نمایه سازی مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط جهاددانشگاهی هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۷۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش منطقه ای دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

اثرات مثبت و منفي اكوتوريسم دريايي با تاكيد بر دو گروه از مهره داران
ارزيابي اثرات زيست محيطي مجتمع نمك زدايي گچين: با تاكيد بر روش هاي دفع كنسانتره
ارزيابي شاخص هاي كمي پوشش گياهي و تأثير آن در مديريت حوزه هاي آبخيز(مطالعه موردي: منطقه گنو)
استفاده از آب دريا در توليد گياهان هالوفيت براي مصارف دامي و صنعتي
استفاده بهينه از پساب آب شيرين كن ها
آشكار سازي تغييرات اقليم در جنوب استان كرمان
برآورد فرسايش زير حوضه سرفيروزآباد با استفاده از مدل RUSLE و با استفاده از GIS
بررسي اثر دبي هاي سيلابي مختلف بر تغييرات رودخانه با استفاده از مدل CCHE2Dمطالعه موردي: رودخانه كر، حدفاصل بين پل عباس آباد و سد درودزن
بررسي ارتباط ميان گردشگري صيادي و شبكه هاي ارتباطي ميان صيادان با استفاده از رويكرد تحليل شبكه اي (مطالعه موردي روستاي سلخ/ جزيره قشم)
بررسي امكان استفاده از توربين هاي بادي فراساحلي براي توليد برق: مطالعه موردي جزيره خارگ
بررسي آخرين وضعيت شيرين سازي آب و روش هاي دفع كنسانتره در كشورهاي مختلف
بررسي بخشهاي كم عمق شمالي و جنوبي خليج فارس براي نصب توربين هاي بادي فراساحلي با توجه به شرايط محيطي
بررسي تغييرات ژئومورفولوژيك رودخانه شور با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور
بررسي تغييرات ميزان تنوع پوشش گياهي براساس طبقات ارتفاعي مختلف (مطالعه موردي: منطقه گنو، استان هرمزگان)
بررسي جهت موج و جريان در محدوه ساحل درياي خزر با استفاده از مدل رياضي (مطالعه موردي: بندر اميرآباد)
بررسي روشهاي تعيين كيفيت آب دريا با استفاده از سنجنده هاي ماهواره اي (مطالعه موردي آلودگي كشند سرخ در آبهاي خليج فارس و درياي عمان)
بررسي شيرين سازي آب خورشيدي با استفاده از جاذبهاي نانوساختار
بررسي فرسايش و رسوب در تغييرات خط ساحل درياي خزر با استفاده از مدل رياضي MIKE 21 (مطالعه موردي: بندر اميرآباد)
بررسي مقدماتي امكان استحصال نمك از چشمه هاي شورابه جنوب گنبد نمكي بام (غرب هرمزگان، بستك )
بررسي و آناليز ساخت آب انبارهاي غرب استان هرمزگان از ديدگاه سازه اي
بررسي پيامدهاي ناشي از افت سطح آب زيرزميني در دشت ميناب
بررسي و مقايسه الگوي كشت و نياز آبي محصولات زراعي و باغي دشت ميناب در گذر زمان و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب
بكارگيري مدل MODFLOW در مديريت بهره برداري از آب هاي زيرزميني و ارزيابي عملكرد طرح آبخوانداري سرچاهان در استان هرمزگان
بهينه سازي پارامترهاي مصرف آب در مديريت كشاورزي زير سد ميناب در شرايط خشكسالي
پاسخ هيستوپاتولوژيكي آبشش خرچنگ ( Forskal, 1775) Metopograpsus messor در مواجهه با آلاينده كادميوم
پالايش پسآب استخرهاي مولد ميگو(Penaeus monodon) و توليد بيومس با استفاده از جلبك سبز Ulva reticulata
پراكنش TPHs, PAHs و PCBs در رسوبات منطقه مشرف به واحد آب شيرين كن مستقر در بندرلنگه
پيش بيني توپوگرافي بستر و ميدان جريان در اطراف آبشكن در قوس ٩٠ درجه با بستر متحرك
تأثير طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب) در استان هرمزگان
تحليل بارش در حوزه آبخيز ساحلي و جزاير استان هرمزگان
تعيين ارتباط بين خشكسالي با رطوبت خاك (مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي بندرعباس)
روشهاي كاربردي براي تامين آب شرب در شرايط بحران و اضطرار
شبيه سازي بهترين نقطه از دريا براي آبگيري و دفع پساب آب شيرين كن شهر بوشهر (ايران) با استفاده از نرم افزار MIKE21
شناسايي پرتارلوله ساز و بيوفولينگ خانواده Serpulidae ساحل اسكله شيلات شهربندرعباس
كاهش تبخير منابع آبي با استفاده از نانومواد
مروري بر فرايند شيرين سازي آب دريا به روش هيدرات گازي
مطالعه برخي ويژگي هاي اكوبيولوژيك پرتار لوله ساز Pomatoleios Kraussii درساحل اسكله شيلات شهر بندرعباس
مطالعه فرسايش پذيري و توليد رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (حوزه آبخيز برنطين، هرمزگان)
مطالعه ميداني بر اساس گونه شناسي آب انبارهاي استان هرمزگان و بررسي معماري آنها
مطالعه و بررسي موردي آب انبارهاي استان هرمزگان از منظر بهداشتي
مقايسه طوق مربعي با دايره اي در مقاوم سازي و بهينه سازي پايه پلها در اثرآبشستگي با استفاده از نرم افزار SSIIM
وضعيت توپوگرافي بستر اطراف كوله پل مستطيلي در شرايط مختلف جريان در حضور توام ريپ رپ و A-jacks(المانهاي شش پايه)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید