ششمین دوره آموزشی-تخصصی “روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه”

http://www.callforpapers.ir/پژوهشگاه بین‏ المللی زلزله‏ شناسی و مهندسی زلزله به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله، ششمین دوره روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه را در روزهای ۱۴و ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌نماید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، محورها و موضوعات دوره بدین شرح است:

مروری بر زمین ساخت ایران

 روابط کاهندگی فلات ایران 

مروری بر مبانی احتمالات در تعیین عدم قطعیت وتحلیل خطر زمین لرزه دکتر حمید زعفرانی

تحلیل خطر زمین لرزه به روشهای تعینی و احتمالی

پردازش شتابنگاشتها

آشنایی با نرم افزار (۱)Open quake

تحلیل خطر زمین لرزه در تاسیسات مهم

آشنایی با ویژگیهای حوزه نزدیک

آشنایی با نرم افزار (۲)Open quake

کاهندگی امواج لرزه ای و بررسی پارامتر کیفیت

آشنایی با تجهیزات شتابنگاری و لرزه نگاری

به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره ارائه می‌گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید