انتشار مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 3 و 4 دی 1393 توسط انجمن زمین شناسی ایران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۲۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۹۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مطالعه نقش پديدههاي كارستي شدن بر منابع آب زيرزميني دشت آذرشهر
شبيه سازي نشت آب از سايت سد كارون 4 با استفاده از مدل تخلخل دوگانه
بررسي خصوصيات هيدروژئولوژيكي دشت سيلاخور، بروجرد
بررسي هيدروژئوشيمي چشمههاي دشت تشان
بررسي هيدروژئولوژيك آبخوان هاي درز و شكافي در سازندهاي سخت شرق درياچه اروميه
مكانيابي مناطق مناسب جهت تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده ازGIS مطالعه موردي: دشت شيبكوه فسا
بررسي كمي منابع آب زيرزميني در منطقه معلمان، دامغان
مديريت تلفيقي آبهاي سطحي و زيرزميني با استفاده از مدل رياضي مطالعه موردي دشت كوار
بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت قم از نظر شرب توسط شاخص هاي كيفي GWQI وآلودگي GWPI
بررسي تغييرات 02 ساله 1392-1372 شيمي آب زيرزميني در دشت دامغان
بررسي ارتباط بين آبدهي و هدايت الكتريكي قناتهاي منطقه خور
بررسي رفتار ابرآلودگي ناشي از انتشار بنزن در آب زيرزميني دراثر نشت احتمالي مخازن انبار نفت خوي، آذربايجانغربي، ايران
بررسي مكانيسم نشت از تكيه گاههاي سد آغ چاي، قره ضياالدين، آذربايجان غربي
تاثير گنبد نمكي كرسيا داراب بر منابع آبي مجاور
بررسي هيدروژئوشيميايي منابع آب زيرزميني سازند سخت حوضه صائين استان اردبيل
بررسي ارتباط هيدروژئولوژيكي معدن گل گهر و كفه خيرآباد
پايش سطح آب زيرزميني با استفاده از گراني سنجي مطالعه موردي دشت بسطام
سنگ شناسي و جايگاه زمين ساختي سنگ هاي آذرين ترشيري در منطقه سهند (جنوب تبريز)
مطالعه ميلونيت ها و مراحل دگرشكلي با استفاده از روابط ريزبافتي متاپليت هاي حمزه قاسم و خزايي بالا (جنوب شرقي شاهين دژ)
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز استوك پورفيري استرقان، خاروانا، آذربايجان شرقي
پتروژنز دايك هاي دلريتي تاخيري افيوليت ملانژ بافت، جنوب غرب كرمان
پترولوژي و شيمي كاني دايك لامپروفيري كوه گوي پشتي (شمال غرب مراغه)
بررسي تحولات اتاقك ماگمايي با استفاده از منطقهبندي تركيبي پيچيده در كلينوپيروكسن؛ مثالي از كلينوپيروكسن فيريك- بازالتهاي شمالغرب پيرانشهر- شمالغرب ايران
پتروگرافي و تاريخچه دگرگوني سنگهاي دگرگوني منطقه زرينه، جنوب قروه_ كردستان
مكانيسم غني شدگي مس در محدوده اكتشافي جنوب غرب ظفرقند،جنوب شرق اردستان
بررسي منشاء و ليتوفاسيس نهشتههاي تراورتن مناطق ورتون و طرق استان اصفهان : با مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپهاي پايدار
شرايط فيزيكوشيميايي شكل گيري اسكارن وژه (شمال شرق اصفهان)
تاثير فازهاي كانيايي بر عناصر خاكي نادر و كمياب در كمپلكس گابرويي -سينيتي -مونزونيتي غرب سردشت
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني آروانه كوه (شرق آتشفشان سهند )
كاربرد شيمي كاني ها در بررسي پترولوژي و ترموبارومتري توده نفوذي انيق (شمال غرب ايران)
مينرال شيمي كروم اسپينل و اليوين موجود در هارزبورژيت هاي منطقه چيل آباد و كاربرد آنها در تعين محيط تكتونيكي تشكيل هارزبورژيت ها
پتروگرافي و ژئوشيمي گنبدهاي آداكيتي شرق رز ه
زمين شناسي و ژئوشيمي سنگهاي بازيك قاعده سازند شمشك درجنوب شرق شاهرود
بررسي پتروژنز و فرآيندهاي موثر در تكوين ماگمايي سنگهاي بازيك درقاعده سازند شمشك، (جنوب شرق شاهرود)
تغيير و تحولات كانيشناسي آنكلاوهاي موجود در گنبدهاي سابولكانيك شرق رزه
شيمي فنوكريست هاي آمفيبول گنبد ساب ولكانيك داسيتي- آندزيتي تاباخ داغي، جنوب غرب مرند(استان آذربايجان شرقي)
مجموعه دگرگوني گشت: مثالي از دگرگونيP/T متوسط كمربندهاي كوهزايي
پتروگرافي و واكنشهاي تشكيل ليستونيت در بخش مركزي افيوليت نائين (منطقه گل گنگو)
سنگ نگاري و زمين شيمي تودهي موشكيه واقع در شمال باختر قم
كاربرد دايكهاي فوجي با استناداتي از دايكهاي شمال ساوه
مطالعه ميگماتيتهاي تويسركان و علت شكل گيري آنها در هاله دگرگوني مجاورتي باتوليت الوند، همدان
شواهدي از بقاياي پروتو – تتيس در شمالغرب ايران
شواهد ريزساختاري دگرشكلي دمابالاي سنگهاي دگرگوني و گرانيتوئيدي، خاورتكاب
شواهد ميگماتيت زائي و رخساره گرانوليت در هاله دگرگوني توده بروجرد
ژئوشيمي و سن سنجي مجموعه نفوذي طارم عليا، شمال زنجان
مطالعه سيالات درگير كوارتز و آپاتيت در جزيره هرمز (جنوب ايران)
توده نفوذي جنوب بزمان، شاهدي از حاشيه فعال خرده قاره ايران مركزي در زمان كرتاسه پسين
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني بازيك – حدواسط جنوب غرب اردستان
مطالعه پتروگرافي سنگهاي دربرگيرنده كانسار مس ابري، شمالغرب بردسكن
ژئوشيمي و محيط تكتونيكي توده گابروي كنگره، جنوب غرب قروه
بررسي شيمي آمفيبول در آمفيبوليتهاي منطقه چالدران، شمال غرب ايران
پتروگرافي و كانيشناسي توده نفوذي ميزبان كانيسازي مس طلا – موليبدن قرهچيلر، شمالخاور خاروانا، آذربايجان شرقي
ژئوشيمي سنگهاي خروجي پليوكواترنر در شمال غرب ايران؛ با مقايسه 7 مجموعه آتشفشاني
پتروگرافي و ژئوشيمي كمپلكس گرانيتوئيدي كلاسور )كليبر-تبريز-شمالغرب ايران(
پترولوژي و ژئوشيمي گنبدهاي سابولكانيك جنوب شرق سهل
ژئو شيمي و پترولوژي ولكانيك هاي پليوكواترنر نير، شمال غرب ايران
توزيع عناصر درطول پروفيل قائم چاه شماره 8 ميدان زمين گرمايي سبلان(دره موئيل، مشكين شهر) طي فرآيند دگرساني
ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني قافلانكوه‚جنوب بوئين زهرا‚قزوين
شيمي كانيايي اسپينل پريدوتيتهاي مجموعهي افيوليتي سنگ كليدر(شرق سبزوار)
پتروگرافي و ژئوشيمي كمپلكس نفوذي خونرنگ در شمال غرب جيرفت،استان كرمان
شيمي كاني بيوتيت هاي توده گرانيتوئيدي لخشك
ژئوشيمي و جايگاه تكتونيكي كمربند سبز مرتبط با توالي تخريبي منتسب به ژوراسيك شمال غرب نهبندان، شرق ايران
پترولوژي آنكلاوهاي گنبدهاي نيمه عميق جنوب شرق سهل (جنوب شاهرود)
نخستين گزارش حضور سنگهاي اولترامافيك دگرگون شده در كمپلكس دگرگوني دهسلم، شرق بلوك لوت و ماهيت متابازيتهاي همراه
پتروگرافي و مينرال شيمي سنگهاي دگرگوني شمال شهركرد
شيمي كاني و زميندمافشارسنجي انكلاوهاي موجود در سنگ هاي آتشفشاني و نيمه عميق جنوب شرق خوسف (خراسان جنوبي)
توزيع اندازه بلورهاي پيروكسن در سنگ هاي ائوسن مياندشت
ژئوشيمي و پتروژنز كلينوپيروكسن فيريك – بازالتهاي موجود در مجموعه افيوليتي شمالغرب پيرانشهر، شمالغرب ايران
چينه نگاري، ديرينه بوم شناسي و ديرينه زيست جغرافياي رسوبات كرتاسه درشرق بلوك لوت (ناحيه قائن)
استفاده از فاكتورهاي پالينولوژيكي، استراكودها و روش حساسيت مغناطيسي به منظور شناسايي سكانسها و تغييرات نسبي سطح آب در سازند آبدراز (برش سنگانه- حوضه رسوبي كپه داغ)
شناسايي گونههاي آمفيستژيناي سازند آسماري در برش گرگدره كوهميش
ارزيابي ژئوشيميايي سازند كژدمي در ميدان نفتي منصوري با استفاده از پيروليز راك ايول
رخساره و محيط رسوبي سازند بختياري در شمال غرب بندرعباس
بيواستراتيگرافي نهشته هاي ميوسن،سازند قم در جنوب شرق سيرجان(كوه شورك)
تجزيه و تحليل حوضه رسوبي بر اساس تنوع ميكروفاسيس هاي سازند جهرم در منطقه دشت زري شهركرد
اولين گزارش از بيوماركرهاي لايههاي ليگنيتدار تبريز
سن سنجي و تعيين مرز سازند هاي جيرود و مبارك با استفاده از مطالعات بايواستراتيگرافي در برش شهميرزاد
چينه نگاري سنگي سازند جيرود در شمال شهميرزاد
چينه نگاري سنگي سازند مبارك در شمال شهميرزاد
زيستچينهنگاري و بومشناسي ديرينه سازند قم در غرب سمنان براساس روزنداران
مدلسازي شبكه گسسته شكستگيها با بهره گيري از يك روش تركيبي در يكي از مخازن كربناته شكافدار جنوبي ايران
ماكروفسيل هاي گياهي سازند هجدك چاه 169 كوچكعلي، طبس و تحليل تراز گياهي آن
ژئوشيمي تحت الارضي زيربخشهاي مختلف سازند شوريجه دريكي از ميادين گازي شرق حوضه رسوبي كپه داغ
بررسي و معرفي اوليه بريوزوئرهاي سازند سورمق در شرق سورمق
گزارش پالينومورفهاي دريايي سازند سورگاه در برش تنگ شيرين آب، ايلام و استفاده از آنها در تعيين ويژگيهاي محيط رسوبي
معرفي اوليه جلبكهاي داسيكلاداسه پالئوژن غرب بيرجند (برش گرونگ)
نخستين گزارش رخساره ريف ازسازند قلعه دختر ژوراسيك مياني – پسين درپهنه لوت
زيست چينه نگاري سازند گرو در چاه ماهي دشت- 1، حوزه لرستان
ارزيابي ژئوشيميايي هيدروكربن باتكيه برچينه شناسي اينكلوزيونهاي نفتي
تعيين واحدهاي جرياني بااستفاده ازروش FZI و بررسي نقص اين روش درميدان سيري اسفند
تعيين رخساره هاي الكتريكي سازندسروك دريكي ازميادين نفتي به روش MRGC
مدلسازي سه بعدي استاتيكي تخلخل موثرسازندسروك دريكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران
معرفي آمونيت هاي رسوبات آلبين – سنومانين دربرش كرج جنوب غرب قائن
بررسي كيفيت مخزني افق c بنگستان سازند ايلام براساس رخساره هاي الكتريكي درميدان نفتي اهواز
رخساره هاي سنگي و مدل رسوبي رودخانه افين درجنوب شرق قائن
سنگ نگاري وسنگ شناسي افق هاي فسفاتي سازندجيرود دربرش پاقلعه، منطقه خطيركوه جنوب قائم شهرالبرزمركزي
پالينولوژي وپالئواكولوژي سازندشيشتودربرش چينه شناسي كوه تير، شمال غرب كرمان
معرفي ميكروفسيلهاي پرمين دربرش چينه شناسي زيارت جنوب شهميرزاد درالبرزمركزي
ضرورتهاي بنيادي در مطالعه محيط هاي رسوبي ديرينه
مطالعه ريزساختاري دگرشكلي شكلپذير در همتافت هسته دگرگون چاپدوني براساس سازوكار بازبلورش ديناميكي كانيهاي كوارتز و فلدسپار
واكاوي سازو كار چين خوردگي در ميدان نفتي خويز براساس الگوهاي فرسايش بستر آبراهه
مطالعات ميداني و لرزه اي بخش شمالي گسل دارنگ واقع در تاقديس خارتنگ
تاثير گسل هاي عرضي بر خمش تاقديسكوه سياه در زاگرس چين – رانده
معرفي ناوديس جناغي تنگ ماغر، شمالشرق شهرستان ليكك،استان كهكيلويه و بويراحمد
دگرشكلي سه بعدي در منطقه دگرشكل شده فارياب
تعيين زاويه اصطحكاك داخلي سنگ با استفاده از سطوح لغزش گسل
تفسير لرزه اي سه بعدي و تجزيه و تحليل ساختماني يك ميدان هيدروكربوري در خاور خليج فارس
تحليل هندسي و جنبشي گسل عرضي بمو
تحليل ساختاري منطقه شمال غرب شهرستان دوره چگني در استان لرستان
تحليل چينخوردگي هاي ناحيه شمالغرب گرمسار
تكامل دياپيرهاي نمكي دشتي و دارنگ و ارتباط آنها با چين خوردگي زاگرس (جنوب شرق بوشهر، ايران)
محاسبه نرخ لغزش گسل شاهرود با استفاده از مشاهدات ژئومورفيك (مطالعه اي در منطقه البرز خاوري)
مطالعه شكستگيهاي سازند آسماري در تاقديس سپيدار با تاكيد ويژه برروش هاي سنجش از دور
بررسي خطر زمين لرزه به روش آماري در كوه شاسكوه (شرق ايران)
تحليل هندسي و جنبشي الگوي چين خوردگي در ناحيه كاكان واقع دركمربند چين خورده – رانده زاگرس
دگرشكلي برشي ناشي از جايگيري دايكها در سنگهاي ميزبان درآتشفشان بيدخوان، جنوبغرب كرمان
چين خوردگي مجدد در منطقه راور؛ شاهدي بر حوادث دگرشكلي اواخر پالئوژن در شمال شرق كرمان
معرفي سفره رانده آرك: نگاهي متفاوت به تكتونيك شمال غرب بيرجند
تأثير گسل پي سنگي بر روي پوشش هاي رسوبي با مقاومت مختلف
كانهنگاري و بررسي كانهزايي آهن در تودهي موشكيه- شمال باختر قم
منبع سولفور و چگونگي زايش كانسنگ در كانسار مس چهار گنبد،سيرجان
بررسي تغييرات جرم عناصر طي فرايندهاي دگرساني گرمابي منطقه شله بران شمال شرق اهر
بررسي كاني زايي سوپرژن انديس مس ايديرشان جنوب سراب با تأكيدي بر رخداد مس طبيعي
مطالعه ژئوشيمي عناصر اصلي و كمياب و خاستگاه كانسار منگنز هلالان،جنوب دامغان
پتروگرافي و ژئوشيمي سنگهاي حدواسط تا مافيك افيوليت ملانژ منطقه بابالو با نگرشي بر دگرساني ليستونيتي در آنها
ژئوشيمي عناصر اصلي و كمياب در كانسنگ و سنگهاي ميزبان كانهزايي مس رسوبي در شمال- شمال غرب تربتحيدريه
مطالعه تركيب شيميايي فازهاي سيليكاته در كانسنگهاي كروميتي جنوب شرق ايران
ازريابي پتروگرافيكي سيالات درگير در كانسار مس-طلاي پورفيري دالي با استفاده از آناليز ليزر اسپكتروسكپي رامان
پتروژئوشيمي و زمين شناسي اقتصادي كاني هاي گارنت، تورمالين وآمفيبول در گرانيت هاي بن دونو، استان فارس ، ايران
تهيه ي مدل زمينشناسي و طراحي كانسار تيتانيوم قره آغاج اروميه در شرايط عدم قطعيت عيار
كانسار گرماب پايين: كانه زايي مس – نقره سولفيد تودهاي آتشفشانزاد VMS تيپ بشي Besshi Type در توالي آتشفشان رسوبي كرتاسه پسين، جنوب شرق شاهرود
بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادرخاكي در اسكارنهاي تنگ حناي نيريز- شرق استان فارس
ژئوشيمي عناصر اصلي، جزئي و نادر خاكي زون دگرساني آرژيليك پيشرفته در منطقه شله بران، اهر، استان آذربايجان شرقي، شمال غرب ايران
سنگنگاري و كانيشناسي سازندهاي آپشرون و آگچاگيل در معدن يد اينچه و تاثير آن بر تركيب شورآبهاي يددار
كانهزايي طلاي زهآباد، نمونهاي از ذخاير اپيترمال مرتبط با ماگماتيسم پتاسيم بالا در محيط كشش پس از فرورانش
سنگنگاري، دگرساني و كانهزايي كانسار مس- نقره نارباغي،شمالشرق ساوه، بخش مياني كمان ماگمايي اروميه- دختر
اكتشافات ژئوشيميايي كاني سنگين و معرفي كاني شئليت دركانسار سيه كمر، غرب ميانه، آذربايجان شرقي
كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب – نقره راونج، دليجان، ايران مركزي
زمينشناسي و ژئوشيمي كانسار طلاي سه بندون، شمال بردسكن:نمونهاي از كانيسازي طلاي اپيترمال در سنگهاي افيوليتي
مطالعه پتروگرافي و كانهزايي كانسار مس قزلجه
كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي نفوذي كانسار آهن اسپيد غرب تفرش رهيافتي بر شناخت سنگ ميزبان كانه زايي
بررسي عوامل كنترل كننده كاني سازي مس قره تپه ماكو-آذربايجان غربي
ويژگيهاي زمينشناسي و كانهزايي رخداد معدني آهن ميانج،جنوبباختر دندي
بررسي پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي ذخيره قاباق تپه، جنوب غرب ميانه، استان آذربايجان شرقي
كاني شناسي زونهاي دگرساني ذخيره مس موليبدن پورفيري نوچون، كرمان
بررسي تغييرات جرم در زون دگرساني فيليك در منطقه آستامال شمال غرب ورزقان، آذربايجان شرقي
كانيشناسي و ساخت و بافت كانسار مس بندقيچي در منطقه ترود جنوب شاهرود
زمينشناسي، كانيزايي و ژئوشيمي كانسار اپيترمال مس طلاخليفهلو، پهنه طارم، شمال خرمدره
دگرساني و توالي پاراژنزي كانيسازي در معدن مس بزرگ: نمونهاي ازكانسارهاي نوع مانتو در نوار آتشفشاني عباسآباد، شمال شرق شاهرود
ويژگي هاي فيزيكي-شيميايي و تحول سيال كانه ساز در كانسار مس پورفيري ميدوك
بررسي ويژگيهاي ژئوشيميايي عناصر فرعي و كمياب كانيهاي اسفالريت و گالن در كانسار روي و سرب آبباغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج-سيرجان
زمينشناسي و كانهزايي كانسارهاي مس عباسآباد شاهرود و مقايسه آنها با كانسارهاي مس تيپ مانتو
ويژگيهاي زمينشناسي و كانهزايي رخداد معدني آرپاچاي،شمال تكاب
مطالعه كانيشناسي، خصوصيات بافتي و شيمي كانيهاي ميزبان نقره در كانسنگ سولفيدي كانسار آهنگران، جنوبشرق ملاير
مطالعات كانيشناسي و توزيع ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي دركانسنگ آهن-آپاتيت اسفوردي، ايالت فلززايي بافق
معرفي كانه زايي هاي چندفلزي جنوب شيور داغ شمال جوبند: شواهد كاني شناسي، دگرساني و ژئوشيمي
زمينشناسي، بافت و ساخت و كانيشناسي كانسارCu-Au آغاتاق شمال تكاب
مطالعات كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز ذخيره منگنز عبدل آباد شمال قزوين
توزيع ژئوشيميايي فلزات سنگين در سنگهاي افيوليتي فرومد، شمال غرب سبزوار
ارزيابي اثرات زيست محيطي معدن زغال سنگ آق دربند بر منابع خاك منطقه با استفاده از شاخص هاي آلودگي
تاثير فلزات سنگين بر كيفيت آب زيرزميني زنجان با تاكيد بر آنوماليهاي سرب، روي و آرسنيك
بررسي آلودگي ناشي از تغييرات غلظت نيترات و سولفات در رودخانه شاوور، استان خوزستان
ارزيابي شاخص هاي ژئوشيميايي آرسنيك در نمونه هاي خاك غرب كشور
بررسي غلظت فلوئور و اثرات زيست محيطي آن در شهرستان لامرد
تاثير چاي بر تغيير مقدار استاندارد جهاني فلوئور براي ايران
ارزيابي غني شدگي فلزات سنگين در رسوبات سطحي رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز
تعيين منشا هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در خاك هاي مناطق نفتي غرب استان كرمانشاه با استفاده از مدل فاكتور ماتريكس مثبت PMF
بررسي تأثيرات سد و دامپ باطله معدن مس_موليبدن سونگون بر آبهاي سطحي منطقه
بررسي توزيع فلزات سنگين در خاك مزارع برنج ناحيه سرخرود، استان مازندران
بررسي ويژگيهاي هيدروژئوشيميايي چشمههاي گرم و سرد منطقه زمين گرمابي سبلان
بررسي ارتباط بين آلايندههاي فلزي و پارامترهاي فيزيكي شيميايي خاك
آلودگي آرسنيك در منابع خاك و سيب زميني شهر همدان
بررسي ارتباط بين عملكرد ماشين حفاري TBM و كيفيت توده سنگ، مطالعه موردي تونل انتقال آب كرج قطعه 2
بررسي تاثير پتروگرافي بر متغيرهاي سايشي و مقاومتي برخي سنگهاي آذرين
بررسي عوامل موثر در ويژگيهاي فيزيكي سنگمصنوعي
ارزيابي و تحليل دگرشكلي هاي زمين ناشي از فرونشست در دشت تهران
اهميت توجه به مطالعات زمين شناسي مهندسي در مرحله بهره برداري ازسازه هاي خطي (مطالعه موردي: آزاد راه قزوين – رشت)
تحليل پايداري، طراحي سيستم نگهدارنده و محاسبه بار وارد بر پوشش مغار پمپاژ تونل گلاب به روش هاي تجربي
برآورد دقت و حساسيت مدلهاي تجربي تعيين نفوذپذيري خاكهاي ريزدانه با استفاده از آزمايشهاي آزمايشگاهي
ارزيابي تاثير پارامتر k0 بر جابجايي قائم ايجاد شده در روباره تونل ابوذر، تهران
مدلسازي نشست ريز شمع ها در برابر بار وارده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي اثر جنس سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن
بررسي تأثير شيب سطح زمين بر روي پروفيل نشست سطح زمين در اثر تونلسازي با استفاده از نرمافزارFLAC2D
سنجش اعتبار دو مدل رايج در پيش بيني عملكرد ماشينهاي حفر تونل(QTBM و NTNU) بر اساس اطلاعات واقعي عملكرد ماشين در قطعه دوم تونل انتقال آب كرج
آناليز پايداري شيب سنگي تكيهگاه سد مخزني البرز با استفاده از نرمافزار UDEC
پهنه بندي روانگرايي خاك با استفاده از دادههاي آزمايشهاي برجا (مطالعه موردي: مسير خط 2 مترو رشت)
تحليل پايداري تونل هاي پيرشريف و پونه با استفاده از روش هاي تجربي و ارائه سيستم نگهدارنده
مقايسه اثر شوري خاك بر سيماني شدن خاك هاي ريزدانه توسط آهك
نگرشي بر پيش بيني زمان و مكان وقوع زمين لغزش هاي سطحي ناشي از بارندگي در حوضه نكارود
تحليل پايداري سد نيروان در شرايط مختلف بارگذاري
ارزيابي نفوذپذيري و رفتار هيدرومكانيكي تكيه گاههاي سد باطله معدن مس سونگون
دوام پذيري نمونه هايي از تراورتن در برابر تبلور سولفات سديم
تراكم ديناميكي، روشي براي بهسازي خاكريز هاي عميق در منطقه عسلويه
ارزيابي تاثير ويژگيهاي فيزيكي بر ويژگيهاي مكانيكي نمونه هاي مرمريت
بررسي امكان استفاده از رسهاي بنتونيتي به عنوان مواد غذايي يا كمك دارويي
بررسي خصوصيات زمينشناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب آزاد
بررسي تاثير تنش محوري بر ويژگيهاي الاستيك ديناميك بازالت در تنشهاي جانبي مختلف
بررسي تاثيركاني رسي كائولينت و درصد بهينه آن بر تثبيت ماسه بادي
ارزيابي حساسيت منطقه لشگرك نسبت به زمينلغزشهاي ناشي از زلزله بااستفاده از نرمافزار CAMEL
تخمين فشار تزريق سيمان براساسQ سيستم، لوژان و حداكثر طول نفوذ دوغاب سيمان مطالعه موردي ساختگاه سد بازفت
مطالعات دورسنجي و مغناطيسسنجي در اكتشاف كانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربي طبس
زمينشيمي عناصر نادر خاكي در زونهاي دگرسان و مينراليزه منطقه ماهور چاه كاله، شمال شرق نطنز، استان اصفهان
بررسي پتانسيل زايي آهن با استفاده از روش مقاومت سنجي درذخيره آهن موشكيه واقع در شمال باختر قم
بررسي ارتباط بين الگوي شكستگيها و كانهزايي در پهنه آتشفشاني ترود چاه شيرين با استفاده از روشهاي دور سنجي و – GIS
بارزسازي دگرسانيهاي همراه با رخداد آهن در سنگهاي آتشفشاني ائوسن با استفاده از دادههاي بازتابي استر؛ مطالعه موردي شمال سمنان
زمينشناسي، كانيشناسي و اكتشافات مغناطيس سنجي در كانسار آهن خانلق شمال غرب نيشابور خراسان رضوي
ژئوشيمي و سنگ زايي سنگ هاي آذرين همراه با كانه زايي مگنتيت دركانسار آهن كوهپايه شمال شرق سمنان به عنوان اساسي براي تعيين نحوه تشكيل سنگ ميزبان كانسار
تاثير تكتونيك بر كانيزايي آنتيموان و طلا در منطقه سفيدسنگ واقع در جنوب زاهدان با استفاده ازمطالعات دورسنجي
تحليل كمي هاله هاي دگرساني منطقه لاله زار استان كرمان با استفاده ازمطالعه ميداني وپردازش تصاوير ماهواره اي Aster
ارزيابي محدوده معدن كاري در بازه زماني 04 ساله در منطقه سرچشمه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
پتانسيل يابي ذخاير فلزي با استفاده از داده هاي ابر طيفي هايپريون وچند طيفي لندست 8 در شمال شرقي شهرستان بم
استخراج شكستگيهاي منطقه غرب سنندج با تكنيكهاي سنجش از دور وبررسي الگوهاي آماري آن
كاربرد مطالعات فركتالي توپوگرافي در برآورد زمين ساخت جنبا در كمربند كوهزايي زاگرس
مطالعه واحدهاي ساختاري و زمينشناسي منطقه بوانات استان فارس ، با استفاده از پردازش تصاوير ماهوارهاي
مدلسازي معكوس سه بعدي دادههاي گرانيسنجي جهت شناسايي تونل زيرسطحي
بررسي محدوده و عمق كانسار مس ميامي با مدلسازي داده هاي پلاريزاسيون القايي و رزيستيويته به روش لونبرگ-ماركوارت
بهبود عملكرد نشانگرهاي لرزهاي بافتي GLCM با استفاده ازشيب ساختارها
بررسي سرعت موج برشي در لايه هاي مختل زمين شناسي تهران
تفسير دادههاي مقاومتويژه و پلاريزاسيون القايي جهت تعيين محل كانيسازي فلزي از نوع پورفيري در منطقه كلاته- رشم
تعيين گسلهاي پنهان در محدوده كلاتهرشم دامغان با استفاده ازدادههاي هوابرد
اكتشافات ژئوفيزيكي طلا در منطقه موته
كاربرد روش مقاومت سنجي در اكتشاف كانسارهاي آهن، مطالعه موردي: كانسار آهن اسپيد
تحليل ريخت زمين ساختي فرازمين شتري در جنوب شرق طبس استان خراسان جنوبي
مطالعه نشانگرهاي كينماتيك در گسستگيهاي خاور سبلان
شناخت الگوي چينخوردگي بر اساس تغييرات آهنگ فرازش در طول تاقديس خويز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید