دانلود پنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  پنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی ۲۱ آبان ۱۳۹۴ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۰۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی  

تاثير شدت جريان گاز بر شرايط رژيم جريان دو فازي در خط لوله ٣٢ اينچي
غشاهاي پليمري و كاربرد آن در تصفيه آب
بررسي ايمني سيستم هاي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
ساخت و تعيين مشخصات غشاء ماتريس مخلوط پلي سولفون / نانو سيليكا براي جداسازي گازها
ساخت و ارزيابي غشاء ماتريس مخلوط پلي اترسولفون / نانو سيليكا براي جداسازي گازها
اثر غلظت پليمر بر عملكرد غشاءهاي ماتريس مخلوط پلي سولفون/ نانو سيليكا براي جداسازي گازها
فن آوري و اقتصاد انرژي در پروژههاي فرايندي (مورد كاوي در يك پروژه فرا ساحل)
بررسي در دسترس بودن يك ايستگاه تقويت فشار گازبا استفاده از شبيه سازي توسط مدل ماركوف
معرفي فرآيند جديد توليد اتيل بنزن و تحليل اقتصادي برجهاي جداسازي در واحدهاي پتروشيمي
بررسي پارامتر هاي فرآيندي و كاتاليستي در جهت بهبود راندمان فرايند تبديل متانول به آروماتيك ها و بنزين
The Analysis of Bismuth Effects on Reaction of Pyrogallol Red, Hydrogen Peroxide and Sulfuric Acid
بررسي دلايل ريشهاي پارگي تيوب ديگ بخار پالايشگاه هفتم
مطالعه و تحليل عددي اثر تقويتكننده بر روي صفحه درپوش مخزن فشار آب ١٥ بار
مدلسازي ترمواكونوميك، تحليل اگزرژي و زيست محيطي سيكل تبريد تراكمي وبهينه سازي به كمك الگوريتم ژنتيك
مدلسازي وتحليل نرم افزاري كورههاي واحد ريفرمينگ شركت پتروشيمي شهيدنوري به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش تلفات حرارتي
مدلسازي و بهينه سازي برج تقطير پيوسته مخلوط متانول- آب
Modeling the Solubilities of Refrigerant Gases in Water by Using CPA Equation of State
Photocatalytic Decolorization of methyl orange dye using Iron oxide-doped Titanium oxide nano-photocatalysts
بررسي جاذبهاي غربال مولكولي 13X در صنعت گاز
بررسي آخرين تكنولوژي جداسازي و بازيابي آمونياك از خروجي دودكشهاي واحدهاي اوره
بررسي عملكرد سيكل توليد بخار و شناسايي عوامل موثر بر لزوم تصفيه آب كندانس در پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
محاسبهي تنش مرجع خزشي براي مخازن استوانهاي جدار ضخيم تحت بار تركيبي ناشي از دوران و فشار داخلي
ارزيابي روشهاي شستشوي اسيدي جهت بازيابي آمونياك به روش پاشش
مدلسازي و شبيه سازي پيامد انفجار گاز هيدروژن در يك واحد شيميايي
شبيه سازي CFDجذب دي اكسيد كربن از CO2/CH4 با حلال هاي آلكانول آميني تركيبي
مدلسازي شيرينسازي گاز طبيعي با حلال مونواتانول آمين توسط تماس دهندهي غشائي الياف توخالي
مدلسازي و شبيهسازي CFD جريان دو فازي همراه با واكنش در داخل ميكرو راكتور
اثر سرعت سيال سازي بر بستر سيال همراه با نازل هاي پخش كننده : شبيه سازي
بررسي تغيير نوع حلال شيرينسازي در كارخانه گاز وگاز مايع ١٢٠٠ به آمينهاي توسعه يافته
بهينهسازي فيلتراسيون در فرآيند شيرينسازي گاز درپالايشگاههاي پارس جنوبي (مطالعه موردي: فازهاي ١٧ و ١٨)
بررسي آخرين تكنولوژي جداسازي و بازيابي گردوغبار Dust از خروجي دودكشهاي Stacks واحدهاي اوره
Elastic stress Analysis of Thick-Walled Expansion Joint in a High Pressure & Temperature Heat Exchanger
شبيه سازي ترموديناميكي با استفاده ازبرنامه متلب براي بررسي عملكرد اينهيبيتورها در جلوگيري از تشكيل رسوبات هيدرات گازي
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند تفكيك اجزاي گاز طبيعي با استفاده از جاذب Lean Oil
بررسي تاثير افزودن واحد تصفيه بر روي كيفيت محصولات پالايشگاه گاز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید