دسترسی به مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۸۵۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بررسي نقش اجتماعي اقتصادي و فرهنگي زنان در توسعه پايدار شهرستان لالي
بررسي ميزان تاثير گذاري خانواده در گرايش جوانان به بزهكاري مورد مطالعه جوانان 18 تا 25 ساله شهر ياسوج
بررسي فرزندآوري به روش سزارين انتخابي با رويكرد كيفي
تحليل وقوع آسيب هاي اجتماعي در شهر تهران
بررسي تيراندازي در مراسم هاي جشن و عروسي در شهرستان انديمشك به عنوان انحراف اجتماعي
تحليل نظري مباني پارادايمي مطالعات جامعه شناختي ادبيات
سياستگذاري آموزش عالي ايران پس از انقلاب 1357
منطق دگرگوني سياستگذاري آموزش عالي در ايران
گونه شناسي ايفاي نقش زنان درباري در ايران نمونه موردي مهد عليا و فرح ديبا
جامعه شناسي رياكاري آسيب شناسي پديده رياكاري و بررسي موردي آن در غزليات حافظ
انديشه لوي اشتراوس در قابي كوتاه
مديريت از نگاه توسعه پايدار
اصول مديريت منابع طبيعي در مردم سالاري ديني
تحليل مشكلات ارتباط بين خانه و مدرسه در منطقه ي هشترود و ارايه راهكارهاي مناسب
تاملي بر ظرفيت هاي روش شناختي روايت پژوهي در علوم اجتماعي
تبيين كاركرد نمادهاي ديني در مناسك مذهبي بررسي موردي:مراسم تاسوعا و عاشورا در ابيانه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنيت با تاكيد بر نوع رابطه پايگاه اجتماعي اقتصادي با احساس امنيت
مطالعه كيفي زمينه ها و پيامدهاي چند وجهي پديده قاچاق مطالعه موردي شهرستان سردشت بر اساس نظريه مبنايي
بررسي وضعيت فرهنگي خانوادگي دختران فراري شهر اراك
تاملي بر نقش جنسيت در سبك مديريت بدن زنان و مردان
نقش سطوح مختلف سرمايه اجتماعي در كنترل انحرافات اجتماعي
بررسي سبك زندگي قبل و بعد از تحريم اقتصادي در بين شهروندان شهر اهواز
بررسي عوامل موثر در بوجود آمدن حاشيه نشيني در شهر اهواز در سال 1393
مقايسه نتايج بازي پيش بيني و پوشش نامزدهاي رياست جمهوري دوره يازدهم ايران
بررسي جامعه شناختي علل مهاجرت مردم شهر زابل در سال 1392 و نقش كميته امداد در كاهش مهاجرت
نگاه جامه شناختي به الگوهاي همسر گزيني و تعامل با جنس مخالف مطالعه موردي:جوانان تحت پوشش كميته امداد شهر زاهدان ايران
تحليل و ارزيابي محدوديت هاي مالكيت خصوصي منبعث از وظايف شهرداري ها
نگاهي به جامعه شناختي به پديده ي اعتياد با تاكيد بر نقش تعديل گرايانه سرمايه اجتماعي
بازنمايي و روانشناسي زن در رسانه
تاثير مشكلات اقتصادي اجتماعي فرهنگي بر زندگي زنان سرپرست خانوار
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با خشونت شوهران عليه همسران در خانواده مطالعه موردي زنان متاهل شهر فيروزآباد
Applying Participatory Action Research (PAR) and Project Based Approach (PBA) to Realize Millennium Development Goals (Case Study: Moshtagh Child-friendly Educational Center, Kerman, Iran)
تمرين پژوهش عملي مشاركتي با كودكان كارگر بازمانده از تحصيل مركز دوستدار كودك مشتاق
تحليل دياليتيكي نهادهاي اجتماعي در مثنوي معنوي
عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر انزواي اجتماعي جوانان شهر اقليد
چيستي و چرايي روش تحليل روايت
بررسي مقايسه اي پديده دست فروشي در بازارهاي رشت و تنكابن و نقش آن در جذب توريسم
خاستگاه شناختي رقص هاي كردي
بررسي ارتباط رسانه هاي جمعي با بيگانگي اجتماعي مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه تبريز
جنس گرايي و ساختار قدرت در خانواده مطالعه موردي:شهر ني ريز
فرآيند شكل گيري فورديسم و پست فورديسم در غرب
رابطه دينداري همسر با خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهر مهريز
بررسي رابطه دينداري و صميميت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد
بررسي نقش تبليغات رسانه اي در گرايش زنان به جراحي زيبايي بيني مطالعه موردي زنان مراجعه كننده به مراكز بيمارستانها و كلينيك ها تهران در سال 1392
بررسي مقوله احساس نياز به مقبوليت اجتماعي در گرايش زنان به جراحي زيبايي بيني مطالعه موردي زنان مراجعه كننده به مراكز و بيمارستانها و كلينيك هاي تهران در سال 1392
بررسي ميزان تاثير گذاري خانواده در گرايش جوانان به بزهكاري مورد مطالعه جوانان 18تا25 ساله شهر ياسوج
بررسي جامعه شناختي تاثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت سياسي زنان
كاوشي در نظريه هاي رفاه اجتماعي
بررسي نقش ورزش در بهبود كيفيت زندگي زنان در گذرگاه هاي زنانه
بررسي بازنمايي هويت كردها در آثار سينما گران كرد و غير كرد در سينماي ايران بعد از انقلاب 1357
نگاهي به نظريات جامعه شناسي خانواده از كلاسيك تا پست مدرن
بررسي تاثير نقش مهاجرت در تغيير بازار مورد مطالعه بازار شهر تبريز
شبيه سازي در علوم اجتماعي
بررسي سنجش ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين شهروندان
روحيه ملي گرايي در ميان نوجوانان
بررسي گليم شيريكي پيچ سيرجان
مطالعه اقدامات صورت گرفته با محوريت نوسازي و توسعه در دوره پهلوي اول
رسانه هاي اجتماعي و ارتباطات سلامت ارتباطات سلامت در ايران
سنخ شناسي و دلايل تغيير مردانگي در استان گيلان
بررسي علل و عوامل موثر بر ميزان گرايش دانشجويان به ماهواره در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور گلپايگان در سال تحصيلي 1393
چالش امنيت اجتماعي در فضاي مجازي
بررسي نقش سواد رسانه اي و استفاده از فضاي مجازي بر سرمايه اجتماعي در بين كاربران فضاي مجازي مطالعه موردي دانشجويان پيام نور مركز دولت آباد
تحليل انسان شناختي انديشه هاي اجتماعي فرهنگي روح الله خميني
نمونه آرماني شخصيتي زن در نقش همسر از ديد مردان مردان دانشگاهي و غير دانشگاهي شهر اراك 1393
ادبيات اجتماعي در شهر قيصر امين پور
مروري بر ادبيات نظري و تجربي جامعه شناسي مرگ
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بيگانگي از كار مورد مطالعه كاركنان حوزه ستادي شركت توزيع نيروي برق خوزستان
همه گير شناسي اختلالات رواني در زندانيان زندان شهرستان تربيت حيدريه
تحليل ساختاري دوره ي پهلوي با تاكيد بر نقش دولت
تحليل جامعه شناختي سبك زندگي اسلامي و ارزش هاي اسلامي
مشاركت مردم و نهادهاي جامعه مدني در مسير توسعه و امنيت جامعه بر پايه اصول پيشگيري از جرم
بررسي ميزان آگاهي زن حاشيه نشين از حقوق زن مطالعه موردي منطقه پنج تن در مشهد
بررسي رابطه بين محيط اجتماعي مدارس و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان
بررسي نقش محوري برنامه هاي رسانه هاي كشور در توسعه فرهنگي
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش به ونداليسم مورد مطالعه دانش آموزان دبيرستاني شهرستان كوهدشت
مطالعه تحرك طبقاتي بين نسلي در مناطق شهري ايران مطالعه موردي شهر همدان
بررسي همسان همسري طبقاتي در مناطق شهري ايران مطالعه موردي شهر روانسر
انگاره هاي جامعه شناسي هنر در عصر حاضر با بررسي آثار اندي وارهل
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر همبستگي مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزاد شوشتر
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي مورد مطالعه شهروندان 18_40 ساله شهرستان بروجرد
بررسي تاثير الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي بر تعارض ارزشي بين دختران و مادران مورد مطالعه دختران دبيرستان هاي شهر خرم آباد و مادران آن ها
بررسي جامعه شناختي تاثير منطقه آزاد اروند بر توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
بررسي جامعه شناختي نقش آموزش و پرورش رسمي در ترويج كليشه هاي جنسيتي
جامعه شناسي ارزش هاي اخلاقي در اشعار قيصر امين پور
بررسي ميزان شناخت و عملكرد دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران نسبت به وظايف شهروندي در سال تحصيلي 1392_93
مروري بر انديشه هاي آخرين جامعه شناس مدرنيته انتوني گيدنز
بررسي گرايش ديني و سبك زندگي جوانان شهر نجف آباد
بررسي رابطه دينداري با رضايت از زندگي در بين زنان شهر اصفهان
انطباق پذيري مهاجران با زندگي شهري مورد مطالعه:شهر اصفهان
تحليل انتقادي گفتمان معلوليت در سينماي ايران
بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در شكل دهي به سبك زندگي دانشجويان دختر
مطالعه يي آسيب شناختي در عوامل موثر بر اعتياد و راهكارهاي پيشگيري از مصرف سوء مواد مخدر در ايران
بررسي جامعه شناختي عناصر تاثير گذار بر نقش زن در ساختار قدرت خانواده
بررسي جايگاه زنان در هنر از آغاز تا به امروز
مطالعه جامعه شناختي خوانش رمان هاي جدي و عامه پسند بر مبناي نظريه هوش داستاني در بين خوانندگان شهر بندرعباس
بررسي مسائل اجتماعي در شعر قيصر امين پور
بررسي و تبيين عوامل موثر بر شكل گيري هويت ملي_ديني دانش آموزان دوره متوسطه عمومي استان بوشهر
مطالعه ي جامعه شناختي رابطه ي سرمايه فرهنگي خانواده و موفقيت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دورود در سال تحصيلي 1391_92
عوامل مرتبط با طلاق در شهر گرگان
سنجش عدالت ترميمي به عنوان مفهومي نو ظهور در جامعه شناسي حقوقي با تاكيد بر سرمايه فرهنگي
اشتغال و جنسيت
سياست هاي جمعيتي جديد در ايران و نگرش افراد نسبت به آن
بررسي تاثير ارزشها بر گرايش به مصرف فست قود در شهرستان بروجرد
بررسي تاثير روابط اعضاي خانواده بر گرايش به مصرف فست فود در شهرستان بروجرد
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي بر گرايش به مصرف فست فود در شهرستان بروجرد
بررسي تاثير ميزان آگاهي بر گرايش به مصرف فست فود در شهرستان بروجرد
مطالعه جامعه شناختي اقتدار گرايي در دوران پهلوي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید