دانلود مقالات دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۳۰ تیر ۱۳۹۴ توسط شرکت علم محوران آسمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۲۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۸۶۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

بررسي پديده ي ميرايي لايه ي فشرده ي سيال در سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي
بررسي روند تغييرات خواص فيزيكي مخلوط متيل استر روغن كرچك با ديزل فسيلي
ارائه مدلي تلفيقي و اكتشافي تجهيز منابع در راستاي توسعه و پويايي نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
ارائه مدلي تلفيقي و اكتشافي با الگوي تجاري – سياسي عرصه بين الملل در راستاي توسعه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك در بانكهاي دولتي وخصوصي شهر كرج
آسيب شناسي تملق و چاپلوسي در جامعه اسلامي ازمنظر امام علي(ع)
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي انحصاري به روش مجزا سريع
عملكرد شبيه سازي حركت ربات در فناوري عصبي هوشمند بيمار
بررسي الگوي اصلاحاتي ترانسفورماتور قدرت در استراتژي هاي بازار برق ايران
بررسي تاريخ پوشاك سنتي و تاريخ سنتي آرژانتين
بررسي امكان بروز اختلال ناشي از پرتوهاي كيهاني در دزيمترهاي Fluke وGraeiz در طي فرايند دزيمتري
بررسي پروتكل هاي مسيريابي،مسائل امنيتي و تكنيكهاي دفاعي درشبكه هاي حسگر بيسيم
بهبود مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر داده كاوي
بررسي تاثير ميزان آگاهي از شيوه هاي گوناگون مطالعه دردانش آموزان رشته هنر
بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري در دانش آموزان رشته هنر
تاثير عمليات حرارتي برروي خواص مكانيكي اتصال فولاد زنگ نزن 316
بررسي اثر عمليات حرارتي برروي خوردگي خط جوش فولاد زنگ نزن آستنيتي 316
بررسي تاثير آموزش مفاهيم فيزيك به روش مدل سازي بر انجام تكاليف درسي
به كارگيري مبدل SEPIC و سيستم ردياب حداكثر توان MPPT درسيستم هاي خورشيدي منفصل از شبكه
آسكوربيك اسيد: به عنوان يك كاتاليزور سبز ملايم در سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژندار
اگزاليك اسيد:يك كاتاليزور ملايم و سبزبراي سنتز واكنشهاي چند جزئي
فوماريك اسيد:يك كاتاليزور ملايم براي سنتز سبز واكنشهاي چند جزئي
مالئيك اسيد:به عنوان كاتاليزور جامد اسيدي سبز براي سنتز تك ظرف چندجزئي تركيبات هتروسيكل نيتروژندار
سنتز تك ظرف و چند جزئي با استفاده از تارتاريك اسيد به عنوان يك كاتاليزور سبز و ملايم
سنتز تك ظرف و سه جزئي تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار با استفاده از2و 3-دي بروموسوكسينيك اسيد به عنوان يك كاتاليزور ملايم
سنتز تك ظرف و ملايم تركيبات هتروسيكل با استفاده ازNiCl2.6H2O تحت شرايط رفلاكس
لاكتيك اسيد: به عنوان يك كاتاليزور اسيدي ملايم براي سنتز تركيبات هتروسيكل
يك روش ملايم براي سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار كاتاليز شده بوسيله Trityl chloride
فرميك اسيد كاتاليزوري ملايم براي سنتز تركيبات هتروسيكل در واكنشهاي سه جزئي
ارزيابي فرسايش خاك با استفاده از مدل ImpelERO درد شت نيشابور
مفاهيم پايه تلپورتيشن كوانتومي
تلپورتيشن كوانتومي بااستفاده از ذرات GHZ گونه
ارتباط امن كوانتومي بدون استفاده از رمزنگاري كوانتومي
بيت كوانتومي
اثر آلايش Bi2O3 بر خواص اپتيكي شيشه B2O3-CeO2-PbO
بررسي اثرات پارامترهاي ذرات جامد برنرخ فرسايش براي جريان چندفازي
بررسي تاثيرجنس ديواره لوله و شعاع انحناي زانو درنرخ فرسايش براي جريان چندفازي
تاثير تراكم چگالي در گداخت سوخت T D براي توليد بهره بالا با روش گداخت بلوك پلاسماي ليزري
بررسي خلاقيت در دانش آموزان و راهكارهاي افزايش آن در دانش آموزان
بررسي كاربرد هاي مواد نانو حفره اي در فرآيند رفورمينگ نفت خام
ساخت و توليد بر اساس وب و ملزومات آن
تحليل فرايند اكستروژن با نرم افزار آباكوس
بررسي تأثير مشخصات ميخ بر عملكرد شيرواني خاكي مسلح شده به روش ميخكوبي
تجزيهي دوگان و آرامسازي لاگرانژي
مرتبسازي مجدد عبارت براي ترجمهي ماشيني بر اساس بيشينهي آنتروپي
يكپارچهسازي تجزيهگر و يك برچسبزن با تعداد حالت متناهي
سيستم خبرهي تلفن همراه براي آموزش تك شاگردي چندين زبان
علم امروزي در قلب قرآن و طبيعت
بررسي عددي جريان سيال و انتقال حرارت نانوسيال آب اكسيد آلومينيوم در يك محفظه Γ شكل
مروري بر آزمايش نرم افزار تلفن همراه در محيط ابري
ادغام سيستم اطلاعات جغرافيايي در مدارس هوشمند مالزي در راستاي آموزش درس جغرافيا
ارائه روشي موثر براي ساخت درخت مسير در جهت استخراج الگوهاي تكرارشونده پوياي كاربران وب
شبيهسازي عددي و مقايسه عملكرد آيروديناميكي بين ايرفويل مرغ دريايي وناكا 4412 در رينولدز پايين
عقيده كاوي و تحليل عقايد در نظرسنجيهاي مجازي
مروري بر اتصالات نيمه صلب در طراحي بهينه سازه هاي اسكلت فولادي
بررسي ارتباط مهارتهاي اجتماعي و خودكارآمدي اجتماعي دانش آموزان ابتدايي
بررسي ارتباط خودپنداره و بهداشت رواني دانش آموزان ابتدايي
بررسي ارتباط خودكارآمدي تحصيلي و جرأت ورزي دانش آموزان ابتدايي
بررسي ارتباط سبكهاي فرزندپروري و صميميت دانشآموزان ابتدايي
بررسي تأثير شيوههاي تربيتي ادراك شده والدين بر بخشودگي دانش آموزان ابتدايي
بررسي ارتباط سبكهاي دفاعي و هوش هيجاني دانشآموزان ابتدايي
نقش آموزش راهبرد هاي شناختي و فراشناختي در خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان
باغباني و هنر تراريوم و بونساي
بررسي تطبيقي انواع روشهاورويكردهاي طراحي برنامه درسي
داده ايمن سهيم با ABE در شبكه هاي حسگر بي سيم
سيستم پايگاه داده توزيع شده قابل اطمينان
تشخيص جعل كپي انتقال در ويديو براساس ماتريس هم رخداد شاخص هاي رنگي و ضريب همبستگي
جبرانسازي ديناميك توان راكتيو در خطاهاي مختلف در سيستم هاي قدرت
مدلسازي svc براي بهبود دادن پايداري ولتاژ در سيستم هاي قدرت
بهبود دادن كيفيت توان در سيستمهاي توزيع با D-STATCOM در خطوط انتقال HV
كاربرد فناوري اطلاعات در مهندسي پزشكي از راه دور
آسمان نوترينو
شبيه سازي حفاظ پليمري با روش مونت كارلو
رابطه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات بامحيط يادگيري درآموزشكده هاي فني حرفه اي غرب استان مازندران
تعيين حداقل غلظت بازدارندگي اسانسهاي روغني پرتقال، ليموترش ونعناع فلفلي برپاتوژن اصلي آب آشاميدني
تأثير باور درماني بر رضايت زناشويي زنان مبتلا به واژينيسم
ارائه روشي براي تشخيص بهتر ايميل هاي اسپم از غير اسپم با استفاده از داده كاوي
كشف ايويل هاي اسپن با استفاده از داده كاوي و آهوزش شبكه عصبي
استفاده از داده كاوي جهت بهبود استفاده ازچند مجموعه داده استاندارد UCI
مقايسه پروفايل pH آنزيم ليپاز مشتق از سويه هاي كانديدا آنتارتيكا نوع B وترمومايسس لانوگينوسوس
آسان سازي كتاب تفكر و سبك زندگي در مفهوم سازي راز تعادل
مقايسه بيان ژنهاي UGT1 و CYP19 در معده مردان و زنان نرمال
تاثيروب داركردن ميل لنگ بربالانس ديناميكي موتورچهارسيلندرديزلي وكاهش نيروهاي ياتاقاني
بهينه سازي فرآيند توليد آنزيم پروتئبز توسط آسپرژيلوس اوريزاي با طرح آزمايش سطح پاسخ
واكاوي سرمايه اجتماعي ومديريت دانش
مطالعه تاثير اينترنت و ماهواره بر هويت ديني و ملي دانش آموزان
قانونگزاري، قانونگريزي وسبك زندگي ايراني اسلامي
جرم انگاري اكراه در خودكشي و رويكرد قانون مجازات اسلامي ايران
مقايسه دو كنترل كننده متمركز و غير متمركز مبتني بر كنترل كننده هاي پيش بين روي يك شبكه قدرت
مدل ماتريس افزوده كنترل پيش بيني يك شبكه الكتريكي هوشمند
كنترل پيش بيني يك شبكه هوشمند الكتريكي با ساختار اتصالي مختلف
بررسي وضعيت سبك هاي تدريس و رابطه آن با هوش معنوي
بررسي رابطه خودگرداني بايادگيري فعال فراگيران
تاثير روش هاي آموزشي مبتني برپژوهش در جهت مشاركت دانشجويان درفرايند ياددهي يادگيري
تحولات فنآوري اطلاعات وارتباطات وتغييردر برنامه هاي درسي
تخصيص منابع پويا در محاسبات ابري
زمانبندي كارها در محيط هاي محاسبات ابري موبايل به كمك الگوريتم ژنتيك
جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه مخابراتي نسل آينده
فناوري اطلاعات در سيستمهاي حمل و نقل دريايي و تردد در دورودخانه عظيم كشوراروندرود و بهمنشير
بررسي روش هاي ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ها
بررسي شبكه هاي نسل آينده NGN
بررسي الگوريتم هاي رمز نگاري و رمز گشايي در انتقال داده شبكه
بررسي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده ازتكنيك هاي تركيبي يادگيري ماشين
بررسي الگوريتم هاي تركيب سرويس هاي وب
بررسي روش هاي يادگيري مدل در داده كاوي
مروري بر ترجمه ماشيني
شبيهسازي رادار دهانه مصنوعي چندكاناله
تأثير پارامترهاي حركت هدف بر تصاوير رادار دهانه مصنوعي
تعيين واحدهاي جريان هيدروليكي براساس شاخص منطقه اي جريان درميدان گازي پارس جنوبي
بررسي تاثيرواحدهاي جريان هيدروليكي دربهبود ارتباط بين ضريب مقاومت ويژه سازندباتخلخل وتراوايي
حذف مالاشيت سبز با استفاده از نانوذرات آهن سنتز شده بر خاكستر نسترن وحشي
تهيه جاذب از ضايعات كشاورزي چاي به روش مايكروويو براي حذف جيوه
حذف رنگ متيلن بلو توسط كربن فعال تهيه شده از كاه برنج به روش مايكروويو
تمايلات مصرفي حوزه فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدجهرم
بررسي تأثير انواع بازي هاي رايانه اي بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر كوار
بررسي سيستم بتن پيش ساخته با سقفهاي هالوكور درساختمانها
سنتز نانو كامپوزيت بر پايه اپوكسي با استفاده از هاردنرهاي مختلف
بررسي فناوريهاي پيشرفته تصفيه پساب خروجي ازفرآيندهاي پالايش نفت
روشهاي كنترل آلودگيهاي خروجي به هواازفرآيندهاي پالايش نفت
بررسي آلودگي بوهاي نامطبوع منشاوروشهاي تصفيه موادزائدجامد خروجي ازفرآيندهاي پالايش نفت
درهم تنيدگي سه گانه نسبيتي
شبيه سازي عددي تاثيرنانو سيال آب اكسيدسيليس بر انتقال حرارت استوانه عمودي برنجي
جبرانسازي كيفيت توان با استفاده ازبازياب ديناميكي ولتاژ DVR درشبكه شامل پيل سوختي
كاهش اغتشاشات ولتاژ درسيستم توزيع ولتاژ پايين بااستفاده ازساختارجديد بازياب ديناميكي ولتاژ DVR
اثرات متقابل عصارههاي طبيعي رزماري، آويشن و بنزيل آدنين بر روي برخي صفات كيفي و عمر ماندگاري گل شاخه بريده مريم Polianthestuberosa
شناسايي تركيبات عصاره طبيعي رزماري و اثر آن بر روي برخي صفات كيفي و عمرماندگاري گل شاخه بريده مريم Polianthes tuberosa
شناسايي تركيبات عصاره طبيعي آويشن و اثر آن بر روي برخي صفات كيفي و عمرماندگاري گل شاخه بريده مريم Polianthes tuberosa
بررسي سبك زندگي و عوامل اجتماعي در بين جوانان شهرستان دهاقان
بررسي عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي در شهرستان دهاقان
بررسي تاثير زيارت امام رضا بر نگرش فرهنگي و انسجام اجتماعي درشهر مشهد
مطالعه پديدار شناسامه تجربه زيسته زنان شاغل در شهرستان خليل آباد
بررسي ميزان تمايل به مشاركت سياسي در ميان شهروندان تهران
بررسي خواص مكانيكي و ساختاري لايه هاي نازك اكسيد روي پوشش داده شده برروي نانولوله كربني
بررسي روش هاي تهيه زيرلايه CNT بر روي لام شيشهاي براي ساخت انواع نانوكامپوزيتها
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده بهينه براي يك توربين بادي سرعت متغيير
بررسي اثرات نانوذرات سيليكا و تيتانيوم دي اكسيد بر خواص رئولوژي وفيلتراسيون سيالات حفاري پايه آبي
طراحي سيالات حفاري با استفاده از نانوپليمرها
تشخيص بيماري آريتمي قلبي با استفاده ازروش فيشروماشين بردار پشتيبان حذاقل مربعات
تشخيص بيماري آريتمي قلبي با استفاده ازPCA و شبكه عصبي MLP
تشخيص بيماري آريتمي قلبي با استفاده از يادگيري عميق
امنيت در محاسبات ابري
بهينه سازي بال هواپيماي بدون سرنشين كامپوزيتي به كمك روش المان محدود والگوريتم ژنتيك
ارائه الگوريتم حركت درطراحي و ساخت سامانه هاي لينك مخابرات ليزري FSO موبايل
پرتابگرهاي الكترومغناطيسي ريلي
بررسي تحليلي نفور پرتابه هاي نوك تيز در صفحات آلومينيومي
بهينه يابي شيرواني هاي خاكي غيراشباع بااستفاده ازالگوريتم جامعه پرندگان
وارونسازي سه بعدي و هموار دادههاي مقاومت ويژه
سنكرونسازي سيستمهاي آشوبي در حضور اغتشاش و عدم قطعيت ساختاري به كمك كنترلر مدلغزشي
بيوسنسورهاي گازي وكاربردشان
نيوزوم ها به عنوان حامل هاي دارو رساني نوين
مروري گذرا برمباحث اخلاقي درفناوري هاي نانو
مقايسه عملكرد دانشجويان در نظام يادگيري الكترونيك و سنتي
استفاده از نانوسيال جهت افزايش راندمان مبدلهاي حرارتي
تخريب زيستي فنل در بيوراكتور مجهز به بيوفيلتر جهت تصفيه هواي خروجي
بررسي عملكرد سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم بادامك به روش ديناميك چند عضوي
تعريفي جامع از خلاقيت بر اساس ابعاد و مؤلفههاي آن
آناليز حساسيت چگالي و مدول الاستيسيته حجمي گازوئيل بر سرعت عبور صوت
بررسي تاثير ارتفاع و دما بر سرعت عبور امواج التراسونيك در سوخت گازوئيل
استفاده از سامانه ناوبري مغناطيسي بجاي سامانه تعيين موقعيت جهاني در كشور ايران
بررسي خواص اپتيكي نقاط كوانتومي هسته ـ پوسته كادميم سلنايد ـ زينك سولفايد
استفاده از فناوري نوين شبيه سازي در مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز:مطالعه موردي تزريق آب و گاز كربن دي اكسيد به يكي از مخازن نفتي ايران
مطالعه شبيه سازي سيلاب زني با آب با شوري كم در فرايند شيميايي ازدياد برداشت نفت در يكي از مخازن نفتي ايران
بررسي ابعاد پيشگيري از بزه ديدگي اطفال
زندان وحقوق زندانى در فقه شيعه
ارائه الگويي جهت تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه درموسسات دانش بنيان
بررسي و مطالعه اثر موليبدن بر رفتار سنتز آلومينايد نيكل حين آلياژسازي مكانيكي
نانوآلوميناسولفوريك اسيدبه عنوان يك كاتاليزور اسيد جامد در سنتز [H]-4 بنزوپيرانها
استفاده از مدل Raizal براي بررسي حساسيت اراضي به فرسايش بادي دردشت مشهد
بررسي نقش سيستم هاي RFID در كنترل ترافيك
حذف نويز ECG به روش EMD
حذف نويز Baseline وفركانس برق شهراز سيگنال ECG
سنتزومشخصه يابي نقاط كوانتومي هسته ـ پوسته كادميم سلنايد ـ كادميم سولفايد باتابش امواج مايكروويو
جايابيSTATCOM در شبكه توسط الگوريتم PSO با هدف افزايش بار پذيري و كنترل ولتاژ در سيستم قدرت
كنترل كننده پيش بين مقيد براي سيستم شناور مغناطيسي
مدل سازي ديناميكي و كنترل ربات توانبخشي پايين تنه دو درجه آزادي
مطالعه ضرورت توجه به فناوري اطلاعات در آموزش وپرورش
دستاوردهاي علوم و فنون نوين دركنترل بحران آلودگي هوا
نوسان ساز هاي كريستالي مبني بر پوزيترون هاي فرانسبيتي
ارزيابي روش هاي كاهش بعد PCA و LDA با روش تقسيم داده LOO به كمك دسته بندي SVM در تشخيص چهره
مقايسه روش هاي كاهش بعد KPCA و ICA با روش تقسيم داده KCV به كمك دسته بندي شبكه هاي عصبي المن ELMAN در تشخيص چهره
مدلسازي منحنيهاي رخنه تك جزيي جذب دياكسيدكربن در بستر ثابتي از قرصهاي نانوجاذب آلي -فلزي Cu-BTC
تحليل فرايند خلق دانشبر اساس كاركردهاي شبكه هاي اجتماعي مجازي
تعيين ضرايب معادلات تجربي ضريب تلفات
فرآيند توليد ذرات در سيالات فوق بحراني
پاسخدهي سنسورهاي نوري برپايه گرافين-ابررسانا
دادهكاوي، استخراج دانش از پايگاه هاي داده عظيم
مهندسي اجتماعي بهره برداري ازرفتارهاي آسيب پذيرانسان ها
مهنذسي اجتماعي، روش هاي دفاع در برابر آن
سيستن پشتيباني از تصميم گيري، راه حل نوين براي تصميم گيري
مديريت ريسك رويكردي نوين براي كاهش مخاطرات
تسريع تخريب پذيري نفت در خاك تا حفر چاهك هاي محتوي مواد مغذي و ميكروب
طراحي پايدارساز سيستم قدرت بر اساس تئوري كنترل مدلغزش و سيستم مرتبه كسري
استفاده از ANFIS و GAFSVM براي تشخيص تغييرات سيگنال الكتروكارديوگرام در بيمار صرع جزئي
شبيه سازي عددي ميدان جريان سيال در پمپ پروانه اي راكتورهاي هسته اي آب جوشان پيشرفته به روش ديناميك سيالات محاسباتي
حفاظت از ژنراتور القايي دو سو تغذيه نيروگاه بادي در مقابل خطاي شبكه توسط محدود كننده جريان خطاي ابر رسانا
حملات شبكه با منابع آنها
بررسي تاثير مدلسازي برخورد دو گوي كروي شكل پذير با ABAQUS
مدلسازي خطاي تك الكتروني در گيت اكثريت اتوماتاي سلولي كوانتومي
طراحي و شبيهسازي مدار تصحيح خطا در اتوماتاي سلوليكوانتومي
بررسي استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب مقاوم در برابر شوري در خاك كرمان
استفاده از فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانههاي كرمان در كشاورزي و برآوردصرفهجويي در مقدار كود شيميايي مصرفي
كاربرد نشانگر بافت لرزهاي در تعيين محدوده كانال رسوبي
مقايسه ي تكنيكهاي خوشه بندي از نوع سلسله مراتبي و افرازبندي
فناوري نوين شبيه سازي در مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز: مطالعه موردي تزريق غير امتزاجي گاز نيتروژن به يكي از مخازن نفتي ايران
فناوري نوين شبيه سازي در مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز: مطالعه موردي تزريق آب جهت افزايش بهره وري به يكي از مخازن نفتي ايران
مسيريابي بين لايه اي با استفاده از اختصاص درجه اعتبار به گره ها و مسيرها در شبكه هايMANET
اصلاح ولتاژ با استفاده از جبرانساز سري مبتني بر اينورتر Z-source
يك مبدل باك بوست غيرمعكوس با كاربردهاي محدوده وسيع ولتاژ ورودي
يك مبدل DC/AC مبتني بر باك بوست براي كاربردهاي مسكوني سلول فتوولتاييك PV
بررسي عملكرد مبدل هاي كاهنده ، افزاينده و كاهنده افزاينده در حالت پيوسته ، بحراني و گسسته
بررسي تطبيقي الگوريتمهاي ساخت هيستوگرامهاي درخت R و مقايسه آن با مجموعه درختهاي +R و *R
نگاهي برحسگرهاي گازي نيتروژن دي ا كسيدباپايه گرافن
بهبود كارايي شبكه عصبي پرسپترون با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي آشوبناك
بررسي تعاملات آموزشي در فضاي مجازي
مطالعه بررسي تاثير طبقات اجتماعي – اقتصادي خانواده بر سبك زندگي
كاربرد منحني تركيبيپينچ در بازيافتسرمايشخارجيدر واحد فشرده سازي گاز
مروري بر مساله كاربران gray-sheep در سيستمهاي توصيهگر
امضاي كور گروهي كوانتومي در ارتباطات امن
بررسي انواع پروتكل هاي رمز نگاري كلاسيك و مشكلات امنيتي آنها
بررسي پروتكل هاي رمزنگاري كوانتومي
امنيت پايگاه داده توزيع شده
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي
چارچوب برنامه نويسي بصري براي شبكه هاي حسگر بي سيم در سيستم هوشمند خانه
مقايسه منابع اعتماد به نفس ورزشي در رشته هاي شناختي و حركتي درنابينايان شهر تهران
مديريت استعداد هسته اصلي مديريت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید