انتشار مجموعه مقالات دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

نمایش مجموعه مقالات دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستاییمجموعه مقالات دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۸۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۴۳۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

بررسي شاخص ها و عوامل تاثيرگذار معماري سبز در فضاهاي مسكوني
شناسايي مصالح و تكنولوژي هاي نوين در معماري سبز (پايدار)
نقش هويت معماري بر چشم انداز ساختمانها وفضاهاي معابر شهري با رويكرد توسعه پايدار
تبيين نقش حكمروايي خوب در پايداري اجتماعي – اقتصادي سكونتگاهاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان هاي شهرستان تويسركان)
الگوي پراكنش فضايي مراكزآموزشي مقطع راهنمايي شهر فومن با رويكرد مكان گزيني بهينه
مطالعه تحليلي – عددي ارتعاشات عرضي توربين بادي تحت تاثير نيروي باد در مناطق مختلف ايران
بررسي نقش زمينه گرايي در معماري (نمونه موردي: موزه مردم شناسي قوم لر با رويكرد زمينه گرايي)
بررسي پي هاي سنتي ساختمان ها در ايران
تحليلي بر علل ساختاري مهاجرت ،حاشيه نشيني واسكان غيررسمي بانگرش به سياستهاي دولت :نمونه موردي شهر همدان
بررسي عوامل تاثيرگذار بر توسعه پايدار استان قزوين
بررسي و تحليل مولفه هاي تأثيرگذار بر ماندگاري فضاهاي شهري اسلامي – ايراني جهت ارائه ي راهكارهايي براي طراحي تالارهاي شهر
تاثير گردشگري شهري بر توسعه پايدار شهري
تاثير روانشناسي محيط در طراحي فضاهاي آموزشي
تاثير توسعه پايدار اكوتوريسم بر حفاظت از محيط زيست
مروري بر چگونگي علل استقرار شهرهاي كويري ايران با رويكرد پايداري محيطي
اثر استفاده از شورابه هاي كوير مركزي ايران جهت تثبيت جاده هاي خاكي وكنترل ريزگردها
روش نوين تثبيت خاكهاي بادرفتي با شورابه هاي كويري
تعيين ضريب رفتار سازه هاي فضا كار تخت با استفاده از روش تحليل استاتيكي غير خطي(پوش آور) توسط برنامه ΣAΠ2000
تاثير نسبت ارتفاع به دهانه بر تغيير مكان هدف و برش پايه در سازه هاي فضا كار تخت دو لايه
مباني پايداري وطراحي عرصه هاي معماري و شهرسازي
تأثير صفحات شبه سخت بر پديده قوس زدگي مصالح پشت پايه كوله پل هاي يكپارچه
نقش و جايگاه گردشگري و مجموعه هاي گردشگري در هويت بخشي به شهر با رويكردي به شاخص هاي گردشگري فرهنگي
بررسي تاثير صنعت گردشگري و مجموعه هاي گردشگري بر اقتصاد شهري با رويكرد توسعه پايدار
نگرشي برساختار گردشگري پايدار با رويكرد ارتقاء تعاملات فرهنگي – اجتماعي
بررسي انواع فرآيند توليد بيوديزل از روغن هاي گياهي
توليد بيوديزل از روغن هاي گياهي و بررسي ويژگي ها، خواص و كاربرد بيوديزل
تركيب بيوديزل توليد شده از روغن دانه انگور با سوخت تجاري گازوئيل موجود در ايران و بررسي خواص فيزيكي آن
توليد بيوديزل از روغن هسته انگور و بررسي ويژگي هاي مخلوط آن با گازوئيل
نقش كسب و كارهاي كوچك و خانگي در اقتصاد روستايي
عوامل موثر بر جلب مشاركت روستاييان در پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن
تاثير فضاهاي توريستي (طبيعي) بر طراحي معماري
تحليل عوامل تاثيرگذار در بروز تصادفات و حوادث جادهاي
بررسي علل و تبيين مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحي حاشيه رودخانه هاي درون شهري (مطالعه موردي حاشيه رودخانه كن)
الگوي باغ هاي ايراني – اسلامي در اسپانيا (مطالعه ي موردي: مدينه الزهرا)
بازآفريني شهري به مثابه توانمندسازي بافت هاي نابسامان نمونه موردي: محله برج قربان همدان
انتخاب يكي از سيستمهاي نوين ساختماني درتوسعه پايدار بافت فرسوده شهري با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره (AHP)
نقش ادراك محيط در انديشه طراحان
انواع كانسپت در فرآيند طراحي معماري (كانسپت و ايده، از ذهنيت تا عينيت)
بررسي و نقش توان هاي محيطي در توسع كالبدي – فضايي شهر پارس آباد
شهرهاي جديد، ضرورت يا تجمل
بررسي و تحليل توزيع فضايي- مكاني كاربري هاي فضاي سبز در برنامه ريزي توسعه شهري با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مورد پژوهش: منطقه 12 تهران)
به سوي توسعه پايدار شهري از طريق تدوين مدلي ساختاري جهت جلوگيري كردن از آسيب هاي پراكنش همدان بر چشم اندازهاي دره مرادبيگ
تاثير اقليم منطقه بر خانه هاي مسكوني شهرك طالقان
تاثير اقليم و جاذبه هاي گردشگري منطقه و شهرك طالقان بر جذب گردشگر
تحليل و مدلسازي سيستم L.S.F با دو نوع مهاربند ضربدري و زانويي در دو نوع قاب مختلف
ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره اي اجرا شده (مطالعه موردي: بخش كوزران)
پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه دوآب صمصامي استان چهارمحال و بختياري به روش AHP
تأثير عمق شمع بر ميزان فولاد مصرفي در سازه جاكت هاي نفتي و گازي
توسعه گردشگري تهديدي بر عدم توسعه پايدار در منطقه حيران آستارا
بررسي تطبيقي درونگرايي هتل در دو اقليم گرم و خشك بياباني و سرد و خشك كوهستاني
مقدمه اي بر طراحي معماري در راستاي تقويت گردشگري شهري (مطالعه موردي هتل كوهنوردان)
مكان گزيني كاربري هاي ويژه شهري در راستاي مديريت بهينه بحران به هنگام وقوع زلزله نمونه موردي : شهر قزوين
بهره گيري از تخصص منطقه اي براي توسعه اقتصادي پايدار در بخش كشاورزي (شهرستان بم)
نقش الگوهاي معماري بومي در فضاهاي آموزشي جهت جلوگيري از ائتلاف انرژي (مناطق گرم وخشك)
رفتار اعضاي لوله اي فولادي تحت اثر تركيب نيروي محوري فشاري و بار جانبي
پدافند غيرعامل و كاهش اثرات مخرب انفجار در لوله هاي انتقال نفت
بررسي نقش هويت اسلامي و حكمت معنوي در شكل گيري معماري اسلامي و ايراني (مطالعه موردي:نقش هويت در آرمانشهراسلامي)
بهسازي لولههاي مدفون فلضلاب با ورقهاي مدفون از داخل و خارج
بررسي عددي پديده كاويتاسيون بر روي سرريز سد سهند با استفاده از نرم افزار flow-3D
بررسي تاثير زمينه گرايي بر ايجادحس تعلق در محله
بررسي سطح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص هاي صنعتي با استفاده از تكنيك تاپسيس (90 – 1385)
ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار در مناطق مرزي استان آذربايجان غربي با استفاده از تحليل رگرسيوني و روش تاپسيس
تحليل جمعيت شناختي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با تأكيد بر مناطق مرزي طي سالهاي 1390 – 1355
كاربردفرآيندسلسله مراتب تحليلي درتحليل چندمعياري روندانتخاب جرثقيل ها
نقش صنايع كوچك در توسعه پايدار مناطق روستايي
بررسي عوامل محيطي و فرهنگي در شهرسازي و احساس امنيت در فضاهاي شهري
معماري سبزوانرژي غير فعال خورشيدي (هدايت و كنترل نور و حرارت خورشيد)
بررسي سيستم سازه اي لوله هاي كاغذي به منظور اسكان بازماندگان پس از سوانح طبيعي
بررسي عوامل موثر در مكانيابي اسكان موقت پس از بروز سوانح (نمونه موردي: شهر اروميه)
بررسي حداقل استانداردها و سرانه هاي مورد نياز اسكان بازماندگان پس از وقوع سوانح (نمونه موردي: منطقه 3 شهر اروميه)
بررسي الزامات پدافند غير عامل در طراحي معماري و شهرسازي
What is a heavy metal? Effect of the heavy metal on the environment and introducing a few resistant types against the metals
تعيين اندازه بهينه مزارع گندم شهرستان گرگان
تأثير انتخاب فرم تابعي بر ارزش گذاري اقتصادي نهاده آب محصول گندم
تبين الگوي مديريت آموزش توسعه پايدار با رويكرد حفظ محيط زيست
تدوين الگوي مدل تاب آوري توسعه پايدار جوامع محلي درمديريت بحران طبيعي
بررسي چرايي و چگونگي نقش زنان در توسعه روستايي
چشم اندازسازي و ارائه راهبردهاي توسعه پايدار براي حوزه شهري كرج – شهريار
محدوديت هاي فضايي – عملكردي در توسعه پايدار مناطق
خلاقيت و اجراي قوانين LEED در شهر مصدر ابوظبي در امارات متحده عربي و مقايسه ي آن با شهر رويايي پديده شانديز مشهد ايران
بررسي موقعيت گردشكردي و توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي:روستاي دهه چشمه،استان چهارمحال و بختياري)
حاشيه نشيني و مخاطرات طبيعي موانع توسعه پايدار شهري
پدافند غيرعامل با رويكردي بر كاربري اراضي و فضاهاي امن شهري نمونه موردي كلان شهر كرمانشاه
نفش كاربردي معماري سنتي دررابطه با رويكرد انرژي در سيستم هاي پايدار نمونه موردي : شهر يزد
نقش معماري مساجد اسلامي ايراني در توسعه ي پايدار گردشگري- مطالعه ي موردي: مسجد جامع مرند
دستيابي به پايداري اجتماعي در ميدان هاي شهري وتأثير آن در توسعه گردشگري (نمونه موردي : ميدان آرامگاه بوعلي همدان)
به كارگيري معماري سبز در جهت طراحي و ساماندهي كالبدي بافت مسكوني مناطق حاشيه نشين نمونه موردي:معماري سبز در اقليم گرم و خشك
نقش بازارهاي سنتي ايران بر مردم و معماري آن بر هويت شهري
بازارهاي سنتي ايران نماد معماري پايدار
گذر و درنگي بر معماري بدون معمار (جستاري بر شناخت اقليم استان گيلان)
گذر و درنگي بر معماري بدون معمار (جستاري بر زيبايي شناسي اكو موزه ي ميراث روستايي استان گيلان)
مديريت انرژي در ساختمان هاي هوشمند
نگاه به اقليم و نقش آن در توسعه ي پايدار
گذر و درنگي بر معماري بدون معمار (جستاري بر كيفيت كالبدي اكو موزه ي ميراث روستايي استان گيلان)
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر در توسعه گردشگري كاخ موزه گلستان
بررسي الگوهاي معماري بومي فضاهاي مسكوني روستايي و نقش آن در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: روستاي شاه كلا،شهرستان سواد كوه)
بررسي انتشار گازهاي گلخانه اي در شهرها و كشورهاي جهان
بررسي نظام شهري استان گيلان بين سال هاي 1390 – 1335
تنگناهاي مسكن و بهبود آن در مناطق فقيرنشين نمونه موردي : محله منبع آب در اهواز
نقش ديوار ترومب در بهينه سازي مصرف انرژي
راهكارهاي طراحي خانه هاي جديد مطابق با فرهنگ و اقليم بومي شهر كرمان
بررسي استفاده از تكنيك رگرسيون كريجينگ در تهيه نقشه توان توليد رويشگاه هاي جنگلي
بررسي عوامل موثربر رفتارهاي زيست محيطي گردشگران پارك جنگلي سرخه حصار
مديريت جامع حوضه و كنترل سيل
تجلي شاخص هاي پايداري در معماري اقليم گرم و خشك ايران (نمونه ي موردي: خانه ي مس كاشان)
سازه متحرك و نقش آن در ساختمان سازي
بررسي روشهاي سنتي فرآوري محصولات كشاورزي بر ارتقاي سطح زندگي روستاييان شهرستان كنارك
بررسي جايگاه مشاركت اقتصادي زنان در مناطق روستايي سيستان
امكان سنجي توسعه شهركهاي جديد مسكوني بر اساس رويكرد توسعه پايدار با استفاده از GIS (نمونه موردي: شهرك پرديسان قم)
ارزيابي كاربري اراضي شهر قم بر اساس رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي و تحليل نواحي 7 و20 شهرخرم آباد از نظر توسعه يافتگي و دسترسي به كاربري هاي مسكوني، تجاري و درماني
ارزيابي و تحليل نواحي 18 و 19 شهرخرم آباد از نظر توسعه يافتگي و دسترسي به كاربري هاي آموزشي، فرهنگي هنري، و تجهيزات شهري
جايگاه گردشگري در توسعه روستايي (محدوده مورد مطالعه: روستاي قيدو)
مديريت شهري با رويكرد مديريت محله محور (مطالعه موردي: شهر تهران – منطقه 8 شهرداري)
ارزيابي توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي، روستاهاي شهرستان حميديه، استان خوزستان)
مقايسه بهينه سازي تامين نيازهاي مختلف پايين دست سد به روش برنامه ريزي خطي و الگوريتم تركيبيPSO_LP
تأثير سفره هاي آب زيرزميني بر پايداري جدارهاي ميخكوبي شده
بررسي و شناخت ظرفيت هاي زيست محيطي حيات وحش در پارك مركزي ايران بمنظور توسعه گردشگري
بهره برداري از منابع آب زيرزميني و پيامدها(مطالعه موردي: دشت سيلوانا زيوه)
استخراج آب از منابع زيرزميني بر اساس مديريت هزينه (مطالعه موردي: دشت سيلوانا – زيوه)
ارزيابي كميت آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا – زيوه)
ارزيابي كمي وكيفي آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا – زيوه)
ارزيابي شرايط اقليم ساختماني مسجد جامع رهنان
بررسي گردشگري روستايي با رويكرد به توسعه پايدار مطالعه موردي: روستاي دماب
ارزيابي و بررسي توسعه ي اكوتوريسم در ييلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي شهرستان شانديز)
بررسي تغييرات ضريب كارايي سيمان در مخلوط هاي بتن غلطكي در حضور مواد افزودني شيميايي مختلف
بررسي تأثير مواد افزودني شيميايي ديرگيركننده و فوق روان كننده بر روي چگالي و خواص مقاومتي بتن غلطكي با مقادير مختلف سيمان
بررسي آناليز غير خطي ستون CFT با استفاده از بتن سبك سازه اي
بررسي نقش كاهش آب زيرزميني در فرونشست دشت دامنه
گردشگري پايدار سايت هاي گردشگري عشايري
تحليل خطر زمين لرزه در محدوده گنبد جبليه كرمان
افزايش پايداري و مقاوم سازي ساختمان در برابر زلزله با استفاده از ميراگر
تاثير ايجاد جدا گرهاي بتني در داخل منابع مدفون (آب) و تاثير آن بر اثرات انفجار
شهر بر اساس شرايط اقليمي و خصوصيات محلي (نمونه موردي : شهر يزد)
نقش طراحي باغ موزه در توسعه ي صنعت گردشگري و محيط زيست پايدار شهري با معرفي بازار تاريخي تبريز و دستاوردهاي آن
طراحي اقليمي مساكن شهر خرم آباد بر اساس شاخص ماهاني
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست در معماري
تاثير عناصر اقليمي محيطي بر معماري مردم كنار درياي خليج فارس(نمونه موردبررسي: جزيره ي قشم وروستاي لافت)
ارتباط سكونت و آرامش در فضاي شهري با حضور طبيعت در شهر
سطح بندي تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني، راهبرد اساسي درتوسعه پايدارشهر (بارويكرد حس دلبستگي به مكان)
مديريت اطلاعات در مناطق اكوتوريستي با استفاده از GIS
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
بررسي چارچوب نظري اصول طراحي پايدار جهت كاهش مصرف انرژي در منظر شهري
خاطره جمعي عاملي اساسي در توسعه پايدار شهر اسلامي (نمونه موردي: خيابان مدرس شهر كرمانشاه)
معماري و سينما (با نگرشي بر تاثيرگذاري معماري ديجيتال بر فرهنگ معاصر از طريق سينما)
شبيه سازي عددي جريان پايين دست سازه هاي شيب شكن با مدل Flow-3D
بررسي ظرفيت هاو چالش هاي توسعه گردشگري شهر هاي كويري بااستفاده از مدل SWOT نمونه موردي: شهر بيرجند
مدلسازي المان محدود ميراكننده مايع لزج
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بناشده روي ساخت گاه هاي داراي خاك نرم
بررسي تاثير طراحي محيطي(CPTED) بر پيشگيري از جرم با رويكرد توسعه پايدار شهري
شناسايي عوامل پايداري اجتماعي در محلات پراكنده روي شهري (نمونه موردي: محله شادآباد تهران)
توسعه پايدار گردشگري در منطقه لادر خميني شهر
بررسي تهديد ها و آسيب هاي بيروني شركت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي كشاورزي (مطالعه موردي در شهرستان هاي همدان و ملاير)
تحليلي بر شاخص هاي توسعه كشاورزي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خوزستان
تحليل فضايي شاخص هاي توسعه ي گردشگري با استفاده از مدل TOPSIS مطالعه موردي (استان فارس)
اهميت برنامه ريزي نگهداري جاده هاي جنگلي در حفظ محيط زيست
بررسي اسكانهاي غير رسمي و تاثير گروههاي حاشيه نشين بر امنيت اجتماعي شهري (نمونه مورد مطالعه : شهر سنندج)
نقدي بر نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري و اهميت مشاركت در آن
بررسي و ارزيابي پايداري اجتماعي در محله نمونه موردي (مطالعه تطبيقي محلات ورزندان و چمران در شهرستان اليگودرز)
تأثير كود مايع جلبكي Nizamuddinia zunardini بر شاخص هاي رشد دانه رست هاي گندم رقم چمران2
ارائه مدل شاخص ايمني براساس خصوصيات هندسه مسير (مطالعه موردي محور اصفهان مباركه)
تعيين شرايط خشكسالي با استفاده از شاخص SPI و زنجيره ماركف و ميانگين متحرك 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردي)
نقش نور در آرامش بخشي فضاهاي داخلي
اقليم وانرژي
نگاهي به معماري سنتي در راستاي توسعه پايدار نمونه موردي :مسجد جامع اصفهان
نگاهي به معماري سنتي در راستاي توسعه پايدار نمونه موردي :مسجد جامع نائين
فرم هاي شهري پايدار
بررسي توزيع و فراواني زائدات پلاستيكي در مناطق گردشگري سواحل جنوبي درياي خزر مطالعه موردي ساحل ايزد شهر
جايگاه گردشگري شهري با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي:شهر ساري)
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آينده
بررسي جايگاه گردشگري پايدار در روستاهاي شمالي ايران (نمونه موردي:روستاي امام زاده ابراهيم فومن و عباس آباد بهشهر)
طراحي ساختمانهاي بلند مرتبه با رويكرد معماري پايدار مصاديق و نمونه ها
ضرورت مديريت مصرف انرژي در راستاي طرح توسعه پايدار
بررسي آبشستگي در اطراف پايه استوانه اي شكل پل ها با استفاده از كابل و صفحات مستغرق
بررسي تكنولوژي هاي نوين مصالح با رويكرد پايداري و صنعتي سازي
ضرورت تاثير باغ مدرسه در فضاهاي آموزشي راهكاري در جهت توسعه پايدار
مفاهيم اساسي در حفاظت و توسعه بافت هاي ارزشمند شهري درايجاد حس دلبستگي به مكان در راستاي توسعه پايدار
بررسي نقش مديريت نوين درتوسعه روستايي مطالعه موردي:(شهرستان حميديه :دهستان طراح)
بررسي توسعه اشتغال در نواحي روستايي مطالعه جغرافياي كار شهرستان اردبيل
تاثيرات گردشگري روستايي بر توسعه پايدار مناطق روستاي (نمونه موردي: روستاي پامنار)
شناخت جاذبه هاي گردشگري روستاي پامنار شهرستان دزفول در راستاي توسعه گردشگري پايدار
ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات اجتماعي در مراكز روستايي به روش ارزيابي سريع مشاركتي. مورد مطالعه: روستاي قناتغستان كرمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید