انتشار مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۲ عنوان مقاله تخصصی شامل۳۱۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

پهنه بندي توان اكولوژيكي جهت توسعه شهري – خدماتي بااستفاده از روش تطبيقي فازي TOPSIS و (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سالند دزفول)
ارزيابي اثرات محيط زيستي آلاينده هاي آب صنايع خودرو سازي (مطالعه موردي: كارخانه ي ايران خودرو ديزل)
ارزيابي ريسك واحد پلي كربنات پتروشيمي خوزستان با استفاده از روشهاي PHA و EFMEA
ارزيابي ريسك محيط زيستي فاز بهره برداري واحد الفين شركت پتروشيمي بندر امامHAZAN به روش
معرفي الگويي براي ارزيابي چرخه ي حيات سقف سبز
ارزيابي ريسك محيط زيستي شركت پتروشيمي تبريز با استفاده از روش هاي تطبيقيJSA و EFMEA
ارزيابي كيفيت زيباشناختي منظر: رهيافتها و معيارها
بررسي اثرات محيط زيستي احداث نيروگاه تجديد پذير مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعياستان تهران واقع در پارك ملي خجير
تحليل مقايسهاي نظريه هاي اقتصادي مؤثر بر استفاده از منابع محيط زيستي
نقش خدمات اكوسيستمي در بهبود ارزيابي راهبردي محيط زيست
ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي اسكان غير رسمي محلات بجنورد و ارائه طرح كاهشپيامدهاي آن
ضرورتها و الزامات تحقق آمايش سرزمين و توسعه منطقهاي در منطقه جنوب باختريايران با تأكيد بر استان چهارمحال و بختياري
ارزيابي محيط زيستي اثرات كاربريهاي طبيعي و انسانساخت در منطقه دشت رز
مقايسه روشهاي چك ليست، رويهم اندازي و ماتريس در ارزيابياثرات محيط زيستي طرح هاي توسعه صنعتيمطالعه موردي: شهرك صنعتي سلولزي شهر ساري
ارزيابي ريسك محيط زيستي كارخانه سيمان دورود لرستان با استفاده از روشWilliam fine
مديريت ريسك محيط زيستي معدن سنگ آهن شهرستان خرمبيد با استفاده ازEFMEA روش
روند استفاده از متريكهاي سيماي سرزمين به عنوان شاخص سيماي سرزمين در ايران
بررسي وضعيت و غناي تيره قوشيان Accipitridae در ايران Accipitridae
ارزيابي كيفيت آب رودخانه ي چشمه كيله تنكابن بر اساس شاخص كيفي
مطالعات امكان سنجي سد مخزني و نيروگاه برق آبي با هدف سازگاري طرح هاي عمرانيبا محيط زيست- مطالعه موردي سد مخزني كلات
تاثير آلايندههاي ناشي از فعاليتهاي معادن سنگ آهن بر محيط زيست(مطالعه موردي: معادن سنگ آهن خواف)
ضلع گمشده اخلاق در مثلث توسعه پايداريابعد چهارم توسعه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید