مشاهده مقالات سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی جامی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۱۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۷۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

حذف -4 كلرفنل از محيط هاي آبي با استفاده از گرانول هاي نانو ذرات اكسيد گرافن
نانو مصالح ساختماني ، اقتصاد و مديريت هزينه ها
بررسي تأثير نانوذرات تيتانيا بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست نانو بيوگلاس/تيتانيا به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
كاربرد روش تاگوچي براي بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي وينيل كلرايد اكسيد روي
بررسي خواص نوري نانوذرات ZnS آلائيده شده مشترك با Co2 + و Ni2 +
خواص اپتيكي نانو ذرات ZnS آلائيده شده مجزا با Co2+ و Ni2
مروري بر كاربرد فناوري نانو در بستهبندي محصولات غذايي
A new mathematical approach for Liquified Petroleum Gas catalytic cracking over nano-Zeolite based on Complex Reaction Theory
ارزيابي اثرات تركيبي نانوذره اكسيدروي ZnO و اسيدماليك برمهارپاتوژنهاي غذايي
تاثير بهبود كاتاليست نانوساختار ZSM-5 بر ارتقاء محصولات گاز و مايع در واكنش شكست كاتاليستي پيروليز نفت كوره
نقش نانوساختارهاي گوگرد در پيش تغليظ يون جيوه در نمونههاي حقيقي
نانوذرات و دارورساني به مغز
كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و موادغذايي
نانوكمپوزيت الهام گرفته شده از غشاء مياني پوست خيار دريايي
كاربرد فناوري نانو در پزشكي و دارو رساني
شبيه سازي نرم افزاري رفتار ارتعاشي ميكرو تيرك هاي پيزوالكتريك در حالت خود اندازه گير وخود محرك
كنترل ابعاد نانوذرات نقره با استفاده از آمونيا در روش پلي ال
شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر عيوب نقطه اي بر رفتار كششي نانوسيم اكسيد روي
محاسبه پتانسيل كازيمير – پولدرگرمايي يك اتم برانگيخته در حضور كره مغناطوالكتريك، حد كره بزرگ تا مقياس نانو
نم زدايي از گاز طبيعي با استفاده از غشاهاي نانوساختار پلي اتر سولفون در تماس دهنده هاي غشايي
نانوحامل ها و كاربرد آنها در تصوير برداري مولكولي
ارزيابي اثر حلال بر خصوصيات جداسازي گازي در غشا نانوكامپوزيت پلي استايرن هاي ايمپكت
بررسي اثر افزايش قطر نانولوله هاي BP نوع آرمچير برعوامل ساختاري و الكتروني و پارامترهايNMR به روش محاسباتي DFT
بررسي اثر افزايش قطر نانولوله هاي BP نوع زيگزاگ برعوامل ساختاري و الكتروني با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتومي آغازين و تحليلNMR
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي اصلاح شده براي پيش تغليظ يون مس و اندازه گيري آن توسط جذب اتمي شعله
استفاده از نانوساختارها در درمان بيماري آلزايمر
Forced Convective Heat Transfer of Laminar Flow by Nano fluid in a Equilateral Triangular Duct with One Constant Temperature Side and Two Constant Heat Flux Sides
تاثير پارامترهاي فيزيكوشيميايي برنانوساختارهاي مس سنتز شده به روش پليال
مطالعه ي خواص فيزيكي- شيميايي نانوتيوب هاي كربني C4C8 ازديدگاه مكانيك كوانتوم ونظريه گراف
بررسي ارتباط بين شاخص هاي ساختاري با برخي خواص درنانولوله هاي كربني C4C8
پيش بيني برخي خواص در نانوتيوب هاي كربني C4C8 با استفاده از شاخص هاي توپولوژي
كاربرد فناوري نانو در صنايع غذايي
شبيه سازي ديناميك مولكولي كشش تك محوري نانوسيم مس
مطالعه و بررسي كاربرد نانوكاتاليست ها در صنعت نفت و گاز
بررسي مورفولوژي و خواص فيزيكي مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استايرن مقاوم ضربه/ خاك رس
بررسي نظري خواص حسگري نانوساختار ZnO آلاييده شده با برخي فلزات واسطه در معرض گازاستون
پيش تغليظ و اندازه گيري يون كادميوم در نمونه هاي آبي و زيستي توسط سنتز و اصلاح نانوجاذب اكسيد روي
بررسي تجربي پتانسيل استفاده از نانوسيال بعنوان سيال عامل درافزايش بازدهي لوله هاي حرارتي
كاركرد نانوساختارها در نانوپزشكي؛انتقال هدفمند دارو
خصوصيات نانوترموديناميكي نانو مواد فرومغناطيس در رويكردپتانسيل فروبخش
كاربرد روش رويه پاسخ براي بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استايرن كربن نانوتيوب چند جداره
آپتامر؛ توليد، كاربرد، مزايا
ساخت و شبيهسازي سلولهاي خورشيدي رنگدانهاي مبتني برنانو ساختار روي اكسيد
بررسي اثر جريان روي نانو ذرات تنگستن حاصل از قوس الكتريكي
دارورساني مبتني بر نانوذرات پليمري پايه PLGA
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر تغييرات ساختاري بنتونيت ايران
بررسي خواص اپتيكي نانوالياف محلول پليمري ترموپلاستيك پلي يورتان تهيه شده به روش الكتروريسندگي
بررسي عمكرد نانوسيال بوهميت در خنك كاري پردازنده با استفاده از ترموالكتريك
ويژگي الكترونيكي نانو بعنوان فناوري نوين جهت ساخت تقويت كننده PNP گرافني
پيشنهاد مراحل راهبردي فناوري نانو الكترونيك مولكولي جهت جايگزيني الكترونيك سيليكوني
استفاده از نظريه تابعي چگاليCoSi2 بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانو ورقه وانبوهه ي
كاربرد نانو ذرات سيليكاي متخلخل اصلاح شده در سيستم هاي هدفمند انتقال دارو
سنتز نانوساختارهاي ازكمپلكس نقره Ι يك ليگاند بي پيريديل چهار دندانه
بررسي تاثير دماي بازپخت بروي خواص ساختاري ، الكتريكي و مغناطيسي منگنانيت La0/8Sr0/2Mn1xCdxO3
سنتز نانوصفحات با مورفولوژي مناسب ازكمپلكس كادميم II با ليگاندهاي بي پيريديلي چهاردندانه
مطالعه و بررسي انواع روش هاي سنتز نانو ذرات پلاتين
مقايسه ژن درماني برپايه حاملهاي ويروسي و نانوحاملهاي غيرويروسي
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي درتشخيص طبي ودارو رساني
تهيهي نانوذرات كاتاليست SnO2 به روش هيدروترمال به كمك ماكروويو و بررسي خواص آن
ارائه يك مدل يونيزاسيون غير محلي براي محاسبه بهره تكثير بهمني
اثر فسفر بر توليد متان در واكنشهاي كراكينگ كاتاليستي LPG با زئوليت ZSM-5 اصلاح شده
بررسي تاثير عامل دارسازي گرافن توسط 3 آمينوپروپيل تري اتوكسي سيلان – APTES در تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان و اندازه گيري خواص مكانيكي و حرارتي
سنتز و بررسي خواص نانو كامپوزيت CuO/Al2O3/MCM-14 به روش سل ژل
پارامترهاي مؤثر در هدايت حرارتي و ويسكوزيته نانوسيال و طراحي سيستم تزريق آن در صنعت هسته اي
بررسي عملكرد سلولخورشيدي ZnO(S)/CdS/CIGS
تاثير غلظت نانوذارت سيليكا بر خواص آبگريزي كامپوزيت پلي پروپيلن و پلي وينيل كلرايد
تنظيم خيس شوندگي كامپوزيت پلي پروپيلن و پلي استايرن با ضدحلال اتانول بر پايه نانوسيليكا
ساخت و ارزيابي غشاي كامپوزيت سراميكي حاوي نانوآلومين جهت جداسازي گاز
Liquid phase hydroxylation of benzene to phenol over nano structure Cobalt (II) complex Encapsulated in Zeolite X
ارزيابي اثر حلال بر خصوصيات جداسازي گازي در غشا نانوكامپوزيت پلي استايرن-هاي ايمپكت/نانو تيتانيوم
بررسي روش هاي حذف كروم از منابع آبي با استفاده از فناوري نانو
فناوري نانو ، نقش و كاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب
سنتز سبز نانوذرات طلا به كمك عصاره برگ نعنا و بررسي اثر pH بر روي اندازه نانوذرات
مطالعه ي برجذب مولكول هاي NO2 ،NO بر سطح نانولولهكربني زيگزاگ 0و8
مطالعه جذب داروي پيمگدين بر روي نانو تيوب بورنيتريد 0,5 از طريق محاسبات DFT
نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي قابل بازيافت
تهيه نانو كامپوزيت پلي آنيلين اكسيد قلع – (PANI-SnO2) و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
فناوري نانو تكنولوژي بيوحسگرها و كاربرد نيمه هادي در آن
ساخت پوشش كامپوزيتي نانو ساختار خودروانكار Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش پراكنش مگنتروني
بررسي تغييرات دماي كوري با افزايش جانشاني يونهاي منيزيوم در قرصهاي بدست آمده ازنانوپودرهاي فريت منيزيوم منگنز
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت طبيعي در محفظه ي مربعي پر شده از نانوسيال با تغيير درصد حجمي نانوذرات
تهيه نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن اصلاح شده با بتاسيكلودكسترين جهت جلوگيري ازفيبريل زايي بتا آميلوئيد
ساخت و مشخصه سازي سنسور فروسرخ پيروالكتريك بر پايه لايه نازك PFZT
بررسي خواص اپتيكي نانو ورقه و انبوهه ي CoSi2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانو ورقه وانبوهه ي CoSi2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
استفاده از نانو ذرات كوانتومي جهت شناسايي فساد مواد غذايي
Preyssler Heteropoly Acid Supported on Nano-SiO2 As a Green, Efficient and Reusable Catalyst in Direct Alkylation of Indole with 1,3-Dicarbonyl Compounds
فناوري نوين نانوتكنولوژي وعملكرد نانو حسگرها در محيط زيست
نانو تكنولوژي رويكردي نوين جهت حفاظت در برابر ميدان هاي الكترومغناطيسي با فركانس كم
بررسي اثرات ناخالصي نيتروژن بر خواص الكتروني و اپتيكي نانولوله ي آرمچير 10و10
سنتز زيستي نانو ذرات نقره توسط قسمت هاي مختلف گياه كاج Pinus eldarica Medw
بررسي اثرات ناخالصي نيتروژن بر خواص الكتروني و اپتيكي نانولوله ي زيگزاگ 0و10
سيليكا فنيل سولفونيك اسيد مزو متخلخل ( SBA-51-Ph-SO3H ) به عنوان كاتاليزور اسيدي ناهمگن و قابل بازيافت براي محافظت آمين ها و آمينو اسيدها توسط گروه ترسيو بوتوكسي كربونيل در دماي اتاق و بدون حلال
نانو سنسور شناسايي گلوكز ساخته شده با آمينو نفتالين سولفونيك اسيد پلي آنيلين نانو سيلور
Ultrasound-assisted reversible crystal-to-crystal ligand exchange reaction of coordination supramolecular of Lanthanum(III): Precursors for La2O3 Nanostructure
استخراج فلزات سنگين كادميم و سرب از آب توسط چارچوب هاي فلز- آلي نانو متخلخلZn-ip از طريق تبادل كاتيوني و با استفاده از تشعشعات فراصوت
مطالعه ي عددي انتقال حرارت جابجايي جريان آرام نانوسيال در فضاي بين يك كانال مربعي با صفحه تقسيم كننده ولوله ي صلب واقع در مركز آن
اثرات كودهاي نانو و زيستي بر ويژگي هاي كمي سورگوم علوفهاي (هيبريد اسپيدفيد)
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيالها در حضور ميدان مغناطيسي به روش LBM
بررسي تاثير غلظت كامپوزيتي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و سيليكا با ضد حلال اتانول و ايزوپروپيلن برخواص آبگريزي شيشه
مطالعه و بررسي نانو لوله هاي كربني
بررسي خواص مكانيكي و زيست فعالي داربست هاي نانوكامپوزيتي شيشه زيست فعال پليمر پلي ال سبيكيت
كاربرد نوين نانوذرات مغناطيسي كنتراست زا بر پايه ي گادولينيوم در درمان سرطان پروستات به روش عملي
بررسي خواص بلور فوتوني دوبعدي متشكل از نانو استوانه هاي طويل دي الكتريك با پوشش هاي دولايه از فراماده و دي الكتريك در يك شبكه مربعي
سنتز كاتاليست بين فازي مبتني بر 51 -SBA وكمپلكس مس II و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي اكسيداسيون آلدهيد به كربوكسيليك اسيد
تعيين شرايط بهينه آلياژسازي مكانيكي سوپر آلياژ پايه نيكلي تقويت شده با نانو ذرات اكسيدايتريم با كاربرد در پره هاي توربين گازي
شبيهسازي ديناميك مولكولي نانولوله كربني جهت تعيين ثوابت الاستيك
بررسي كاربرد نانومواد به عنوان نانوداروهاي هوشمند سراميكي
استفاده از نانو فتوكاتاليست تيتانيوم اكسيد دوپ شده با نيتروژن N-TiO2 در سيمان به منظور حذف آلاينده هاي آلي فرار VOCs
Ab initio quantum mechanical study of tin dioxide as a carbon monoxide detector
بررسي اثر اسيد هيوميك و نانو روي بر برخي صفات مورفولوژيكي، ميزان عناصر معدني وپروتئين گياه مرزه Satureja hortensis L
حذف اكسيدهاي نيتروژن با استفاده از نانوفتوكاتاليست TiO2 و نور UV در حضور آمونياك
تجزيه فتوكاتاليستي گازهاي گلخانهاي در حضور نور مرئي با استفاده از نانو ذرات اكسيد تنگستن نشست داده شده بر پايه توري
ساخت يك نانو حامل جديد به منظور رهايش كنترل شده داروهاي ضد سرطان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید