مشاهده مقالات همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۱۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

اثر فضاي كسب وكار بركارآفريني : يك مطالعه موردي براي كشورهاي در حال توسعه منتخب شامل ايران
ارائه مدلي مفهومي از عوامل موثر بر اشتغالزايي كارآفرينانه
بررسي ارتباط بين سودآوري ،اندازه ونقدينگي برساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير استقرار نظام حاكميت شركتي بركارآفريني وتوسعه پايدار شركت ها
بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر تمايل به كارآفريني
بررسي تاثير دانشگاه كارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع كوچك ومتوسط
بررسي تاثير كارآفريني بررشد اقتصادي وتوسعه پايدار
بررسي تاثير كارآفريني برنوآوري سازمان
بررسي تاثير كارآفريني در توسعه اقتصادي واجتماعي
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني وتكنولوژي برنوآوري سازمان
بررسي رابطه راهبردهاي رفتار محور وكارآفريني (مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي استان گلستان )
بررسي رابطه ي كارآفريني ورقابت پذيري
بررسي شكاف موجود بين هزينه تامين مالي داخلي وخارجي
بررسي عوامل موثر بر ارتقا ء شغلي كاركنان فرمانداري هاي غرب استان مازندران
بررسي قابليت هاي كارآفريني ميان دانشجويان كارشناسي ،كارشناسي ارشد ودكتري دانشگاه اصفهان در سال 1393
بررسي مفهوم بازاريابي كارآفرينانه با رويكرد بين المللي
بررسي منابع تامين مالي كسب وكارهاي نوپا با رويكرد مقايسه اي ايران وآمريكا
بررسي موانع تامين مالي در كارآفريني كسب وكارهاي كوچك ومتوسط
تاثير نقش فرهنگ جامعه برتوسعه كارافريني
بررسي نقش كارآفريني در بهبود فضاي كسب وكار
بررسي نقش مالي شخصي در تامين مالي كسب وكارهاي كارآفرينانه در شرايط اقتصادي مقاومتي
بررسي وضعيت مهارتي وآموزشي دانش اموختگان دانشگاهي جوياي كار در شهرستان شهر بابك در سال 1393
بررسي ويژگيهاي روانشناختي در كارآفريني زنان
بررسي ميزان تاثير گذاري آموزش هاي كارآفريني برايجاد وبهبود كسب وكار فراگيران (استان خراسان جنوبي )
تاثير برنامه هاي درسي دانشگاهي بر پرورش مهارت هاي كارآفريني دانشجويان
تبيين فضاي كسب وكار مالي وسيستم اطلاعاتي حسابداري
تجارب الكترونيك فرصتها وتهديدات تبيين نقش اعتماد مشتريان
تدقيق علوم شناختي ونوآوري در تجاري سازي فناوري
جايگاه كارآفريني در سازمان هاي جهان امروز
چالش هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه هاي دولتي ايران
چالشها وموانع فراروي كارآفرينان وكسب وكارهاي ايراني
رابطه كارآفريني استراتژيك ومزيت رقابتي با بررسي نقش مديريت تحول
شاخص ها مديريت فضاي كسب وكار وتئوري هاي رهبري اسلامي
شناسايي تاثي هوش سازماني بركارآفريني سازماني در بانك رفاه در سال 1393
ضرورت كارآفريني واشتغال زايي در دست بافته هاي عشاير اسكان يافته در كانون هاي اسكان
طراحي شبكه سرمايه گذاران خطر پذير با رويكرد اسلامي
عملكرد كسب وكارهاي كوچك ومتوسط (SME) كارآفرينانه
واكاوي پايداري اجتماعي در فعاليت هاي كارآفرينانه كشاورزي در شهر كرمانشاه
كارآفريني سازماني ضرورت استراتژي ومراحل اجرا
كارآفرينان ققنوسي
كارآفريني در سازمان هاي ايران از تئوري تا واقعيت
كارآفريني واشتغال زايي در هنرهاي سنتي وصنايع دستي
كارآفريني وبررسي مشكلات بازاريابي كشاوران
كارآفريني ومحيط فرهنگي اجتماعي واقتصادي
كارآفريني واشتغال در عرصه هاي كشاورزي ومنابع طبيعي
مديريت راهبردي كانال هاي توزيع مبتني بر نگرش زنجيره تامين
مطالعه تطبيقي انواع ريسك پذيري كارآفرينان
بررسي ميزان روحيه كارآفريني اجتماعي دانش آموزان متوسطه دوم وعوامل موثر برآن (شهرستان شيروان ،سال تحصيلي 94-1393)
نقش آموزش كارآفريني در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي
نقش تجارت الكترونيك در كارآفريني در ايران
نقش خانواده درتوسعه ي كارآفريني در اقتصاد كشور
نقش دانشگاه درتوسعه فرهنگ جهادي
نقش سرمايه انساني در تشخيص وايجاد فرصت هاي كارآفرينانه در سازمان
نقش سرمايه گذاري خطر پذير در تامين مالي كسب وكارهاي كارآفرينانه
نقش سيستم اطلاعاتي در صنعت توريسم وگردشگري
نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه كارآفريني جهت دستيابي به توسعه پايدار
نقش كارآفرينان صنعتي در افزايش توليد ناخالص ملي
نقش كارآفريني در توسعه اقتصاد مقاومتي
نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي : رهيافتي از اقتصاد مقاومتي
نقش كارآفريني در توسعه پايدار كشورها
ويرگي هاي مورد نياز براي مدرسان كارآفريني
ويژگي هاي شخصيتي وشيوه تربيت فرزندان توسط زنان كارآفرين درتركيه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید