دانلود مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۰۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تأثير عصاره هيدروالكلي گياه بولاغ اوتي ( Nasturtium officinale R.Br) بر سطح سرمي آنزيم هاي آنتي اكسيداني در رت هاي مواجهه شده با آرسنيك
بررسي اثرات زيست محيطي و نظام هاي توليد سيب زميني در ايران بر مبناي كود نيتروژن با استفاده از ارزيابي چرخه حيات
بررسي تغذيه ي خاك گياه مريم گلي
واكسن هاي خوراكي و گياهان ترانسژنيك
بررسي مردم شناختي مراسم آييني- درماني اهل هوا در هرهزگان
بزرسي اثر ضد سرطاني عصاره هيدروالكلي گياه Teucriumpolium بر روي رده سلولي HELA
استخراج كوركومين موجود در زردچوبه به روش آب زير بحراني
بررسي باليني اثر گياه شيرين بيان و ورزش هوازي بر نگرش زنان در دوران يائسگي
مروري بر روش هاي افزايش حلاليت كوركومين استخراج شده از زردچوبه
مروري بر خواص درماني و روش هاي استخراج كوركومين حاصل از زردچوبه
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره بلوط ايراني بر فاكتورهاي مؤثر بر سيستم دفاعي ماهي قزل آلاي رنگين كمان
تأثير غلظت هاي مختلف عصاره سرخار گل بر تحريك رشد و فاكتورهاي خوني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان
اثر نوع سويه باكتري، محيط كشت و شرايط نوري بر توليد ريشه مويين در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula offıcinalis)
اثر نوع محيط كشت پايه و تيمار هورموني اكسين بر رشد ريشه هاي مويين گياه هميشه بهار (Calendula officinalis)
تأثير سه گونه قارچ ميكوريزا و كود فسفر بر جذب مواد غذايي در دانه ي هيبريد (KSC260) ذرت (.Zea mays L)
تاثير كاربرد كود زيستي در تركيب با كود شيميايي بر صفات زراعي ذرت دانه اي (.Zea mays L)
جايگاه زعفران در طب ، اقتصاد وفرهنگ ايران اسلامي ، سده سوم تا هفتم هجري قمري
جايگاه گياه دارچين در اقتصاد و فرهنگ ايران اسلامي
بررسي تاريخچه، زادگاه، مورفولوژي و خواص دارويي گياه زنيان (Carum Copticum)
بررسي تاريخچه، زادگاه، مورفولوژي و خواص دارويي گياه فلفل (Piper nigrum)
ارزيابي عكس العمل برخي از ارقام رايج بادمجان در ايران نسبت به نماتد ريشه گرهي Meloidogyne incognita Race 2 در شرايط گلخانه اي
تأثير نانو پرايمينگ بذور بر جوانه زني و مراحل اوليه رشد سرو زربين
تأثير نانو پرايمينگ و ميدان مغناطيس بر جوانه زني بذور توس (مطالعه موردي: جنگل هاي سياه مرز كوه استان گلستان)
تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر ميزان اسانس گياه دارويي نعناع (.Mentha piperita L)
بررسي اثر عصاره ي هيدروالكلي گل هميشه بهار بر ميزان سطح سرمي AST, ALT, ALP در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده
بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك
نقش گياهان دارويي در توسعه كارآفريني روستايي (مطالعه موردي روستاي گره بان)
استخراج، شناسايي و تعيين تركيب شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس گياه زيرفون
استخراج ، شناسايي و تعيين تركيب شيميايي و اثرات ضد ميكروبي عصاره اتانولي گياه زيرفون
بررسي اثر اسانس پونه و كلريذكلسيم بر مانذگاري گل شاخه بريذه رز (رقم كرونوس)
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره هيدروالكلي برگ لگجي (Capparis spinosa) در موش صحرايي
تأثير پلي ساكاريد غير نشاسته اي ذرت و جو بر تعداد كلوني باكتريايي دستگاه گوارش و عملكرد ماهي كپور معمولي (.Cyprinus carpio L)
تاثير پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي دانه گىدم و ذرت بر تخليه دستگاه گوارش و رشد ماهي كپور معمولي (.Cyprinus carpio L)
اثر تيمار بذر با ميدان مغناطيسي بر خصوصيات جوانه زني رازيانه (.Foeniculum vulgare L) در تنش شوري
اثر تيمار بذر با ميدان مغناطيسي بر صفات رشدي گياه رازيانه (.Foeniculum vulgare L) در تنش شوري
بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و تحريك جوانه زني بذر رازيانه
مروري بر كاربردهاي درماني گياه پنيرك در متون طب سنتي ايران
مروري بر خواص درماني كوركومين استخراج شده از گياه زردچوبه
نانو فرمولاسيون كوركومين جهت افزايش انحلال پذيري آن
اثرات پودر زنجلبيل (Zingiber officinale) بر برخي از پارامترهاي خوني و رشد در ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum)
اثرات پودر زنجلبيل (Zingiber officinale) بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي خون و فاكتورهاي ايمني موكوسي در ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum)
تأثير اسانس پونه كوهي بر قابليت ظاهري مواد مغذي و قابليت دسترسي مواد معدني نمونه ايلئوم جوجه هاي گوشتي
تأثير اسانس پونه كوهي بر انرژي قابل متابوليسم ظاهري و تصحيح شده براي ازت در جوجه هاي گوشتي
كاربرد بيوتكنولوژي در تكثير گياهان دارويي
بررسي تاثيرتنش كادميم بر روي جوانه زني 8 رقم كلزا
Extraction and identification of seed and fruit fatty acids of Crataegus aminii khatamsaz extract by ultrasonic and soxhlet and optimization with chemometric design
بررسي كاربرد بيروني پراكسيد هيدروژن و رژيم آبياري بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و محتواي آب نسبي گل هميشه بهار (Calendula officinalis)
تأثير رژيم ابياري و محلول پاشي پراكسيد هيدروژن بر عملكرد رنگيزه هاي فتوسنتزي و محتواي پرولين گل هميشه بهار ((Calendula officinalis)
مطالعه فلورستيك گياهان دارويي منطقه كوار استان فارس
مطالعه و ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در لاين هاي بين المللي گندم نان بهاره
مطالعه برخي صفات مورفولوژيك در لاين هاي بين المللي گندم نان بهاره
تأثير پوشش هاي خوراكي آلوئه ورا و پكتين بر ماندگاري و خواص كيفي آريل انار در رقم قند
تأثير سطوح مختلف پودر كرم خاكي در جيره هاي حاوي ورمي هوموس بر عملكرد تخمگذاري و كيفيت تخم بلدرچين تخمگذار
بررسي اثر استفاده از سطوح مختلف پودر كرم خاكي در جيره هاي حاوي ورمي هوموس بر پاسخ ايمني همورال، برخي از متغيرهاي بيوشيميايي سرم بلدرچين تخمگذار
ارزيابي شاخص هاي عملكردي و ميزان كلروفيل برگ نعناع فلفلي Mentha piperita تحت تنش خشكي در شرايط گلخانه اي
مروري بر خواص و نانوفرمولاسيون هاي كوركومين
بررسي زيست شناسي شب پره جوانه خوار(Archips rosanus (Lepidoptera: Tortricidae تحت شرايط آزمايشگاهي
تأثير سطوح مختلف پودر كرم خاكي در جيره هاي حاوي ورمي هوموس بر توليد تخم، قابليت جوجه درآوري و پاسخ ايمني بلدرچين مادر
شناسايي گياهان دارويي منطقه حفاظت شذه كوه جوپار در استان كرمان
برهمكنش منگز و فسفر در كشت مزرعه اي سيب زميني (رقم اسپريت)
بررسي اثركم آبياري و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد دانه و درصد اسانس سياهدانه
ارزيابي اجزاي عملكرد سياهدانه در كاربرد مقادير مختلف پتاسيم تحت تنش كم آبي
بره موم به عنوان يك داروي طبيعي در طب سنتي
تاثير اسيد ساليسيليك بر پر آوري توت فرنگي در شرايط درون شيشه اي
تأثير ضخامت و دما بر روي خشك كردن غده گياه Euphorbia condylocarpa به روش هواي داغ
تأثير پيش تيمار فراصوت بر استخراج اسانس گياه ترخون به روش كلونجر
بررسي اثر كاربرد ساليسيليك اسيد بر ميزان پروتئين و كلروفيل برگ توت فرنگي در شرايط درون شيشه اي
سنتز و بررسي اثر سميت سلولي و ضد سرطاني 8 ژرانيل اكسي كومارين بر روي سلول هاي سرطاني پروستات PC3
مروري بر پوشش گياهي حوزه ي آبخيز نازلوچاي اروميه در استان آذربايجان غربي
اثر تيمار خشكي روي رشد ريشه هاي مويين گياه تتراپلوئيد سرخارگل (Echinacea purpurea)
بررسي تاكسونومي خانواده Apocynaceae در ايران با استفاد از صفات ريخت شىاسي
بررسي تأثير تغيير درصد چسب بروي خواص مكانيكي و فيزيكي تخته خرده چوب حاصل از اختلاط درخت صنوبر با سرشاخه مركبات
بررسي اثرات ضد ميكروبي گياه زرك كوهي بر روي مدل حيواني
بررسي اثر تنش خشكي بر جوانه زني بذر ژنوتيپ هاي يونجه (.Medicago sativa L)
اثر تنش خشكي بر رشد گياهچه ي 10 ژنوتيپ يونجه (.Medicago sativa L)
بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني بذر ژنوتيپ هاي يونجه (.Medicago sativa L)
اثر تنش شوري بر رشد گياهچه ي 10 ژنوتيپ يونجه (.Medicago sativa L)
بررسي خواص درماني و آنتي اكسيداني و تركيبات شيميايي اسانس شمعداني عطري (عطرچاي) و مقايسه آن با اسانس گل محمدي
environmental effects poultry
بررسي چند شكلي آللي در اگزون 3 ژن لپتين در بز نژاد نائيني با استفاده از روش PCR-SSCP
بررسي چند شكلي در اگزون 3 ژن پرايون در بز نژاد نائيني
شناسايي فرم هاي مختلف آللي اگزون يك ژن FSHβ با استفاده از روش PCR-SSCP در گوسفندان نژاد نائيني
شناسايي فرم هاي مختلف آللي در ناحيه جانبي ′ 5 ژن EDG1 موثر بر صفت ماربلينگ در گوسفندان نژاد زل
بررسي چند شكلي در ناحيه 5 ژن AKIRIN، در گوسفندان نژاد لري بختياري و زل
كشاورزي ارگانيك ، گامي در جهت توليد پايدار و سالم
مديريت بهينه آب كشاورزي، گامي بلند بسوي مديريت بحران كم آبي
بررسي ژنوتيپ هاي گل محمدي كردستان از نظر برخي صفات مرفولوژيكي
مروري بر كاربرد نانو ذرات در كنترل قارچ و باكتري هاي بيماري زا در ماهيان
مروري بر اثرات داروي بيهوشي پروپوفول در ماهيان
بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره هاي گيجاواش و چوچاق روي باكتريها با مقاومت چندگانه دارويي
مطالعه اثرات ضدباكتريايي اسانس و عصاره هاي دو گياه گندواش و ترش واش روي باكتريها با مقاومت دارويي
چندشكلي در ناحيه تنظيمي ژن MYBPC1 همبسته با صفت ماربلينگ در گوسفندان نژاد زل
شناسايي چندشكلي در ناحيه تنظيمي بالادست ژن CDC10 همبسته با صفت ماربلينگ در گوسفندان نژاد لري بختياري
بررسي تأثير نانوذرات اكسيد روي بر جوانه زني بذور گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
بررسي تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر روي برخي ويژگي هاي بيوشيميايي گياه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
تاثير دو روش خشك كردن بر تركيبات اسانس پونه
بررسي تنوع فيتوشيميايي گونه دارويي .Mentha longifolia L در چهار منطقه استان اصفهان
بررسي كاربرد همزمان كودهاي آلي و شيميايي در توليد اكولوزيك عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت و صفات مورفولوژيكي گندم
مطالعه اثر نگهداري طولاني مدت گياه درمنه بياباني (Artemisia deserti) بر ويژگي هاي فيتوشيميايي اسانس و عصاره
بررسي اثر ريبوفلاوين در كنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica در گياه گوجه فرنگي
بررسي اثرات نانو ذرات نقره و نانو كلات آهن بر بيان ژن هاي ژرماكرن A سىتاز (TpGAS) و پارتئوليد سنتاز (TpPTS) درگياه بابونه كبير Tanacetum parthenium
اثرات باقيمانده آفت كش هاي كشاورزي بر سلامت مصرف كننده و لزوم جايگزيني آفت كش هاي بيولوژيك با آنها
تأثير اسيد هيوميك بر صفات زراعي ارتفاع و تعداد برگ گياه دارويي اسفرزه Plantago ovata
تأثير محلول پاشي متانول بر ارتفاع و تعداد برگ گياه دارويي كاسني (.Cichorium intybus L)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید