه پايداري لياپانوف
معرفي يك راهبرد جديد درپيش بيني سريهاي زماني آشوبي براساس معادلات مركزجرم بازگشتي
پايدارسازي جانبي بهينه خودرو با استفاده از كنترلر چندمتغيره مدلغزشي مرتبه 2
رديابي نقطه حداكثر توان در سلول هاي خورشيدي
مشاركت توليدات بادي در تنظيم فركانس توربين هاي بادي DFIG بر پايه بررسي افت ولتاژ و خطا در باس انتقال
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده شبكه هاي فوق توزيع با رويكرد كاهش تلفات و با در نظر گرفتن محدوديت اقتصادي به كمك الگوريتم فاخته
چالشهاي جلب مشاركت مولد مقياس كوچك در شبكه برق ايران و ارائه راهكار
بهره بهر برداري فيلترهاي قدرت هيبريدي موازي نصب شده با فركانسهاي كليدزني متفاوت براي بهبود كارايي شبكه
IFOC Control of Induction Machine in Hybrid Electrical Vehicle by using PI, PID and Fuzzy Logic controllers
شبيه سازي ميدان الكتريكي آشكارساز نوري بهمني با ساختار تاندم
بكارگيري الگوريتم اشتراك اطلاعات در تعيين مكان و ظرفيت بهينه برنامه پاسخگويي باردر شرايط نرمال و اضطرار شبكه
ارائه راه كاري جديد براي بهبود در طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاي يادگير
بررسي عملكرد ميكرو توربين گازي در مدهاي كنترلي مختلف در يك ريزشبكه
مدار داخلي فليپ فلاپ D و بررسي اثر layout روي خروجي آن
طراحي يك فيلتر ميان گذر با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس به روش ممان به كمك الگوريتم ژنتيك
استفاده از نرم افزارWeka در بررسي حوادث برق شركت توزيع كرمانشاه
تحمل پذيري خطا درابر و بررسي رويكرد مجازي سازي در تحمل خطا در رايانش ابريVFT
يافتن غلظت بهينه نقره در آلايش حسگر اكسيد قلع ساخته شده به روش پرسي
مسيريابي احتمالاتي مبتني برنقشه به رو مجموعه فازي
شناسايي خودكار احساسات از فيلم توسط تصوير مرجع با كمك فيلترهاي مكاني پردازش تصوير
A New Misalignment-Resistant Algorithm for Microarray Gridding Based on Correlation
مدلسازي دقيق و سريع حالت گذراي عملكرد موتور القايي سه فاز با در نظر گرفتن اثرات تغييرات اشباع و حرارت سيم پيچ برعملكرد آن
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه و كاهش ظرفيت نصب شده جبرانسازهاي توان راكتيو با استفاده از STATCOM
ارائه يك مدل عددي بر پايه رانش و پراكندگي براي محاسبه بهره به منظور محاسبه نويزاضافي ناشي ازيونيزاسيون برخوردي
روش عصبي – فازي دركنترل AGC سيستم قدرت يكپارچه بامحدوديت ميزان توليد
پيشبيني مسير خودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در دادهكاوي
صرفه جويي در انرژي برق با رويكرد هوشمندسازي ساختمان ها
ارائه روش نوين تشخيص پلاك خودرو با استفاده از تلفيق فيلتر كالمن، الگوريتم بهينه شدهي كني و شبكه هاي عصبي
تقسيم كننده 3 ×1 قابل تنظيم و بهينهي توان با زاويهي خروجي گسترده در پنجره ي مخابراتي 1550 نانومتر مبتني بر ساختار كريستال نوري
طراحي كنترلر انتگرالي – تناسبي براي ربات هاي دو چرخ تعادلي
ارائه يك روش جديد براي پالايش دادههاي تكراري در شبكه هاي تركيبي فنآوري بازشناسي از طريق امواج راديويي و شبكه حسگر بيسيم
مدل سازي سيستم اپتي كتطبيقي و بهين هسازي عملكرد زماني آن با طراحي كنترل كننده تناسبي-انتگرالي (PI)
طراحي يك سيستم رمزنگاركارآمد مبتني بركدهاي بررسي توازن كم چگال شبه دوري
الگوريتم هاي زمانبندي كارها در محيط گريد
ارزيابي و مقايسه كارايي و عملكرد شيوه هاي مسيريابي در شبكه هاي بين خودرويي شهري
بررسي كارائي الگوريتم EMA در حل مسائل بهينه سازي
استدلال مبتني بر مورد
بررسي مدارات منطقي برگشت پذير بر اساس محاسبات DNA
پياده سازي گيتهاي منطقي به كمك ساختار مولكولي
حفاظت متمركز ريزشبكه درحضورپاركينگ خودروهاي الكتريكي باقابليت V 2G
برسي انواع سيستم هاي توزيع شده گريد
ارائه الگوريتم مسير برنامه ريزي براي پايگاه داده ابري
بهينه سازي مدل هاي ديجيتال ساخته شده از تداخل نگاري رادار روزنه مصنوعي، به كمك تحليل خطي داده هاي ماهواره اي SRTM و ERS
بكارگيري سلولهاي خورشيدي پشتبام ساختمانها به منظور بهبود همزمان پروفيل ولتاژ وكاهش تلفات توان با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار
بررسي اثربخشي مولفه هاي تبليغات در توسعه نظام بانكداري الكترونيك در ايران شعب بانك ملت استان فارس
بررسي روش هاي مختلف استخراج ويژگي در تشخيص هويت با بيومتريك گوش
تحليل رفتارديناميكي موتورالقايي دراثرتغييرپارامترها بااستراتژي خطي سازي فيدبك
ارائه روشي جديد براي شناسايي حالات چهره بر مبناي الگوهاي باينري محلي
پايش وضعيت و تعيين آنلاين مقدار ناهمراستايي در الكتروپمپها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مروري برتكنيكهاي با اشكال و بدون اشكال نگاشت در شبكه روي تراشه
بررسي امنيت داده ها در مراكز داده ابر
مروري بر رايانش ابري در موبايل
Thyristor Controlled Series Capacitor Placement and Tuning Using Genetic Algorithm Optimization to Damp Power System Oscillations
برنا ريزي ه مزمان انرژي و ذخيره در ريزشبكهها با لحاظ نمودن قيود قابليت اطمينان
برنامه ريزي بين واحدهاي توليدي يك سيستم تركيبي نيروگاه بادي-پيل سوختي درمحيط بازاربرق
بهبود الگوريتم ماشين بردار پشتيبان فازي با رويكرد خوشه بندي در مسائل طبقهبندي
اجراي فرايند فرود خودكار هواپيما با كنترل كننده فازي
كنترل بهينهي سيستم تصادفي زمان گسسته غيرخطي با تفاوتهاي مدل واقعي
ارزيابي نيازهاي كيفي معماري سازماني با استفاده از شبكه هاي پتري فازي
Fuzzy Supervisory Sliding-Mode and ANFIS Control for Drum water level of Boiler
طراحي مسير فرود خودكار هواپيما با استفاده از بي اسپلاين
كنترل موقعيت بازوي روبات با استفاده از روش كنترل تركيبي مود لغزشي وANFIS با ناظر فازي
استفاده از منطق STSCL براي توليد المان تاخير با توان مصرفي كم براي كاربرد درمبدل آنالوگ به ديجيتال تمام ديجيتال
Adaptive NN Controller Design of Mobile Manipulators with Uncertain Dynamics
The Mechanical Design of Drowsiness Detection Using Color Based Features
مدل برگشت براي برآورد تلاش نرم افزار بر اساس روش نقطه Use Case
Design of Sliding Mode – Neural Network Controller with Fuzzy Observer for Hyper Chaotic Systems Considering Uncertainty, Disturbance, and Nonlinear Control Inputs
خوشه بندي داده هاي مكاني و زماني با الگوريتم خوشه بندي فازي بهبود يافته
ساخت مدار تنظيم هوشمند صداي سيستم صوتي با نويز محيط اطراف گوش ديجيتال
ساخت ربات مسيرياب هوشمند با تكنولوژي جديدPLL
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ دو باندي با ابعاد فشرده براي كاربردهاي مخابراتي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید