امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات  اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط جهاددانشگاهی هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۳۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

نقش جهت گيري مذهبي، سلامت روان و جو عاطفي خانواده در شخصيت فكري منعطف
نماز عامل تأثير گذار بر عوامل رواني و اجتماعي
عقل گرايي و نقل گرايي به عنوان ارزش هاي فردي و اجتماعي در تعالي فرهنگي
تأثير گرايش به قرآن در سلامت روان، قدرت رهبري، شادي و خودكارآمدي جوانان
راههاي رسيدن به آرامش رواني از نگاه قرآن
تحليل علمي و ديني پيرامون نقش صله رحم در سلامتي انسان
نقش معصيت در آسيب رساني به سلامت انسان از منظر قرآن و روايات
نقش تعهد اخلاقي در تامين سلامت رواني انسان از ديدگاه اسلام
راه هاي افزايش طول عمر از منظر اسلام و مقايسه ي آن با علم روز
مفهوم شناسي سلامت روان از ديدگاه اسلام و روانشناسي
عوامل تهديدگر سلامت روان و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قران و حديث
عوامل تامين كننده بهداشت رواني از ديدگاه قرآن و حديث
بررسي رابطهء بين هوش معنوي و تاب آوري در كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي: سازمان عقيدتي سياسي ناجا)
جايگاه نماز و آثار آن بر سبك زندگي اسلامي و تعالي فرهنگي
مقايسه سلامت روان دانشجويان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن
مقايسه سبك هاي اسناد دانشجويان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن
بررسي ريشه هاي سلامت روان در آموزه هاي متعالي قرآن ونهج البلاغه
بررسي رابطه بين هوش معنوي و سبك هاي هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز نقده در سال تحصيلي 94-93
رابطه ساده و چندگانه جهت گيري مذهبي و نماز با سلامت روان
بررسي رابطه سبك زندگي اسلامي و سلامت روان
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي با رويكرد معنوي بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان
تبيين سلامت روان بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علي السلام) با تأكيد بر «حق الله»
آرامش رواني از منظر قرآن و بازتاب آن در ادب فارسي
راهكار اسلام براي تحصيل احساس امىيت و سلامت ريان با اجتىاب از خرافات
رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي و الگوي ارتباطي خانواده با رشد اخلاقي نوجوانان در دانش آموزان دختر ناحيه 2 شهر يزد
نقش عبادت بر سلامت روان از ديدگاه اسلام
بررسي رابطه بين سبك زندگي و دينداري با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
بررسي تطبيقي سلامت روان در قرآن و روانشناسي
بررسي تحليلي جلوه هاي سلامت روان از ديدگاه نهج البلاغه
بررسي سلامت روان از ديدگاه مذاهب اسلامي
مشاوره از ديدگاه اسلام
نگرش مذهبي ورضايت از زندگي در زنان سالمند
نقش اوقات فراغت با تكيه بر ورزش، بر سلامت روان از ديدگاه اسلام، احاديث و متخصصان
مقايسه ديدگاه هاي اسلام وعرفان هاي نوظهوربه معاد ازمنظر روانشناسي
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي برگرايش جوانان به جنس مخالف در دانشگاه صنعتي اصفهان
حجاب راهكاري براي آرامش رواني زنان
بررسي رابطه سلامت روان و رضايت شغلي كاركنان جهاد دانشگاهي هرمزگان
صبر و سرسختي روان شناختي به عنوان پيش بيني كننده هاي سلامت روان در دانشجويان دانشگاه هرمزگان
فلسفه حجاب و عفاف در اسلام و رابطه آن با سلامت روان در زندگي فردي و اجتماعي
بزرسي سبك زندگي اسلامي و تأثير آن بر سلامت روان انساني
نقش معنويت در سبد سلامت روان خانواده
سلامت روان؛ زيربناي بهداشت خانواده
بررسي و مقايسه سلامت رواني همسران افراد معتاد و غير معتاد شهر خرم آباد
بررسي اثرات دين در كاهش بزهكاري نوجوانان و جوانان 14 تا 18 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر بوشهر
معيارهاي سلامت رواني از ديدگاه قرآن
كاربرد روان شناسي زبان در سبك زندگي
اثر بخشي مداخله گروهي بخشش بر روابط مثبت با ديگران و رشد شخصي جانبازان و همسران آنها
رابط عفت و سلامت در سيره و سخن رسول اكرم (ص)
رابطه ي معنا در زندگي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه بيرجند
تدوين راهبردهاي مطلوب ترويج سلامت روان و روابط اجتماعي در سريال هاي خانوادگي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي و تحليل ابعاد رفتاري كيفيت زندگي از منظر آيات و روايات
ارتقاء سلامت روان: پيش بيني خودكنترلي براساس نگرش مذهبي
بررسي آسيب شناسانه ي عرفان هاي نوظهور مبتني بر طرح جامعه شناسي انتظار با رويكرد ايثار و شهادت
تاثير عمل به باورهاي مذهب اسلام بر سازگاري روانشناختي (سلامت روان، رضايت از زندگي) دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان
بررسي وضعيت سلامت روان معلمان آموزش و پرورش منطقه كوهپايه
نقش مذهب و معنويت در ارتقاء تاب آوري و سلامت روان
توكل و نقش تربيتي آن در بهداشت رواني افراد جامعه
عرفان اسلامي، علم روز و معنويت هاي نوظهور
كاربرد مهارتهاي معنوي نماز/ دعا در ارتقاي سلامت جسم و روان
بررسي ميزان سلامت روان در بين دانشجويان داراي عقايد مذهبي بالا و دانشجويان داراي عقايد مذهبي پائين
آرامش روحي؛ آسيب ها، راهكارها و شيوه ها (بر مبناي سوره نور)
بررسي تاثير نماز در تقويت سلامت روان از منظر قرآن كريم
نقش سبك زندگي اسلامي درسبد سلامت خانواده ايراني
جهت گيري دروني بيروني مذهبي و تاب آوري روانشناختي
سلامت و بهداشت روان در اسلام
سبك زندگي اسلام و سلامت روان
طراحي آموزش اميد درماني مبتني برمفاهيم اسلامي
امر به معروف و نهي از منكر و روش هاي تربيتي آن در قرآن كريم
مقايسه ميزان توجه به نماز و مقدمات آن درمحتواي كتاب هديه هاي آسمان قديم و جديد پايه دوم ابتدايي
بررسي ضرورت اشتغال و تحليل جوانب مختلف تاثير آن بر روح و روان و جسم انسان ازديد اسلام
تبييه ضريرت عقلي و شرعي فريضه امر به بررسي اثرات مختلف آن بر جامعه از منظر آموزه هاي دينيبر جامع از مىظر آم زً اي ديىي
آسيب شناسي تعليم و تربيت اسلامي با تكيه بر نگاه شهيد بهشتي
نقش امور مذهبي بر بهداشت روان نوجوانان
بررسي رابطه سبك هاي مديريت با بهداشت روان و خلاقيت
سلامت روان در پرتو آموزه هاي اسلام
بررسي رابطه عملكرد خانواده و باورهاي غير منطقي با گرايش به اعتياد در بين دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر ايلام
عبادت در سيره و معارف امام رضا (ع)
بازتاب مديريت اقتصادي اسلام در فرهنگ وتربيت اسلامي
جايگاه و نقش نماز، قرآن و مدرسه در سلامت و بهداشت رواني دانش آموزان مقطع ابتدايي
نقش و جايگاه اسلام و تربيت ديني در سلامت و بهداشت رواني انسان
مهارت هاي نيل به رضايت از زندگي از منظر قران و كلام معصومين
رابطه ايمان وسلامت روان در ابعاد شناختي عاطفي و عبادي
بررسي و مقايسه عرفان اسلامي و معنويت هاي نوظهور
تكريم كودكان راهي براي سلامت رواني جامعه اينده
بررسي شاخص هاي امنيت و آرامش روان انسان در تمدن عظيم اسلامي
رابطه ي سبك زندگي اسلامي با رضايت شغلي در معلمان مقطع دبيرستان شهر بندرعباس
پوشش اسلامي، امنيت و سلامت روان
بررسي ويژگي تاب آوري به عنوان لازمه ي يك ويژگي مهم در يك جامعه ي اسلامي سالم و عوامل مؤثر بر تاب آوري
بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي با جرأت ورزي و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان پايه ششم
تصور از خدا پيش بيني كننده كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي و پيام نور شهرستان كهگيلويه (دهدشت)
اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله اي با رويكرد ديني بر كاهش افسردگي زندانيان زن استان قم
رابطه سلامت معنوي و اميد به زندگي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد غيرمبتلا
نقش باورهاي مذهبي در افزايش سرزندگي تحصيلي
بررسي رابطه هوش معنوي با تعهد سازماني كاركنان اداري شركت نفت و گاز شهرستان گچساران
نقش عفاف در ارتقاء عزت وكرامت زنان در خانواده و جامعه بر مبناي قرآن كريم، سيره و انديشه هاي اهل بيت (ع)
نقش نماز در كاهش آسيب هاي اجتماعي دوران دانشجويي
بررسي وضعيت رضايت مندي زناشويي وطلاق با توجه به ساختار قدرت در خانواده در بين زنان شهر بندرعباس
بررسي رابطه ي تقواگرايي و اميد به زندگي و تأثير آن بر سبك زندگي اسلامي از منظر نهج البلاغه
بررسي وضعيت سلامت روان بانوان شهر بندرعباس
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي هرمزگان
پيش فرض هاي جامعه مطلوب در قرآن
بررسي رابطه بين سبك هاي هويت و انتظار از ازدواج در ميان دانشجويان دانشگاه فرهنگيان (پسران بندرعباس)
بررسي رابطه هوش هيجاني و جرأت ورزي با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهرستان رودان
افزايش اميد به زندگي از ديدگاه اسلام
سلامت روان از مىظر صحيفه سجاديه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید