نمایه سازی مقالات نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران ۲ مهر ۱۳۹۴ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۴۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

بررسي تزئينات كاربندي در حمام گپ خرم آباد
ارزيابي تغييرات تنش موثر در خاكهاي مسلح شده با لايه هاي مسلح كننده ژئوگريدي
بررسي عددي تغييرات كرنش در خاك هاي مسلح شده با شئوگريدها
اصول كلي در طراحي فضاهاي فرهنگ محور (نمونه موردي: مسجد)
اصلاح و بهينه سازي دانه بندي خاك جهت بهبود ظرفيت باربري
مديريت بحران سيلاب و بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از سيلاب رودخانه اله در شهرستان رامهرمز
بررسي عملكرد لرزه اي سازه مركب RCS با استفاده از آناليز ديناميكي افزايشي در حوزه دور و نزديكنزديك
خلاقيت در طراحي فضاي آموزشي با رويكرد اسلامي
رويكرد فضا- زمان (بعد چهارم) در معماري و شهرسازي
تأثير ضايعات كارخانه ماسه ريخته گري حاوي ذرات ميكروسيليس بر خواص مقاومتي، دوام و جذب آب بتن
بررسي اثرات شيب بستر بر ضخامت جريان چگال با استفاده از شبيه سازي عددي
انتخاب پيمانكار برگرزيده با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي
بررسي اثر چيدمان تركيبي ميراگرهاي اصطكاكي و ويسكوالاستيك در رفتار قاب هاي خمشي فولادي
بررسي آزمايشگاهي تغييرات غلظت جريان چگال درمخازن سدها در اثر جريان ورودي رودخانه
تاثير تيپ ساختگاه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي بتني جداسازي شده با سامانه جداسازلاستيكي سربي (LRB)
پايدارسازي ترانشه ناشي از احداث راه به روش ميخ كوبي- مطالعه موردي
تأثيرآتش در خرابي پيش رونده سازه فولادي
اصول طراحي خوابگاه هاي دانشجويي به همراه نمونه طرح پيشنهادي
تاثير بهينه سازي ضرائب ماسكينگهام بر نتايج رونديابي متمركز سيل (مطالعه موردي رودخانه بستانك)
آسيب شناسي سازه ها با استفاده از انرژي انحناي مودي
تعيين ماتريس ميرايي غيرتناسبي با استفاده از اطلاعات ناكامل مودي
شناسايي ماتريس جرم، سختي و ميرايي با استفاده از قطب و مانده توابع انتقال
بررسي تاثير الياف فولادي بر روي خواص مكانيكي بتن حاوي سنگدانه هاي بازيافتي
تحليل غيرخطي هندسي و مصالح خرپاهاي فضاكار با درنظر گرفتن كمانش اعضا
تحليل كفايت سازه آبروهاي قوطي شكل نطريه 83 براي شرايط لرزه خيزي استان بوشهر
نقش مهاربندهاي هم محوردر قاب هاي فولادي تحت تاثيز خزابي پيش رونده
بررسي و ارائه راهكار جهت بهينه سازي و ارتقاء عملكرد رفتاري در سيستم نظارت كارگاهي پروژه هاي عمراني با رويكرد قراردادهاي سه عاملي
بررسي آزمايشگاهي نخاله هاي ساختماني و استفاده مجدد از آن در راهسازي (مطالعه موردي: شهر فولادشهر)
بررسي تراكم آزمايشگاهي و تحمل باربري كاليفرنيا نخاله هاي ساختماني (مطالعه موردي: شهر فولادشهر)
استفاده از ضايعات كارخانجات سنگ بري در توليد بتن هاي خود متراكم پرمقاومت
افراز نرخ لغزش در صفحه گسل مشا با روش المان هاي مرزي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید